Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu Doświadczenie klucz do kariery Ostróda, 29 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu Doświadczenie klucz do kariery Ostróda, 29 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu Doświadczenie klucz do kariery Ostróda, 29 września 2008 r.

2 Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa projektu odpowiada wyłącznie Promotor. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu. publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt jest trzecim realizowanym przez Powiat Ostródzki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Promotor otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości kwotę dofinansowania w wysokości 67 991 euro. 67 991 euro.

5 PROMOTOR PROJEKTU PROMOTOR PROJEKTU Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w Ostródzie Koordynator Projektu: DOROTA HENKE

6 PARTNER PO STRONIE BRYTYJSKIEJ EuroPartnership Agency Ltd

7 Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za: - wyselekcjonowanie miejsc stażu - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - organizację zajęć kulturowych i rekreacyjnych - we współpracy z promotorem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczniom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki

8 Grupa uczestników z dyrektorką Europartnership Agency Ltd Małgorzatą Kuklińską

9 Szkoły biorące udział w projekcie: 1.Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu 3. Zespół Szkół w Dobrocinie 4. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie

10 CZAS TRWANIA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Cztery tygodnie tj: Cztery tygodnie tj: 7 Lipiec – 1 sierpień 2008 roku 7 Lipiec – 1 sierpień 2008 roku

11 UCZESTNICY PROJEKTU

12 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik handlowiec oraz technik ekonomista z pierwszych, drugich i trzecich klas.

13 Opiekunowie Pani Anna Rutkiewicz – Głozak ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie Pani Anna Rutkiewicz – Głozak ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie Pani Danuta Abramowicz - ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie Pani Danuta Abramowicz - ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie Pani Monika Matusiak –Starostwo Powiatowe Pani Monika Matusiak –Starostwo Powiatowe

14 Cele projektu Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy Poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim Wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu Zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku Nawiązanie znajomości w wielokulturowym środowisku

15 Korzyści z udziału w projekcie Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: Jako korzyści wynikające z projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: - udoskonalenie umiejętności językowych - zdobycie doświadczenia zawodowego - poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów - nabranie pewności siebie - uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości - nawiązanie nowych znajomości

16 Korzyści z udziału w projekcie Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych. spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

17 PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: trzech płaszczyznach:JęzykowejPedagogicznejKulturowej

18 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Zajęcia przeprowadził native speaker Pan Peter Dowell z Kings School of English w Ostródzie.

19 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE

20 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: - integrację grupy, - utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, - radzenie sobie ze stresem - przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadzili pedagodzy ze szkół uczestniczących w projekcie: Zajęcia przeprowadzili pedagodzy ze szkół uczestniczących w projekcie: Pani Maria Kropidłowska – Ostróda Pani Maria Kropidłowska – Ostróda Pani Helena Śliwińska – Morąg Pani Helena Śliwińska – Morąg

21 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

22 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: - Krajowej mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadził Pan Peter Dowell z Kings School of English w Ostródzie. - Zagranicznej przeprowadzone przez partnera projektu – Welcome Meeting Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

23 5 LIPCA 2008 r. – wyjazd na staż

24 Pierwsze spotkanie z rodzinami goszczącymi

25 MIASTO NASZYCH PRAKTYK Plymouth Welcome to

26 PLYMOUTH MIASTO NASZYCH PRAKTYK

27 Pierwszy dzień stażu Uczniowie przez 4 tygodnie odbywali praktyki w brytyjskich hotelach oraz przedsiębiorstwach. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

28 Uczniowie podczas praktyk

29

30

31

32

33

34 Nie samą pracą człowiek żyje… Nie samą pracą człowiek żyje… Na kręglach

35 Nie samą pracą człowiek żyje… Nie samą pracą człowiek żyje… Na kręglach

36 Nie samą pracą człowiek żyje… Sobotnie popołudnie na lodowisku.

37 Nie samą pracą człowiek żyje… Czwartkowy wieczór w barze na pysznych, angielskich hamburgerach

38 Nie samą pracą człowiek żyje… … i bilardzie

39 A w weekendy... Wycieczka do PAIGNTON ZOO

40 A w weekendy... Wycieczka do PAIGNTON ZOO

41 A w weekendy... Wycieczka do Kents Caven…

42 A w weekendy... … oraz Torquey

43 A w weekendy... Wyjście do National Aquarium w Plymouth

44 2 sierpnia 2008 r. z powrotem w Polsce 2 sierpnia 2008 r. z powrotem w Polsce Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej

45 STAŻ WIDZIANY OCZAMI UCZESTNIKÓW Praktyka w Wielkiej Brytanii różni się od praktyk zawodowych w szkole. Tutaj jesteśmy traktowani jak normalni pracownicy. Bardzo podoba mi się to, że mam w biurze własne obowiązki i że to co ktoś pokaże mi raz muszę zapamiętać i powtarzać codziennie. Tutaj trzeba być odpowiedzialnym i dokładnym, ponieważ nikt nie siedzi za mną i nie mówi mi od razu kiedy zrobię coś źle, sama muszę wyłapać swoje błędy i szybko je naprawić. Gdybym mogła jeszcze raz wybierać czy wyjechać na taki staż na pewno bym się zgodziła. ANNA WOCIÓR ANNA WOCIÓR

46 STAŻ WIDZIANY OCZAMI UCZESTNIKÓW Trafiłam na bardzo fajną host rodzinę. Pracowałam w administracji w większej firmie, podoba mi się podejście do pracy ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii. Mieszkałam z moją przyjaciółką lecz z co najmniej kilkunastoma ludźmi z mojej grupy widywałam się codziennie. Trafiłam na bardzo fajną host rodzinę. Pracowałam w administracji w większej firmie, podoba mi się podejście do pracy ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii. Mieszkałam z moją przyjaciółką lecz z co najmniej kilkunastoma ludźmi z mojej grupy widywałam się codziennie. LENA PELC

47 STAŻ WIDZIANY OCZAMI UCZESTNIKÓW Pracowałam w administracji z bardzo miłymi ludźmi. Wyszukiwałam informacje, tworzyłam bazę danych oraz dokumenty. Mieszkałam u bardzo miłej rodziny. Szkoliłam swój angielski i zwiedzałam z przyjaciółmi miasto. Pracowałam w administracji z bardzo miłymi ludźmi. Wyszukiwałam informacje, tworzyłam bazę danych oraz dokumenty. Mieszkałam u bardzo miłej rodziny. Szkoliłam swój angielski i zwiedzałam z przyjaciółmi miasto. JOANNA PŁAZA

48 STAŻ WIDZIANY OCZAMI UCZESTNIKÓW Praktykę odbywałyśmy w firmie "Property Links". Jesteśmy bardzo zadowolone z miejsca praktyki. Pracowało się nam tam bardzo dobrze. Atmosfera w pracy była bardzo miła.Praktykę odbywałyśmy w firmie "Property Links". Jesteśmy bardzo zadowolone z miejsca praktyki. Pracowało się nam tam bardzo dobrze. Atmosfera w pracy była bardzo miła. ANNA SOTNIK JUSTYNA MYŚLIŃSKA

49 Konkurs Staż Leonardo widziany oczami uczestników Uczestnicy stażu mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestnicy stażu mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Należy swoje doświadczenia, wrażenia i opinie ze stażu Leonardo da Vinci, wyrazić w dowolnej formie literackiej - reportaż, artykuł, felieton, esej, wiersz lub formie artystycznej – fotografia, komiks, film, prezentacja multimedialna. W pracach należy zawrzeć jaki wpływ wywarł staż na życie uczestnika w obszarze zdobytego doświadczenia życiowego, nabycia nowych umiejętności, wyboru ścieżki kariery zawodowej oraz poznania innych kultur. Należy swoje doświadczenia, wrażenia i opinie ze stażu Leonardo da Vinci, wyrazić w dowolnej formie literackiej - reportaż, artykuł, felieton, esej, wiersz lub formie artystycznej – fotografia, komiks, film, prezentacja multimedialna. W pracach należy zawrzeć jaki wpływ wywarł staż na życie uczestnika w obszarze zdobytego doświadczenia życiowego, nabycia nowych umiejętności, wyboru ścieżki kariery zawodowej oraz poznania innych kultur. Prace będą przyjmowane do 31.12.2008 r.

50 Konkurs Staż Leonardo widziany oczami uczestników LAUREACI KONKURSU OTRZYMAJĄ NAGRODY ZA MIEJSCE: I – cyfrowy aparat fotograficzny II – odtwarzacz MP3 III – słownik multimedialny BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: DOROTA HENKE MONIKA MATUSIAK Lub strona internetowa Fundacji: www.leonardo.org.plwww.leonardo.org.pl zakładka Aktualności www.leonardo.org.pl KARTA UCZESTNIKA ORAZ REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W POKOJU NR 22

51 Prezentację przygotowała: MONIKA MATUSIAK Dziękuję za uwagę Koordynator projektu Dorota Henke Starostwo Powiatowe w Ostródzie Wydział Rozwoju Lokalnego tel. 089 642 98 32 e-mail: dorota@powiat.ostroda.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu Doświadczenie klucz do kariery Ostróda, 29 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google