Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 z 19 Sekrety układu krążenia. Koordynator projektu: Koordynator projektu: mgr Agnieszka Mrózek mgr Agnieszka Mrózek Uczestnicy: 18 osób, 17 z klas II,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 z 19 Sekrety układu krążenia. Koordynator projektu: Koordynator projektu: mgr Agnieszka Mrózek mgr Agnieszka Mrózek Uczestnicy: 18 osób, 17 z klas II,"— Zapis prezentacji:

1 1 z 19 Sekrety układu krążenia. Koordynator projektu: Koordynator projektu: mgr Agnieszka Mrózek mgr Agnieszka Mrózek Uczestnicy: 18 osób, 17 z klas II, 1 z klasy I: Ernest A., Bartłomiej Cz., Angelika W., Iwona K., Paulina S., Kinga N., Damian P., Michał W., Marzena Ł., Monika B., Beata Z., Joanna Ż., Mateusz U., Damian A., Kinga Ś., Monika Sz., Jakub M., Michał Z. Uczestnicy: 18 osób, 17 z klas II, 1 z klasy I: Ernest A., Bartłomiej Cz., Angelika W., Iwona K., Paulina S., Kinga N., Damian P., Michał W., Marzena Ł., Monika B., Beata Z., Joanna Ż., Mateusz U., Damian A., Kinga Ś., Monika Sz., Jakub M., Michał Z.

2 2 z 19 Cele projektu: Uczniowie potrafią: 1. Przygotować prezentacje Power Point m.in. na temat budowy i funkcji 1. Przygotować prezentacje Power Point m.in. na temat budowy i funkcji układu krwionośnego człowieka, badania EKG itp., a następnie umieścić je na stronie internetowej gimnazjum. 2.Opracowywać dane, pochodzące z ankiet ( pracując w programie Excel). 3.Zmierzyć tętno, ciśnienie krwi oraz prawidłowo postępować w razie wystąpienia krwotoku. 4. Wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać chorobom układu krążenia- co ilustrują zrobionymi i opracowanymi zdjęciami.

3 3 z 19 W skrócie: Przez ponad miesiąc 18 osób pracowało nad realizacją projektu pt. Sekrety układu krążenia. Uważam, że większość ludzi chętniej pracuje nad czymś, co ich interesuje. Dlatego właśnie poprosiłam moich uczniów o propozycje tematów i o wzajemną ocenę oraz akceptację (lub jej brak) pomysłów. Tak zaczęła się nasza przygoda... Praca tą metodą jest godna uwagi, ponieważ uczniowie wykazują niesamowite zaangażowanie w realizację podejmowanych zadań. A nauczyciel czuwa, kieruje, a na koniec pęka z dumy. Skrót tego, co nam się udało: 1. Przeprowadzić ankiety na temat częstości występowania chorób układu krążenia. 2. Zebrać dane, dotyczące częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum. 3. Przeprowadzić test Ruffiera wśród uczestników projektu. 4. Opanować umiejętność pomiaru ciśnienia krwi oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w razie krwotoków. 5. Stworzyć ciekawe opracowania Power Point na temat w/w zagadnień ( w tym wykresy i zdjęcia) i inne. Najważniejsze jest to, że działanie w ramach tego projektu dało nam wiele satysfakcji i radości (nauka może być radością!!!). Gorąco zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy.

4 4 z 19 Wykorzystane narzędzia i programy komputerowe: Internet Explorer - (wyszukiwarka Google i inne)-wyszukiwanie niezbędnych informacji, zdjęć i ilustracji; kontaktowanie się drogą elektroniczną- za pomocą poczty elektronicznej oraz polskiego komunikatora internetowego Gadu- Gadu. Internet Explorer - (wyszukiwarka Google i inne)-wyszukiwanie niezbędnych informacji, zdjęć i ilustracji; kontaktowanie się drogą elektroniczną- za pomocą poczty elektronicznej oraz polskiego komunikatora internetowego Gadu- Gadu. Microsoft Excel – tworzenie wykresów: Microsoft Excel – tworzenie wykresów: a) opracowanie ankiet, dotyczących częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów gimnazjum a) opracowanie ankiet, dotyczących częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów gimnazjum b) opracowanie ankiet, dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin (np. odsetek ludzi chorujących i nie chorujących na nadciśnienie tętnicze). b) opracowanie ankiet, dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin (np. odsetek ludzi chorujących i nie chorujących na nadciśnienie tętnicze). Microsoft Power Point - tworzenie prezentacji multimedialnych na określone tematy (m.in.Rodzaje, budowa i rola ciałek krwi itd.). Microsoft Power Point - tworzenie prezentacji multimedialnych na określone tematy (m.in.Rodzaje, budowa i rola ciałek krwi itd.). Microsoft Photo Editor – obróbka wykonanych zdjęć (np. wykonanych podczas spotkania z pielęgniarką, rozdawania ulotek informacyjnych, wystawa plakatów, zachowania promujące zdrowy styl życia). Microsoft Photo Editor – obróbka wykonanych zdjęć (np. wykonanych podczas spotkania z pielęgniarką, rozdawania ulotek informacyjnych, wystawa plakatów, zachowania promujące zdrowy styl życia).

5 5 z 19 Organizacja pracy zespołów uczniowskich Uczniowie pracowali w 8 grupach ( 7 grup dwuosobowych i 1 grupa czteroosobowa). Na początek, każdy z zespołów miał do przygotowania prezentację Power Point na wylosowany temat, dotyczący układu krążenia człowieka. Każda grupa dokonywała oceny pozostałych prezentacji. Wszyscy przeprowadzali anonimowe, ankiety z osobami ze swojej rodziny (choroby układu krążenia).Wszyscy wykonywali test Ruffiera. Ponadto podział zadań wyglądał następująco: Grupa I: Opracowanie ankiet, dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia, wykonanie wykresów (Bartek); wykonanie prezentacji z w/w opracowaniem (Ernest); wykonanie zdjęć na spotkaniu z pielęgniarką (Ernest); Napisanie protokołu z realizacji projektu (Bartek); rozdawanie ulotek w dniu wywiadówki z rodzicami (Ernest). Grupa II: Wykonanie zdjęć, promujących zachowania, które pomagają zapobiegać chorobom układu krwionośnego i zdjęć zachowań, których należy unikać (Kinga i Angelika); wykonanie prezentacji Power Point na w/w temat (Paulina i Iwona); Zredagowanie ogłoszenia z prośbą do uczniów gimnazjum o przyniesienie karteczek z wypisaną swoją grupą krwi (Kinga). Grupa III: Napisanie wstępu do realizacji projektu (Damian) i umieszczenie go na stronie internetowej szkoły (Michał); Przeprowadzenie ankiet na temat częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum (Damian i Michał).

6 6 z 19 Organizacja pracy zespołów uczniowskich cd Grupa IV: Wykonanie plakatu pt. Miej czym kochać, dbaj o serce! (Marzena i Monika). Grupa IV: Wykonanie plakatu pt. Miej czym kochać, dbaj o serce! (Marzena i Monika). Grupa V: Zebranie wyników testu Ruffiera i ich opracowanie (Asia), napisanie protokołu i wniosków z tego spotkania (Beata); Wykonanie plakatu z wynikami ankiety, dotyczącej częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum oraz porównanie z częstotliwością występowania poszczególnych grup krwi w Polsce (Asia i Beata). Grupa V: Zebranie wyników testu Ruffiera i ich opracowanie (Asia), napisanie protokołu i wniosków z tego spotkania (Beata); Wykonanie plakatu z wynikami ankiety, dotyczącej częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum oraz porównanie z częstotliwością występowania poszczególnych grup krwi w Polsce (Asia i Beata). Grupa VI: Ułożenie ankiety, dotyczącej częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów (Mateusz); wykonanie krótkiej prezentacji Power Point na temat pomiaru tętna, ciśnienia krwi i postępowania w razie krwotoków (sprawozdanie ze spotkania z pielęgniarką) ( Mateusz i Damian). Grupa VI: Ułożenie ankiety, dotyczącej częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów (Mateusz); wykonanie krótkiej prezentacji Power Point na temat pomiaru tętna, ciśnienia krwi i postępowania w razie krwotoków (sprawozdanie ze spotkania z pielęgniarką) ( Mateusz i Damian). Grupa VII:Wykonanie plakatu na temat częstości występowania chorób krążenia (Monika i Kinga). Grupa VII:Wykonanie plakatu na temat częstości występowania chorób krążenia (Monika i Kinga). Grupa VIII: Opracowanie ankiet, dotyczących częstotliwości występowania grup krwi i wykonanie wykresów w EXCELU (Jakub); wykonanie prezentacji Power Point na w/w temat (Michał); rozdawanie ulotek w dniu wywiadówki z rodzicami (Jakub i Michał). Grupa VIII: Opracowanie ankiet, dotyczących częstotliwości występowania grup krwi i wykonanie wykresów w EXCELU (Jakub); wykonanie prezentacji Power Point na w/w temat (Michał); rozdawanie ulotek w dniu wywiadówki z rodzicami (Jakub i Michał).

7 7 z 19 Rola nauczyciela Przygotowałam tematy prezentacji Power Point, do wylosowania dla poszczególnych grup. Przygotowałam tematy prezentacji Power Point, do wylosowania dla poszczególnych grup. Byłam pośrednikiem w przesyłaniu informacji (sprawdzałam poprawność wykonanych zadań i przesyłałam do konkretnej osoby, której było to niezbędne do wykonania kolejnego zadania). Byłam pośrednikiem w przesyłaniu informacji (sprawdzałam poprawność wykonanych zadań i przesyłałam do konkretnej osoby, której było to niezbędne do wykonania kolejnego zadania). Byłam autorem (jednym z wielu) uwag, co do treści i jakości wykonywanych prac. Byłam autorem (jednym z wielu) uwag, co do treści i jakości wykonywanych prac. Prowadziłam cotygodniowe spotkania. Prowadziłam cotygodniowe spotkania. Pilnowałam przestrzegania terminów realizacji zadań (wysyłałam maile przypominajki). Pilnowałam przestrzegania terminów realizacji zadań (wysyłałam maile przypominajki). Sprawdzałam, czy uczniowie umieścili poszczególne efekty pracy na stronie internetowej gimnazjum. Sprawdzałam, czy uczniowie umieścili poszczególne efekty pracy na stronie internetowej gimnazjum. Wypożyczyłam sztalugi i antyramy, niezbędne do umieszczenia plakatów na holu szkoły. Wypożyczyłam sztalugi i antyramy, niezbędne do umieszczenia plakatów na holu szkoły. Podsumowując: czuwałam, starając się o to, aby to uczniowie jak najwięcej pracowali. Podsumowując: czuwałam, starając się o to, aby to uczniowie jak najwięcej pracowali.

8 8 z 19 Opis kolejnych działań uczniów Wykonanie prezentacji Power Point na tematy: Po co nam układ krwionośny? (Rola układu krwionośnego i krwi.), Budowa serca., Mały i duży krwioobieg., Erytrocyty, białe ciałka krwi, płytki krwi- ich budowa i rola., Dlaczego warto znać swoją grupę krwi. Grupy krwi- rodzaje, rozkład w Polsce i na świecie, transfuzja krwi., Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka., Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków., Choroby układu krążenia (miażdżyca, żylaki, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa).W jaki sposób im zapobiegać?. Wykonanie prezentacji Power Point na tematy: Po co nam układ krwionośny? (Rola układu krwionośnego i krwi.), Budowa serca., Mały i duży krwioobieg., Erytrocyty, białe ciałka krwi, płytki krwi- ich budowa i rola., Dlaczego warto znać swoją grupę krwi. Grupy krwi- rodzaje, rozkład w Polsce i na świecie, transfuzja krwi., Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka., Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków., Choroby układu krążenia (miażdżyca, żylaki, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa).W jaki sposób im zapobiegać?. Ocena i samoocena w/w prezentacji. Ocena i samoocena w/w prezentacji. Ułożenie ankiety, dotyczącej częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów; ankietowanie swoich rodziców i dziadków. Ułożenie ankiety, dotyczącej częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów; ankietowanie swoich rodziców i dziadków. Opracowanie w/w ankiet (wykresy); stworzenie prezentacji Power Point i plakatu. Opracowanie w/w ankiet (wykresy); stworzenie prezentacji Power Point i plakatu. Ankietowanie uczniów gimnazjum (częstotliwość występowania grup krwi). Ankietowanie uczniów gimnazjum (częstotliwość występowania grup krwi). Opracowanie w/w ankiet (wykres); stworzenie prezentacji Power Point i plakatu. Opracowanie w/w ankiet (wykres); stworzenie prezentacji Power Point i plakatu. Wykonanie zdjęć promujących zdrowy styl życia. Wykonanie zdjęć promujących zdrowy styl życia.

9 9 z 19 Opis kolejnych działań uczniów cd Stworzenie prezentacji Power Point na w/w temat i plakatu pt. Miej czym kochać, dbaj o serce!. Stworzenie prezentacji Power Point na w/w temat i plakatu pt. Miej czym kochać, dbaj o serce!. Nauka pomiaru tętna (przeprowadzenie testu Ruffiera i opracowanie wyników), ciśnienia krwi i pierwszej pomocy w razie krwotoków. Pomiary ciśnienia kolegów i zakładanie opatrunków. Nauka pomiaru tętna (przeprowadzenie testu Ruffiera i opracowanie wyników), ciśnienia krwi i pierwszej pomocy w razie krwotoków. Pomiary ciśnienia kolegów i zakładanie opatrunków. Wykonanie zdjęć na spotkaniu z pielęgniarką. Wykonanie zdjęć na spotkaniu z pielęgniarką. Wykonanie sprawozdania (Power Point) ze spotkania z pielęgniarką. Wykonanie sprawozdania (Power Point) ze spotkania z pielęgniarką. Umieszczanie sprawozdań i prezentacji Power Point na stronie internetowej gimnazjum. Umieszczanie sprawozdań i prezentacji Power Point na stronie internetowej gimnazjum. Umieszczenie plakatów na holu szkoły. Umieszczenie plakatów na holu szkoły. Rozdawanie ulotek informacyjnych o efektach pracy w ramach naszego projektu. Rozdawanie ulotek informacyjnych o efektach pracy w ramach naszego projektu. Prowadzenie dokumentacji efektów pracy na dysku twardym i w skrzynce mailowej. Prowadzenie dokumentacji efektów pracy na dysku twardym i w skrzynce mailowej.

10 10 z 19 Rezultaty pracy uczniów Rezultaty pracy znajdziecie na stronie: http://www.gim1.rabawyzna.pl/index.php/news/443 Rezultaty pracy znajdziecie na stronie: http://www.gim1.rabawyzna.pl/index.php/news/443 Są to: Są to: Prezentacje Power Point: Po co nam układ krwionośny? (Rola układu krwionośnego i krwi.), Budowa serca., Mały i duży krwioobieg., Erytrocyty, białe ciałka krwi, płytki krwi- ich budowa i rola., Dlaczego warto znać swoją grupę krwi. Grupy krwi- rodzaje, rozkład w Polsce i na świecie, transfuzja krwi., Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka., Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków., Choroby układu krążenia (miażdżyca, żylaki, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa).W jaki sposób im zapobiegać?. Prezentacje Power Point: Po co nam układ krwionośny? (Rola układu krwionośnego i krwi.), Budowa serca., Mały i duży krwioobieg., Erytrocyty, białe ciałka krwi, płytki krwi- ich budowa i rola., Dlaczego warto znać swoją grupę krwi. Grupy krwi- rodzaje, rozkład w Polsce i na świecie, transfuzja krwi., Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka., Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków., Choroby układu krążenia (miażdżyca, żylaki, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa).W jaki sposób im zapobiegać?. Opracowanie ankiet (wykresy, prezentacja Power Point oraz plakat ), dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów. Opracowanie ankiet (wykresy, prezentacja Power Point oraz plakat ), dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia wśród członków rodzin uczniów. Opracowanie ankiet (wykresy, prezentacja Power Point oraz plakat ), dotyczących częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum. Opracowanie ankiet (wykresy, prezentacja Power Point oraz plakat ), dotyczących częstotliwości występowania grup krwi wśród uczniów naszego gimnazjum. Prezentacja Power Point (ze zdjęciami), promująca zdrowy styl życia i plakat pt. Miej czym kochać, dbaj o serce. Prezentacja Power Point (ze zdjęciami), promująca zdrowy styl życia i plakat pt. Miej czym kochać, dbaj o serce.

11 11 z 19 Plakat pt. Miej czym kochać, dbaj o serce. Plakat pt. Miej czym kochać, dbaj o serce.

12 12 z 19 Rezultaty pracy uczniów cd Sprawozdanie ze spotkania na którym dokonano pomiaru wydolności serca młodzieży (test Ruffiera). Sprawozdanie ze spotkania na którym dokonano pomiaru wydolności serca młodzieży (test Ruffiera). Ilość badanych osób (wyrażona w %) o określonej wydolności (wg testu Ruffiera).

13 13 z 19 Rezultaty pracy uczniów cd Prezentacja Power Point, będąca sprawozdaniem ze spotkania z pielęgniarką oraz zdjęcia z w/w spotkania. Prezentacja Power Point, będąca sprawozdaniem ze spotkania z pielęgniarką oraz zdjęcia z w/w spotkania. Np. Nauka pomiaru ciśnienia krwi: Np. Nauka pomiaru ciśnienia krwi:

14 14 z 19 Rezultaty pracy uczniów cd Np. Nauka pierwszej pomocy w razie wystąpienia krwotoku:

15 15 z 19 Prezentacja publiczna projektu Odbyła się poprzez: 1) Publikację efektów działania (prezentacje Power Point oraz zdjęcia i sprawozdania ze spotkań) na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej). 2) Wystawa plakatów na holu szkoły, połączona z akcją rozdawania ulotek na dniach otwartych szkoły.

16 16 z 19 Prezentacja publiczna projektu cd *Zawartość ulotki: Drodzy Rodzice!!! W ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II realizowali projekt Sekrety układu krążenia. Projekt realizowany był pod opieką mgr Agnieszki Mrózek.Na stronie internetowej gimnazjum znajdują się m.in. wyniki ankiet, dotyczących częstości występowania chorób układu krążenia wśród rodziców i dziadków uczniów, a także wiele innych, ciekawych efektów pracy uczniów. Gorąco zapraszamy na: http://www.gim1.rabawyzna.plhttp://www.gim1.rabawyzna.pl Twórcy projektu Sekrety układu krążenia. *Rozdawanie ulotek:

17 17 z 19 Co zyskaliśmy dzięki pracy w ramach tego projektu? Cele projektu zostały osiągnięte (patrz slajd nr 2). Wypowiedzi uczniów: Podszkoliliśmy tworzenie prezentacji Power Point. Chciałabym, aby było więcej prac tego typu. –Monika Wiem, jak robić wykresy. –Ernest Wiem, jak robić wykresy. –Ernest Wiem, jak szukać potrzebne mi informacje. Wiem, jak się tworzy bibliografię.- Angelika

18 18 z 19 Co zyskaliśmy dzięki pracy w ramach tego projektu? cd Dowiedziałam się, kiedy możemy oddać krew, a kiedy nie, różne ciekawostki, grupy krwi.- Beata Najbardziej podobało mi się spotkanie z pielęgniarką. Umiem mierzyć ciśnienie krwi. –Michał Wiem, jak mam postępować w różnych sytuacjach związanych z krwotokiem. –Damian Dowiedziałem się na czym polega mierzenie tętna, co to jest tętno i co to jest EKG. - MateuszDowiedziałem się na czym polega mierzenie tętna, co to jest tętno i co to jest EKG. - Mateusz Dowiedziałem się jak ciężką pracę wykonuje serce. –Damian Dowiedziałem się jak ciężką pracę wykonuje serce. –Damian Długość naczyń włosowatych wynosi 60000 km. - KingaDługość naczyń włosowatych wynosi 60000 km. - Kinga

19 19 z 19 Co zyskałam dzięki realizacji tego projektu? Radość; poczucie satysfakcji; możliwość spędzenia cennego czasu z uczniami po lekcjach; zdobywanie cennego doświadczenia w pracy nauczyciela (biologia), ale głównie pedagoga (relacje na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel). Najcudowniejsze jest jednak szczęście uczniów, ich satysfakcja ze swojego dzieła i pytania "Kiedy pani realizuje kolejny projekt?" Albo: "Jak pani będzie robiła następny projekt, to niech pani o nas pamięta". Jednym, dzięki uczniom zdobywam wiarę w sens mojej pracy i wiarę w to, że robię coś dobrego i dobrze. A to potrzebne jest nie tylko stażyście, którym jestem, ale każdemu człowiekowi... Radość; poczucie satysfakcji; możliwość spędzenia cennego czasu z uczniami po lekcjach; zdobywanie cennego doświadczenia w pracy nauczyciela (biologia), ale głównie pedagoga (relacje na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel). Najcudowniejsze jest jednak szczęście uczniów, ich satysfakcja ze swojego dzieła i pytania "Kiedy pani realizuje kolejny projekt?" Albo: "Jak pani będzie robiła następny projekt, to niech pani o nas pamięta". Jednym słowem, dzięki uczniom zdobywam wiarę w sens mojej pracy i wiarę w to, że robię coś dobrego i dobrze. A to potrzebne jest nie tylko stażyście, którym jestem, ale każdemu człowiekowi... Na pewno przekonałam się do pracy metodą projektu, której naprawdę bałam się na początku. Na pewno wykorzystam sto pomysłów, które kłębią się w mojej głowie i głowach moich uczniów. Na pewno warto!!! Na pewno przekonałam się do pracy metodą projektu, której naprawdę bałam się na początku. Na pewno wykorzystam sto pomysłów, które kłębią się w mojej głowie i głowach moich uczniów. Na pewno warto!!! Wykonała: mgr Agnieszka Mrózek Wykonała: mgr Agnieszka Mrózek


Pobierz ppt "1 z 19 Sekrety układu krążenia. Koordynator projektu: Koordynator projektu: mgr Agnieszka Mrózek mgr Agnieszka Mrózek Uczestnicy: 18 osób, 17 z klas II,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google