Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGOWNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE WIERZYCIEL ZOBOWIĄZNY WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

3 UPOMNIENIE wzór dot. należności pieniężnych Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

4 TYTUŁ WYKONAWCZY wzór Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 I ETAP POSTĘPOWANIA I etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO WIERZYCIELZOBOWIĄZNY REAKCJA WNIOSEK DO WIERZYCIELA PODMIOT ZAINTERESOWANY I etap Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

6 PODMIOT ZAINTERESOWANY WYKONANIEM OBOWIĄZKU Podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku DEFINICJA Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7 I ETAP POSTEPOWANIA działania podmiotu zainteresowanego I etap Skarga na bezczynność wierzyciela art. 6 U.P.E. Wstąpienie w miejsce wierzyciela art. 5 par. 1 pkt 2 U.P.E. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

8 Skarga na bezczynność wierzyciela /podstawa prawna/ Art. 6. § 1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. § 1a. Na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, służy skarga podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyższego stopnia. Na postanowienie oddalające skargę przysługuje zażalenie. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9 Skarga na bezczynność wierzyciela /środki zaskarżenia/ Art. 6 UPE Zażalenie na postanowienie oddalające skargę Podmiot /organ zainteresowany Postanowienie w przedmiocie zwolnienia zażalenia Postępowanie w II instancji Organ II instancji Skarga na postanowienie II instancji w przedmiocie bezczynności Podmiot zainteresowany orzeczenie w przedmiocie postanowienia dot. bezczynności Postępowanie przed sądem administracyjnym Sąd administracjny Skarga na bezczynność wierzyciela Podmiot /organ zainteresowany Postanowienie w przedmiocie skargi Postępowanie w I instancji Organ I instancji Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google