Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego” Ostróda, 14 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego” Ostróda, 14 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego”
Ostróda, 14 grudnia r.

2 publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.
„ Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponosząodpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się Przez Całe Życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 O projekcie Projekt jest pierwszym realizowanym przez
Szkołę Językową „4 Languages” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Beneficjent otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 54 964,00 euro.

5 BENEFICJENT PROJEKTU Szkoła Językowa ‘4 Languages”
Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą w Ostródzie Koordynator Projektu: Magdalena Iciaszek

6 PARTNER PO STRONIE BRYTYJSKIEJ
EuroPartnership Agency Ltd

7 Firma EuroPartnership Agency Ltd była odpowiedzialna za:
- zorganizowanie transferu z i na lotnisko w miejscowości Bristol - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - we współpracy z beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczestnikom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki - przeprowadzenie programu kulturowego

8 KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
osoba w wieku lat, zamieszkująca na terenie powiaty ostródzkiego absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP o byciu absolwentem) lub osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Morągu posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), lub osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Ostródzie lub w filii w Moragu posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym (zaświadczenie z PUP), nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), znające język angielski w stopniu komunikatywnym.

9 CZAS TRWANIA STAŻU Osiem tygodni tj:
01 październik – 23 listopad roku

10 UCZESTNICY PROJEKTU

11 UCZESTNICY PROJEKTU W Projekcie wzięło udział 14 uczestników, w tym 8 kobiet oraz 6 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy to osoby bezrobotne, zarejestrowane w UP w przedziale wiekowym od 20 do 32 roku życia.

12 Cele projektu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
wzrost kompetencji i umiejętności w wybranym przez uczestnika zawodzie zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy uzupełnienie kształcenie formalnego poznanie wymogów Europejskiego Rynku Pracy wzbogacenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim zwiększenie mobilności i pewności siebie uczestników projektu kształtowanie postaw otwartych na zmiany, na inne kultury i odmienności narodowe

13 Korzyści z udziału w Projekcie
Jako korzyści wynikające z Projektu uczestnicy wskazują w raportach m.i.n.: udoskonalenie umiejętności językowych zdobycie doświadczenia zawodowego poznanie innych metod i technik pracy poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów nabranie pewności siebie uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości nawiązanie nowych znajomości

14 Korzyści z udziału w Projekcie
Ponadto uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.

15 PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU
Przygotowanie uczniów do stażu przebiegało na trzech płaszczyznach: Językowej Pedagogicznej Kulturowej

16 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 100 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Kurs językowy trwał od 13 sierpnia do 22 września 2012r. Zajęcia prowadzone były przez dwóch lektorów: Panią Martę Surowiec oraz native speakera Pana Nicolasa E.T. Weatherill

17 PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Uczestnicy w ramach Projektu otrzymali przed wyjazdem słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie, które okazały się niezwykle przydatne w miejscu odbywania stażu – Plymouth.

18 MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
r. uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: TOEIC (6 osób) oraz TOEIC Bridge (8 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe.

19 Przygotowanie miało na celu: integrację grupy,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie miało na celu: integrację grupy, utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi Zajęcia przeprowadziła Pani psycholog Małgorzta Gardziejewska w terminie od 9 sierpnia do 10 sierpnia 2012r.

20 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE
Zostało przeprowadzone w dwóch fazach: Krajowej mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii panującymi tam zwyczajami, stylem życia Brytyjczyków zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w terminie od 14 września do 21 września 2012r. Zagranicznej przeprowadzone przez partnera projektu – „Welcome Meeting” Podczas tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapę miasta Plymouth z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat połączeń autobusowych. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego angielski partner oprowadził uczniów po mieście.

21 1 październik 2012 r. – wyjazd na staż

22 Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.
PIERWSZY DZIEŃ STAŻU Uczestnicy przez 8 tygodni odbywali staże w brytyjskich hotelach i restauracjach w terminie od 1 października do 23 listopada 2012r. na stanowiskach kelner oraz room service. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku.

23 MIEJSCA PRAKTYK Staże odbywały się w następujących angielskich restauracjach: The Dolphin House Brazzerie – Zucca Restaurant, The Leading Restaurant of the World – Zucca, Asia Chic, The Souk, Rocco Y Lola oraz hotelach: - The Holiday Inn - Juryss Inn - Future Inn - Camelot Hotel - The Copthorne Hotel - The Kynance Hotel -

24 Uczestnicy podczas praktyk

25 Uczestnicy podczas praktyk

26 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
… odwiedzanie ciekawych miejsc, zarówno w dzień, jak i w nocy 

27 „Nie samą pracą człowiek żyje…”
Niedzielne popołudnie na lodowisku. Na łonie natury…

28 A w weekendy ...

29 PLYMOUTH w oczach uczestników Projektu

30 PLYMOUTH w oczach uczestników Projektu

31 POWRÓT UCZESNIKÓW PROJEKTU DO POLSKI
25 listopada 2012r. Uczestnicy Projektu wylecieli z lotniska w Bristolu i szczęśliwie wylądowali na lotnisku w Gdańsku, skąd zostali przetransportowani do Ostródy.

32 Dziękuję za uwagę Magdalena Iciaszek


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego” Ostróda, 14 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google