Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów
„Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” Tales z Miletu Danuta Kochmańska Uczniowie klasy 2b i 2c Gimnazjum w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów woj. podkarpackie

2 Głównym celem tego projektu jest rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy o wodzie i roztworach wodnych.
Cele operacyjne. Uczniowie potrafią: wyjaśnić budowę cząsteczki wody i określić właściwości wody podać przykłady występowania wody w przyrodzie podać rodzaje zanieczyszczeń wody określić sposoby oczyszczania wody podać rodzaje roztworów i potrafi je sporządzić obliczyć stężenie procentowe roztworu korzystać z krzywej rozpuszczalności do rozwiązywania zadań zaprezentować wyniki swojej pracy na forum szkoły przygotować prezentację w programie PowerPoint nakręcić film za pomocą kamery cyfrowej i zmontować go za pomocą programu Windows Movie Maker nagrać słuchowisko i zmontować go w programie Audacity opracować wyniki w programie Excel stworzyć stronę internetową

3 Opis projektu W projekcie brało udział 7 grup zadaniowych, które na podstawie wyszukanych w Internecie i literaturze przedmiotu informacji wykonały następujące zadania: Występowanie wody w przyrodzie – strona www. Zanieczyszczenia wody i sposoby oczyszczania – strona www. Zużycie wody na jednego mieszkańca i sposoby oszczędzania wody, wykonanie obliczeń i wykresu w Excelu - prezentacja multimedialna „Z wodą w roli głównej” – doświadczenia, nagrano i zmontowano 9 filmów „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa ” – nagranie słuchowiska – w programie Audacity. Prawie wszystko o wodzie - słownik internetowy – strona www. Zbiór zadań o wodzie - prezentacja multimedialna.

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie
Microsoft Movie Maker do montażu filmów Audacity do montażu dźwięku ( słuchowiska) – Wszystko jest z wody Gimp do obróbki zdjęć użytych na stronach www Microsoft Publischer do tworzenia stron www Microsoft Power Point do tworzenia prezentacji Chemsketch do tworzenia modelu cząsteczki wody Microsoft Word do tworzenia ulotek i wersji papierowej zbioru zadań Microsoft Excel do tworzenia wykresów do wyszukiwania informacji w Internecie

5 Wykonywanie i filmowanie doświadczeń
Zespoły uczniowskie W projekcie wzięło udział 22 uczniów klasy 2b i 6 uczniów klasy 2c. Uczniowie sami podzielili się na 7 grup zadaniowych. W klasie 2b powstało pięć grup, 3 grupy po 4 osoby i 2 grupy po 5 osób. W klasie 2 c uczniowie działali w jednej 6 osobowej grupie, która przeprowadzała i filmowała doświadczenia i dwie osoby z tej grupy zajęły się również tworzeniem zbioru zadań o wodzie. Wykonywanie i filmowanie doświadczeń

6 Podział zadań i ról w zespołach
Każda grupa wybrała sobie swojego lidera, który był odpowiedzialny za organizację spotkań grupy i kontakty z opiekunem. Uczniowie sami wybrali sobie tematy do opracowania, które podałam w opisie prezentacji. W większości grup uczniowie podczas opracowywania tematów podzielili się między sobą zagadnieniami, które opracowywali oddzielnie, każdy u siebie w domu, a następnie spotykali się w grupach i łączyli zebrany materiał w całość. Ponadto na zajęciach z liderami grup został opracowany scenariusz końcowej prezentacji projektu. W przygotowania i przeprowadzenie prezentacji końcowej włączyli się czynnie wszyscy pracujący w poszczególnych grupach w sumie 28 uczniów.

7 Rola nauczyciela w projekcie
Pomagałam uczniom dobrać podtematy do wybranych tematów. Przypominałam o terminach realizacji poszczególnych zadań. Organizowałam spotkania z liderami grup w celu omówienia postępów prac i napotykanych trudności. Udostępniałam uczniom potrzebny sprzęt laboratoryjny i nadzorowałam ich pracę. Udostępniałam uczniom kamerę i dyktafon. Nauczyłam ich nagrywania i konwertowania plików dźwiękowych, montażu słuchowiska w programie Audacity. Nadzorowałam pracę uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych w pracowni komputerowej. Pokazałam uczniom w jaki sposób obrabiać zdjęcia w programie GIMP oraz jak utworzyć ruchomy model cząsteczki w programie Chemsketch. Pomagałam tworzyć scenariusz końcowej prezentacji, przeglądałam i akceptowałam pomysły uczniów. W czasie publicznej prezentacji po przygotowaniu wszystkiego z uczniami (sala, nagłośnienie, projektor, kamera, laptop, zestaw do doświadczeń) zostawiłam pole do popisania się uczniom, ja natomiast z boku przyglądałam się ich dokonaniom i robiłam zdjęcia.

8 Opis kolejnych działań poszczególnych grup
Wybór tematów i podtematów. Wyszukiwanie informacji w Internecie i w literaturze przedmiotu. Selekcja materiału. Wyszukiwanie fotografii. Trzy grupy opracowywały strony www i przygotowywały zdjęcia do tych stron. Dwie grupy opracowywały prezentacje multimedialne. Grupa, która pracowała nad tematem dotyczącym zasobów i oszczędności wody, zwróciła się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z prośbą o udostępnienie danych dotyczących rocznego zużycia wody w naszej wsi w ostatnich latach. Opracowywanie wykresów do prezentacji. Przygotowanie scenariusza, nagranie słuchowiska i zmiksowanie.

9 Opis kolejnych działań poszczególnych grup c.d.
Przeprowadzenie doświadczeń i sfilmowanie ich na bieżąco. Montaż filmów. Publikacja filmów w Internecie na Przygotowanie scenariusz prezentacji projektu. Prezentacja projektu na forum szkoły. Publikacja utworzonych w projekcie materiałów (stron www, prezentacji, słuchowiska, filmów) w Internecie – dostęp przez

10 Audycja (słuchowisko)
Rezultaty pracy uczniów tytuły opracowań są linkami do zasobów internetowych Zapraszam na stronę naszego gimnazjum, gdzie znajduje się dostęp do prac uczniów Trzy strony www Prawie wszystko o wodzie – słownik internetowy Zanieczyszczenia wody i sposoby oczyszczania Występowanie wody w przyrodzie Audycja (słuchowisko) Wszystko jest z wody …. Dziewięć filmików z doświadczeń „z Wodą w roli głównej”. Czy woda przewodzi prąd elektryczny Jak zachowa się strumień wody po zbliżeniu do niego naelektryzowanej rurki PCV Co stanie się po wrzuceniu sodu do wody Roztwory właściwe, koloid i zawiesina Rozpuszczenie manganianu (VII) potasu w wodzie Krystalizacja azotanu (V) potasu Usuwanie wody krystalizacyjnej z hydratów Czy woda z kranu jest czysta chemicznie Czy benzyna i glicerol rozpuszczają się w wodzie Dwie prezentacje w PowerPoint. Zbiór zadań o wodzie Zasoby wody pitnej Strona www Gimnazjum w Markowej

11 Prezentacja publiczna projektu
Prezentacja publiczna projektu odbyła się 9 maja 2008 r. w sali gimnastycznej naszego gimnazjum, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, obecny był również zaproszony przedstawiciel władz gminy. Pierwsza część prezentacji była przeprowadzona w formie debaty podsumowującej wybór najbardziej "żywiołowej " osobowości roku. W tę część zaangażowali się przedstawiciele wszystkich grup. Debata była przerywana reklamami i piosenkami. Po skończonej debacie chórek złożony z dziewcząt biorących udział w projekcie zaśpiewał kolejną piosenkę, w której reklamował wodę "Markowiankę". Następnie grupa, która zajmowała się przeprowadzaniem doświadczeń, filmowaniem i montowaniem filmów przedstawiła parodię programu „Clever - Widzisz i Wiesz”. Po zakończeniu występów jeden z uczniów biorących udział w projekcie omówił krótko działania jakie były podejmowane w trakcie jego realizacji.

12 Clever Widzisz i Wiesz Na prezentację końcową grupa nagrywająca filmy, aby uatrakcyjnić pokaz, przygotowała parodię programu telewizyjnego „Clever Widzisz i Wiesz”. Uczniowie zredagowali scenariusz. Na potrzeby programu skonstruowano prowizoryczne studio, w którym znalazł się stół i krzesła oraz drugi stolik z aparaturą do przeprowadzenia doświadczenia. Zaproszonymi gośćmi było dwoje uczniów klasy trzeciej "Tomasz Lis" i "Dorota Rabczewska - Doda". "Grzegorz Halama" świetnie prezentował się w białym fartuchu nadrabiając niezwykle uczoną miną. Obok niego asystentka również w białym fartuchu z przejęciem wpatrywała się w swojego mistrza. Za stołem natomiast w tym momencie rozpoczął się quiz , który przeprowadził "Marcin Prokop". Zadał on gościom następujące pytanie: "Co stanie się, kiedy do strumienia wody zbliżymy naelektryzowaną rurkę PCV.

13 Clever Widzisz i Wiesz c.d.
Następnie przedstawił cztery możliwe odpowiedzi: a) strumień wody odchyli się, b) woda przestanie się lać, c) woda wyparuje, d) woda będzie się gotować. Zaproszeni goście próbowali znaleźć odpowiedź na postawione pytanie. Po wytypowaniu odpowiedzi "Grzegorz Halama" razem ze swoją asystentką przystąpili do wykonywania doświadczenia. Aby wszyscy na widowni mogli dokładnie widzieć co się dzieje, przygotowaliśmy ekran, który pełnił rolę telebimu, ponieważ był przekazywany na niego, na żywo za pomocą projektora, obraz z kamery. Asystentka potarła futerkiem rurkę PCV a następnie zbliżyła ją do strumienia wody, która wylewała się z rozdzielacza zainstalowanego na statywie. W momencie zbliżenia naelektryzowanej rurki, strumień wody wyraźnie się odchylił. Zjawisko to widownia nagrodziła brawami. "Profesor Halama" uspokoił jednak wszystkich i dobitnym głosem eksperta wyjaśnił, dlaczego tak się stało, następnie wszyscy aktorzy wstali i przy aplauzie widowni opuścili studio.

14 „Clever Widzisz i Wiesz”
Piosenka „Cicha woda” w wykonaniu chórku z klasy 2b Nagrywanie audycji grupa uczniów z 2b

15 Czego nauczyli się uczniowie z zakresu przedmiotów przyrodniczych
Moi uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę z zakresu wiadomości z działu "Woda i roztwory wodne" nie tylko w zakresie objętym podstawą programową z chemii, ale problem został potraktowany w sposób interdyscyplinarny. Zgłębili następujące problemy Budowa chemiczna cząsteczki wody Właściwości fizyczne wody Elektroliza wody Obieg wody w przyrodzie Bilans wodny Woda we wszechświecie Hydrosfera Woda jako rozpuszczalnik Zanieczyszczenia wody i sposoby oczyszczania Klasy czystości rzek Biologiczne znaczenie wody Zużycie wody i sposoby oszczędzania Nabyte wiadomości poszerzyły ich horyzonty na ten temat oraz nauczyły łączenia pojęć i wnioskowania.

16 Czego nauczyli się uczniowie c.d.
Wykorzystali też swoje umiejętności nabyte na lekcjach informatyki takie jak: tworzenie stron www, tworzenie prezentacji, obróbka zdjęć, nauczyli się montować filmy w programie Movie Maker, miksować dźwięk (słuchowisko)w programie Audacity, Obsługiwać kamerę cyfrową i dyktafon, Obsługiwać projektor multimedialny.

17 Czego nauczyli się uczniowie c.d.
Jakby mimochodem niektórzy odkryli w sobie talenty quasi literackie. Potrafili bowiem stworzyć interesujące scenariusze, w których przemycali konkretną wiedzę na temat, którym się zajmowali. Nabyli również umiejętności autoprezentacji. Uważam, że moi uczniowie muszą jeszcze nauczyć się przetwarzania i selekcji zdobytych informacji, ponieważ niektórzy mają zgubny nawyk tworzenia tekstów metodą "kopiuj - wklej", niekiedy nawet bez dokładnego przeczytania tego co kopiują. W jednej z grup wystąpiła taka sytuacja, że uczennica, która miała wykonać podstronę zrobiła to w opinii koleżanek "zupełnie bez sensu", bez zrozumienia tego co robi. Jedna z dziewcząt powiedziała, że: "My to poprawimy, bo ten fragment zaniży ocenę całości". Inna uczennica stwierdziła, że "lubię występować przed widownią i prezentacja końcowa dała mi taką możliwość”. Uczennica ta była prezenterem w debacie.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google