Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce Opracowała: mgr Monika Krawczyk psycholog zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

2 Podstawa prawna organizowania wczesnego wspomagania rozwoju
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r., Nr 23, poz.133) Art. 71b pkt.2a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)

3 Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesne wspomaganie rozwoju ma charakter interdyscyplinarny. Oznacza wielospecjalistyczną opiekę udzielaną dziecku niepełnosprawnemu, nietypowo rozwijającemu się oraz pomoc jego rodzinie w opiece i wychowaniu.

4 Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju?
Celem jest: ● wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka określonych na podstawie diagnozy specjalistycznej przeprowadzonej przez specjalistów, ● zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym dziecka, ● dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspakajania na terenie domu rodzinnego.

5 Kto jest adresatem wczesnego wspomagania?
Adresatem jest dziecko niepełnosprawne od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności (więc również od urodzenia), aż do momentu pójścia do szkoły, rozpoczęcia nauki w szkole. Adresatem jest rodzina dziecka niepełnosprawnego – traktujemy Rodziców jak partnerów w każdej sferze terapii dziecka. Są niezbędni dla osiągania przez ich dziecko kolejnych etapów rozwoju.

6 Komu pomagamy? Dzieciom:
ze znacznymi dysharmoniami w rozwoju psychoruchowym z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnością zmysłową w zakresie wzroku i / lub słuchu z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi z niepełnosprawnością ruchową

7 Komu pomagamy? Rodzinie: w akceptacji niepełnosprawności dziecka
w zrozumieniu rozwoju dziecka nietypowo rozwijającego się w działaniach wspierających rozwój dziecka w rozwijaniu wiedzy i umiejętności na temat zastosowania metod i technik w domu

8 Kto prowadzi zajęcia wspomagające rozwój?
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: ○ psycholog ○ pedagog ○ logopeda ○ inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Dla każdego dziecka powołuje się odrębny zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

9 Na czym polegają zajęcia?
Zajęcia polegają na dążeniu do osiągnięcia najbliższej sfery rozwoju dziecka w kontekście prezentowanych przez niego umiejętności, w umożliwieniu dobrego startu w szkole pomimo stwierdzonej niepełnosprawności. Uczą również dziecko przyjmowania odpowiedniej postawy wobec zadań, radzenia sobie w sensie poznawczym i samoobsługowym.

10 Jakimi metodami pracujemy?
Pracujemy metodami dostosowanymi do możliwości dziecka, bazujemy na jego mocnych stronach, wspieramy jego rozwój: - terapia logopedyczna - terapia pedagogiczna - terapia behawioralna - terapia ręki - metoda Porannego Kręgu - elementy niedyrektywnej terapii zabawą - terapia Kepharta (system percepcyjno – motoryczny) - Ruch dla uczenia się - metoda werbo – tonalna - wychowanie słuchowe - elementy Integracji Sensorycznej - programy Ch. i M. Knillów: Dotyk i Komunikacja, Programy Aktywności

11 Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
Czas trwania zajęć od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Skorelowane ze sobą plany rewalidacyjno - terapeutyczne specjalistów. Prowadzone z użyciem metod i pomocy pobudzających rozwój. Skierowane na osiągnięcie przez dziecko sukcesu (sfera najbliższego rozwoju). Prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

12 Na czym polega wspieranie rodziny?
Polega na oddziaływaniach terapeutów wobec dziecka przy zgodzie i pełnej akceptacji rodziny. Polega na spotkaniach podczas zajęć i obserwacji, nauce przenoszenia oddziaływań na grunt domu rodzinnego. Polega na zwiększaniu świadomości wychowania i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; służą temu rozmowy wspierające, porady, warsztaty i instruktaże.

13 Wydarzenia Cyklicznie odbywają się: - grupa wsparcia, szkolenia i warsztaty dla rodziców - integracyjny bal karnawałowy - zakończenie zajęć wczesnego wspomagania w danym roku szkolnym: z imprezą plenerową, integracją poprzez teatr

14 Grupa wsparcia

15 Bal karnawałowy 2011

16 Bal karnawałowy 2012

17 Zajęcia i karty pracy dzieci

18

19

20

21 A oprócz tego… Usprawnianie motoryki Stymulowanie sfery poznawczej
Stymulowanie sfery społeczno – emocjonalnej Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

22 Procedura objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju
Diagnoza dziecka (dokumentacja medyczna, diagnozy – psychologiczna, logopedyczna w poradni). Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający. Skierowanie ze Starostwa Powiatowego na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni. Rozpoczęcie zajęć oraz zakończenie ich w sytuacji pójścia dziecka do szkoły.

23 Więcej informacji pod numerem telefonu 667 28 89
Zapraszamy


Pobierz ppt "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google