Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW Opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW Opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ."— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW Opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ

2 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Etap I. Lata uśpione (do roku 1950) zdefiniowali istotę fizycznej dystrybucji towarów; zaczęto badać rynek (określano metody badań); powstaje marketing, forma zarządzania rynku; ustalono definicję logistyki (ruch i operowanie produktami z miejsca produkcji do miejsc konsumpcji.

3 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Etap II Czas rozwoju logistyki (do roku 1970) Okres ustabilizowanego myślenia o zarządzaniu. Określano główne warunki ekonomiczno - technologiczne otoczenia logistycznego. Należą do nich: - zmiany we wzorach popytu; - wzrost kosztów dystrybucji fizycznych towarów (aby zdobyć najwięcej klientów); - nacisk kosztów produkcji (np. cena ropy naftowej); - postęp w dziedzinie technologii komputerowej (silny rozwój programowania liniowego, poszukiwanie metod symulacji działań decyzyjnych, komputerowa inwentaryzacja w magazynach).

4 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Etap III - Po roku 1970 wzrost cen ropy naftowej - ceny paliw rosły szybciej niż dochody; ograniczenie wydatków poprzez ingerencję w zarządzaniu materiałami i fizyczną ich dystrybucję. Można to osiągnąć poprzez: a) zmiana trendu kosztów (zmniejszyć koszty dystrybucji i magazynowania), b) rozwój swoistego przemysłu (otwieranie filii, zmniejszenie dystrybucji), c) ograniczenie czasu dostaw, d) logistykę w sektorze usług.

5 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap I – dystrybucja fizyczna (lata 60-70): * rozszerzenie asortymentów, * wzrost stawek przewozowych, * wytwarzanie produktów o wyższej wartości.

6 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap II – zintegrowane zarządzanie logistyczne (lata 70-80) - deregulacja transportu, - pojawienie się globalnej konkurencji, - poszukiwanie źródeł dostaw za granicą, - czynniki ekonomiczne.

7 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap III – zarządzanie łańcuchem dostaw (od lat 80-90): - łańcuch dostaw/rurociąg logistyczny (łańcuch logistyczny), - efektywna obsługa klienta (efficient consumer response ECR).

8 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Łańcuch dostaw można definować jako: Integrującą filozofię zarządzania całym przepływem w kanale dystrybucji od dostawy do ostatecznego klienta (M.C. Cooper i L.M. Ellam); Strategiczną koncepcję polegającą na zrozumieniu i zarządzaniu sekwencją działań – od dostawcy do klienta – dodających wartości produktom przepływającym przez (kanał dystrybucji) rurociąg dostaw (A.J. Battagli i G. Tyndalla); Zintegrowane zarządzanie sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem i czynnościami związanymi z obsługą – od dostawców do ostatecznych klientów – niezbędnymi do wytworzenia produktu lub usługi w sposób sprawny i efektywny (A.J Stanger i J.J.Coyle).

9 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje dostawcyproducencihurtownicydetaliściklienci przepływ informacji przepływ produktów przepływ pieniędzy Integracja procesów w łańcuchu dostaw

10 dr Wojciech M. BANASIEWICZ LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW RUROCIĄG LOGISTYCZNY RUROCIĄG LOGISTYCZNY Określenie charakterystyczne dla szkoły amerykańskiej zaopatrzenie zakupy składowanie na wejściu/ transport działalność podstawowa (produkcja) składowanie na wyjściu/ transport Dystrybucja do klienta dostawcyklienci

11 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH TRADYCYJNYCH SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW CZYNNIKSYSTEMY TRADYCYJNEŁAŃCUCH DOSTAW ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W pojedynczej firmieKoordynacja działań w rurociągu PRZEPŁYWY ZAPASÓWPrzerywaneCiągłe/przejrzyste KOSZTMinimalizowany w firmie Cena produktu z kosztami wyładunku INFORMACJAKontrolowane przez firmę Wspólna/dzielona RYZYKOSkoncentrowane na firmie Wspólne/dzielone PLANOWANIEZorientowane na firmęZespoły łańcucha dostaw ZWIĄZKI MIĘDZY ORGANIZACJAMI Firma zorientowana na niskie koszty Partnerstwo zorientowane na cenę produktu wraz z kosztami wyładunku

12 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw cele przedmiotowe łańcucha dostaw Udana integracja łańcucha dostaw zależy od osiągnięcia trzech celów przedmiotowych: 1.Rozpoznania wymagań ostatecznego klienta co do poziomu obsługi; 2.Podjęcia decyzji, w których punktach łańcucha dostaw umiejscowić zapasy i ile ich tam składować, 3.Opracowania odpowiedniej polityki i procedur zarządzania łańcuchem dostaw jako zintegrowaną całością.

13 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw czynniki wywołujące zmiany Zmiany wpływające na logistykę – ale i na inne obszary funkcjonowania w organizacjach gospodarczych: ZMIENNY CHARAKTER RYNKU; -cena i jakość, -czas, ZMIANA STRUKTURY KANAŁÓW I PARTNERSTWO; -wielcy detaliści, -postawa proaktywna, -sprawność logistyki, GLOBALIZACJA GOSPODARKI I RYNKÓW; -złożoność, -handel między różnymi regionami świata, -dystrybucja, TECHNOLOGIA; -systemy eksperckie, -informacja, -adaptacja, POLITYKA RZĄDU I DEREGULACJA; -regulacje ekonomiczne, -systemy logistyki odwrotnej, -zmiany.

14 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw czynniki wywołujące zmiany ZMIANY STRATEGICZNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SZYBKOŚĆ/CZAS; -produkty, -logistyka, JAKOŚĆ; -kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), PRODUKTYWNOŚĆ AKTYWÓW; -zapasy, -obiekty, -kanał dystrybucji, REINŻYNIERIA ORGANIZACJI; -zewnętrzni usługodawcy logistyczni, -ograniczenie liczby przewoźników, ZADOWOLENIE KLIENTA; -mierniki poziomu obsługi, -wartość.

15 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Logistyka w perspektywie makroekonomicznej Tradycyjne problemy logistyki Rola logistyki w tworzeniu nowej wartości RODZAJE UŻYTECZNOŚCI Użyteczność formy (Co?) Użyteczność miejsca (Gdzie?) Użyteczność czasu (Kiedy?) Użyteczność posiadania (dysponowanie) (Dlaczego?)

16 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Logistyka w perspektywie makroekonomicznej Produkcja użyteczność formy Logistyka użyteczność miejsca użyteczność czasu Marketing użyteczność posiadania (dysponowania) TWORZENIE PODSTAWOWYCH RODZAJÓW UŻYTECZNOŚCI W GOSPODARCE

17 dr Wojciech M. BANASIEWICZ LOGISTYKA W FIMIE WYMIAR MIKROEKONOMICZNY ZWIĄZEK LOGISTYKI Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ / PRODUKCJĄ -długość serii produkcji, -popyt sezonowy, -związek z zaopatrzeniem, -opakowania ochronne, -zaangażowanie zagranicznego lub trzeciego uczestnika, LOGISTYKA A MARKETING (marketing mix) Cena -polityka cenowa przewoźników, -dopasowanie ładunków transportowych do oferty przewoźnika, Produkt - podatność logistyczna - opakowanie handlowe Promocja -strategia push a strategia pull -konkurencja o kanały dystrybucji -strategia pull -strategia push -wpływ na logistykę Dystrybucja -hurtownicy a detaliści NAJNOWSZE TRENDY -obsługa klienta -prognozowanie sprzedaży

18 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Działania logistyczne Przemieszczenie i transport dóbr Magazynowanie i składowanie Pakowanie przemysłowe Manipulację materiałami Kontrolę zapasów Realizację zamówień Prognozowanie popytu, Planowanie produkcji, Zakupy Obsługę klienta na odpowiednim poziomie Lokalizację zakładów i magazynów Załatwianie zwrotów Dostarczanie części zamiennych i obsługę posprzedażną Gromadzenie i usuwanie odpadów Przytoczone wcześniej definicje logistyki wskazują działania, za które może i powinien odpowiadać menedżer ds. logistyki. Można do nich zaliczyć:

19 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Kanał logistyczny prosty Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny Dostawca surowców Dostawca surowców Dostawca surowców Dostawca surowców Rynek Klienci Rynek Klienci Rynek Klienci Rynek Klienci Rynek Klienci Rynek Klienci Kierunek przepływu

20 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Kanał logistyczny wieloszczeblowy Dostawca surowców Dostawca surowców Dostawca surowców Zakład produkcyjny magazyn detaliści Kierunek przepływu

21 dr Wojciech M. BANASIEWICZ Kanał logistyczny złożony Źródło dostawy surowców Źródło dostawy surowców Źródło dostawy surowców Źródło dostawy surowców Źródło dostawy surowców Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny magazyn detaliści hurtownik detaliści hurtownik detaliści Kierunek przepływu


Pobierz ppt "LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW Opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google