Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie”"— Zapis prezentacji:

1 „Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie”
Lubelskie dobre praktyki Partnerstwo Lokalne Biłgoraj – Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Irena Gadaj, prezes zarządu BARR SA Konferencja „Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie” Janów Lubelski, 19/09/2008

2 Biłgorajskie Partnerstwo Lokalne zostało zawiązane na potrzeby realizacji Projektu IW EQUAL - wiosna 2004 rok

3 W marcu 2005 roku BPL zostało zaproszone przez ISP, WRZOS i ARF do realizacji Projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu gospodarki rynkowej – budujemy nowy Lisków”. Projekt (temat D) realizowany był przez 42 partnerów (w tym 4 partnerstwa lokalne)

4 Wcześniejsze działania partnerskie w Biłgoraju: – 20 osobowy Komitet Lokalny złożony z przedstawicieli biznesu, samorządu i mieszkańców opracował Plan Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Biłgoraja marzec 2004 rok – zawiązano Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (wspiera powstawanie rozwój MSP poprzez informacje, konsultacje, szkolenia, pożyczki, poręczenia, dotacje inwestycyjne)

5 cd – w Biłgoraju pracowała Lokalna Koalicja (przedsiębiorcy, samorząd, NGO) na rzecz utworzenia „community foundation” Kwiecień 1999 – powstała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – - kapitał założycielski zł - dotacje dla 217 mini projektów ( zł) stypendia na kwotę zł tys. kapitału żelaznego - ponad 64 tys. zł odpisów 1% (2008 rok)

6 Skład Partnerstwa Biłgorajskiego: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Biłgoraju PUP PCPR Starostwo Miasto Biłgoraj PGK sp. z o.o. w Biłgoraju Henryk Oziębło (PW APIS s.j. – domy z drewna) Cezary Przybylski (Terminal Przeładunkowy)

7 Założenia PB: Przeciwdziałanie wykluczeniom z lokalnego rynku pracy Poszukiwanie polskiego modelu gospodarki społecznej

8 Cele PB: Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie biłgorajskim Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej

9 Zadania realizowane w ramach projektu:
Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem marginalizacji Badania ankietowe dostępności i jakości usług Wybór i przygotowanie beneficjentów, pracowników BPS (spotkania, szkolenia, konsultacje) Opracowanie koncepcji i biznes planu BPS Modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia Dofinansowanie płac w początkowym okresie

10 Osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu biłgorajskiego
Beneficjenci: Osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu biłgorajskiego Na dzień r. w ewidencji PUP figurowało osób długotrwale bezrobotnych (tj. 67,8% ogółu), w tym kobiet (tj. 72,3% ogółu bezrobotnych). Problem długotrwałego bezrobocia występuje we wszystkich grupach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mieszkańcy powiatu

11 Etapy przygotowania i realizacji:
Wiosna 2004 – BARR opracowuje wstępną koncepcję i zawiązuje się Biłgorajskie Partnerstwo Lokalne Marzec 2005 – przyjęcie BPL do projektu ISP, WRZOS i ARF Luty 2006 – podpisanie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju (PIW EQUAL) Kwiecień 2006 – marzec 2007 realizacja

12 Rekrutacja Beneficjentów (PUP, PCPR, SP, BARR) – j/w
Działania i harmonogram: Analiza problemów lokalnego rynku pracy pod kątem wykluczenia (PUP, PCPR, SP, BARR) – 2 kw 2006 Rekrutacja Beneficjentów (PUP, PCPR, SP, BARR) – j/w Szkolenia i konsultacje BO (BARR, PUP) – 2 połowa 2006 Badanie ankietowe jakości usług (BARR, BO) – j/w Opracowanie koncepcji i biznes planu PS (PB, BARR) – I 2007 Remont budynku dla BPS (MB) – 4 kw 2006 – 2 kw 2007 Remont i adaptacja myjni BPS (MB) – 4 kw 2007 Rejestracja BPS (PB, BO, MB, BARR ) Rozpoczęcie działalności – lipiec 2007

13 Etapy pracy z BO: Spotkania w gminach – 470 Indywidualne rozmowy z psychologiem – 155 Szkolenie podstawowe – 100 Szkolenie specjalistyczne – 30 Konsultacje Szkolenia WRZOS, wizyty studyjne

14 Dziedziny działalności spółdzielni socjalnej
Badania ankietowe: Dziedziny działalności spółdzielni socjalnej według przedsiębiorców (% częstość wyboru) Zagospodarowania terenów zielonych, dbanie o zieleń % Pomoc w utrzymaniu dróg – prowadzenie prac remontowych na ulicach i drogach % Prowadzenie myjni samochodowej % Wyrób rękodzieła ludowego, pamiątek ,3 % Usługi remontowo-budowlane ,7 % Recycling surowców wtórnych %

15 Na pytanie o szanse przedsiębiorstwa społecznego na długotrwałe utrzymanie się na lokalnym rynku pracy 54 % uczestników sondażu odpowiedziało „tak”, 46 % - „nie”. Podstawowym zagrożeniem dla stabilizacji spółdzielni, zdaniem pytanych, będą konkurencja (28 % wskazań), brak zleceń (14 %), małe zasoby finansowe (10 %). W dalszej kolejności wymieniono brak doświadczenia, zniechęcenie członków spółdzielni oraz złe zarządzanie.

16 spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
Forma prawna BPS: Po wielu miesiącach dyskusji, opiniach specjalistów z zakresu ekonomi społecznej, założyciele przedsiębiorstwa społecznego oraz przyszli pracownicy podjęli decyzje o założeniu przedsiębiorstwa w formie prawnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Z perspektywy czasu wydaje się, że była to trafiona decyzja.

17 Dlaczego nie spółdzielnia socjalna ??
Spółka z o.o. – najlepsza forma prawna dla prowadzenia działalności gospodarczej Partnerstwo Lokalne ma wpływ na funkcjonowanie BPS (udziałowcy, członkowie RN). Spółka i jej majątek jest pod kontrolą. Korzyści finansowe (na zatrudnienie pracownika w spółce można otrzymać z PUP większą dotację, niż wkład 1 osoby do SS) Trudności dla BO z poręczeniem i rozliczeniem wkładu spółdzielczego Gorsze możliwości inwestowania i prowadzenia działań rozwojowych Brak systemu wsparcia dla zatrudnienia socjalnego Spółdzielczy system podejmowania decyzji

18 Organy statutowe BPS: Zgromadzenie wspólników Rada Nadzorcza składająca się z sześciu osób, w tym z przedstawiciela zatrudnionych pracowników. Rada Nadzorcza nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją działalność Pracą firmy kieruje jednoosobowy Zarząd

19 Główne założenia umowy BPS:
Spółka powstała w celu reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Spółka nie działa dla zysku - zysk przeznacza na rozwój (za 2007 – zł) Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę

20 Kapitał zakładowy pokryty gotówką – 50.000 zł
Udziałowcy BPS sp. z o.o. Miasto Biłgoraj (60%) BARR SA (34%) Osoby fizyczne – biłgorajscy przedsiębiorcy: Andrzej Kupryjaniuk Henryk Oziębło Cezary Przybylski Kapitał zakładowy pokryty gotówką – zł

21 Problemy z utworzeniem BPS:
Po co cokolwiek zmieniać ? Obawy załogi PGK (konkurencja) Burmistrz Miasta Biłgoraja, w obawie przed reakcją Rady forsował większościowy udział MB w tworzonym PS (60%), ale MB ma tylko 1 przedstawiciela w RN Przedsiębiorcy chcieli kontrolnego pakietu udziałów (objęli symboliczne 3 x 2% udziały) BARR SA (akcjonariuszami są samorządy i biznes) stanowi bufor BPS nie jest „MiSiEm”

22 Sprzątanie (biura, osiedla, szkoły, domy jednorodzinne, place)
Oferta BPS: Sprzątanie (biura, osiedla, szkoły, domy jednorodzinne, place) Pielęgnowanie terenów zielonych: Pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia, wycinka Koszenie trawy, nawożenie, Zamiatanie parkingów, chodników, ramp dostawczych, terenów utwardzonych , Utrzymanie czystości dróg dojazdowych i poboczy, Odśnieżanie terenu, zabezpieczanie od skutków gołoledzi, Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, Drobne usługi remontowe Myjnia samochodowa

23 Klienci BPS: Samorządy (Miasto Biłgoraj, Powiat Biłgoraj, Województwo) i ich jednostki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zamościu Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Firmy (BARR SA, MEWA SA, Spółdzielnie Mieszkaniowe, MARKOWICZE SA) Osoby fizyczne

24 Zasoby BPS: Ludzie (przeszkoleni w ramach PIW EQUAL, kierowani przez PUP i PCPR) Pomieszczenia ( siedziba firmy o powierzchni 208 m2 oraz 97 m2 powierzchni myjnię samochodową) Urządzenia i maszyny (zamiatarka uliczna, samochód dostawczy, wykaszarka bijakowa, traktor wyposażony w pług, kosiarki, myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze, kosy spalinowe Narzędzia ręczne Pomoc Partnerstwa

25 BPS dzisiaj: Aktualne zatrudnienie 11 osób, w tym 3 kobiety i 8 mężczyzn BPS zatrudnia dodatkowo dwie osoby w ramach przygotowania zawodowego Pozyskane zlecenia na kwotę ponad 250 tys. zł zapewniają rozwój oraz samowystarczalność

26 Podsumowanie, warunki sukcesu:
Świadomość potrzeby działania – dobre planowanie Klimat przedsiębiorczości, chęć współpracy – dobre partnerstwo Wybór odpowiedniej formy prawnej Efekty działalności BPS widoczne w środowisku lokalnym Dywersyfikacja usług i klientów Partnerstwo Biłgorajskie nadal bardzo aktywne we wspieraniu BPS (głównie poprzez Radę Nadzorczą) Nastroje pozytywne i nadzieja na rozwój Przedsiębiorstwa, a tym samym polepszenie warunków życiowych Pracowników BPS Wiara liderów BPS w sukces przedsięwzięcia Wsparcie zewnętrzne (finansowe, doradcze)

27 Planowany rozwój BPS: Pozyskiwanie nowych rynków (filie w gminach) Usługi budowlane (układanie kostki brukowej) Usługi opiekuńcze Bank żywności Utworzenie Centrum Integracji Społecznej


Pobierz ppt "„Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google