Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?"— Zapis prezentacji:

1 01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?

2 Historia Fundacja pod nazwą Arthur Andersen Fundacja została ustanowiona 25.09.1998 r. przez fundatorów: Arthur Andersen sp. z o.o. Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. 1.03.2003 r. Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę o zmianie statutu poprzez nadanie Fundacji nazwy Ernst & Young Fundacja (FEY). 26.04.2004 r. FEY uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 01.01.2014

3 Działalność non profit w Ernst & Young Fundacja Ernst & Young Sprawne Państwo (cel: analiza obecnej kondycji naszego kraju oraz szukanie mocnych podstaw do tworzenia konstruktywnych rozwiązań w najbliższej przyszłości) Konkurs Przedsiębiorca Roku ( cel: odnalezienie najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz promocja ich sposobów działania, krzewienie ducha przedsiębiorczości) Działania akcyjne np. zbiórki dla powodzian, oddawanie krwi, wspieranie konkretnych osób potrzebujących przez zorganizowane oddolnie grupy pracowników 01.01.2014

4 ZARZĄD FUNDACJI (praca społeczna) Renata Hayder – prezes Zarządu Fundacji Andrew Karbowniczek Elżbieta Buczek RADA FUNDACJI (praca społeczna) Duleep Aluwihare Jan Król PRACOWNICY FUNDACJI (zatrudnienie w FEY i EY) Monika Wodzińska Agnieszka Jakubiak Jadwiga Szadkowska (księgowość) Osoby zatrudniane czasowo na umowę o dzieło/zlecenie w FEY WOLONTARIUSZE pracownicy firmy EY Studenci Osoby pracujące Łącznie rocznie: ok. 80 os. 01.01.2014 Struktura i zatrudnienie

5 Finanse Majątek FEY stanowi fundusz założycielski w kwocie 35.490 złotych. Coroczne dochody Fundacji kształtujące się na poziomie ok. 550 tys. zł i pochodzą z: a. comiesięcznych wpłat partnerów oraz pracowników EY (payroll), darowizn od innych osób prywatnych (ok. 69%) b. wpłat 1% od podatku (ok.25%) c. okazjonalne darowizny innych podmiotów prawnych (ok.6 %) d. wewnętrzne zbiórki środków finansowych oraz rzeczowych w EY 01.01.2014

6 Rodzaje kosztówKoszty całkowite Koszty statutowe 406.900,61 Koszty administracyjne (w tym koszty wynagrodzeń) 39.968,15 W sumie447.704, 25 Rodzaj kosztu działalnościKoszty całkowite Pomoc udzielona w formie pieniężnej 405.717,21 Pomoc udzielona w formie rzeczowej 1.183,40 W sumie406.900,61 Koszty 2009

7 01.01.2014 Obszar działalnościPrognozowana kwota Pomoc psychologiczna170.000 Pomoc edukacyjna100.000 Pomoc finansowo- rzeczowa 160.000 Promocja ROZ100.000 W sumie530.000 Planowany budżet na działalność statutową w 2010 r.

8 Fundacja vs Firma Ernst & Young 01.01.2014 Fundacja EY Firma EY

9 Misja Misją pracowniczej Fundacji Ernst & Young jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy zastępczym rodzicom i dzieciom. Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży osieroconej służą ich rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i intelektualnemu. Opiekunom umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wypełniania ich zadań. Chcemy tworzyć programy adekwatne do potrzeb odbiorców, dlatego w swojej pracy opieramy się na doświadczeniach rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych oraz specjalistów różnych dziedzin. 01.01.2014

10 Cele 01.01.2014 Fundacja Ernst & Young przyjęła cztery cele dla swojej działalności: BUDOWANIE RELACJI BUDOWANIE RELACJI na zasadzie partnerstwa z podkreśleniem podmiotowości opiekunów zastępczych oraz dzieci i ich naturalnych rodzin MOBILIZACJA ZASOBÓW na poziomie pojedynczej rodziny zastępczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wsparcia specjalistów różnych dyscyplin ROZWÓJ KOMPETENCJI ROZWÓJ KOMPETENCJI opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych PROFESJONALIZACJA WSPARCIA PROFESJONALIZACJA WSPARCIA dzięki regularnej diagnozie, ocenie i modyfikacji prowadzonych projektów

11 Obszary działalności Fundacji 01.01.2014 Do kogo adresowana jest działalność Fundacji do dzieci POMOC W NAUCE WSPARCIE W USAMODZIELNIENIU WYPOCZYNEK POMOC PSYCHOLOGICZNA do rodziców zastępczych WSPARCIE W WYCHOWANIU POMOC PSYCHOLOGICZNA POMOC RZECZOWA I FINANSOWA do urzędników WSPARCIE DOBRYCH PRAKTYK WSPÓŁPRACA do ogółu społeczeństwa PROMOCJA RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA I DECYZYJNA

12 01.01.2014 Klucz do jutra – wolontariat w Krakowie i Warszawie Ferie z pasją – wyjazdy zimowe dla młodzieży Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży 30 Maja – świętujemy razem Dni Rodzicielstwa Zastępczego Konferencje, debaty o rodzinnej opiece zastępczej Badania i raporty o rodzicielstwie zastępczym Publikacje o życiu RZ, RDD Dobrze być razem – grupy wspierania i rozwoju (WiR) Mądra miłość–psychoterapia dla dzieci we Wrocławiu Zrozumieć dziecko – warsztaty psychoedukacyjne Turnusy terapeutyczne Wygraj rodzinne wakacje – wyjazdy letnie rodzin Podaj dalej – przekazywanie używanych mebli, sprzętu Komputery w dobrych rękach – sprzęt dla rodzin Akcja Świąteczna 1 % dla Twojego Domu Prośby indywidualne pomoc edukacyjnapomoc finansowo-rzeczowa pomoc psychologiczna promocja Nasze Projekty

13 01.01.2014 Fundacja w terenie (2009/2010) - programy edukacyjne - wsparcie finansowo – rzeczowe - pomoc psychologiczna - promocja Każdego roku fundacja pomaga ponad 1000 rodzinom zastępczym oraz ich dzieciom prowadząc dla nich ok.15 projektów przy wsparciu ponad 100 wolontariuszy.

14 Współpraca z innymi organizacjami Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – jesteśmy członkiem Koalicji kilkudziesięciu organizacji działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze rodzinnej opieki zastępczej – wspieramy ich ciekawe inicjatywy Media – bierzemy udział w konferencjach, programach telewizyjnych i radiowych o rodzicielstwie zastępczym Forum Darczyńców – aktywnie uczestniczymy w wymianie doświadczeń forum zrzeszającego organizacje grantodawcze Dobroczyńca Roku – wspólnie z pracownikami EY czuwamy nad prawidłowym przebiegiem Konkursu 01.01.2014

15 Problemy, z którymi się stykamy: Trudności w pozyskaniu nowych osób i instytucji wspierających finansowo fundację – nazwa organizacji kojarzona jest z dużymi środkami finansowymi jej założyciela; Trudności w pozyskaniu nieodpłatnych świadczeń od innych firm (wiele z nich jest klientami EY – zasada niezależności) Postrzeganie fundacji jako narzędzia PR firmy EY, a nie jako organizacji realizującej merytoryczne zadania w zakresie rodzinnej opieki zastępczej (m.in.: trudności w niezależnym komunikowaniu o działaniach fundacji w mediach); Podleganie licznym procedurom administracyjnym korporacji, mimo zupełnie odmiennego charakteru działalności oraz małej liczbie pracowników; 01.01.2014

16 Wyzwania W Polsce istnieje kilkanaście organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania - to za mało, by skutecznie wspierać ponad 36 tys. rodzin zastępczych Konieczne są zmiany organizacyjne i strukturalne w systemie opieki, by rodziny mogły czuć się bezpiecznie, znajdować potrzebną wiedzę i adekwatną pomoc, a przez to bardziej efektywnie i profesjonalnie pracować na rzecz dzieci osieroconych. Wyzwaniem dla naszej organizacji jest aktywne wypracowywanie powyższych zmian oraz zdobywanie nowych środków finansowych oraz merytorycznych partnerów do ich efektywnej realizacji już dzisiaj. 01.01.2014

17

18 Dziękuję za uwagę! 01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa tel.22 557 75 48/78 80 fax. 22 557 70 01 fundacja@pl.ey.com www.ey.com.pl/fundacja


Pobierz ppt "01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google