Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rachunkowość zajęcia nr 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rachunkowość zajęcia nr 8"— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 8
Robert Dyczkowski

2 Wynik finansowy Wynik finansowy netto: Wynik finansowy brutto:
Wynik na działalności gospodarczej: Wynik ze sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Podatek + inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

3 Zasady ustalania wyniku finansowego
Zasada memoriałowa (bierzemy pod uwagę te przychody i koszty które dotyczą danego okresu, niezależnie od wpływów/wydatków z nimi związanych) Zasada ostrożności – bierzemy pod uwagę: wszelkie zmniejszenia wartości użytkowej aktywów tylko niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne Rezerwy na znane jednostce ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń Zasada współmierności przychodów i kosztów czasowa merytoryczna

4 Ustalanie wyniku finansowego
Odbywa się na koniec roku obrotowego Proces w miarę automatyczny (konkretne instrukcje - schematy) Odpowiednie księgowania zależą zarówno od stosowanej ewidencji kosztów jak i wariantu rachunku wyników jaki chcemy przygotować (w praktyce zazwyczaj stosuje się ewidencję porównawczo-kalkulacyjną) Różnica pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym RZiS – zmiana stanu produktów + inne różnice pozycji bilansowych (np. RMK) – bardzo ważne z punktu widzenia bycia w zgodzie z zasadą współmierności przychodów i kosztów (merytoryczną)

5 Ewidencja porównawczo-kalkulacyjna wariant porównawczy RZiS
Przeniesienie przychodów ze sprzedaży (produktów, towarów, materiałów, usług) Przeniesienie wartości sprzedanych materiałów / towarów / usług Przeniesienie kosztów według rodzajów Przeniesienie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu na konto koszt własnego sprzedanych produktów Ustalenie zmiany stanu zapasu produktów (przeniesienie kosztu własnego sprzedanych produktów na konto 490): Przeniesienie zmiany stanu zapasu produktów (z konta 490 na konto wyniku finansowego) Przeniesienie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Przeniesienie przychodów i kosztów finansowych Przeniesienie zysków i strat nadzwyczajnych

6 Ewidencja porównawczo-kalkulacyjna wariant kalkulacyjny RZiS
W tym wariancie nie musimy ustalać zmiany stanu produktów Przeksięgowanie sald kont 40X następuje bezpośrednio na konto 490 (tym samym po tej operacji saldo konta 490 się zeruje) Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu + koszt sprzedanych produktów przeksięgowuje się bezpośrednio na konto wyniku finansowego Wszelkie inne księgowania analogicznie jak w poprzednim schemacie

7 O czym warto pamietać Ewidencja porównawcza + RZiS w wariancie porównawczym Ewidencja kalkulacyjna + RZiS w wariancie kalkulacyjnym Obroty wewnętrzne Szczegółowe schematy księgowań (wraz z opisami) znajdują się w podręczniku – Schematy


Pobierz ppt "rachunkowość zajęcia nr 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google