Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW"— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW
Opracowanie: dr Wojciech M. BANASIEWICZ

2 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje
Etap I. Lata uśpione (do roku 1950) zdefiniowali istotę fizycznej dystrybucji towarów; zaczęto badać rynek (określano metody badań); powstaje marketing, forma zarządzania rynku; ustalono definicję logistyki (ruch i operowanie produktami z miejsca produkcji do miejsc konsumpcji. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

3 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje
Etap II Czas rozwoju logistyki (do roku 1970) Okres ustabilizowanego myślenia o zarządzaniu. Określano główne warunki ekonomiczno - technologiczne otoczenia logistycznego. Należą do nich: - zmiany we wzorach popytu; - wzrost kosztów dystrybucji fizycznych towarów (aby zdobyć najwięcej klientów); - nacisk kosztów produkcji (np. cena ropy naftowej); - postęp w dziedzinie technologii komputerowej (silny rozwój programowania liniowego, poszukiwanie metod symulacji działań decyzyjnych, komputerowa inwentaryzacja w magazynach). dr Wojciech M. BANASIEWICZ

4 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje
Etap III - Po roku 1970 wzrost cen ropy naftowej - ceny paliw rosły szybciej niż dochody; ograniczenie wydatków poprzez ingerencję w zarządzaniu materiałami i fizyczną ich dystrybucję. Można to osiągnąć poprzez: a) zmiana trendu kosztów (zmniejszyć koszty dystrybucji i magazynowania), b) rozwój swoistego przemysłu (otwieranie filii, zmniejszenie dystrybucji), c) ograniczenie czasu dostaw, d) logistykę w sektorze usług. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

5 dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap I – dystrybucja fizyczna (lata ): * rozszerzenie asortymentów, * wzrost stawek przewozowych, * wytwarzanie produktów o wyższej wartości. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

6 dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap II – zintegrowane zarządzanie logistyczne (lata 70-80) - deregulacja transportu, - pojawienie się globalnej konkurencji, - poszukiwanie źródeł dostaw za granicą, - czynniki ekonomiczne. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

7 dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje Według źródeł amerykańskich Etap III – zarządzanie łańcuchem dostaw (od lat 80-90): - łańcuch dostaw/rurociąg logistyczny (łańcuch logistyczny), - efektywna obsługa klienta (efficient consumer response ECR). dr Wojciech M. BANASIEWICZ

8 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje
Łańcuch dostaw można definować jako: Integrującą filozofię zarządzania całym przepływem w kanale dystrybucji od dostawy do ostatecznego klienta (M.C. Cooper i L.M. Ellam); Strategiczną koncepcję polegającą na zrozumieniu i zarządzaniu sekwencją działań – od dostawcy do klienta – dodających wartości produktom przepływającym przez (kanał dystrybucji) rurociąg dostaw (A.J. Battagli i G. Tyndalla); Zintegrowane zarządzanie sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem i czynnościami związanymi z obsługą – od dostawców do ostatecznych klientów – niezbędnymi do wytworzenia produktu lub usługi w sposób sprawny i efektywny (A.J Stanger i J.J.Coyle). dr Wojciech M. BANASIEWICZ

9 Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw pojęcie i definicje
Integracja procesów w łańcuchu dostaw dostawcy producenci hurtownicy detaliści klienci przepływ informacji przepływ produktów przepływ pieniędzy dr Wojciech M. BANASIEWICZ

10 LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW RUROCIĄG LOGISTYCZNY
Określenie charakterystyczne dla szkoły amerykańskiej dostawcy klienci zaopatrzenie zakupy działalność podstawowa (produkcja) Dystrybucja do klienta składowanie na wyjściu/ transport składowanie na wejściu/ transport dr Wojciech M. BANASIEWICZ

11 dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Rozwój zarządzania łańcuchem dotaw PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH TRADYCYJNYCH SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW CZYNNIK SYSTEMY TRADYCYJNE ŁAŃCUCH DOSTAW ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W pojedynczej firmie Koordynacja działań w rurociągu PRZEPŁYWY ZAPASÓW Przerywane Ciągłe/przejrzyste KOSZT Minimalizowany w firmie Cena produktu z kosztami wyładunku INFORMACJA Kontrolowane przez firmę Wspólna/dzielona RYZYKO Skoncentrowane na firmie Wspólne/dzielone PLANOWANIE Zorientowane na firmę Zespoły łańcucha dostaw ZWIĄZKI MIĘDZY ORGANIZACJAMI Firma zorientowana na niskie koszty Partnerstwo zorientowane na cenę produktu wraz z kosztami wyładunku dr Wojciech M. BANASIEWICZ

12 Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw cele przedmiotowe łańcucha dostaw
Udana integracja łańcucha dostaw zależy od osiągnięcia trzech celów przedmiotowych: Rozpoznania wymagań ostatecznego klienta co do poziomu obsługi; Podjęcia decyzji, w których punktach łańcucha dostaw umiejscowić zapasy i ile ich tam składować, Opracowania odpowiedniej polityki i procedur zarządzania łańcuchem dostaw jako zintegrowaną całością. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

13 Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw czynniki wywołujące zmiany
Zmiany wpływające na logistykę – ale i na inne obszary funkcjonowania w organizacjach gospodarczych: ZMIENNY CHARAKTER RYNKU; cena i jakość, czas, ZMIANA STRUKTURY KANAŁÓW I PARTNERSTWO; wielcy detaliści, postawa proaktywna, sprawność logistyki, GLOBALIZACJA GOSPODARKI I RYNKÓW; złożoność, handel między różnymi regionami świata, dystrybucja, TECHNOLOGIA; systemy eksperckie, informacja, adaptacja, POLITYKA RZĄDU I DEREGULACJA; regulacje ekonomiczne, systemy logistyki odwrotnej, zmiany. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

14 Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw czynniki wywołujące zmiany
ZMIANY STRATEGICZNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SZYBKOŚĆ/CZAS; produkty, logistyka, JAKOŚĆ; kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), PRODUKTYWNOŚĆ AKTYWÓW; zapasy, obiekty, kanał dystrybucji, REINŻYNIERIA ORGANIZACJI; zewnętrzni usługodawcy logistyczni, ograniczenie liczby przewoźników, ZADOWOLENIE KLIENTA; mierniki poziomu obsługi, wartość. dr Wojciech M. BANASIEWICZ

15 dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Logistyka w perspektywie makroekonomicznej Tradycyjne problemy logistyki Rola logistyki w tworzeniu nowej wartości RODZAJE UŻYTECZNOŚCI Użyteczność formy (Co?) Użyteczność miejsca (Gdzie?) Użyteczność czasu (Kiedy?) Użyteczność posiadania (dysponowanie) (Dlaczego?) dr Wojciech M. BANASIEWICZ

16 Logistyka w perspektywie makroekonomicznej
TWORZENIE PODSTAWOWYCH RODZAJÓW UŻYTECZNOŚCI W GOSPODARCE Produkcja użyteczność formy Logistyka użyteczność miejsca użyteczność czasu Marketing użyteczność posiadania (dysponowania) dr Wojciech M. BANASIEWICZ

17 LOGISTYKA W FIMIE WYMIAR MIKROEKONOMICZNY
ZWIĄZEK LOGISTYKI Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ / PRODUKCJĄ długość serii produkcji, popyt sezonowy, związek z zaopatrzeniem, opakowania ochronne, zaangażowanie zagranicznego lub trzeciego uczestnika, LOGISTYKA A MARKETING (marketing mix) Cena polityka cenowa przewoźników, dopasowanie ładunków transportowych do oferty przewoźnika, Produkt - podatność logistyczna - opakowanie handlowe Promocja strategia push a strategia pull konkurencja o kanały dystrybucji strategia pull strategia push wpływ na logistykę Dystrybucja hurtownicy a detaliści NAJNOWSZE TRENDY obsługa klienta prognozowanie sprzedaży dr Wojciech M. BANASIEWICZ

18 Działania logistyczne
Przemieszczenie i transport dóbr Magazynowanie i składowanie Pakowanie przemysłowe Manipulację materiałami Kontrolę zapasów Realizację zamówień Prognozowanie popytu, Planowanie produkcji, Zakupy Obsługę klienta na odpowiednim poziomie Lokalizację zakładów i magazynów Załatwianie zwrotów Dostarczanie części zamiennych i obsługę posprzedażną Gromadzenie i usuwanie odpadów Przytoczone wcześniej definicje logistyki wskazują działania, za które może i powinien odpowiadać menedżer ds. logistyki. Można do nich zaliczyć: dr Wojciech M. BANASIEWICZ

19 Kanał logistyczny prosty
Rynek Klienci Dostawca surowców Zakład produkcyjny Rynek Klienci Dostawca surowców Rynek Klienci Kierunek przepływu dr Wojciech M. BANASIEWICZ

20 Kanał logistyczny wieloszczeblowy
detaliści Dostawca surowców detaliści magazyn detaliści Dostawca surowców Zakład produkcyjny detaliści magazyn Dostawca surowców detaliści detaliści Kierunek przepływu dr Wojciech M. BANASIEWICZ

21 Kanał logistyczny złożony
Źródło dostawy surowców detaliści detaliści Zakład produkcyjny magazyn hurtownik detaliści detaliści detaliści Źródło dostawy surowców detaliści detaliści magazyn hurtownik detaliści Zakład produkcyjny detaliści detaliści detaliści detaliści Źródło dostawy surowców magazyn hurtownik detaliści Zakład produkcyjny detaliści detaliści detaliści detaliści magazyn hurtownik detaliści Źródło dostawy surowców detaliści detaliści detaliści detaliści Zakład produkcyjny magazyn hurtownik detaliści Źródło dostawy surowców detaliści detaliści Kierunek przepływu dr Wojciech M. BANASIEWICZ dr Wojciech M.BANASIEWICZ


Pobierz ppt "LOGISTYKA LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google