Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury – modyfikacja metodologii w zakresie uprawnień Zarządu i bez zmiany ram finansowych Wniosek o zmianę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Wniosek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury – modyfikacja metodologii w zakresie uprawnień Zarządu i bez zmiany ram finansowych Wniosek o zmianę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Wniosek."— Zapis prezentacji:

1 Procedury – modyfikacja metodologii w zakresie uprawnień Zarządu i bez zmiany ram finansowych Wniosek o zmianę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Wniosek jest autorstwa Zarządu Zarząd rozważa i podejmuje decyzję w ciągu 7 dni Zarząd decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 7 dni Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – decyzja wdrożona Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i podejmuje decyzję zgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Zarząd rozważa i podejmuje decyzję niezgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji w ciągu 14 dni, i wnioskuje o powołanie KB, Zarząd go powołuje w ciągu 7 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – decyzja wdrożona Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji i wnioskuje o zmianę decyzji na ZW ZW podejmuje ostateczna decyzję Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB w ciągu 3 dni Początek procesu Koniec procesu Zarząd rozważa i decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 14 dni

2 Procedury – modyfikacja metodologii w zakresie wykraczającym poza uprawnienia Zarządu (zmiana pryncypiów badania lub badanie będzie wykraczać poza finansowe ramy) Wniosek o zmianę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Wniosek jest autorstwa Zarządu Zarząd rozważa i tworzy rekomendację dla ZW w ciągu 7 dni Zarząd decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 7 dni Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i tworzy rekomendację zgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Zarząd rozważa i tworzy rekomendacje niezgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do rekomendacji w ciągu 14 dni, i wnioskuje o powołanie KB, Zarząd go powołuje w ciągu 7 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji i wnioskuje o zmianę decyzji na ZW Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB w ciągu 3 dni Początek procesu Koniec procesu Zarząd rozważa i decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 14 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – rekomendacja przekazana do ZW` ZW podejmuje decyzję o zmianie pryncypiów lub finansowania

3 Procedury – całościowe nowe warunki badania (założenia do przetargu, czyli decyzje o zakresie badań – jak na str. 10 - i finansach)* Zarząd rozważa i tworzy rekomendację założeń przetargu Zarząd powołuje Komitet Badawczy Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i tworzy rekomendację zgodną z rekomendacją KB Zarząd rozważa i tworzy rekomendacje niezgodną z rekomendacją KB Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji i wnioskuje o powtórne rozważenie okoliczności przez KB Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB Początek procesu Koniec procesu Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – rekomendacja przekazana do ZW` ZW podejmuje decyzję o zatwierdzeniu założeń przetargu Zarząd wzywa udziałowców do składania wniosków ws nowego przetargu Udziałowcy, RN składają wnioski Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd na podstawie nowej opinii KB tworzy nową rekomendację ZW odrzuca rekomendację i wskazuje elementy do zmiany ZW rozważa rekomendacje Zarządu Udziałowiec lub RN składa zastrzeżenie do rekomendacji w ciągu 14 dni * To modyfikacja ścieżki zmiany pryncypiów badania, poprzez dołożenie jeszcze raz rekomendacji KB, gdyż założenia do przetargu dotykają w jednym momencie wiele aspektów i warto przed przekazaniem sprawy na ZW mieć wszystkie wątpliwości omówione.

4 Procedury – wybór firmy badawczej, podpisanie umowy Zarząd przekazuje Komitetowi Badawczemu poszczególne, pojawiające się w trakcie negocjacji rozwiązania merytoryczne Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i negocjuje zapisy umowy w części merytorycznej zgodne z rekomendacją KB Zarząd rozważa i negocjuje zapisy umowy w części merytorycznej niezgodne z rekomendacją KB Zarząd komunikuje RN uzasadnienie zapisów w umowie sprzecznych z rekomendacjami KB Początek procesu Koniec procesu ZW podejmuje decyzję o wyborze firmy badawczej i podpisaniu umowy Zarząd na podstawie przyjętych przez ZW założeń rozpisuje przetarg Firmy składają oferty Zarząd powołuje KB do oceny merytorycznej ofert Komitet wypracowuje rekomendację dwóch firm badawczych i przekazuje Zarządowi Zarząd na podstawie rekomendacji KB oraz na podstawie warunków finansowych rozpoczyna negocjacje umowy w kwestiach merytorycznych i finansowych Zarząd przedkłada co najmniej dwie wynegocjowane umowy z firmami badawczymi (w części merytorycznej i finansowej) ZW rozważa umowy ZW odrzuca obie umowy ze względów poza-badawczych ZW odrzuca obie umowy ze względów badawczych i wskazuje elementy do poprawy RN ocenia umowy pod względem formalno-prawnym i merytorycznym i przekazuje swoja ocenę ZW

5 Procedury – rozwiązywanie sporów interpretacyjnych badania Skargę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Skarga jest autorstwa Zarządu Zarząd rozważa i podejmuje decyzję w ciągu 7 dni Zarząd decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 7 dni Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – decyzja ws skargi zostaje wdrożona Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i podejmuje decyzję zgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Zarząd rozważa i podejmuje decyzję niezgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji w ciągu 14 dni, i wnioskuje o powołanie KB, Zarząd go powołuje w ciągu 7 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – decyzja ws skargi zostaje wdrożona Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji i wnioskuje o zmianę decyzji na ZW ZW podejmuje ostateczna decyzję Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB w ciągu 3 dni Początek procesu Koniec procesu Zarząd rozważa i decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 14 dni

6 Procedury – przyjęcie tytułu do badania obecnego Udziałowca (???? – dziś na życzenie, z automatu) Wniosek o przyjęcie tytułu składa Wydawca do Zarządu Zarząd rozważa i podejmuje decyzję w ciągu 3 dni Zarząd komunikuje decyzje Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Wydawca nie zgłasza uwag w przeciągu 3 dni – decyzja wdrożona Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i podejmuje decyzję zgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Zarząd rozważa i podejmuje decyzję niezgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji w ciągu 3 dni, i wnioskuje o powołanie KB, Zarząd go powołuje w ciągu 7 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd komunikuje decyzje Wydawcy, Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – decyzja wdrożona Wydawca, Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do decyzji i wnioskuje o zmianę decyzji na ZW ZW podejmuje ostateczna decyzję Zarząd komunikuje decyzje Wydawcy, Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB w ciągu 3 dni Początek procesu Koniec procesu Zarząd rozważa i decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 14 dni Udziałowcy lub RN nie zgłaszają uwag w ciągu 3 dni,

7 Procedury – przyjęcie do badania nowego tytułu i nowego Udziałowca Spółki Wniosek o o przyjęcie składa Wydawca do Zarządu Zarząd rozważa i tworzy rekomendację dla ZW w ciągu 7 dni Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd rozważa i tworzy rekomendację zgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Zarząd rozważa i tworzy rekomendacje niezgodną z rekomendacją KB w ciągu 7 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do rekomendacji w ciągu 14 dni, i wnioskuje o powołanie KB, Zarząd go powołuje w ciągu 7 dni Komitet wypracowuje rekomendację i przekazuje Zarządowi Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN w ciągu 3 dni Udziałowiec lub RN zgłasza zastrzeżenie do rekomendacji i wnioskuje o zmianę rekomendacji na ZW Zarząd komunikuje rekomendację Udziałowcom i RN wraz z uzasadnieniem decyzji sprzecznej z rekomendacjami KB w ciągu 3 dni Początek procesu Koniec procesu Zarząd rozważa i decyduje się powołać Komitet Badawczy w ciągu 14 dni Nikt nie zgłasza uwag w przeciągu 14 dni – rekomendacja przekazana do ZW` ZW podejmuje decyzję o przyjęciu do badania tytułu i nowego udziałowca spółki


Pobierz ppt "Procedury – modyfikacja metodologii w zakresie uprawnień Zarządu i bez zmiany ram finansowych Wniosek o zmianę zgłasza Udziałowiec lub RN do Zarządu Wniosek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google