Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystko na temat faktur…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystko na temat faktur…"— Zapis prezentacji:

1 Wszystko na temat faktur…
Prawdy oczywiste Część 17 Wszystko na temat faktur…      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 KTO wystawia FAKTURY VAT?
Zgodnie z Ustawą o VAT, obowiązek wystawiania faktur dotyczy: czynnych podatników VAT, a więc podatników rozliczających ten podatek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może żądać wystawienia faktury, a wówczas sprzedawca jest obowiązany ją wystawić. podmiotów dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw nowych środków transportu, nawet jeśli nie są podatnikami według ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzona została możliwość wystawiania faktur przez podatników zwolnionych z VAT.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Jakie informacje musi zawierać faktura?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów faktura powinna zawierać: 1) datę wystawienia; 2) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; UWAGA: przy sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; 3) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Brak ograniczeń dotyczących numeracji , więc każdy przedsiębiorca może stosować własny system, poza tym, że powinny to być kolejne numery faktur i nie mogą występować dwie faktury o tym samym numerze.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Jakie informacje musi zawierać faktura?- c.d.
4) imiona i nazwiska lub nazwę sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 5) numer, za pomocą którego sprzedawca i nabywca są zidentyfikowani dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 6) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 7) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 8) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 9) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 10) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Jakie informacje musi zawierać faktura?- c.d.
11) stawkę podatku; 12) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 13) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 14) kwotę należności ogółem.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Rozliczanie metodą kasową a termin otrzymania zapłaty za towary i usługi?
Faktury z taką adnotacją mogą być wystawiane przez tzw. małych podatników (w rozumieniu ustawy o VAT) rozliczających się z tytułu podatku od towarów i usług w chwili otrzymania zapłaty, czyli kasowo. Jednak w przypadku, gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas sprzedawca obowiązany jest do rozliczenia VAT w terminie 180 dni od momentu wydania towaru lub wykonania usługi.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Rozliczanie faktur z adnotacją „metoda kasowa”
Faktura z adnotacją metoda kasowa jest inaczej traktowana z punktu widzenia nabywcy. Nabywca ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z takiej faktury, w okresie rozliczeniowym, w którym opłacił całość lub cześć należności. Przy czym ma prawo odliczenia w takiej wysokości, w jakiej dokonał płatności. W przypadku otrzymania zwykłej faktury, możliwość odliczenia następuje już w momencie otrzymania.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Od kiedy obowiązują zasady metody kasowej?
Do 31 grudnia 2012 roku występowały faktury wystawiane przez podmioty rozliczające się metodą kasową, tzw. faktury VAT-MP. Jednak system ich rozliczania przez sprzedawcę był mniej korzystny. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2012 roku, obowiązek podatkowy powstawał z dniem uregulowania całości lub części należności, jednak nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub usługi. Zmiany wprowadzone od stycznia 2013 roku są więc korzystniejsze dla małych podatników rozliczających się metodą kasową.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Czy zasady metody kasowej wprowadzone w 2013 roku można stosować do wszystkich faktur nieopłaconych na 1 stycznia 2013 roku? Nie, nowe zasady dotyczą sprzedaży dokonanej od 1 stycznia 2013 roku. W przypadku faktur wystawionych w okresie wcześniejszym, należy stosować zasady obowiązujące w momencie wystawienia faktury, nawet jeśli zapłata lub częściowa zapłata będzie miała miejsce w 2013 roku.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 Kiedy mały podatnik rozliczający się metodą kasową ma prawo odliczyć podatek naliczony?
Zmiana dotyczy również rozliczania z podatku naliczonego u małych podatników rozliczających się metodą kasową. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2012 roku, mógł on odliczyć podatek naliczony jedynie w momencie całościowego uregulowania zobowiązania. Brak możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w przypadku częściowej zapłaty. Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w przypadku częściowej zapłaty, z małymi wyjątkami np. faktury za media (rozliczane zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze). W zakresie faktur sprzed 1 stycznia 2013 roku, odliczenia od nich podatku należnego można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym uregulowano całą należność wynikającą z otrzymanej faktury.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z biurem: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

12 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Wszystko na temat faktur…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google