Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes w Internecie. Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes w Internecie. Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Biznes w Internecie

2 Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne

3 Co to jest globalizacja? og ó lnie – wyższy oraz bardziej zaawansowany etap procesu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przenikalność wszelkich granic rośnie z upływem czasu wygrywa nie lepszy, lecz szybszy

4 Przesłanki globalizacji Postęp naukowo-techniczny; Liberalizacja warunków rozwoju handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych, rynków finansowych.

5 3 elementy Internetu Połączone sieci oparte na protokołach TCP/IP; Społeczność, która używa i rozwija te sieci; Zbiór zasobów, do jakich można dotrzeć przy pomocy sieci.

6 Prawa rozwoju technologii w nowej ekonomii Prawo Moorea (założyciela Intela): koszt mocy obliczeniowej (szybkości komputerów) maleje wykładniczo z czasem Prawo Metcalfe (wynalazcy sieci lokalnej łączącej komputery): wartość sieci rośnie wykładniczo z liczbą użytkowników

7 e-commerce { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/88898/1/slides/slide_6.jpg", "name": "e-commerce

8 e-commerce { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/88898/1/slides/slide_7.jpg", "name": "e-commerce

9 Rozwój biznesowego wykorzystanie Internetu Informacje o produktach FAZA I Marketing: Koncentracja na B2C FAZA II Systemy transakcyjne: Koncentracja na B2B i B2C FAZA III eBusiness: kolejna generacja systemów SCM, CRM, ERP, Procurement FAZA IV Czas Stopień zaawansowania rozwiązań internetowych POLSKA EUROPA USA

10 Korzyści standardowe: redukcja koszt ó w transakcji handlowych poprawa kontakt ó w z klientami przewaga strategiczna zaufanie inwestor ó w doskonalenie jakości przepływ ó w informacyjnych skr ó cenie cykli czasowych proces ó w handlowych eliminacja przepływ ó w papierowych

11 Wady i niedogodności: brak systemu bezpieczeństwa, niezawodności, standard ó w i protokoł ó w komunikacji niedostateczna sieć telekomunikacyjna ciągłe ewolucje i zmiany oprogramowania trudności w zintegrowaniu r ó żnych system ó w drogi dostęp do Internetu liczne problemy prawne opory klient ó w niewystarczające usługi dodatkowe możliwość naruszenia tradycyjnych więzi międzyludzkich

12 GłÓWNE KATEGORIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Konsument – konsument (C2C) Biznes – biznes (B2B) Biznes – konsument (B2C) Biznes – instytucje publiczne (B2A) Konsument – instytucje publiczne (C2A)

13 RYNEK ELEKTRONICZNY WIRTUALNY OBSZAR HANDLOWY, W KTÓRYM TRANSAKCJE ZAWIERANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI ISTNIEJĄ ELEKTRONICZNE ANALOGIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, Z JAKICH SKŁADA SIĘ RYNEK KONWENCJONALNY

14 GŁÓWNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE E-RYNKÓW aukcje serwisy ogłoszeniowe sklepy internetowe pasaże handlowe wirtualne giełdy przetargi targi Elektroniczne rynki instytucjonalne

15 Odsetek kupujących w Internecie w różnych krajach

16 AUKCJA INTERNETOWA 1.serwis internetowy, gdzie odbywają się transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług 2.sam proces licytacji danego towaru wystawionego na sprzedaż w danym serwisie aukcyjnym

17 RODZAJE AUKCJI klasyczne (angielskie) holenderskie jedno- i wielokrotne (równoległe) błyskawiczne przetargowe odwrócone wertykalne horyzontalne

18 GRUPY TOWARÓW KUPOWANE W INTERNECIE (TOP 10) badanie INTERBUS, za Internet, 04/04

19 Źródła przewagi wg samych sklepów P. Drygas, Stan i determinanty rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, AE Poznań 2004

20 Najwięksi gracze – B@B platformy Marketplanet Xtrade Ce-Market łączne obroty przekroczyły 700 mln zł ALE NA POCZ. 2004 – WSZYSTKIE PRZED PROGIEM RENTOWNOŚCI

21 B2B internetowy model prowadzenia biznesu i transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami. Usługa świadczona na odległość przez podmiot gospodarczy innemu podmiotowi gospodarczemu za pomocą środków elektronicznych GUS

22 Ocena barier w realizacji sprzedaży za pośrednictwem Internetu wśród przedsiębiorstw prowadzących taką sprzedaż

23 Ocena barier w realizacji sprzedaży za pośrednictwem Internetu wśród przedsiębiorstw nie prowadzących takiej sprzedaży

24 Działania marketingowe a Internet: pozyskiwanie informacji do badań marketingowych, dostosowywanie produktów do indywidualnego zapotrzebowania nabywców, przekazywanego producentom za pośrednictwem sieci, zbieranie zamówień nabywców, prowadzenie promocji firmy i produktów, tworzenie bliższych związków z klientami, przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną, poszukiwanie i przeglądanie stron,

25 Zalety Internetu jako narzędzia marketingu: globalny zasięg oddziaływania, możliwość dotarcia do wielu milionów ludzi na całym świecie, brak ograniczeń biurokratycznych szybkość reakcji multimedialny charakter brak ograniczeń czasowych oraz przestrzeni reklamowej elastyczność działania interaktywność niski koszt przekazu międzynarodowe standardy przyjazny charakter dla środowiska naturalnego

26 Oczekiwane korzyści jakie niesie ze sobą Internet to: możliwość poprawienia wizerunku firmy, udoskonalenie systemu obsługi klientów, poszukiwanie nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększenie stopnia znajomości firmy i jej produktów, realizacja transakcji za pośrednictwem Internetu, rozwój rynku działania firmy, lepsze dostosowanie się do wymagań nabywców, redukcja kosztów.

27 Oczekiwane wady/zagrożenia Internetu w przypadku zastosowań biznesowych: włamania do sieci, ataki z zewnątrz, wirusy komputerowe, brak zwrotnej informacji po doręczeniu przesyłki, niezadowalająca prędkość przesyłania danych - tłok w Internecie, ograniczenia w przydzielaniu IP, koszt wykonania strony WWW, niewielkie możliwości dotarcia do docelowego klienta, konserwatywna natura klientów, cena opłat telefonicznych i/lub abonamentu, koszt i możliwość doprowadzenia łączy telekomunikacyjnych.

28 Najważniejsze narzędzia Internetu wykorzystywane w marketingu: Poczta elektroniczna (e-mail), Listy dyskusyjne, czyli automatyczne systemy rozsyłania listów elektronicznych do osób, które uprzednio zapisały się na takie listy, Sieć WWW – World Wide Web,

29 Cenione przez odbiorc ó w oferowanie niezbędnych informacji forma dostosowana do treści łatwość obsługi możliwość personalizacji funkcji szybkość działania estetyka wykonania sp ó jność interakcyjność

30 Źle odbierane źle przemyślana struktura i nawigacja kiepska grafika zbyt dużo ozdobnik ó w brak sp ó jności stylu, grafiki i tekstu niewłaściwy język wtrącenia autor ó w strony brak staranności w wykończeniu

31 BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE Badania marketingowe to poszukiwanie, gromadzenie i analizowanie wszelkich informacji o zjawiskach rynkowych (pochodzących ze źródeł pierwotnych i wtórnych); prowadzone są one w celu stworzenia podstaw do podejmowania racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych decyzji.

32 Zalety badań ankietowych za pośrednictwem Internetu: brak barier geograficznych, czas dotarcia ankiety do respondentów jest krótszy, relatywnie niski koszt badania, wysoki stopień obiektywności odpowiedzi, duża szansa zapewnienia dyskrecji i swobody wypowiedzi, szybkość uzyskania odpowiedzi - szybsze zbieranie danych, wysoki procent zwrotu wypełnionych ankiet, precyzja odpowiedzi użytkowników Internetu, wyższa jakość zebranych danych,

33 Zalety badań ankietowych za pośrednictwem Internetu c.d.: międzynarodowy zakres przedsięwzięcia badawczego, możliwość nadania multimedialnego charakteru kwestionariuszom ankiety, możliwość indywidualizacji kwestionariusza, duży stopień automatyzacji badania.

34 Rynek internetowy charakteryzują następujące cechy: Duża i wciąż rosnąca podaż produktów oraz coraz większe ich zróżnicowanie Wzrastająca liczba konkurentów Zmieniające się wymagania klientów Wpływ zmian zachodzących w szerokim otoczeniu rynkowym

35 PROMOCJA

36 Narzędzia promocji – dla przypomnienia reklama promocja uzupełniająca public relations sponsoring

37 Cele kampanii reklamowej i możliwości ich realizacji w Internecie: opisywanie świadczonych usług budowanie image przedsiębiorstwa informowanie o nowym produkcie wyjaśnianie jak produkt działa poprawianie fałszywych wyobrażeń o produkcie redukowanie obaw konsumenta nakłanianie konsumenta do zakupu lub złożenia zamówienia przypominanie, gdzie dany produkt można kupić utrzymywanie wcześniej zdobytej wysokiej świadomości o produkcie

38 Narzędzia promocji uzupełniającej wykorzystywane w Internecie: próbki kupony premie konkursy i loterie promocyjne obniżki cen promocje łączone i krzyżowe

39 Public relations

40 PR w Internecie formy: –kształtowanie wizerunku firmy –wsp ó łpraca ze środkami masowego przekazu –komunikowanie z inwestorami –wewnętrzne PR (pracownicy) sposoby: –strona WWW –internetowe biura prasowe

41 PR – funkcje tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzujących działalność i kreujących wizerunek tworzenie przesłanej informacji dla zrozumienia określonych decyzji przedsiębiorstwa

42 PR – funkcje nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, ważnymi dla realizacji celów przedsiębiorstwa harmonizacja stosunków społecznych wewnątrz i na zewnątrz wzmacnianie wytrzymałości przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych

43 Public Relations w Internecie realizowany jest poprzez: umieszczanie na stronach WWW publikacji przeznaczonych dla prasy tworzenie grup dyskusyjnych rozsyłanie biuletynów elektronicznych zawierających informacje o firmie organizowanie telekonferencji sponsoring serwisów informacyjnych wewnętrzny PR, czyli komunikowanie się za pośrednictwem sieci z pracownikami firmy

44 Formy reklamy internetowej: reklama docelowa na własnych stronach reklama odnośnikowa ogłoszenia reklamowe na stronach WWW chaty przerywniki reklamowe okna siostrzane ministrony reklamowe (pop-up) bannery – aktywne moduły reklamowe guziki reklamowe

45 Zalety reklamy internetowej szeroki zasięg bardzo niski koszt w stosunku do objętości przekazywanie wszechstronnych i wyczerpujących informacji łatwość częstego uaktualniania przekazywanych informacji możliwość kopiowania i przechowywania informacji interaktywność łatwość analizy efektywności tej formy reklamy tworzenie wizerunku nowoczesnej firmy

46 Search engine marketing … SEM – marketing internetowy w wyszukiwarkach – poprawa dostępu użytkownika do serwisu poprzez zwiększenie jego widoczności.

47 Wyniki naturalne (organiczne) pozycja strony uzależniona od jej jakości, zweryfikowanej przez algorytm oceniający nie są pobierane opłaty za wyświetlanie stron specyfikacja algorytmu nie jest jawna

48 Wyniki płatne linki sponsorowane (sponsored links – Google, sponsored results – Yahoo, sponsored sites - Microsoft) boks sponsorowany – Onet, Wirtualna Polska, NetSprint

49 PPC – jak wygląda reklama tekstowa? nagłówek link URL treść reklamy Boks reklamowy składa się z: a)nagłówka (max 25 znaków), b)dwóch linijek tekstu (max 35 znaków na linijkę) c)linku do strony docelowej

50 Cele kampanii reklamowej i możliwości ich realizacji w Internecie: opisywanie świadczonych usług budowanie image przedsiębiorstwa informowanie o nowym produkcie wyjaśnianie jak produkt działa poprawianie fałszywych wyobrażeń o produkcie redukowanie obaw konsumenta nakłanianie konsumenta do zakupu lub złożenia zamówienia przypominanie, gdzie dany produkt można kupić utrzymywanie wcześniej zdobytej wysokiej świadomości o produkcie

51 Narzędzia promocji – dla przypomnienia reklama promocja uzupełniająca public relations sponsoring

52 Reklama to: płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi, ma charakter publicznej, wielokrotnej prezentacji w środkach masowego przekazu

53 Formy e-reklamy BANEROWE Baner - najpopularniejszy; zazwyczaj na górze strony. Używany jako forma serwująca inne formy, otwierające się w osobnych oknach lub oparte na warstwach (pop-up, top laser etc). Wg liczby odsłon (1000). Baner w GG – w oknie dialogowym Gadu-Gadu; na czas (1 dzień) Billboard – zamiast tradycyjnego banera, większa powierzchnia za tę samą cenę. Wg odsłon (1000) Button – niewielki prostokątny element w witrynie. Wg liczby odsłon (1000) Rectangle – śródtekstowy; na stronie głównej serwisu, podobny do reklamy prasowej na czas (tydzień) Skyscraper- pionowy prostokąt wzdłuż strony; wg liczby odsłon (1000) Surround Ad – baner (billboard) + skyscraper skorelowane i reklamujące 1 produkt. na czas (1000 odsłon)

54 POP_UPOWE Pop-up – osobne okno otwierające się nad aktywnym oknem przeglądarki; najbardziej irytujący, skuteczny przy niektórych kampaniach. Limitowany kontakt z 1 użytkownikiem; wg liczby odsłon (1000) Pop-under – osobne okno otwierające się pod przeglądarką, widoczne po zminimalizowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Mało irytująca. Przekazuje sporo informacji. Wg liczby odsłon (1000) Komunikator reklamowy GG – osobne okienko otwierające się przy uruchamianiu programu na pulpicie. na czas (1 dzień) Interstitial – pełnoekranowa animacja uruchamiająca się po całkowitym załadowaniu. Max. 10 sekund. Capping. Wg liczby odsłon (1000)

55 EMITOWANE NA WARSTWIE Brandmark - osobne okienko otwierające się nad aktywnym oknem przeglądarki zdefiniowane na przezroczystej warstwie. Od pop-upa różni się tym, że może mieć dowolny kształt. W pełni interaktywne, idealne do prezentacji produktu. Wg liczby odsłon (1000) Top Layer – animacja rozgrywająca się na przezroczystej warstwie nałożonej na witrynę. Sprawdza się w kampaniach brandingowych. Wg liczby odsłon (1000). Expand – dodatkowa powierzchnia reklamowa dla banera, billboardu lub skyscrapera. W formie rozwijanej - powiększana na życzenie odbiorcy. Wg odsłon (1000)

56 Wskaźniki skuteczności i efektywności reklamy: AdViews - liczba wyświetleń danej reklamy on-line AdClicks - wskaźnik określający, ile razy dana reklama została zauważona i otwarta Click Rate - stosunek kliknięć na dany baner do ogólnej liczby jego wyświetleń na danej stronie Click Through Rate (CTR) - procent oglądających, którzy zdecydowali się kliknąć na dany baner

57 Zalety reklamy internetowej szeroki zasięg bardzo niski koszt w stosunku do objętości przekazywanie wszechstronnych i wyczerpujących informacji łatwość częstego uaktualniania przekazywanych informacji możliwość kopiowania i przechowywania informacji interaktywność łatwość analizy efektywności tej formy reklamy tworzenie wizerunku nowoczesnej firmy

58 Wady reklamy internetowej ograniczony dostęp do Internetu konieczność aktywnego zaangażowania się w poszukiwanie informacji (pull) nieaktualne lub nierzetelne informacje na wielu stronach reklamowych kłopoty z połączeniami (zwłaszcza w godzinach szczytu)

59 Public Relations w Internecie Promocja i reklama

60 PR w Internecie formy: –kształtowanie wizerunku firmy –współpraca ze środkami masowego przekazu –komunikowanie z inwestorami –wewnętrzne PR (pracownicy) sposoby: –strona WWW –internetowe biura prasowe

61 Budowa skutecznego serwisu wiarygodnywiarygodny – aktualne i rzetelne informacje eleganckielegancki – estetyczna szata graficzna, krótki czas ładownia przyjaznyprzyjazny – intuicyjny system nawigacji, przejrzysta struktura, narzędzia wyszukiwania informacji poprawny techniczniepoprawny technicznie – właściwe kodowanie znaków

62 Czym jest bankowość elektroniczna? różne definicje w zależności od zakresu i szczegółowości zestaw środków teleinformatycznych umożliwiających zdalny dostęp do rachunku bankowego

63 Internet w bankowości globalny zasięg działania szybkość multimedia brak ograniczeń czasowych elastyczność działania niski koszt

64 Modele banków w bankowości internetowej bank wirtualny –np. mBank detaliczny oddział BRE Banku SA) –pierwszy - First Network Bank w USA –różne kanały elektroniczne –limit operacji dostęp elektroniczny do banku tradycyjnego –rozszerzenie usług tradycyjnego banku o konto internetowe niezależne oddziały wirtualne –stadium przejściowe

65 Bankowość terminalowa rodzaje bankomaty terminale elektroniczne do akceptowania kart kioski multimedialne istota - wykorzystanie urządzeń do realizacji usług

66 TENDENCJE RYNKOWE 65% wszystkich transakcji dokonywanych karta płatnicza w Polsce to transakcje bankomatowe. Liczba bankomatów w Polsce odbiega od średniej europejskiej: 220 szt. bankomatów na 1 mln mieszkańców w Polsce.* Średnia europejska wynosi 700 szt. Już połowa bankomatów w krajach EU15 jest obsługiwana przez firmy zewnętrzne.**

67 Rynek płatności online KARTY PŁATNICZE Liczba kart płatniczych w Polsce przekroczyła już- 20 mln. Tylko 3,9 mln z nich umożliwia płatności w Internecie. W roku 2005 banki wyemitowały 3,5 mln kart co jest przeszło 20% wzrostem w porównaniu do 2004r. ePRZELEWY Na koniec 2005 r. 16,8 mln rachunków bankowych (w Polsce) z czego około 5,1 mln może być używanych przez Internet. Na koniec 2005 r. około 3,3 mln ich klientów miało dostęp do rachunków bankowych z funkcja przelewów bezpośrednich

68 karta wypukła (embosowana) –MasterCard (54) –Visa Classic karta płaska (elektroniczna) –Visa Elektron (Inteligo, BZ WBK) wirtualna karta płatnicza (eKarta, netk@rta) Akceptowane karty płatnicze

69 Elektroniczne systemy płatności PayU – http://www.payu.pl/ PayPal – http://www.paypal.com/ AllPay.pl – http://www.allpay.pl/

70 Sklep internetowy dr Olga Dębicka

71 Nazwy domen Domena adresowa umożliwiająca utworzenie serwera wirtualnego jest jedyna i niepowtarzalna. Najkorzystniej jest rejestrować domenę, której nazwa jest tożsama z nazwą firmy. Długość domeny nie może przekraczać 24 znaków ale dla wygody zaleca się długość do 10 - 12 znaków

72 Gdzie sprawdzać kto jest właścicielem domeny? Domeny NASK – WHOIS http://www.dns.pl/cgi_bin/whois.pl –Nazwa dysponenta domeny –Adres (bez osób fizycznych) –Data rejestracji –Nazwy serwerów nazw na których jest umieszczona domena Domeny zagraniczne: http://www.whois.net

73 Rejestracja domeny Użycie domeny nie jest możliwe dopóki nie zostanie ona zarejestrowana. Rejestracją domen w Polsce zarządza NASK – Naukowa i Akademicka sieć komputerowa. Nazwy domen są dzierżawione, a opłata rejestracyjna obejmuje zwykle jeden rok korzystania z danej nazwy. http://statystyki domen.pl

74 Rozmieszczenie najważniejszych elementów w sklepie internetowym Logotyp, Menu Prezentacje produktów, Odnośnik do koszyka Sfera logowania W jaki sposób wdrożyć te elementy we własnym Sklepie? Wierność standardom czy oryginalność.

75 Logotyp – lewy górny róg Menu - Po lewej stronie lub w poziomie pod logo na szerokość całego ekranu Wyszukiwarka - element występujący w różnych miejscach. Koszyk - optymalne miejsce – prawy górny róg sklepu Ikona moje konto – prawy górny róg. Ikona pomoc – prawy górny róg.

76 Zawartość strony głównej. maksymalna ilość ofert promocyjnych (krzykliwych informacji) nie powinna przekraczać 4. Najważniejsze rzeczy powinny być widoczne bez przewijania strony przy najczęściej używanej rozdzielczości ekranu. Zrównoważenie tematyki i podziału. Zbyt drobny podział na stronie głównej nie jest wskazany. Należy przemyśleć grupowanie tematów i możliwości wyboru ścieżek przez użytkowników. Zaleca się aby nie było ich więcej niż 4.

77 Elementy strony głównej Nazwa, logo, slogan (sygnatura strony) – standardowe miejsce to lewy górny róg. Powinny być widoczne i odróżniać się wyraźnie od pozostałych elementów strony, a szczególnie od baneru reklamowego wstawianego w środkowej części góry. Elementy wokół sygnatury powinny być mniejsze. Slogan, nie mylić z hasłem reklamowym, powinien zawierać istotę działalności firmy

78 Grupowanie nawigacji. Jeśli występuje możliwość tematycznego grupowania linków do podstron należy to wykonać. Przykładem mogą być informacje o firmie: kontakt, relacje z inwestorami, biuro prasowe, referencje, oferty pracy – powinny znajdować się blisko siebie. Innym przykładem może być podział oferty ze względu na tematykę lub grupę do której jest kierowana. Banki: bankowość indywidualna, bankowość firmowa, bankowość korporacyjna.

79 Odnośniki konieczne o firmie – zawiera informacje dotyczące profilu, misji i filozofii firmy oraz wszystkie dane rejestracyjne, można też dodać informacje o kadrze zarządzającej czy strukturze firmy; kontakt – dane adresowe, telefony kontaktowe, mapka dojazdu, jeśli firma posiada rozbudowaną strukturę dobrze jest opisać krótko poszczególne działy (jeśli mają inne telefony niż główny); polityka prywatności – jeśli witryna zbiera informacje o jej użytkownikach, w przypadku braku formularzy i pobierania informacji warto taką informację umieścić; wyszukiwarka – jeśli przewidujemy implementację wyszukiwarki w serwisie powinna być ona na stronie głównej wraz z przyciskiem szukaj tuż przy polu tekstowym wyszukiwarki, odnośniki priorytetowe – tylko odnośniki o charakterze priorytetowym powinny znajdować się na stronie głównej aby miały odpowiednią moc przekazu.

80 Odnośniki zbyteczne data i godzina – wszystkie systemy komputerowe oferują funkcje daty i godziny na pulpicie lub pasku narzędzi; imieniny, prognoza pogody – jeśli nie jest to uzasadnione treścią lub specyfiką witryny; odnośniki nieistotne – odnośniki prowadzące do mało ważnych z punktu widzenia celów głównych witryny nie powinny być umieszczane na stronach głównych.

81 Trzy zasady dobrej grafiki internetowej –Profesjonalizm –Przekaz –Tematyczność

82 szata graficzna spójność wszystkich podstron ilość elementów animowanych (jak najmniej twoja strona to nie wygaszacz ekranu) rysunki, a raczej bardziej zalecałbym zdjęcia (czasem fajnie na coś miłego dla oka popatrzeć) logo firmy zdjęcia produktów (nikt nie chce kupować kota w worku) - pokaż przynajmniej zdjęcie, lub wirtualne opakowanie, zobacz np opakowania ebooków (książek elektronicznych) na stronie: zlotemysli.witryna.org) zlotemysli.witryna.org unikalność (szczególnie ważne przy użytkowaniu gotowych szablonów), oraz spójność dla danej kategorii witryn, pomagająca się w poruszaniu, np. sklepy internetowe zwykle są podobne do siebie, co ułatwia klientom ich obsługę. szablonów firma to ludzie, a strona firmowa? - strona powinna świadczyć o tym, że internatauta ma do czynienia z żywymi ludźmi, zadbaj przynajmniej o zdjęcia pracowników.

83 Zasady układania modułów na stronie głównej. Najważniejsze rzeczy powinny znajdować się najwyżej, bez konieczności przewijania ekranu. Środek strony poniżej nawigacji jest najczęściej klikalnym miejscem, warto to wykorzystać w przypadku promocji i najważniejszych informacji. Moduły tematyczne powinny być od siebie wyraźnie oddzielone.

84 Strona kategorii Zdjęcie produktu, zazwyczaj nieduże Nazwę produktu Cenę Możliwość włożenia towaru do koszyka Opis danego towaru – krótki Sortowanie różnych parametrów.

85 Strona produktu Dokładny i staranny opis Cena towaru w widocznym miejscu Łącznik do koszyka w widocznym miejscu Zdjęcie produktu Zaprezentować opinie internautów Informacje dot. samego zamówienia – np. koszt wysyłki

86 Metody i środki wspomagania sprzedaży Proponowanie produktów komplementarnych i pokrewnych: -klienci, którzy kupili X, kupili również … -klienci którzy oglądali produkt X, byli zainteresowani również … -jeśli podobał ci się produkt X, polecamy również … -ten produkt pasuje do …

87 Inne sposoby Toplisty, bestsellery – listy najczęściej kupowanych produktów w danym sklepie internetowym. Proponowanie podobnych kategorii produktów, pozycji tego samego autora lub wydawnictwa.

88 Mapa strony Spis wszystkich odnośników w odpowiednim porządku i hierarchii w sklepie. Elektroniczny odpowiednik spisu treści. Hierarchiczny spis łączy.

89 Regulamin sklepu internetowego Najbardziej oficjalna strona sklepu internetowego. Określa ogólne warunki umowy kupna- sprzedaży. Może zawierać szereg zapisów, które wyjaśniają klientowi zasady działania sklepu – przede wszystkim czynić zadość obowiązującym przepisom.


Pobierz ppt "Biznes w Internecie. Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google