Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symulacja zysku Sprzedaż pocztówek. Problem zPewna firma produkująca pocztówki Walentynkowe chce aby pomóc jej w podjęciu decyzji dot. wielkości produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symulacja zysku Sprzedaż pocztówek. Problem zPewna firma produkująca pocztówki Walentynkowe chce aby pomóc jej w podjęciu decyzji dot. wielkości produkcji."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja zysku Sprzedaż pocztówek

2 Problem zPewna firma produkująca pocztówki Walentynkowe chce aby pomóc jej w podjęciu decyzji dot. wielkości produkcji. zAnaliza popytu z ostatnich kilku lat pozwoliła na określenie zmiennej losowej dyskretnej zCena kartki wynosi 4 zł zKoszt zmienny wyprodukowania kartki to 1,5 zł zKoszt zniszczenia kartki to 0,20 zł Popyt (szt)P() 100000,1 200000,35 400000,3 600000,25

3 Powtórzenia i eksperymenty (1) zUstalamy liczbę powtórzeń, np. na 1000,... zW każdym powtórzeniu generujemy liczby losowe i wykorzystujemy je do wyliczenia wielkości rozkładu popytu. zKorzystając z wyznaczonych losowych wartości popytu wyliczamy zysk całkowity i zapisujemy uzyskaną wartość. zNastępnie wyliczamy wartość średnią z 1000 powtórzeń zBadamy, która wielkość produkcji (10000, 20000, 40000, 60000) przyniesie nam największą średnią wartość zysku wykonując każdorazowo po 80 eksperymentów symulacyjnych

4 Dane

5 Przygotowanie rozkładu PRAWY ZAKRES = P() + LEWY ZAKRES LEWY ZAKRES = przeniesienie PRAWEGO z wiersza poprzedniego

6 Model LOS() WYSZUKAJ.PIONOWO(………….)

7 Analiza statystyczna ODCH.STANDARDOWE(…..) UFNOŚĆ(…)

8 Tabela optymalizacyjna

9 Powtórzenia i eksperymenty (1) z Wyniki pokazują, że największy zysk przyniesie wyprodukowanie 40000 kartek zZastanówmy się jednak jakie jest RYZYKO związane z taką decyzją?

10 Powtórzenia i eksperymenty (2) zWyprodukowanie 10000 kartek nie jest obarczone żadnym ryzykiem – sprzedane zostaną wszystkie zPrzy produkcji 20000 kartek zysk spada o około 21% ale ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) spada o prawie 74%! Jeżeli nie lubimy ryzyka właściwą decyzją będzie produkcja 20000 sztuk kartek zWzrost produkcji powyżej 40000 powoduje spadek zysku i jednocześnie wzrost ryzyka!

11 Powtórzenia i eksperymenty (3) zPrzedział ufności dla średniego zysku: przy produkcji 40000 sztuk kartek mamy 95 procent pewności, że średni zysk będzie się zawierał przedziale od 55514 do 58593 zł

12 Analiza wyników zPrzedział ufności: gdybyśmy powtarzali eksperyment symulacyjny nieskończenie wiele razy (za każdym razem wykonując 20 powtórzeń) i wyliczali za każdym razem przedział ufności to 95% obliczonych przedziałów ufności zawierałoby prawdziwą (lecz nieznaną) wartość średniego zysku. zWyliczając przedział ufności tylko raz możemy być pewni na 95%, że policzony przez nas przedział jest jednym z tych 95% przedziałów, które zawierają prawdziwą wartość średniej. zPrzedział ufności to przedział losowy. Im więcej powtórzeń tym przedział ten kurczy się do punktu - szukanej wartości średniej (estymacja punktowa)

13 Analiza wyników zPrzedział predykcji: przy każdym powtórzonym eksperymencie (t.j. losowanie popytu i ceny oraz wyliczenie zysku), mamy 95% prawdopodobieństwo, że w danym roku nasz zysk zawarty będzie w wyznaczonym przedziale. zJeżeli powtarzalibyśmy eksperyment wiele razy to około 95% powtórzeń wskaże nam zysk z tego właśnie przedziału. zPrzedział predykcji nie będzie się kurczył do punktu w miarę zwiększania się liczby powtórzeń, ponieważ zysk będzie różnił się każdego roku i nasz przedział musi przewidzieć wystąpienie wariancji.

14 Losowa cena zProdukcję uruchamiamy z pewnym wyprzedzeniem. Cenę kartki będziemy chcieli ustalić na poziomie 4 zł ale być może rynek wymusi na nas inną cenę. z(1) Załóżmy, że cena kartki może się wahać od 3,50 do 4,20 zł z(2) Nasze przewidywania wskazują na 4zł jako na najbardziej prawdopodobną cenę ale musimy się również liczyć z ceną niższą (3,50) i możemy spodziewać się ceny wyższej (4,20)

15 Losowa cena: wyniki z Wartość średniego zysku spada a ryzyko mierzone odchyleniem standardowym nieznacznie wzrasta.

16 Generowanie z rozkładów ciągłych Ogólny algorytm: 1. Generuj liczbę losową U ~ LOS(0, 1) 2. Podstaw U = F(X) i rozwiąż X = F –1 (U), czyli szukamy takiego X dla którego F(X)=U U=F(x), czyli: Rozkład jednostajny:

17 Generowanie z rozkładów ciągłych rozkład wykładniczy EXPO(5) Funkcja gęstości Dystrybuanta Rozwiązanie dla EXPO (5): PodstawU = F(X) = 1 – e –X/5 e –X/5 = 1 – U –X/5 = ln (1 – U) X = – 5 ln (1 – U)

18 Generowanie z rozkładów ciągłych, c.d. Formuły dostępne w Excelu: ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(Los, Średnia, Odchylenie) ROZKŁAD.BETA.ODW(Los, Alfa, Beta ) ROZKŁAD.GAMMA.ODW(Los, Alfa, Beta) ROZKŁAD.LOG.ODW(Los, Średnia, Odchylenie)

19 Rozkład trójkątny niesymetryczny zFormuła dla rozkładu trójkątnego prostokątnego o najbardziej prawdopodobnej wartości c to zAby uzyskać zmienną losową o rozkładzie trójkątnym niesymetrycznym, gdzie a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/409049/slides/slide_19.jpg", "name": "Rozkład trójkątny niesymetryczny zFormuła dla rozkładu trójkątnego prostokątnego o najbardziej prawdopodobnej wartości c to zAby uzyskać zmienną losową o rozkładzie trójkątnym niesymetrycznym, gdzie a


Pobierz ppt "Symulacja zysku Sprzedaż pocztówek. Problem zPewna firma produkująca pocztówki Walentynkowe chce aby pomóc jej w podjęciu decyzji dot. wielkości produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google