Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?

2 Historia Fundacja pod nazwą Arthur Andersen Fundacja została ustanowiona r. przez fundatorów: Arthur Andersen sp. z o.o. Arthur Andersen Polska Sp. z o.o r. Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę o zmianie statutu poprzez nadanie Fundacji nazwy Ernst & Young Fundacja (FEY) r. FEY uzyskała status organizacji pożytku publicznego

3 Działalność non profit w Ernst & Young Fundacja Ernst & Young Sprawne Państwo (cel: analiza obecnej kondycji naszego kraju oraz szukanie mocnych podstaw do tworzenia konstruktywnych rozwiązań w najbliższej przyszłości) Konkurs Przedsiębiorca Roku ( cel: odnalezienie najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz promocja ich sposobów działania, krzewienie ducha przedsiębiorczości) Działania akcyjne np. zbiórki dla powodzian, oddawanie krwi, wspieranie konkretnych osób potrzebujących przez zorganizowane oddolnie grupy pracowników

4 ZARZĄD FUNDACJI (praca społeczna) Renata Hayder – prezes Zarządu Fundacji Andrew Karbowniczek Elżbieta Buczek RADA FUNDACJI (praca społeczna) Duleep Aluwihare Jan Król PRACOWNICY FUNDACJI (zatrudnienie w FEY i EY) Monika Wodzińska Agnieszka Jakubiak Jadwiga Szadkowska (księgowość) Osoby zatrudniane czasowo na umowę o dzieło/zlecenie w FEY WOLONTARIUSZE pracownicy firmy EY Studenci Osoby pracujące Łącznie rocznie: ok. 80 os Struktura i zatrudnienie

5 Finanse Majątek FEY stanowi fundusz założycielski w kwocie złotych. Coroczne dochody Fundacji kształtujące się na poziomie ok. 550 tys. zł i pochodzą z: a. comiesięcznych wpłat partnerów oraz pracowników EY (payroll), darowizn od innych osób prywatnych (ok. 69%) b. wpłat 1% od podatku (ok.25%) c. okazjonalne darowizny innych podmiotów prawnych (ok.6 %) d. wewnętrzne zbiórki środków finansowych oraz rzeczowych w EY

6 Rodzaje kosztówKoszty całkowite Koszty statutowe ,61 Koszty administracyjne (w tym koszty wynagrodzeń) ,15 W sumie , 25 Rodzaj kosztu działalnościKoszty całkowite Pomoc udzielona w formie pieniężnej ,21 Pomoc udzielona w formie rzeczowej 1.183,40 W sumie ,61 Koszty 2009

7 Obszar działalnościPrognozowana kwota Pomoc psychologiczna Pomoc edukacyjna Pomoc finansowo- rzeczowa Promocja ROZ W sumie Planowany budżet na działalność statutową w 2010 r.

8 Fundacja vs Firma Ernst & Young Fundacja EY Firma EY

9 Misja Misją pracowniczej Fundacji Ernst & Young jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy zastępczym rodzicom i dzieciom. Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży osieroconej służą ich rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i intelektualnemu. Opiekunom umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wypełniania ich zadań. Chcemy tworzyć programy adekwatne do potrzeb odbiorców, dlatego w swojej pracy opieramy się na doświadczeniach rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych oraz specjalistów różnych dziedzin

10 Cele Fundacja Ernst & Young przyjęła cztery cele dla swojej działalności: BUDOWANIE RELACJI BUDOWANIE RELACJI na zasadzie partnerstwa z podkreśleniem podmiotowości opiekunów zastępczych oraz dzieci i ich naturalnych rodzin MOBILIZACJA ZASOBÓW na poziomie pojedynczej rodziny zastępczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wsparcia specjalistów różnych dyscyplin ROZWÓJ KOMPETENCJI ROZWÓJ KOMPETENCJI opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych PROFESJONALIZACJA WSPARCIA PROFESJONALIZACJA WSPARCIA dzięki regularnej diagnozie, ocenie i modyfikacji prowadzonych projektów

11 Obszary działalności Fundacji Do kogo adresowana jest działalność Fundacji do dzieci POMOC W NAUCE WSPARCIE W USAMODZIELNIENIU WYPOCZYNEK POMOC PSYCHOLOGICZNA do rodziców zastępczych WSPARCIE W WYCHOWANIU POMOC PSYCHOLOGICZNA POMOC RZECZOWA I FINANSOWA do urzędników WSPARCIE DOBRYCH PRAKTYK WSPÓŁPRACA do ogółu społeczeństwa PROMOCJA RODZINNYCH FORM OPIEKI ZASTĘPCZEJ DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA I DECYZYJNA

12 Klucz do jutra – wolontariat w Krakowie i Warszawie Ferie z pasją – wyjazdy zimowe dla młodzieży Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży 30 Maja – świętujemy razem Dni Rodzicielstwa Zastępczego Konferencje, debaty o rodzinnej opiece zastępczej Badania i raporty o rodzicielstwie zastępczym Publikacje o życiu RZ, RDD Dobrze być razem – grupy wspierania i rozwoju (WiR) Mądra miłość–psychoterapia dla dzieci we Wrocławiu Zrozumieć dziecko – warsztaty psychoedukacyjne Turnusy terapeutyczne Wygraj rodzinne wakacje – wyjazdy letnie rodzin Podaj dalej – przekazywanie używanych mebli, sprzętu Komputery w dobrych rękach – sprzęt dla rodzin Akcja Świąteczna 1 % dla Twojego Domu Prośby indywidualne pomoc edukacyjnapomoc finansowo-rzeczowa pomoc psychologiczna promocja Nasze Projekty

13 Fundacja w terenie (2009/2010) - programy edukacyjne - wsparcie finansowo – rzeczowe - pomoc psychologiczna - promocja Każdego roku fundacja pomaga ponad 1000 rodzinom zastępczym oraz ich dzieciom prowadząc dla nich ok.15 projektów przy wsparciu ponad 100 wolontariuszy.

14 Współpraca z innymi organizacjami Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – jesteśmy członkiem Koalicji kilkudziesięciu organizacji działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze rodzinnej opieki zastępczej – wspieramy ich ciekawe inicjatywy Media – bierzemy udział w konferencjach, programach telewizyjnych i radiowych o rodzicielstwie zastępczym Forum Darczyńców – aktywnie uczestniczymy w wymianie doświadczeń forum zrzeszającego organizacje grantodawcze Dobroczyńca Roku – wspólnie z pracownikami EY czuwamy nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

15 Problemy, z którymi się stykamy: Trudności w pozyskaniu nowych osób i instytucji wspierających finansowo fundację – nazwa organizacji kojarzona jest z dużymi środkami finansowymi jej założyciela; Trudności w pozyskaniu nieodpłatnych świadczeń od innych firm (wiele z nich jest klientami EY – zasada niezależności) Postrzeganie fundacji jako narzędzia PR firmy EY, a nie jako organizacji realizującej merytoryczne zadania w zakresie rodzinnej opieki zastępczej (m.in.: trudności w niezależnym komunikowaniu o działaniach fundacji w mediach); Podleganie licznym procedurom administracyjnym korporacji, mimo zupełnie odmiennego charakteru działalności oraz małej liczbie pracowników;

16 Wyzwania W Polsce istnieje kilkanaście organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania - to za mało, by skutecznie wspierać ponad 36 tys. rodzin zastępczych Konieczne są zmiany organizacyjne i strukturalne w systemie opieki, by rodziny mogły czuć się bezpiecznie, znajdować potrzebną wiedzę i adekwatną pomoc, a przez to bardziej efektywnie i profesjonalnie pracować na rzecz dzieci osieroconych. Wyzwaniem dla naszej organizacji jest aktywne wypracowywanie powyższych zmian oraz zdobywanie nowych środków finansowych oraz merytorycznych partnerów do ich efektywnej realizacji już dzisiaj

17

18 Dziękuję za uwagę! Fundacja Ernst & Young Rondo ONZ Warszawa tel /78 80 fax


Pobierz ppt "01.01.2014 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google