Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 22-26 sierpnia 2011 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 22-26 sierpnia 2011 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO sierpnia 2011 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ELŻBIETA WASILENKO Pomorski Wicekurator Oświaty

3 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 USTALONE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 1. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 2. We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów

4 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W zakresie ewaluacji: Ewaluacja całościowa (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja całościowa (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej – przedszkole, szkoły lub placówki (50% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej – przedszkole, szkoły lub placówki (50% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

5 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2. W zakresie kontroli: a) we wszystkich typach publicznych szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego b) w publicznych gimnazjach dla młodzieży, publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży i publicznych technikach dla młodzieży: Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych d) w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

6 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO e) w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych każdego typu kształcących w formie stacjonarnej i zaocznej: Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych f) w publicznych technikach dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista: Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży g) w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

7 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO h) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych: Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych

8 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO i) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury j) w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych: Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

9 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W LATACH RADOSNA SZKOŁA Realizacja przewidziana jest na lata Realizacja przewidziana jest na lata MIEJSCA ZABAW – 100% dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I-III SP MIEJSCA ZABAW – 100% dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I-III SP SZKOLNE PLACE ZABAW – 50% dofinansowanie do utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw dla uczniów kl. I-III SP SZKOLNE PLACE ZABAW – 50% dofinansowanie do utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw dla uczniów kl. I-III SP

10 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW LATACH RADOSNA SZKOŁA Ogółem w latach utworzono: Ogółem w latach utworzono: 577 MIEJSC ZABAW zł 113 SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW zł w 2009 roku: w 2009 roku: 258 MIEJSC ZABAW zł w 2010 roku: w 2010 roku: 270 MIEJSC ZABAW zł 53 SZKOLNE PLACE ZABAW zł 53 SZKOLNE PLACE ZABAW zł w 2011 roku: w 2011 roku: 49 MIEJSC ZABAW zł 60 SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW zł

11 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W LATACH RADOSNA SZKOŁA Realizacja miejsc zabaw i szkolnych placów zabaw (ilość organów prowadzących szkoły): bytowski5 jst 1 inne organy prowadzące chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki tczewski wejherowski sztumski miasto Gdańsk miasto Gdynia7 4

12 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW UWAGA: O wsparcie na zakup pomocy do miejsc zabaw nie ubiegało się jeszcze ok. 109 szkół podstawowych (razem ze specjalnymi), w tym 79 prowadzonych przez JST i 30 przez inne organy prowadzące. Gminy, których szkoły nie występowały o środki na zakup pomocy: RYJEWO, KRYNICA MORSKA, SMOŁDZINO, KALISKA, MORZESZCZYN RYJEWO, KRYNICA MORSKA, SMOŁDZINO, KALISKA, MORZESZCZYN Powiaty, których szkoły nie występowały o środki na zakup pomocy: GDAŃSKI, KOŚCIERSKI, LĘBORSKI, MALBORSKI, NOWODWORSKI, PUCKI, STAROGARDZKI, WEJHEROWSKI, SZTUMSKI GDAŃSKI, KOŚCIERSKI, LĘBORSKI, MALBORSKI, NOWODWORSKI, PUCKI, STAROGARDZKI, WEJHEROWSKI, SZTUMSKI

13 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 201O/2011 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW – 29 MIEJSC W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, W TYM W POWIATACH: 1. bytowski 1 2. gdański 1 3. kartuski 1 4. malborski 3 5. lęborski 1 6. starogardzki 1 7. wejherowski 1 8. miasto Gdańsk12 9. miasto Gdynia miasto Słupsk miasto Sopot 1

14 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 201O/2011 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW SZKOŁY ODKRYWANIA TALENTÓW – 38 SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, W TYM W POWIATACH: 1. chojnicki 1 2. gdański 3 3. kartuski 1 4. kwidzyński 2 5. lęborski 3 6. nowodworski 1 7. słupski 2 8. starogardzki 1 9. wejherowski miasto Gdańsk miasto Gdynia miasto Słupsk miasto Sopot 1

15 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 201O/2011 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW – PRZYZNANE ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 4 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 4 Złoty Krzyż Zasługi 10 Złoty Krzyż Zasługi 10 Srebrny Krzyż Zasługi 11 Srebrny Krzyż Zasługi 11 Brązowy Krzyż Zasługi 8 Brązowy Krzyż Zasługi 8 Medal Komisji Edukacji Narodowej 42 Medal Komisji Edukacji Narodowej 42

16 REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW W ROKU SZKOLNYM 201O/2011 ROK SZKOLNY 2011/2012 I NASTĘPNE LATAMI ODKRYWANIA TALENTÓW odkrywanie, promocja, wspieranie uzdolnień odkrywanie, promocja, wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży dzieci i młodzieży wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miejsc i szkół odkrywania talentów wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miejsc i szkół odkrywania talentów rozpowszechnienie ich działalności wśród społeczności lokalnej rozpowszechnienie ich działalności wśród społeczności lokalnej

17 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ GŁOWNE ZAŁOŻENIA ROKU SZKOŁY Z PASJĄ: 1. UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY. Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. W każdym uczniu drzemie jakiś talent, dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój i sukces każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego. 2. RODZIC JEST WSPÓŁTWÓRCĄ SZKOŁY, troszczy się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci, oczekuje od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i we współpracy z rodzicami, wymaga tego od szkoły i od organu ją prowadzącego, interweniuje konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. Współpracuje ze szkołą, wzbogacając jej potencjał, daje przy tym dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

18 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ 3. NAUCZYCIEL ROZBUDZA PASJE UCZNIÓW, motywuje do nauki, odkrywa i rozwija ich talenty. Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli – pasjonatów, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, nie ma atrakcyjnej i pobudzającej uczniów do rozwoju szkoły. 4. DYREKTOR SZKOŁY LIDEREM POSTĘPU – od niego wiele zależy, bez niego niewiele się zdarzy. Nie ma szkół z pasją bez dyrektora z pasją. To z udziałem dyrektora, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzą się dobre szkoły, czyli takie, które nie tylko dobrze uczą, ale też są dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli. 5. SZKOŁA TO NIE TYLKO LEKCJE – to także atrakcyjna oferta pozalekcyjna współtworzona przez organizacje pozarządowe, które są jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły, ucząc uczniów zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijając ich pasje i talenty.

19 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ DZIAŁANIA Z PASJĄ: promocja działań szkół, pozytywnie odbieranych przez: rady rodziców, rady pedagogiczne, dyrektorów i organy prowadzące szkołę promocja działań szkół, pozytywnie odbieranych przez: rady rodziców, rady pedagogiczne, dyrektorów i organy prowadzące szkołę pokazanie atrakcyjnej oferty pozalekcyjnej szkoły współtworzonej przez organizacje pozarządowe pokazanie atrakcyjnej oferty pozalekcyjnej szkoły współtworzonej przez organizacje pozarządowe działania zachęcające szkoły do współpracy z organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu ciekawej oferty pozalekcyjnej dla wszystkich uczniów i sprzyjające wymianie dobrych praktyk współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym działania zachęcające szkoły do współpracy z organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu ciekawej oferty pozalekcyjnej dla wszystkich uczniów i sprzyjające wymianie dobrych praktyk współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym

20 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ Działaniami z PASJĄ mogą zostać akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe (organizatorów lub współorganizatorów działań z pasją), w sposób ciągły lub cykliczny wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły. Promowane będą działania tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie i od lat współpracują ze szkołami.

21 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ KONKURSY TOWARZYSZĄCE DZIAŁANIOM Z PASJĄ: 1. Konkurs Szkoła z pasją – wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą działania promujące współpracę między szkołami, a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi). 2. Konkurs Otwarta szkoła - czwarta edycja konkursu dla organizacji pozarządowych i szkół; kategorie konkursowe: edukacja obywatelska, włączanie rodziców w życie szkoły, otwarte zarządzanie szkołą, edukacja globalna i międzykulturowa. 3. Konkurs Samorząd wspierający szkoły z pasją – promujący dobre praktyki samorządów terytorialnych w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i młodzieży.

22 ROK SZKOLNY 2011/2012 – ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ Tematyczne zakładki z niezbędnymi informacjami na stronie internetowej

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Wasilenko


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 22-26 sierpnia 2011 KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google