Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 1 Marek BARTOSIK Sekretarz Stanu w UKBN Offset.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 1 Marek BARTOSIK Sekretarz Stanu w UKBN Offset."— Zapis prezentacji:

1 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 1 Marek BARTOSIK Sekretarz Stanu w UKBN Offset – szansą dla nauki *

2 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 2 STRATEGICZNE CELE UNII EUROPEJSKIEJ Rada Europejska w Barcelonie, Marzec 2002: UE w 2010 roku powinna wydawać 3.0% PKB na badania naukowe Rada Europejska w Lizbonie, Marzec 2000:... umożliwić Unii w ciągu najbliższych 10 lat osiągnięcie najbardziej na świecie konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy *

3 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 3 ogółembudżetowychpozabudżetowychkrzywe trendu Udział wydatków na naukę w PKB w latach 1991 - 2003 *

4 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 4 PLAN I STRUKTURA WYDATKÓW W DZIALE NAUKA W 2003 r. DS+BW+SPUB-M dotacja podmiotowa 66,9% Projekty badawcze w dziedzinie nauk human. i ścisłych 1,8% Działalność wspomagająca 2,1% Współpraca z zagranicą 0,1% Pozostała działalność 0,4% Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych 16,3% Projekty badawcze w dziedzinie nauk przyrodniczych 7,2% Inwestycje 5,2% Nakłady budżetowe w 2003 r. - na naukę 2 729,5 mln zł - na informatyzację 26,5 mln zł *

5 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 5 WARTOŚĆ I PODZIAŁ OFERTY OFFSETOWEJ F16 Polska ustawa offsetowa nakłada na dostawcę uzbrojenia obowiązek 100 % offsetu (>3,5 mld USD). W tym: offset bezpośredni minimum 50%; offset pośredni do 50%. Wartość wstępnej oferty amerykańskiej: ~ 6,028 mld USD. Wartość maksymalna offsetu pośredniego do 3 mld USD (300 mln/r). Nakłady pozabudżetowe na naukę: ok. 2,2 mld zł/r (~ 590 mln USD) Offset umożliwia wzrost nakładów pozabudżetowych na B+R o 50% *

6 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 6 I. INWESTYCJE KAPITAŁOWE I RZECZOWE 1.Zakup od Skarbu Państwa udziałów lub akcji 1,1 – 1,6 2.Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki 1,4 – 1,9 3.Wniesienie aportu rzeczowego 0,7 – 1,3 iII. ROZWÓJ POTENCJAŁU B+R+W 1.Udział ofsetobiorcy w programie międzynarodowym1,0 – 2,0 2.Udział kapitałowy zagranicznego dostawcy w pracach B+R realizowanych przez offsetobiorcę1,0 –2,0 3.Wdrożenie polskiego opracowania1,0 - 2,0 VI. INNE DZIEDZINY NIE WYSZCZEGÓLNIONE W I - VI 1.Inne dziedziny0,5 – 2,0 PRZEDMIOT ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH IV. PROMOCJA EKSPORTU TOWARÓW PRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM RP 1.Sprzedaż towarów wyprodukowanych na terenie RP za pośrednictwem własnej sieci marketingowej0,5 –1,5 2.Wsparcie marketingowe i promocyjne dla eksportu polskich wyrobów na rykach trzecich0,5 - 1,2 3.Inne działania nie wymienione w pkt. 1 i 20,5 –1,2 II. INWESTYCJE NIEMATERIALNE 1.Przekazanie nowoczesnych technologii i know-how 0,9 – 2,0 2.Przekazanie nowoczesnych licencji 0,9 – 1,7 3.Bezpośredni zakup wytworzonych na terytorium RP towarów i usług0,5 – 1,8 V. SZKOLENIE 1.Związane z przekazaniem technologii lub know-how0,7 –1,1 2.Inne 0,5 –0,9 * MNOŻNIKI OFFSETOWE

7 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 7 DOKUMENTY NORMATYWNE REGULUJĄCE STOSOWANIE UMÓW KOMPENSACYJNYCH USTAWA z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz.U.99.80.903, Dz. U. 00.119.1250, Dz.U.01.89.972, Dz.U.02.37.332, Dz.U.02.81.733) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej. (Dz. U. Nr 100, poz. 907) *

8 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 8 Część obecnej wersji amerykańskiejoferty offsetowej nie odpowiada oczekiwaniom strony polskiej. > zbyt niski stopień nowoczesności części programów i planów offsetowych, > ulokowanie części z nich w mało rozwojowych sektorach gospodarki, > zbyt małe znaczenie wielu z nich dla wzrostu konkurencyjności gospodarki, > niedostosowanie do polskich warunków. > niedostatek propozycji z zakresu zaawansowanych technologii, Główne przyczyny: *

9 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 9 1. Utworzenie przy wskazanych polskich bankach państwowych instytucji finansowych tworzących system kredytowania programów i planów offsetowych, w tym instytucji operujących kapitałem wysokiego ryzyka, 2. Utworzenie rozwiniętego systemu instytucji transferu i wdrażania technologii, wykorzystującego zarówno nowotworzone, jak też istniejące w Polsce parki technologiczne, centra transferu technologii itp. 3. Zindywidualizowane traktowanie grupy dużych inwestycji wskazanych przez stronę polską do realizacji w zakresie zobowiązań offsetowych. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO - FINANSOWE NIEZBĘDNE DLA WŁAŚCIWEJ REALIZACJI OFERTY OFFSETOWEJ (PROPOZYCJE STRONY POLSKIEJ DO NEGOCJACJI) *

10 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 10 DWUSTRONNE UMOWY OFFSETOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KONTRAKTÓW Umowa cywilno–prawna między partnerem amerykańskim i polskim, finansowanie kredytowe ze środków gwarantowanych przez offsetodawcę, maksymalny czas zwrotu kredytu - 10 lat, pełna odpowiedzialność prawna i finansowa stron - na zasadach ogólnych, umowa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, wersja polskojęzyczna umowy to wersja główna, stanowiąca podstawę interpretacji postanowień oraz rozstrzygania spraw spornych, sprawy sporne będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego, podział zysków między partnerami – w częściach równych. W tych warunkach dla partnera polskiego kredyt offsetowy w wysokości 1 000 000 USD oznacza zobowiązanie do uzyskania średniego zysku netto w wysokości 200 000 USD rocznie! *

11 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 11 alternatywne i odnawialne źródła energii, biotechnologia, w tym inżynieria genetyczna, czyste technologie chemiczne, informatyka i telekomunikacja, mikroelektronika i nanotechnologie, nowe technologie materiałowe, optoelektronika, ochrona zdrowia i środowiska, robotyzacja i automatyzacja, techniki laserowe w medycynie, STRATEGICZNE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI DZIEDZINY KONCENTRACJI INWESTYCJI OFFSETOWYCH *

12 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 12 ZGŁOSZONE POLSKIE PROGRAMY I PLANY OFFSETOWE Mnożniki offsetowe LiczbaUdział % Liczba projektów Struktura polskich propozycji - offset bezpośredni i pośredni razem Obszar działalności gospodarczej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lp 4111,9%0,5÷1,5 (w zależności od przedmiotu) 6619,1%0,5÷1,5 (w zależności od przedmiotu) 30,9%0,5÷1,8 (w zależności od przedmiotu) 82,3%bezp. 1,5÷2,0; pośr. 1,0÷1,9 133,8%0,5÷1,8 92,6%1,0÷1,5 30,9%0,5÷1,8 (w zależności od przedmiotu) 319,0%1,0÷1,9 (w zależności od przedmiotu) 10,3%1,0÷1,5 5616,2%1,0÷1,9 51,4%bezp. 1,5÷2,0 82,3%1,0÷1,5 123,5%1,0÷1,7 154,3%0,5÷1,9 (w zależności od przedmiotu) 195,5%1,0÷1,7 154,3%1,0÷1,5 113,2%bezp. 0,5÷2,0 92,6%1,0÷1,9 174,9%1,0÷1,9 30,9%1,0÷1,7 0,0%1,0÷1,5 345Razem Przemysł farmaceutyczny Transport Telekomunikacja i łączność Hutnictwo i przetwórstwo metali Ekologia, ochrona środowiska Przemysł zbrojeniowy Chemia Ochrona zdrowia Przetwórstwo rolno-spożywcze Biotechnologie Informatyka Przemysł lotniczy Nowe materiały i kompozyty Motoryzacja Energetyka Budownictwo i infrastruktura Maszyny i urządzenia Elektronika Organizacja: centra i laboratoria badawcze Budownictwo Ekspertyza, diagnostyka, badania *

13 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 13 PROPOZYCJE PIERWSZEJ SERII KONTRAKTÓW W ZAKRESIE OFFSETU POŚREDNIEGO Ramowa procedura: 1.Selekcja wstępna ofert uproszczonych (UKBN). 2.Składanie wniosków szczegółowych (wybrane podmioty). 3.Ocena specjalistyczna wniosków(eksperci). 4.Selekcja ostateczna wniosków (zespół offsetowy MN). 5.Przekazanie wniosków do dalszych negocjacji z offsetodawcą (MG; ARP). 6.Poszukiwania i wskazanie partnera ze strony offsetodawcy (LM, ew. partner własny). 7.Negocjacje dwustronne, zawarcie umowy offsetowej. Źródła propozycji: - pierwotne oferty LM (offset bezpośredni i pośredni), - pierwotna oferta UKBN, - oferty z zakresu informatyzacji (konf. 24.01.2003), - oferty z zakresu nauki (konf. 29.01.2003). *

14 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 14 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA NIEWYKORZYSTANYCH OFERT OFFSETOWYCH Fundusze strukturalne i fundusz spójności UE zawarte w Narodowym Planie Rozwoju (łącznie ~12 mld euro / ~3 lata: 2004 - 2006), wykorzystywane poprzez: - Sektorowe Programy Operacyjne (ew. do 700 mln euro), - Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego (ew.do 100 mln euro), w tym do 200 mln euro/r na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez prace B+R). liczby czerwone italikiem – kwoty możliwe do wykorzystania w działalności B+R na rzecz gospodarki. Inne kontrakty offsetowe: - kołowy transporter opancerzony KTO (~1 mld USD) - przeciwpancerny pocisk kierowany PPK (? USD) - samolot transportowy CASA (? USD)............................(inne – dane zastrzeżone) VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Techniki Unii Europejskiej (łącznie ok. 200mln euro do wykorzystania przez Polskę) *

15 OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 15 * Offset – szansą dla polskiej gospodarki wspieranej przez naukę i informatyzację


Pobierz ppt "OFFSET – SZANSĄ DLA NAUKI i GOSPODARKI Ogólnopolskia konferencja środowisk naukowych, Warszawa, 29.01.2003. 1 Marek BARTOSIK Sekretarz Stanu w UKBN Offset."

Podobne prezentacje


Reklamy Google