Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGOWNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE WIERZYCIEL ZOBOWIĄZNY WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

3 III ETAP POSTEPOWANIA działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego I I I etap podniesienie zarzutów Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 33 UPE Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

4 zarzuty /podstawa prawna/ Art. 33. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być: 1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; 2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; 3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4; 4) błąd co do osoby zobowiązanego; 5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym; 6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; 7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,o którym mowa w art. 15 § 1 8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 III ETAP POSTEPOWANIA wniesienie zarzutów III etap Obowiązek został wykonany Obowiązek nie jest wymagalny Obowiązek został umorzony Obowiązek wygasł Obowiązek nie istniał Obowiązek został określony niezgodnie z z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu Zastosowanie zbyt uciążliwego środka Niespełnienie przez tytuł wykonawczy warunków określonych w art. 27 UPE Prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ Wstrzymanie wykonania obowiązku Odroczenie terminu wykonania obowiązku Rozłożenie na raty należności pieniężnej Doprowadzenie do wykonania obowiązku Umorzenie postępowania egzekucyjnego Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Zastosowanie mniej uciążliwego środka Przekazanie egzekucji organowi właściwemu Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

6 III ETAP POSTEPOWANIA zajęcie stanowiska przez wierzyciela III etap Art. 33 UPE Postanowienie o zajęciu stanowiska przez wierzyciela 34 UPE/106KPA Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów 33 UPE Wniosek organu egzekucyjnego do wierzyciela o zajęcie stanowiska Doprowadzenie do wykonania obowiązku Umorzenie postępowania egzekucyjnego Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7 III ETAP POSTEPOWANIA skutki procesowe wniesienia zarzutów III etap cd. Art. 34 UPE Postanowienie wierzyciela o niezasadności zarzutu Niezajęcie stanowiska przez wierzyciela w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zarzutach Umorzenie postępowania egzekucyjnego Zastosowanie mniej uciążliwego środka Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w sprawie zarzutów Postanowienie o odmowie uwzględnienia zarzutów Ostateczne postanowienie w sprawie zarzutów Postanowienie wierzyciela o niedopuszczalności zarzutu Postanowienie wierzyciela o zasadności zarzutu Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google