Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40-lecie powołania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku 21 września 2011 Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40-lecie powołania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku 21 września 2011 Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało."— Zapis prezentacji:

1

2 40-lecie powołania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku 21 września 2011 Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane. Burrhus F. Skinner

3

4 Powołanie do istnienia Orzeczenie organizacyjne dnia 1 września 1971 r. wydane przez inspektora miejsko – gminnego Wydziału Oświaty i Wychowania w Pucku. Pierwotna nazwa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa Pierwsi Pracownicy dyrektor mgr Maria Teresa Kosińska, psycholog mgr Julian Brzeziński, pedagog i logopeda mgr Wiera Leonarska.

5 Pierwsza lokalizacja gmach Liceum Ogólnokształcącego w Pucku Kolejna siedziba Od roku 1978 internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pucku Kolejni dyrektorzy: Dyrektor mgr Julian Brzeziński Dyrektor mgr Wiera Leonarska

6 Pierwszy samodzielny budynek 1991 ul. Mestwina 7. Poradnią kierowała psycholog mgr Ewa Kohnke Pracownicy: 5 psychologów 4 pedagogów 2 logopedów obsługa administracyjna: 3 osoby

7 Budynek przy LO w Pucku

8 Zmiana nazewnictwa i działalności: Decyzja Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14.IX.1993 r. Poradnia Wychowawczo -Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Od roku 2000 Poradnią kieruje mgr Barbara Lutowska Siedzibą Poradni jest były internat Zespołu Szkół Zawodowych na ul. Kolejowej 7

9 Obecna siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10 Kolejne funkcje dyrektora placówki: mgr Jolanta Kamińska VI 2008 r. do dnia dzisiejszego mgr Ludwika Selke I -V 2008 r. mgr Krystyna Redlicka 2003 r.- 2008r.

11 Obszary działania Poradni: Poradnia obejmuje opieką około 17 tys dzieci Rocznie wydaje około 1500 opinii Rocznie wydaje około 240 orzeczeń Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pomoc logopedyczna Pomoc wyborze i kierunku kształcenia zawodu Dzieci – Rodzice - Nauczyciele

12 W trakcie diagnozy w gabinecie.

13 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku marzec 2010r. Jolanta Kamińska

14 Zapraszamy do współpracy

15 System wspierania i pomocy DZIECKU I RODZINIE Rozporządzenie MENiS z dnia 11 12.2002r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U.Nr 5 z 2003r. Poz.46)

16 DZIECKOIRODZINA Inne (formy aktywności samorządowej i lokalnej) Kuratorzy sądowi Pomoc społeczna Organizacje pozarządowe – organizacja czasu wolnego, inna działalność wspierająca Służby mundurowe – straż miejska, policja Służba zdrowia - poradnie terapii rodzin, profilaktyczne, leczenia uzależnień Szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo- wychowawcze Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

17 pomoc rozumiana jako proces wnikliwa diagnoza problemu ustalenie programu pomocy zmierzającego do rozwiązania problemu realizacje propozycji naprawczych oraz pomocy

18 Powołanie Zespołu Diagnoza Określenie deficytów, rodzaju i zakresu problemu Sformułowanie celów priorytetowych służących rozwiązaniu problemów Rozpoznanie zasobów (instytucje, placówki, funkcjonujące procedury) Weryfikacja celów Określenie strategii działania, skonstruowanie treści programu Promocja programu (pozyskiwanie sojuszników, realizatorów, środków) Realizacja, monitorowanie, ewaluacja

19 Obecni pracownicy Poradni: Dyrektor Poradni Jolanta Kamińska (pedagog) Lekarz medycyny Witold Świta (lekarz pediatra) Pedagodzy Mirosława Czerwińska Alina Harbat Iwona Heyducka Salomea Kwiatkowska Ludwika Selke Joanna Wszeborowska Joanna Mazgaj Psycholodzy Urszula Kępczyńska Anna Kordzińska-Grabowska Emilia Korzeniewska Joanna Kowalczyk Aleksandra Zielińska Aleksandra Ogrodowska-Łukowicz Dariusz Majewski Logopedzi Gabriela Duda Bogumiła Lasin-Kleiner Alina Harbat Pracownicy administracyjni Maria Kołodziej Danuta Czereszko Grażyna Głuchowska Regina Maciszka


Pobierz ppt "40-lecie powołania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku 21 września 2011 Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało."

Podobne prezentacje


Reklamy Google