Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.1 Karol Jakubowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.1 Karol Jakubowicz."— Zapis prezentacji:

1 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.1 Karol Jakubowicz

2 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.2 Z biegiem lat, z biegiem dni Nowoczesność à la Lata dwudzieste, lata trzydzieste: Media publiczne: system autorytarny z ludzką twarzą (R. Williams) BBC dawała odbiorcom nie to, czego chcieli, czy wydawało im się, że chcą, ale to co dla nich dobre. Chroniła ich przed tym, co dla nich szkodliwe Płynna nowoczesność wg Baumana: Kultura płynnej nowoczesności [media publ.] nie posiada ludu do oświecania i uszlachetniania: posiada natomiast klientów do uwodzenia

3 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.3 Media publiczne to o/Oświeceniowy projekt elity Wiek Oświecenia - czas wiary w możliwość doskonalenia człowieka i społeczeństwa, w potęgę rozumu, istnienie trwałych wartości i autorytetów społecznych, naukowych, kulturalnych i artystycznych. W płynnej nowoczesności żadna forma życia społecznego nie pozostaje długo w jednym kształcie. Wartości, kanony, kryteria artystyczne i estetyczne i autorytety straciły swą siłę. Panują niepewność, konflikt i ciągła rewolucyjna zmiana. Zniknął tradycyjny układ odniesienia, do którego odwoływały się media publiczne. Bauman: Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm.

4 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.4 Co kształtuje przyszłość mediów publicznych? OFCOM, 2004 Polityka Tradycyj- na misja Konkurencja Komercja Rada Etyki Mediów Obyw.Komisja Etyki Mediów

5 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.5 Elementy zmiany społecznej – 1 (za OFCOM, 2004) Zmiana ideologiczna: neoliberalizm - w konsekwencji zmiana paradygmatu polityki medialnej: redefinicja mediów (czynnik wzrostu gosp., finansjalizacja) Niwelowanie stratyfikacji społecznej (poziom zamożności, wykształcenia, zacieranie różnic klasowych) – nie ma elity i mas w dawnym rozumieniu, paternalizm nie do przyjęcia, wzorotwócza rola elity znacznie osłabła, bunt mas (Żeromski-snobizm) Indywidualizm i fragmentaryzacja; doświadczenia medialne są doświadczeniami indywidualnymi a nie grupowymi, czy kolektywnymi; program dla wszystkich coraz mniej atrakcyjny, potrzebna spersonalizowana służba publiczna

6 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.6 Elementy zmiany społecznej - 2 Rynek i Internet umacniają podział obiegów kultury (który media publiczne usiłowały kiedyś zlikwidować) na obieg kultury wyższej (wszystkożercy – Beethoven i boysband) i popularnej (monożercy, digitariat – tylko boysband). Sieci społeczne, słabnące zaangażowanie w życie polityczne i publiczne (tradycyjna polityka odległa i nieistotna), antyautorytaryzm, brak zaufania do władz i elit. Uprawnienia (Entitlement) – użytkownicy mają – jako obywatele - prawa niezależne od zamożności i statusu - w tym prawa dostępu do informacji, kultury i dostępu, a także prawa do możliwości twórczych i kreatywnych (prosumenci, nie media masowe, tylko media mas)

7 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.7 My, dzieci sieci (Piotr Czerski) Łączy nas poczucie wolności wyboru kontekstu kulturowego i jego samodefinicji. Nie ma w nas onieśmielenia [i] pokornej akceptacji, jaka cechowała naszych rodziców … niemal z każdym … możemy spróbować podjęcia dialogu Jesteśmy pozbawieni nabożnego stosunku do instytucji demokratycznych w ich obecnym kształcie. Jak pełnić rolę kulturotwór- czą, skoro odbiorcy będą w innym kontekście kulturo- wym? Czy media publiczne stać na dawny paternalizm i niepodejmowanie dialogu Jak wychowywać (przez poruszanie się po Trójkącie Bermudzkim!) obywateli, skoro ci widzą kryzys demokracji i odrzucają jej tradycyjne mechanizmy? Polska The Times, lutego 2012

8 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.8 Programy ritv INTERNET, INNE PLATFORMY Publiczność jako odbiorcy Nowoczesność Ponowoczesność Odbiorcy: tradycjonaliści, uniwersaliści, kolektywiści Użytkownicy: nabywcy, hedoniści, niezależni indywidualiści, dzieci sieci Służba społeczeństwu przynosi korzyść jednostkom Służba jednostkom przynosi korzyść społeczeństwu Publiczność jako użytkownicy Lowe, 2008 USŁUGI LINEARNE KANAŁY TEMATYCZNE USŁUGI NA ŻĄDANIE INTERNET Zmiana społeczna, kulturowa, technologiczna

9 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.9 5 pomysłów na przyszłość mediów publicznych Czysty model programowy: powierzanie produkcji i dystrybucji zawartości misyjnej wszystkim chętnym (ewentualnie z zaangażowaniem funduszy publicznych). Model mieszany, z przewagą programowego: niszowa rola samych instytucjonalnych mediów publicznych (dla ludzi z wyższym wykształceniem - A. Wajda) Model mieszany, z przewagą instytucjonalnego: Nadawcy publiczni jako centrum sieci instytucji publicznych i obywatelskich wolnych od przymusu komercyjnego i współpracujących w dostarczaniu treści publicznych Czysty model instytucjonalny, preferowany zwłaszcza przez same media publiczne Likwidacja (Nowa Zelandia, Portugalia, cięcie środków publicznych dla mediów publicznych w całej Europie)

10 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.10 Nowe media publiczne Zostawić co najlepsze z tradycji; jednak powinna dominować inna formuła, język, estetyka i środki wyrazu Otwarcie na dzieci i młodzież: s tworzyć bardziej partycypacyjne i interaktywne formy programowe, w tym sieci społecznościowe Konwergencja produkcyjno- programowa, internetyzacja programu i kultury korporacyjnej; INNE RELACJE Z UŻYTKOWNIKAMI

11 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.11 Wiarygodne, pożyteczne, urzekające!!! Informować, edukować, bawić i upodmiotowić odbiorców !!! Z pomocą Web 2.0: ENGAGING CONTENT Uwodzenie klientów, oferty, pro- pozycje

12 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.12 Uzupełnienie zadań programowych Uwzględnienie integracji międzynarodowej i globalizacji w procesach demokratycznych i politycznych Otwarcie na nowe formy demokracji Uwzględnienie różnorodności kulturalnej i dialogu kultur na szczeblu krajowym i międzynarodowym Modernizacja funkcji edukacyjnej i oświatowej (kompetencja medialna i informacyjna); Ewolucja w przemysł kultury Zwalczanie wykluczenia cyfrowego

13 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.13 Reorganizacja mediów publicznych i ich systemów produkcji W pełni zintegrowane systemy produkcji programu i zawartości internetowej i innej: zawartość cyfrowa, do wykorzystania na wszystkich antenach i środkach dystrybucji; Reorganizacja odziedziczonych struktur organizacyjnych (radio+telewizja+internet, itp.); Nowy profesjonalizm pracowników (multi- tasking)

14 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.14 Nowa struktura i proces produkcyjny

15 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.15 Koniec zamkniętych, opresyjnych mediów publicznych Polacy starają się dać decydentom do zrozumienia, że nie ma zgody na wyłączenie obywateli z procesu decyzyjnego oraz na nietransparentne działania, które mogą mieć wpływ na respektowanie praw i wolności obywatelskich. Panoptykon, Nowoczesna Polska, ISOC Przenieść otwartą, partycypacyjną, interaktywną kulturę Internetu do mediów publicznych

16 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.16 Recommendation CM/Rec(2012)1 on public service media governance 1. Struktura, 2. Zarządzanie, 3. Kultura korporacyjna: Przejrzystość – działania, decyzje i polityka firmy są jawne i poddane nadzorowi społecznemu Otwartość – na nowe idee i wpływy, partnerstwo, współpracę, interaktywne i partycypacyjne relacje z odbiorami, gotowość do włączenia ich do tworzenia oferty programowej; Gotowość do debaty i dialogu z użytkownikami oraz konsultacji z nimi przed podjęciem ważnych decyzji Odpowiedzialność – tworzenie i wzmacnianie standardów i kultury pracy dziennikarskiej i twórczej, jako podstawy do oceny przez odbiorców

17 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.17 Etapy ewolucji mediów publicznych : Radio państwowe lub paternalistyczne radio publiczne (MP 1.0) Lata : Model demokratyczno-emancypacyjny: bliższe związki ze społeczeństwem obywatelskim (nadal silny paternalizm) (MP 2.0) Lata – Konwergencja mediów publicznych i prywatnych, kryzys tożsamości (MP 3.0): tu zaczyna się historia MP w krajach postkomunistycznych, od początku w kryzysie! (Sulik: nie może być w Polsce BBC, bo nie mamy Anglików) : Model partnersko-partycypacyjny- źródło nowej prawomocności mediów publicznych (MP 4.0) Widz, słuchacz, użytkownik = Superman

18 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.18 Nowy model mediów publicznych

19 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.19 $ Nostalgiczny elitaryzm i biznes odsyłają media publiczne do katedry Media komercyjne Komisja Europ., rządy (i regulatorzy?) Elita kulturalna (Christian Nissen) Niektórzy pracownicy Kto broni mediów publicznych? Poza zainteresowanymi - NIKT Schiller, Szekspir, Szosta- kowicz

20 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.20 Media publiczne, R.I.P.

21 KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.21 Dziękuję.


Pobierz ppt "KRRIT, Warszawa, 1-III-2012Media publiczne w XXI w.1 Karol Jakubowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google