Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego Ostróda, 14 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego Ostróda, 14 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego Ostróda, 14 grudnia 2012 r.

2 Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponosząodpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponosząodpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu. publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt jest pierwszym realizowanym przez Szkołę Językową 4 Languages w ramach Programu Leonardo da Vinci. w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Beneficjent otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 54 964,00 euro. 54 964,00 euro.

5 BENEFICJENT PROJEKTU Szkoła Językowa 4 Languages Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą w Ostródzie w Ostródzie Koordynator Projektu: Magdalena Iciaszek

6 PARTNER PO STRONIE BRYTYJSKIEJ EuroPartnership Agency Ltd

7 Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za: - zorganizowanie transferu z i na lotnisko w miejscowości Bristol - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - we współpracy z beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczestnikom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki - przeprowadzenie programu kulturowego

8 KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE osoba w wieku 18 -35 lat, zamieszkująca na terenie powiaty ostródzkiego osoba w wieku 18 -35 lat, zamieszkująca na terenie powiaty ostródzkiego absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP o byciu absolwentem) lub absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP o byciu absolwentem) lub osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Morągu posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), lub osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Morągu posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), lub osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Moragu posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Moragu posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), znające język angielski w stopniu komunikatywnym. znające język angielski w stopniu komunikatywnym.

9 CZAS TRWANIA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Osiem tygodni tj: Osiem tygodni tj: 01 październik – 23 listopad 2012 roku 01 październik – 23 listopad 2012 roku

10 UCZESTNICY PROJEKTU

11 W Projekcie wzięło udział 14 uczestników, w tym 8 kobiet oraz 6 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy to osoby bezrobotne, zarejestrowane w UP w przedziale wiekowym od 20 do 32 roku życia.

12 Cele projektu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką wzrost kompetencji i umiejętności w wybranym przez uczestnika zawodzie wzrost kompetencji i umiejętności w wybranym przez uczestnika zawodzie zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy uzupełnienie kształcenie formalnego uzupełnienie kształcenie formalnego poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu kształtowanie postaw otwartych na zmiany, na inne kultury i odmienności narodowe kształtowanie postaw otwartych na zmiany, na inne kultury i odmienności narodowe

13 Korzyści z udziału w Projekcie Jako korzyści wynikające z Projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: Jako korzyści wynikające z Projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: - udoskonalenie umiejętności językowych - zdobycie doświadczenia zawodowego - poznanie innych metod i technik pracy - poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów - nabranie pewności siebie - uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości - nawiązanie nowych znajomości

14 Korzyści z udziału w Projekcie Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych. spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

15 PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: trzech płaszczyznach:JęzykowejPedagogicznejKulturowej

16 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 100 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Kurs językowy trwał od 13 sierpnia do 22 września 2012r. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 100 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Kurs językowy trwał od 13 sierpnia do 22 września 2012r. Zajęcia prowadzone były przez dwóch lektorów: Panią Martę Surowiec oraz native speakera Pana Nicolasa E.T. Weatherill Zajęcia prowadzone były przez dwóch lektorów: Panią Martę Surowiec oraz native speakera Pana Nicolasa E.T. Weatherill

17 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Uczestnicy w ramach Projektu otrzymali przed wyjazdem słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie, które okazały się niezwykle przydatne w miejscu odbywania stażu – Plymouth.

18 MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 24.09.2012r. uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: 24.09.2012r. uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: TOEIC (6 osób) oraz TOEIC Bridge (8 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe. TOEIC (6 osób) oraz TOEIC Bridge (8 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe.

19 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: - integrację grupy, - utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, - radzenie sobie ze stresem - przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadziła Pani psycholog Małgorzta Gardziejewska Zajęcia przeprowadziła Pani psycholog Małgorzta Gardziejewska w terminie od 9 sierpnia do 10 sierpnia 2012r. w terminie od 9 sierpnia do 10 sierpnia 2012r.

20 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: - Krajowej mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w terminie od 14 września do 21 września 2012r. - Zagranicznej przeprowadzone przez partnera projektu – Welcome Meeting Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

21 1 październik 2012 r. – wyjazd na staż

22 PIERWSZY DZIEŃ STAŻU Uczestnicy przez 8 tygodni odbywali staże w brytyjskich hotelach i restauracjach w terminie od 1 października do 23 listopada 2012r. na stanowiskach kelner oraz room service. od 1 października do 23 listopada 2012r. na stanowiskach kelner oraz room service. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

23 MIEJSCA PRAKTYK Staże odbywały się w następujących angielskich restauracjach: - The Dolphin House Brazzerie – Zucca Restaurant, - The Leading Restaurant of the World – Zucca, Asia Chic, The Souk, Rocco Y Lola oraz hotelach: - The Holiday Inn - Juryss Inn - Future Inn - Camelot Hotel - The Copthorne Hotel - The Kynance Hotel -

24 Uczestnicy podczas praktyk

25

26 Nie samą pracą człowiek żyje… Nie samą pracą człowiek żyje… … odwiedzanie ciekawych miejsc, zarówno w dzień, jak i w nocy

27 Nie samą pracą człowiek żyje… Na łonie natury…

28 A w weekendy...

29 PLYMOUTH w oczach uczestników Projektu

30

31 POWRÓT UCZESNIKÓW PROJEKTU DO POLSKI 25 listopada 2012r. Uczestnicy Projektu wylecieli z lotniska w Bristolu i szczęśliwie wylądowali na lotnisku w Gdańsku, skąd zostali przetransportowani do Ostródy.

32 Dziękuję za uwagę Magdalena Iciaszek


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego Ostróda, 14 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google