Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła na płaszczyźnie i w przestrzeni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła na płaszczyźnie i w przestrzeni"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła na płaszczyźnie i w przestrzeni
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli - klasa III B Gimnazjum nr 7 Eliza Antosiewicz, Michał Bienias, Magdalena Dąbrowska, Kamil Faryński, Patryk Kozdra, Karolina Majewska, Marta Paga, Aleksandra Powęska ,Nicoletta Sadowska, Joanna Szewczyk, Anna Szymańska, Paulina Tonderys, Janusz Wąsik, Hubert Wiśniowski, Kamil Witak, Dawid Wojtkowicz, Maciej Wojcieszyn, Stefania Zawada, Eliza Zbyrasz, Lucjan Zygmunt Nauczyciel - Dorota Kokoszka

2 Cele projektu Wzbudzenie zainteresowania uczniów jak można najbliższą okolicę przenieść na ekran komputera oraz na makietę, jak można zbudować i przedstawić ją, wykorzystując własne pomiary, obliczenia z użyciem kalkulatora, znajomość skali, manualnych zdolności w budowaniu brył, rysowaniu, czy tworzeniu animacji 3D. Poznanie sposobów dokonywania pomiarów geodezyjnych, budowy i zastosowania map i planów. Narysowanie własnego planu najbliższej okolicy szkoły. Wykorzystanie obserwacji do powtórzenia elementów statystyki, obliczeń procentowych, skali, własności figur i brył przed egzaminem gimnazjalnym. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie komputera, Internetu do rozwijania własnych zainteresowań, do poznawania nowych programów, do nowych poszukiwań, by uczniowie byli twórczy i zainteresowani rozwojem technologii informacyjnej, by wykorzystywali to w rozwoju własnej osobowości. Zainteresowanie matematyką uczniów o nieszczególnych zdolnościach matematycznych. Zaangażowanie w realizację wszystkich uczniów klasy by każdy z uczniów klasy znalazł cząstkę dla siebie.

3 Opis projektu Projekt zawiera przedstawienie szkoły i okolicy na różne sposoby: Obejmuje stworzenie własnego planu części osiedla na której znajduje się szkoła poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów ulic wokół szkoły i dzięki wykorzystaniu szacowania, obliczeń z użyciem kalkulatora, znajomości skali i naszych umiejętności rysowania stworzenie naszego planu osiedla. Dokonanie zestawień statystycznych i obliczeń procentowych na podstawie obserwacji. Poznanie sposobu dokonywania pomiarów przez geodetów i wykonywania przez nich map – nauka w terenie z geodetami. Wykonanie na podstawie własnego planu oraz obserwacji otoczenia makiety wykorzystując sztukę origami do zrobienia jej elementów domów. Wykonanie filmów zawierających instrukcje do budowy elementu - pokazujących sztukę składania elementu bryły metodą origami. Wykonanie zdjęcia zrobionej makiety i porównanie jej ze zdobytymi i wyszukanymi w Internecie planami i mapami. Obróbka w programie graficznym i wydruki na takich samych formatach to elementy wystawy „Szkoła i okolica na różnych mapach”. Ostatnim ogniwem pokazania szkoły i najbliższej okolicy to narysowanie budynku i stworzenie animacji 3D w programie Google SketchUp, która pozwoli pokazać szkołę z każdej strony. Wykorzystanie wykonanych zdjęć różnych ujęć budynku i odpowiednich Printscreenów budynku z edytora SketchUp do zrobienia wystawy „Szkoła w obiektywie i animacji 3D”

4 Narzędzia i programy komputerowe
Google SketchUp – do modelowania trójwymiarowego budynku szkoły oraz do zapisania animacji 3D Pinnacle Studio Plus – montaż i kompresja filmów HP Image Zone, Gimp – obróbka graficzna zdjęć Microsoft Excel – do wykonania diagramów przedstawiających rodzaje domów i kolory pokrycia dachów oraz do policzenia mediany długości posesji poszczególnych ulic Microsoft Wod – wykonanie tytułów wystaw, podpisów pod zdjęciami Microsoft Power Point - do wykonania prezentacji działań i efektów pracy Paint– zapisywanie i obróbka Printscreen-ów ezHTML– napisanie sprawozdania na stronę internetową szkoły w języku html

5 Narzędzia i programy internetowe
Google Earth – do lokalizacji szkoły i okolicy na zdjęciu satelitarnym Wyszukiwarka internetowa Google – do szukania potrzebnych diagramów do wykonania brył Internet Explorer – wyszukiwanie map i planów: Internet Explorer – umieszczenie filmu –animacji 3D w internecie na Outlook Expres – kontakt z nauczycielem i przesyłanie materiałów Total Commander – umieszczenie sprawozdanie z projektu na stronie internetowej szkoły

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Projekt realizowała cała klasa III B gimnazjum - 20 uczniów. Uczniowie po ustaleniu planu działań sami dobrali się w małe grupki (2 – 4 osób) do realizacji poszczególnych zajęć – każdy mógł znaleźć cząstki projektu dla siebie i zaangażować się do stworzenia wspólnego dzieła. Trzy zadania wykonywali wszyscy: - początkowe pomiary i obserwacje - zajęcia z geodetami - publiczne przedstawienie projektu

7 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Uczniowie dobrani w grupy mogli wykonać swoją cząstkę w zadaniach: zapisywanie obserwacji obliczenia statystyczne obliczenia procentowe przeliczanie wyników, skala narysowanie planu wykonanie elementów makiety metodą origami wyszukanie różnych map i planów okolicy szkoły wykonanie zdjęć, nagranie i montaż filmu wykonanie wystawy „Szkoła i okolica na różnych mapach” stworzenie trójwymiarowego budynku szkoły i animacja 3D porównanie animacji z odpowiednimi zdjęciami szkoły - wystawa zdjęć „Szkoła w obiektywie i animacji 3D” wykonanie prezentacji dokumentującej działania

8 Rola nauczyciela Zainstalowałam program Pinnacle Studio plus, SketchUp i Google Earth w szkolnej pracowni komputerowej. Zapoznałam uczniów z przykładami prac w programie SketchUp i wyjaśniłam jak zainstalować ten program w domowych komputerach. Przeprowadziłam wraz z uczniami pierwsze pomiary i obserwacje w terenie. Zorganizowałam spotkanie z geodetami. Prowadziłam konsultacje, podczas których służyłam swoją wiedzą i doświadczeniem. Udostępniałam szkolny aparat cyfrowy oraz kamerę oraz umożliwiałam pracę uczniów w pracowni komputerowej. Nadzorowałam terminowość wykonywania poszczególnych zadań Zorganizowałam Forum Nauczycieli na którym odbyła się pierwsza publiczna prezentacja. Podpowiedziałam formę prezentowania dokonań, a uczniowie sami opracowali i przygotowali swoje wystąpienia

9 Opis działań uczniów Wykonanie pomiarów: Obliczenia statystyczne:
Cała klasa wyruszyła by rozpocząć projekt od pomiarów długości posesji na poszczególnych ulicach: miarą mierniczą, przyniesioną przez ucznia oraz krokami. Próbowaliśmy zmierzyć kąt zakrętu ulicy przy pomocy przyrządów kreślarskich jakimi dysponujemy w szkole (linijka, ekierka i kątomierz) Zapisywaliśmy obserwacje: - rodzaj domów - ilość kondygnacji, - kolor pokrycia dachu, - układ posesji. Obliczenia statystyczne: Dokonane obserwacje dały materiał do obliczeń procentowych wykonanych w programie Excel. W tym programie również policzono wartość mediany długości posesji poszczególnych ulic otaczających okolicę szkoły.

10 Opis działań uczniów Przeliczanie wyników: uzyskane pomiary z terenu uczniowie nanieśli na szkic terenu, obliczali średnią długości kroku ucznia, przeliczali długości posesji z kroków na metry, dobrali odpowiednią skalę, przeliczali wymiary by nasz plan zmieścił się na arkuszu, a na nim jeszcze domki... Narysowanie planu: niestrudzone rysowniczki 3 razy próbowały zmieścić plan na arkuszu brystolu. W efekcie plan obejmował część osiedla, zawierał układ ulic i działek oraz długości posesji. Wykonanie elementów makiety metodą origami: uczennice wykonały metodą origami ponad 200 elementów, z których „zbudowały” domki parterowe (sześciany) i piętrowe (prostopadłościany). Nagranie filmu – instrukcji wykonywania brył: uczniowie wykonali serie zdjęć – poszczególnych złożeń elementu sześcianu (ściana), do zmontowania z nich filmu w programie Pinnacle Studio Plus. Złożenie elementu prostopadłościanu (krawędź) było nagrane bezpośrednio kamerą cyfrową.

11 Opis działań uczniów Uczestnictwo w lekcji geodezji i kartografii: w tym zadaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie. Na spotkaniu na placu szkolnym z geodetami, dzięki uprzejmości geodetów mogli sami dokonać pomiarów odległości dotyczących budynku szkoły za pomocą węgielnicy pryzmatycznej oraz tachimetru elektronicznego. Obserwowali sposób zapisywania pomiarów na planie i poznali zastosowanie poszczególnych oznaczeń na planie. Wyszukanie różnych map i planów okolicy szkoły: uczniowie wykorzystując przeglądarkę internetową szukali okolicy szkoły na różnych mapach: Do poszukiwań wykorzystali również program Google Eartch, zwrócili się także z prośbą o mapki do znajomych mieszkańców osiedla. „Okolica szkoły na różnych mapach i planach”: uczniowie przygotowali mapy, szkice, zdjęcia z internetu, uzyskane mapy i plany – zrobili ich zdjęcia, by po obróbce fotograficznej przygotować do zrobienia wystawy. Przygotowano podpisy skąd pochodzi zdjęcie mapy czy planu

12 Opis działań uczniów Modelowanie trójwymiarowego budynku szkoły: najbardziej zainteresowani informatyką uczniowie zajęli się rozpracowaniem prawie samodzielnie programu do modelowania trówymiarowego i animacji 3D – Google SketchUp. Odwzorowywali budynek szkoły oraz częściowo plac szkolny. Porównanie animacji z odpowiednimi zdjęciami szkoły: uczniowie wykonali zdjęcia budynku szkoły z każdej strony oraz printscreeny odpowiednich ujęć budynku 3D wykonanego w programie SketchUp z trzech prac najwierniej pokazujących szkołę. Posłużyły po obróbce fotograficznej do wykonania wystawy galerii prac "Szkoła w obiektywie i animacji 3D". Dokumentowanie realizacji projektu: uczniowie cały czas podczas realizacji projektu wykonywali zdjęcia, które wraz ze sprawozdaniem będą umieszczone na stronie szkolnej. Uczniowie przygotowywali prezentację o ich działaniach i rezultatach pracy, by pozostał po nich trwały ślad w szkole.

13 Rezultaty pracy uczniów
Obliczenia procentowe i statystyczne: wykorzystanie obserwacji i ich zapisów przyczyniło się do powstania diagramów procentowych, wykonanych w programie Excel. Wykresy pokazywały, że mieszkańcy okolicy najczęściej wybierali czerwony kolor dachu oraz, że domków piętrowych jest więcej o 26%. W tym programie również policzono wartość mediany długości posesji poszczególnych ulic otaczających okolicę szkoły. Cała dokumentacja projektu znajduje się na stronie WWW szkoły w zakładce Progamy – EzI (projekt)

14 Rezultaty pracy uczniów
Plan i makieta: uczniowie na podstawie pomiarów, obserwacji, po obraniu skali, przeliczeniu pomiarów stworzyli własny plan części osiedla na której znajduje się szkoła. Wykonali domki metodą origami i umieścili je na odpowiednich posesjach według zasady: domki parterowe to sześciany, domki piętrowe to prostopadłościany. Wystawa „Okolica szkoły na różnych mapach”: uczniowie wykonali na sztaludze wystawę zdjęć większego formatu. Zdjęcia zawierały podpisy wykonane w programie Word mówiące skąd pochodzi dana mapa czy plan. Oprócz mapy z Internetu był też plan zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Miasta, plan okolicy szkoły otrzymany z Wydziału Geodezji, zdjęcie satelitarne okolicy oraz zdjęcie z lotu ptaka, wykonane z motolotni przez mieszkańca, które cieszyło się największym zainteresowaniem. Film zawierający instrukcje wykonania elementu bryły znajduje się w Internecie na

15 Rezultaty pracy uczniów
Stworzenie budynku szkoły: uczniowie poznali program Google SketchUp i odwzorowali budynek szkoły. Aby pokazać budynek z każdej strony animowaliśmy poszczególne sceny obrotu budynku i wyeksportowaliśmy jako plik avi. Ze względu na rozmiar pliku umieściliśmy filmiki - animacje w internecie: Porównanie animacji z odpowiednimi zdjęciami szkoły: Uczniowie zrobili wystawę "Szkoła w obiektywie i animacji 3D” , porównującą zdjęcia rzeczywiste budynku szkoły z każdej strony oraz printscreeny odpowiednich ujęć budynku 3D wykonanego w programie SketchUp z trzech prac najwierniej odtworzonych budynków. Mimo pewnych niedoskonałości prac uczniowie byli zadowoleni z faktu zbudowania szkoły w trzech wymiarach.

16 Prezentacja publiczna
Wśród widzów: dr Marek Rolad-Mieszkowski (Adjunct Professor, Dalhousie University, Halifax) Pan Andrzej Winiarczyk (Naczelnik Wydziału Geodezji i Obrotu Nieruchomościami) Pani Halina Wołos (Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta) Pani Dorota Kornek - Dyrektor szkoły Uczestnicy Forum: zaproszeni nauczyciele ze stalowowolskich gimnazjum Nauczyciele z naszej szkoły Uczniowie prezentują Wypowiedź Gościa o projekcie do publiczności Publiczna prezentacja odbyła się na inauguracji I Forum Nauczycieli „Bank Pomysłów i Dobrych Praktyk” Projekt został również przedstawiony następnego dnia uczniom klas II gimnazjum.

17 Prezentacja publiczna
Uczniowie na tle wykonanej przez siebie prezentacji pokazującej zdjęcia z wykonywania działań oraz efekty ich pracy opowiedzieli o wykonywanych poszczególnych zadaniach demonstrując wykonane prace: wykresy, plan, makietę, galerię prac, wykonane filmy i animacje 3D. W tle – na stoliku fragment makiety powstałej na bazie narysowanego planu. Obok do porównania tablica z planem z Wydziału Geodezji, której fragment jest tłem tej prezentacji.

18 Wnioski Nauczyli się korzystać z nowych dla nich programów komputerowych: SketchUp, Pinnacle Studio Plus, Google Earth. Uczniowie w ciekawy sposób powtórzyli niektóre pojęcia matematyczne przed egzaminem gimnazjalnym. Uczniowie wykorzystywali komputer i sieć Internet do poszukiwania potrzebnych informacji, uczyli się obsługi nowych programów komputerowych, poznawali i kształcili umiejętności wykorzystania oprogramowania do obliczeń statystycznych, procentowych, do obróbki zdjęć, czy montażu filmu. Poznali sposoby pomiarów geodezyjnych, zasad rysowania map i planów i wykorzystanie danych na nich umieszczanych. Zacieśniły się więzi między uczniami, uczyli się współpracy i pokonania stresu w publicznej prezentacji. Klasa IIIB pokazała wszystkim i sobie przede wszystkim, że potrafi się zmobilizować i wspólnie wykonać duże przedsięwzięcie.

19 Wnioski Opinie uczniów:
„Realizacja projektu dała nam wiele nowych doświadczeń, które pomogą nam w dorosłym życiu” „Zacieśniły się więzi między nami, jedni od drugich byliśmy zależni – mogliśmy na sobie polegać” „Uczyliśmy się współpracy i odpowiedzialności” „Wszyscy zrozumieliśmy, że możemy razem współpracować, osiągnęliśmy lepszy kontakt z innymi koleżankami i kolegami” „Był to pierwszy udany projekt naszej klasy – całej!” „Pokonałam stres przed wystąpieniem przed taką dużą publicznością” „Po raz pierwszy nasza klasa pokazała innym, że potrafimy zrobić coś dobrego” „Wykonanie całego projektu, spotkanie z geodetami, było dla nas wielkim wydarzeniem” „Przekonałam się, że jeżeli chce się osiągnąć cel, to trzeba się naprawdę zmobilizować i współpracować z innymi” „Sposób powtórzenia pojęcia mediany zostanie mi w pamięci na zawsze – fajna lekcja matematyki” „Każdy miał okazję się czymś wykazać” „Poznałem nowe rzeczy, fantastyczny program komputerowy”

20 Wnioski Refleksje nauczyciela:
Dzięki realizacji projektu miałam okazję do poznania i wykorzystania programu Google SketchUp, który otwiera nowe możliwości również w nauczaniu geometrii przestrzennej, co na pewno wykorzystam w dalszej mojej pracy. Realizacja projektu w oparciu o kurs EzI była doświadczeniem dla mnie, że aby zrealizować duży projekt muszę mieć opracowany dobry harmonogram działań i być konsekwentą w dotrzymywaniu terminów. Realizacja projektu o wielu działaniach potwierdziła moją teorię, że tak skonstruowanym projektem można zaktywizować do działania i pracy uczniów mniej zaangażowanych w proces nauczania czy nawet w życie klasy.


Pobierz ppt "Szkoła na płaszczyźnie i w przestrzeni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google