Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 18

2 O co chodzi z Biznes Planem? Biznes Plan stanowi narzędzie do planowania, wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Z reguły jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jednocześnie jest narzędziem komunikacji zewnętrznej, w ostatnich czasach zazwyczaj niezbędny w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Powinien zawierać ogólną charakterystykę przedsięwzięcia, analizę SWOT, cele przedsięwzięcia, plan marketingowy, plan działalności operacyjnej, plan organizacji zarządzania, plan zatrudnienia, plan działania, plan oraz ocenę finansową. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Charakterystyka przedsiębiorstwa Biznes plan rozpoczyna charakterystyka: wykonawcy, zlecającego, określenie celu biznes planu wnioski końcowe syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa zawiera informacje, takie jak: nazwa firmy, forma prawna, przedmiot działalności, adres siedziby, telefon oraz charakterystykę właścicieli tzn. krótki życiorys biznesowy, udział procentowy w kapitale firmy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Analiza SWOT Analiza SWOT w tym przypadku traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej, pozwalające określić najlepsze kierunki rozwoju badanego obiektu: przedsiębiorstwa, projektu, kraju, dowolnego obszaru lub podmiotu ze względu na cel działania, w wyniku przeprowadzenia badania otoczenia obiektu oraz jego wnętrza poprzez identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na obiekt oraz zależności między nimi. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Cele przedsiębiorstwa oraz plan marketingowy Biznes plan powinien zawierać cele przedsiębiorstwa: krótkoterminowe czyli na najbliższy rok, długoterminowe. Plan marketingowy stanowi plan działań, pozwalających zrealizować założony cel. Określa się go głównie w oparciu o następujące elementy: produkt i cena, dystrybucja i promocja, charakterystyka odbiorców i konkurentów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Plan działalności operacyjnej Plan działalności operacyjnej stanowi ilościową formę planu produkcji wyrobów lub planu świadczenia usług. W planie działalności operacyjnej określa się przed wszystkim takie zagadnienia jak: technologia produkcji (lub usług), nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, Zaopatrzenie, działanie związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami prowadzonej działalności firmy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Plan organizacji, zarządzania, zatrudnienia oraz głównych zamierzeń Plan organizacji i zarządzania dla małego przedsiębiorcy ogranicza się do schematu organizacyjnego oraz krótkiej charakterystyki głównych funkcji zarządzania jakimi są: planowanie, organizacja, motywowanie, kontrola. Plan zatrudnienia stanowi plan struktury zatrudnienia pracowników oraz określenie stawek miesięcznych wynagrodzeń. Harmonogram głównych zamierzeń zawiera opis głównych celów przedsiębiorstwa oraz celów cząstkowych do zrealizowania w okresie, na który przygotowano plan, wraz z określeniem terminów ich realizacji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Plan i ocena finansowa Plan finansowy można przedstawić jako dwa zestawienia: planu rachunku wyników, planu przepływów pieniężnych. Z uwagi na większą przejrzystość biznes planu warto opracować odrębne zestawienia: planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych. W oparciu o powyższe zestawienia można przygotować ocenę finansową w biznes planie pozwalającą przede wszystkim: ocena poziomu i dynamiki zysku netto oraz przepływów pieniężnych netto. Jako wskaźnik finansowy wykorzystuje się zazwyczaj wskaźnik rentowności sprzedaży. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 … ciąg dalszy nastąpi ;) Właśnie przymierzasz się do napisania Biznes Planu? Świetnie! W kolejnym odcinku bliżej przyjrzymy się Analizie SWOT Szanse… Zagrożenia… po co nam to wszystko? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google