Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zobrazowania satelitarne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zobrazowania satelitarne"— Zapis prezentacji:

1 zobrazowania satelitarne
nawigacja GPS mapy w Internecie atlas satelitarny zobrazowania satelitarne inne dane przestrzenne oprogramowanie usługi kontakt wizualizacja Ziemi pochodzi z trójwymiarowej platformy wymiany danych przestrzennych typu P2P Leica Titan, aby się przyłączyć pobierz program dostępowy

2 siedziba kilka słów o nas start
GEOSYSTEMS Polska działa od czerwca 1995 roku. Naszą domeną jest szeroko pojęta informacja przestrzenna, technologie jej pozyskiwania, przetwarzania, analizy i prezentacji. Nasza wiedza oparta jest o doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektów z wielu dziedzin gospodarki, a także bezpieczeństwa narodowego, obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska. Firma wykonuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe oraz realizuje projekty pilotażowe w zakresie zastosowań teledetekcji, fotogrametrii i systemów informacji geograficznej. Od początku swego istnienia GEOSYSTEMS Polska był Autoryzowanym Dystrybutorem i Partnerem Technologicznym wiodącego na świecie producenta systemów przetwarzania obrazów - ERDAS. Inc. Rola ta jest nadal pełniona po przejęciu tej firmy w roku 2001 przez korporację Leica Geosystems. Ponadto firma zajmuje się dystrybucją oprogramowania firm Definiens i Visual Learning Systems, które wyznaczają trendy automatycznej analizy danych obrazowych. GEOSYSTEMS Polska jest dystrybutorem danych satelitarnych z satelitów Landsat, SPOT, Formosat-2, Kompsat-2, IRS-1C/1D, IRS-P6, oraz RADARSAT. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy i technologii GIS wśród szerokich kręgów użytkowników (doradztwo techniczne, ekspertyzy, konsultacje, szkolenia itp.). Prowadzi współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczo - rozwojowymi, akademickimi i produkcyjnymi zajmującymi się praktycznym wykorzystaniem telegeoinformatyki. Bierze czynny udział w pracach inicjowanych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym (europejskim i światowym) dotyczących rozbudowy Infrastruktury Informacji Geograficznej (programy GMES, GEOSS, Digital Earth, inne). Setki tysięcy użytkowników korzysta z owoców naszej pracy stosując rozwiązania AutoMapa®, czyli wiodący na polskim rynku system nawigacji samochodowej GPS oraz Targeo®, internetową platformę mapową. start

3 nawigacja GPS AutoMapa® to najpopularniejsza na polskim rynku aplikacja do nawigacji samochodowej, przystosowana do platform PDA oraz PC. Oparta jest na systemie nawigacji satelitarnej GPS. GEOSYSTEMS Polska jest pomysłodawcą i, obok formy Aqurat, współproducentem AutoMapy, pełniąc rolę dostawcy danych przestrzennych, które od samego początku zadecydowały o popularności oprogramowania. Dane te obejmują pełną informację drogową, pokaźny zbiór punktów adresowych oraz punktów użyteczności publicznej, a także inne informacje ułatwiające poruszanie się w nieznanym terenie. AutoMapa wykorzystywana jest przez kierowców, motolotniarzy, rowerzystów, żeglarzy i pieszych, w pracy i w czasie wolnym. Najnowsza edycja oprogramowania – AutoMapa 4.0, prócz nowych elementów funkcjonalności przynosi także poszerzenie obszaru objętego informacją nawigacyjną o kraje Europy Zachodniej i Środkowej. Funkcjonalność AutoMapy 4.0 to m. in.: Wyznaczanie trasy w trybach: trasa szybka, optymalna, krótka, terenowa, przełajowa i piesza Szybka aktualizacja trasy po nieoczekiwanym manewrze Funkcja pilota ze wskazówkami głosowymi (m.in. Krzysztofa Hołowczyca) Wyświetlanie godziny osiągnięcia celu Obracanie mapy do kierunku jazdy Widok 3D Zoptymalizowany kolorystycznie tryb nocny (opcja automatyzacji zmiany trybu) Informacje o pracy odbiornika GPS Istotną zaletą AutoMapy jest jej popularność. Dzięki aktywności społeczności użytkowników oprogramowania do zespołu utrzymującego i aktualizującego zasób danych docierają uwagi dotyczące zmieniającej się organizacji ruchu czy nazewnictwa ulic. Takie rozwiązanie współpracy pomiędzy użytkownikami a producentami pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu aktualności danych. Wartym uwagi przedsięwzięciem użytkowników AutoMapy jest portal mobilne.net oferujący między innymi bardzo bogaty zestaw punktów użyteczności publicznej (POI) do darmowego ściągnięcia. Punkty pogrupowane są w kilkuset kategoriach i zawierają informację o położeniu bardzo różnych typów obiektów. AutoMapę można kupić w tysiącach punktów sprzedaży. start

4 zapytaj o... mapy w Internecie start
Targeo® jest platformą technologiczną umożliwiającą wbudowanie map cyfrowych i zaawansowanych funkcji geograficznych do dowolnych aplikacji internetowych, intranetowych, a także innych informatycznych systemów biznesowych. Jest wspólnym projektem trzech firm: GEOSYSTEMS Polska (twórcy najdokładniejszych danych przestrzennych m. in. dla potrzeb AutoMapy® i Targeo®), Indigo (odpowiedzialnego za tworzenie oprogramowania dla platformy internetowej i systemów intranetowych) oraz Aqurat (autora silnika mapowego wykorzystywanego w systemach Targeo®i AutoMapa®). Targeo oferuje dostęp do najdokładniejszych map obszaru Polski za pośrednictwem Internetu. Wyszukiwanie adresów, dzięki zastosowaniu danych punktowych, pozwala na ustalenie dokładnej pozycji szukanego budynku. Poza internetową mapą Polski rozwiązania Targeo obejmują: Targeo Mobile - nagrodzony tytułem "Innowacja Roku 2006", przyznanym przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, system do zarządzania kurierami (lub innymi pracownikami mobilnymi) oparty o urządzenia mobilne typu PDA. Targeo Mobile pozwala na optymalizację pracy pracowników mobilnych dzięki stałemu monitoringowi ich pozycji (dzięki wykorzystaniu sieci GSM do przesyłania współrzędnych GPS) oraz działań (system raportowania w czasie rzeczywistym). Pozycja kuriera wyświetla jest na monitorze dyspozytora lecz także może być śledzona za pośrednictwem Internetu przez klientów. Wdrożenie systemu Targeo Mobile pozwala na podniesienie wydajności pracowników terenowych o 25-30%. Targeo Flota - system monitoringu GPS dla flot pojazdów, oparty o dedykowane urządzenia montowane w samochodach. Targeo miniMap - program umożliwiający korzystanie z map Targeo na dowolnym telefonie komórkowym wyposażonym w język Java. Targeo Geomarketing / Logistyka - rozwiązania biznesowe umożliwiające dokonywanie analiz, wizualizacji i optymalizacji w oparciu o mapy Targeo. start

5 zapytaj o... atlas satelitarny start
Atlas Satelitarny Tatry i Podtatrze 1: to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych wydawnictw tego typu na świecie. Opiera się na jednolitym obrazie satelitarnym nie zniekształconym uproszczeniami czy kartograficzną generalizacją, który najwierniej oddaje rzeźbę skał i szatę roślinną. Poza samymi Tatrami dla tego terenu nie został wydany drukiem łączny obraz lotniczy lub satelitarny. Ponadto wiele obszarów podnóży, zwłaszcza pasm granicznych i pogórzy po północnej stronie, do dziś nie miało opublikowanych jednolitych map w skalach większych niż 1: Główny obraz satelitarny wykorzystany w Atlasie został zarejestrowany przez satelitę SPOT-5, w rozdzielczości terenowej 2,5 metra. Obraz jest całkowicie bezchmurny zaś pionowa oś obrazowania uwalnia go niemal całkowicie od zniekształceń. Narożniki obrazu uzupełniono obrazami z innych źródeł. Nazewnictwo Atlasu oddaje niemal w całości zawartość nazewnictwa terenowego w szczegółowych przewodnikach po Tatrach Wysokich, przewodnikach turystycznych po Tatrach i Pieninach, Encyklopedii Tatrzańskiej Paryskich oraz innych fachowych publikacjach nazewniczych, a także zawartość dostępnych map topograficznych, polskich i słowackich. W Atlasie dominuje zwyczajowe nazewnictwo polskie, ze słowackimi odpowiednikami głównie tam gdzie ugruntowane nazwy polskie nie istnieją lub nazwy różnojęzyczne mogą prowadzić do poważnych pomyłek w terenie. Nazewnictwu i identyfikacji obiektów oraz źródłom nazw poświęcono osobny zwięzły rozdział książki. Najważniejsze cechy: - ok naniesionych nazw obiektów, oraz drugie tyle pozostałych obiektów terenowych (koleje linowe, schroniska, parkingi, przystanki, jaskinie, etc.), - przeszło 3500 zaznaczonych kulminacji oraz ok przełęczy i przełączek, najdokładniejsza sieć szlaków (aktualna na lato 2005), z wyodrębnieniem odcinków trudniejszych technicznie, - kilkaset drobniejszych kulminacji, przełączek oraz stawów zaznaczono po raz pierwszy, - współrzędne zgodne z GPS (WGS-84), linie siatki naniesiono co 1 minutę kątową, - dołączona płyta CD-ROM z aplikacją TATRY i Podtatrze 3D Atlas można kupić w dobrych księgarniach. start

6 ortomozaika satelitarna
zapytaj o... ortomozaika satelitarna EURO-MAPS to jednolita radiometrycznie mozaika ortofotomap satelitarnych w barwach rzeczywistych opracowana dla obszaru całej Polski. Charakteryzuje ją rozdzielczość terenowa 5m. Bazę produktu stanowią zobrazowania indyjskiego satelity IRS-P6 Resourcesat, które są pozyskiwane od 2005 roku w półroczu letnim. Jest to dotychczas jedyna dostępna dla obszaru Polski mozaika zobrazowań satelitarnych o tak wysokich parametrach. Gwarantuje stałą, najlepszą możliwą aktualność dzięki sukcesywnemu zastępowaniu zastosowanych w mozaice zobrazowań najnowszymi dostępnymi scenami. Wysoka rozdzielczość oraz wysoka dokładność przetworzenia (RMSE < 12m) w połączeniu z cechą homogeniczności dla całego obszaru pokrycia czyni z tego zasobu wartościowe źródło danych dla opracowań w skalach poniżej 1: EURO-MAPS to pierwszy produkt na rynku pozwalający na spójne, szczegółowe analizy dla dowolnie dużych obszarów w granicach kraju. Pokrycie dla Polski stanowi część zasobu tworzonego dla Europy, co jest istotne przy realizacji projektów transgranicznych. Dotychczas, prócz Polski, mozaiki EURO-MAPS zrealizowano dla: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch. Jest to rozwiązanie bezkonkurencyjne cenowo wobec innych źródeł danych satelitarnych. Spełnia wysokie wymagania przy jednocyfrowej cenie za kilometr kwadratowy. EURO-MAPS standaryzowane rozwiązanie dla precyzyjnego i efektywnego planowania przestrzennego oraz wielu innych zastosowań, włączając opracowania kartograficzne czy wizualizację przestrzenną. Dzięki swoim parametrom jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na podejmowanie trafnych, opartych na wiedzy decyzji w wielu dziedzinach rolnictwie, leśnictwie, geologii czy hydrologii, gdzie istotną rolę odgrywają aktualne dane przestrzenne. start

7 zobrazowania satelitarne
zapytaj o... zobrazowania satelitarne IRS-P6 Resourcesat jest dziesiątym, najbardziej zaawansowanym indyjskim satelitą teledetekcyjnym. Jego zadaniem jest rozszerzenie możliwości pozyskiwania informacji obrazowej oferowanych przez IRS-1C/D. Umożliwia pozyskanie danych wielospektralnych z rozdzielczością 5m, oraz obrazowanie stereoskopowe poprzez wykorzystanie wychylenia poprzecznego skanera. Funkcjonalność wychylenia skanera umożliwiła również znaczne skrócenie interwału akwizycji obrazu tego samego obszaru. GEOSYSTEMS Polska przygotowuje obecnie dla całej Polski zasób ortofotomap na podstawie zobrazowań IRS-P6. Będzie to jednolita geometrycznie i radiometrycznie kompozycja barwna w barwach rzeczywistych (syntetyzowany kanał niebieski), cechująca się rozdzielczością przestrzenną 5m i aktualnością na 2005 – 2007 rok. Skaner LISS-4: Rozdzielczość terenowa: 5m Rozdzielczość spektralna: 1- PAN (czerwony) Szerokość pasa obrazowania: 24km (MS)/70km (PAN) Skaner LISS-3: Rozdzielczość terenowa: 23m Rozdzielczość spektralna: 1 – zielony 2 – czerwony 3 – bliska podczerwień 4 – podczerwień krótkofalowa Szerokość pasa obrazowania: 70km Interwał akwizycji: LISS-4: 5 dni/pozostałe instrumenty 25 dni Obrazowanie ukośne: +/-26˚ poprzecznie Obrazowanie w stereo: tak start

8 zobrazowania satelitarne
zapytaj o... zobrazowania satelitarne jesteśmy dystrybutorem SPOT-5 to najnowszy z serii francuskich satelitów teledetekcyjnych oferujący zobrazowania będące kompromisem pomiędzy wymaganiami dotyczącymi rozdzielczości terenowej a pokryciem przestrzennym. Dzięki temu rozwiązaniu cena za km2 ortofotomapy lub surowego zobrazowania jest dziesięciokrotnie niższa niż danych jednometrowych a dostępność i objętość archiwów dystansuje systemy jednometrowe. Mimo niższej rozdzielczości terenowej zobrazowania SPOT znajdują zastosowanie w nie tylko w dziedzinie badań środowiskowych ale także w wywiadzie wojskowym, katastrze, planowaniu przestrzennym. Zobrazowania SPOT spełniają także wymagania stawiane przed źródłem danych obrazowych służących opracowaniu i aktualizacji numerycznej mapy leśnej. Satelity serii SPOT mają możliwość wykonywania zobrazowań w pokryciu stereo w trybie panchromatycznym, co realizowane jest przez kolejne, poza głównym skanerem wielospektralnym, urządzenie obrazujące. Powstały na podstawie tych danych NMT służy potrzebom ortorektyfikacji, co jest szczególnie istotne dla obszarów, dla których nie istnieją dane NMT. Rozdzielczość terenowa: scena PAN: 2,5m - 5m - 10m scena MULTISPECTRAL: 2,5m - 5m - 10m - 20m Rozdzielczość spektralna: P – panchromatyczny B1 – zielony B2 – czerwony B3 – bliska podczerwień B4 – podczerwień krótkofalowa Wielkość sceny: 60×60km Interwał akwizycji: dni Obrazowanie ukośne: +/-20 podłużnie (stałe obrazowanie do przodu i do tyłu) Obrazowanie w stereo: tak start

9 zobrazowania satelitarne
zapytaj o... zobrazowania satelitarne jesteśmy dystrybutorem FORMOSAT-2 to nowy system satelitarny pozwalający na pozyskiwanie zobrazowań o rozdzielczości kanału panchromatycznego 2m oraz barwnych 8m z interwałem jednodniowym. Zachowane przy tym zostają parametry obrazowania (wychylenie skanera, czas akwizycji) co umożliwia dokonanie prawidłowej analizy zmian. FORMOSAT-2 jest pierwszym i jedynym satelitą obserwacyjnym dysponującym takimi możliwościami. Cechy te czynią dane FORMOSAT-2 idealnymi do celów wywiadowczych a także monitoringu klęsk żywiołowych i innych zjawisk dynamicznych. Dodatkowo FORMOSAT-2 przechodzi nad równikiem o godzinę wcześniej niż inne satelity obserwacyjne, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania użytecznych zdjęć obszarów równikowych (zachmurzenie). Rozdzielczość terenowa: scena PAN: 2m scena MULTISPECTRAL: 8m Rozdzielczość spektralna: P – panchromatyczny B1 – niebieski B2 – zielony B3 – czerwony B4 – bliska podczerwień Wielkość sceny: 24×24km Interwał akwizycji: 1 dzień Obrazowanie ukośne: /-45˚ poprzecznie, podłużnie Obrazowanie w stereo: nie start

10 zobrazowania satelitarne
zapytaj o... zobrazowania satelitarne jesteśmy dystrybutorem KOMPSAT-2 - wyniesiony na orbitę 28 lipca 2006 południowokoreański satelita obrazujący. Rejestruje zobrazowania z rozdzielczością terenową 1m w kanale panchromatycznym i 4m w kanałach barwnych z orbity 685km. System jest w stanie pozyskiwać dziennie 7500 scen o wymiarach terenowych 15x15km (1,7mln. km2). Nie dysponuje jeszcze imponującym archiwum zobrazowań lecz stanowi ciekawą alternatywę dla znanych systemów VHR. Rozdzielczość 1m jest odpowiednia jako źródło informacji do map w skalach 1: 5 000 i większych. Rozdzielczość terenowa: scena PAN: 1m scena MULTISPECTRAL: 4m Rozdzielczość spektralna: P – panchromatyczny MS1 – niebieski MS2 – zielony MS3 – czerwony MS4 – bliska podczerwień Wielkość sceny: 15×15km Interwał akwizycji: 3 dni Obrazowanie ukośne: +/-30˚ poprzecznie Obrazowanie w stereo: nie start

11 zobrazowania satelitarne
zapytaj o... zobrazowania satelitarne jesteśmy dystrybutorem RADARSAT-1 to kanadyjski satelita radarowy, którego głównym zadaniem miał być monitoring kier lodowych, stanowiących w obszarach podbiegunowych istotne niebezpieczeństwo dla żeglugi. Dzięki swoim możliwościom znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Technologia obrazowania radarowego różni się znacznie od metod akwizycji optycznej. Jest to technologia aktywna, gdzie rejestrowane promieniowanie odbite pochodzi z własnego źródła promieniowania satelity. Umożliwia to uniezależnienie się od warunków oświetleniowych, pozwalając na obrazowanie o każdej porze doby. Z kolei dzięki właściwościom fal elektromagnetycznych wykorzystanych w radiolokatorach możliwe jest obrazowanie niezależnie od warunków atmosferycznych: chmur, deszczu czy mgły. Dzięki temu obrazowanie radarowe jest niezastąpione w czasie powodzi, którym zwykle towarzyszą zachmurzenie i deszcz, wykluczające zastosowanie satelitarnych i większości lotniczych systemów optycznych. Zalety zobrazowań RADARSAT-1 docenił sztab kryzysowy w czasie powodzi na Odrze w 1997, kiedy to GEOSYSTEMS Polska przekazał nieodpłatnie zobrazowanie RADARSAT-1 zagrożonego obszaru w czasie poniżej doby od jego rejestracji. Poza badaniem pokrycia terenu, radiolokacja umożliwia rejestrację rzeźby terenu a także jej zmian z dokładnościami milimetrowymi dzięki technologii interferometrii radarowej (ilustracja). Zjawisko osiadania gruntu silnie dotyka obszary pokopalniane śląskich miast. Ponadto obrazowanie radarowe pozwala sięgnięcie pod powierzchnię gruntu znajdując zastosowanie w badaniach geologicznych, w tym poszukiwanie surowców mineralnych. W lecie 2007 zostanie wyniesiony na orbitę satelita radarowy nowej generacji RADARSAT-2, który przyniesie nowe możliwości obrazowania z wykorzystaniem technologii radiolokacji. start

12 inne dane przestrzenne
zapytaj o... inne dane przestrzenne Baza danych GEOSYSTEMS Polska pokrywająca obszar całego kraju jest efektem kilku lat pracy nad wieloma zaawansowanymi projektami. Jakość danych doceniło wielu klientów, przede wszystkim kierowców i przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Firma GEOSYSTEMS Polska dokłada wszelkich starań aby jakość danych stale rosła. Efekt naszych prac można ocenić m.in. w systemie nawigacji samochodowej GPS AutoMapa, czy w serwisie internetowym Targeo. Sieć drogowa - ponad 450 000 km dróg podzielonych na 8 klas głównych. Warstwa dróg zawiera kompletne plany ulic dla wszystkich 890 miast w kraju łącznie z danymi dotyczącymi organizacji ruchu (ulice jednokierunkowe, zakazy skrętu). Nazwy ulic zgodne są ze standardem nazw ulic Głównego Urzędu Statystycznego. Linie kolejowe - linie kolejowe i punkty stacji kolejowych wraz z nazwami. Osadnictwo - sieć osadnicza to ok. 50 000 punktów zawierających miasta i miejscowości z informacją o nazwie, liczbie ludności, kodzie statystycznym. POI - (point of interest - punkty użyteczności publicznej) warstwa ponad 60 000 punktów użyteczności publicznej z podziałem na 52 kategorie. Hydrografia - liniowa sieć rzek i kanałów oraz poligonowa warstwa jezior wraz z nazwami. Pokrycie terenu - Baza pokrycia terenu o pokryciu dla całego kraju powstała na podstawie analizy fotointerpratacyjnej zobrazowań satelitarnych IRS o rozdzielczości 5m. Obejmuje 29 klas pokrycia terenu. W roku 2007 przewidywana jest aktualizacja bazy. Podział administracyjny - podział administracyjny Polski z aktualnością na dzień zamówienia w trzystopniowym podziale: województwa, powiaty, gminy (dzielnice), z pełną informacją tabelaryczną dla każdego stopnia podziału. Dane wysokościowe – numeryczne modele terenu i modele blokowe budynków dla miast w formacie wektorowym. Dane opracowane metodami fotogrametrii cyfrowej zapewniającymi wysokie dokładności. A także inne niestandardowe dane przestrzenne z wielu dziedzin gospodarki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa. start

13 zapytaj o... oprogramowanie start jesteśmy dystrybutorem
GEOSYSTEMS Polska jest dystrybutorem aplikacji i systemów trzech producentów stanowiących światową czołówkę w dziedzinie oprogramowania dla teledetekcji i fotogrametrii. Oferta obejmuje aplikacje z zakresu przetwarzania zobrazowań satelitarnych i lotniczych a także ich analizy pod kątem uzyskiwania informacji zasilających systemy informacji geograficznej (GIS). Leica Geosystems Geospatial Imaging – firmę tę można śmiało nazwać potentatem na rynku narzędzi teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Ofertę oprogramowania stanowi kilkadziesiąt aplikacji i systemów z których najpopularniejsze to wszechstronny modułowy system dla specjalistów teledetekcji i GIS, znany od lat i doceniany ERDAS Imagine® oraz Leica Photogrammetry Suite - rodzina zaawansowanych i wszechstronnych narzędzi fotogrametrycznych, których możliwości obejmują m. in. ortorektyfikację zobrazowań czy produkcję numerycznych modeli terenu. Na uwagę zasługuje także rodzina rozszerzeń dla ESRI ArcGIS, pozwalająca użytkownikom tego bardzo popularnego oprogramowania na jego rozbudowę o funkcje fotogrametryczne (także stereodigitalizację) oraz analizy obrazów (w tym klasyfikację obrazu). Silnie w ostatnich latach rozwijanym kierunkiem jest wizualizacja 3D. Fotorealistyczne scenerie o dowolnej szczegółowości budowane są na podstawie NMT, ortofotomap i modeli budynków, udostępniane są w Internecie dzięki aplikacji Leica Virtual Explorer czy nowej platformie wymiany danych przestrzennych Leica Titan. Definiens – światowy lider w dziedzinie zautomatyzowanych analiz i zrozumienia obrazu w każdej skali od mikroskopijnych struktur komórkowych do zobrazowań satelitarnych. Oprogramowanie Definiens Professional (dawniej eCognition) pozwala na wydobycie informacji z obrazów na podstawie dogłębnej analizy symulującej proces ludzkiego postrzegania obrazów. Jest to tzw. analiza obiektowa, w której badaniu podlegają obiekty wydzielone w procesie segmentacji obrazu. Prócz cech radiometrycznych, statystycznych i geometrycznych obiektów oprogramowanie analizuje także cechy topologiczne czyli sąsiedztwo czy zawieranie się obiektów na kolejnych poziomach segmentacji obrazu. Zaawansowane metody klasyfikacji opartych m.in. na zasadach logiki rozmytej czynią z Definiens Professional niezastąpione narzędzie analiz obrazów. Visual Learning Systems – producent trzech aplikacji funkcjonujących jako nakładki dla najpopularniejszych programów GIS, w tym do ERDAS Imagine i ArcGIS. Feature Analyst®, LIDAR Analyst®, oraz Urban Analyst™ to zaawansowane narzędzia dla specjalistów rozpoznania obrazowego. Innowacyjne rozwiązania pozwalają na zautomatyzowanie, znaczne przyspieszenie i ograniczenie kosztów analiz obrazów i danych pochodzących ze skaningu laserowego. Umożliwiają także wizualizację uzyskanej informacji przestrzennej oraz jej analizę w środowisku 3D. Oprogramowanie umożliwia przetworzenie danych źródłowych w mapy cyfrowe w czasie godzin i minut zamiast tygodni. Szeroki asortyment oprogramowania uzupełnia oferta szkoleń z zakresu jego praktycznego stosowania. jesteśmy dystrybutorem oprogramowania firm: start

14 co ponadto możemy dla Ciebie zrobić?
zapytaj o... co ponadto możemy dla Ciebie zrobić? Nadrzędnym celem Laboratorium Teledetekcji i Geoinformatyki GEOSYSTEMS Polska jest od początku istnienia firmy dążenie do zaspokojenia bardzo zróżnicowanych oczekiwań użytkowników informacji przestrzennej. Świadczone w tym zakresie usługi obejmują obecnie cały wachlarz prac obejmujących dziedziny: Fotogrametria ortorektyfikacja i mozaikowanie zobrazowań satelitarnych i lotniczych opracowanie numerycznych modeli terenu (NMT) opracowanie modeli budynków (2,5D i 3D) przetwarzanie danych skaningu laserowego Teledetekcja opracowanie map pokrycia terenu analizy zmian środowiska GIS geokodowanie w oparciu o punkty adresowe geomarketing analizy propagacji fal elektromagnetycznych (telekomunikacja) opracowanie map akustycznych Prezentacja danych wizualizacje 3D – fotorealistyczne scenerie 3D w Internecie redakcja map Programowanie opracowanie i wdrożenie dedykowanych systemów informacji geograficznej, w tym monitoringu GPS opartego o najlepsze bazy danych przestrzennych Zapraszamy do współpracy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także biznesu wielu dziedzin, gdzie aspekt przestrzenny nabiera coraz większego znaczenia. Oferujemy konsultacje, dzięki którym w pełni wykorzystasz możliwości geoinformatyki. start

15 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.
ul. Smolna 38 lok.5, Warszawa tel. (+48 22) , fax: (+48 22) w. 116 NIP: , REGON: , kap. zakł PLN, KRS start


Pobierz ppt "zobrazowania satelitarne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google