Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 27 września 2006 Jak odpowiedzialnie komunikować działania prowadzone w ramach CSR-u? Roman Jamiołkowski British American Tobacco Polska Dialog.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 27 września 2006 Jak odpowiedzialnie komunikować działania prowadzone w ramach CSR-u? Roman Jamiołkowski British American Tobacco Polska Dialog."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 27 września 2006 Jak odpowiedzialnie komunikować działania prowadzone w ramach CSR-u? Roman Jamiołkowski British American Tobacco Polska Dialog PR Warszawa, 27 września 2006 r.

2 Warszawa, 27 września 2006 Dialog Społeczny- definicja Definicja naukowa: Systematyczny proces prowadzenia bezpośredniego dialogu z partnerami społecznymi, przygotowania raportu i audytu całego procesu przez niezależny podmiot (New Economics Foundation) Dużo prościej: Jest to proces słuchania i odpowiadania na oczekiwania Partnerów Społecznych

3 Warszawa, 27 września 2006 Nasza definicja/ strategia Poprzez słuchanie i odpowiadanie partnerom społecznym chcemy: Zapewnić tych partnerów społecznych, którzy w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na British American Tobacco, iż wszelkie działania firmy skierowane na osiągniecie celów biznesowych będą realizowane w sposób zgodny z rozsądnymi oczekiwaniami społecznymi wobec odpowiedzialnej firmy tytoniowej w XXI wieku.

4 Warszawa, 27 września 2006 Odwaga aby zmienić podejście z do OGŁOSZENIE OBRONADECYZJA DZIAŁANIE SŁUCHANIE

5 Warszawa, 27 września 2006 CSR Dialog z partnerami społecznymi Wypełnianie rozsądnych oczekiwań społecznych

6 Warszawa, 27 września 2006 Wyzwania / bariery Partnerzy Społeczni Niepokój Nieufność Wrogość Słabość Strach przed zmianą Nieufność Wrogość Sceptycyzm

7 Warszawa, 27 września 2006 Dialog Społeczny jest procesem, który w sposób ustrukturyzowany pozwala BAT : Zrozumieć oczekiwnia różnych partnerów Zapewnić,że wszystkie oczekiwania są brane pod uwagę w momencie podejmowania decyzji biznesowych Udowodnić poprzez realizację oczekiwa, iż firma słucha swoich partnerów społecznych Dostarczyć partnerom społecznym odpowiednich argumentów do wspierania inicjatyw BAT Dialog Społeczny

8 Warszawa, 27 września 2006 Raportowanie społeczne oparte na dialogu Wdrożenie standardu AA1000 AS Niezależna weryfikacja Struktura zarządzania CSR (Odpowiedzialnością Społeczną) Dialog Społeczny- podejście

9 Warszawa, 27 września 2006 Spójności Kompletności Materialności Systematyczności i stosowności Zapewnienia i kontroli jakości Przystępności Porównywalności Solidności Rzetelności Zakorzenienia Ciągłej poprawy Norma AA 1000 AS

10 Warszawa, 27 września 2006 Partnerzy Społeczni Szeroki zakres: Kancelaria Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów Komisje parlamentrne oraz partie polityczne Kluczowe ministerstwa oraz urzędy Kluczowe związki zawodowe oraz organizacje biznesowe Lokalne władze i urzędy w Augustowie Plantatorzy tytoniu Dostawcy Odbiorcy Pracownicy Kluczowe organizacje pozarządowe Przedstawiciele uczelni wyższych

11 Warszawa, 27 września 2006 Tematy Naturalne: Ryzyko związane z konsumcją wyrobów tytoniowych, palenie w miejscach publicznych, ostrzeżenia zdrowotne, bezpieczny papieros Marketing wyrobów tytoniowych Zapobieganie palenia wśród nieletnich Lobbying Przemyt wyrobów tytoniowych Inwestycje Miejsce pracy Środowisko

12 Warszawa, 27 września 2006 Tematy Ale także: Finansowanie ochrony zdrowia Zwalczanie bezrobocia Zaangażowanie w akcje charytatywne Wspieranie edukacji Inne...

13 Warszawa, 27 września 2006 Strony zaangażowane Firma Zarządzanie procesem poprzez Social Reporting Committee, CSR Committee, zespół projektowy. Moderator Niezależny gospodarz całego procesu. Pan Michał Boni Audytor Ocenia zgodność procesu ze standardami AA1000 Assurance Standards.

14 Warszawa, 27 września 2006 Proces przygotowania raportu społecznej odpowiedzialności firmy został podzielony na cztery etapy: przygotowania i planowania; słuchania; odpowiadania; wdrażania i raportowania. 10 Dialog Społeczny w skrócie

15 Warszawa, 27 września 2006 ETAP SŁUCHANIA ETAP ODPOWIADANIA ETAP WDRAŻANIA I RAPORTOWANIA publikacja Raportu wdrożenie planów działania, monitorowanie wyników sesje dyskusyjne, runda 2 – przedstawienie zobowiązań i mierników ich spełnienia przygotowanie stanowiska firmy, zobowiązań i planów działania; ustalenie ewentualnych rozbieżności sesje dyskusyjne runda 1 – poznanie oczekiwań ustalenie listy partnerów zapraszanych do dyskusji Etap przygotowania i planowania Stakeholder + Issues Mapping Planowanie, wstępny zarys tematów i zagadnień

16 Warszawa, 27 września 2006 ETAP ODPOWIADANIA ETAP WDRAŻANIA I RAPORTOWANIA publikacja Raportu wdrożenie planów działania, monitorowanie wyników sesje dyskusyjne, runda 2 – przedstawienie zobowiązań i mierników ich spełnienia przygotowanie stanowiska firmy, zobowiązań i planów działania; ustalenie ewentualnych rozbieżności ETAP SŁUCHANIA Sesje dyskusyjne, Runda 1 – poznanie oczekiwań Ustalenie listy partnerów zaproszonych do dyskusji Stakeholder + Issues Mapping Planowanie, wstępny zarys tematów i zagadnień Etap przygotowania i planowania

17 Warszawa, 27 września 2006 ETAP WDRAŻANIA I RAPORTOWANIA publikacja Raportu wdrożenie planów działania, monitorowanie wyników ETAP ODPOWIADANIA Runda 2 – przedstawienie zobowiązań i mierników Ich spełnienia Przygotowanie Stanowiska firmy, Zobowiązań i planów działania, Ustalenie ewentualnych rozbieżności Sesje dyskusyjne, Runda 1 – poznanie oczekiwań Ustalenie listy partnerów zaproszonych do dyskusji Planowanie, wstępny zarys tematów i zagadnień Stakeholder + Issues Mapping Etap przygotowania i planowania ETAP SŁUCHANIA

18 Warszawa, 27 września 2006 ETAP WDRAŻANIA I RAPORTOWANIA publikacja raportu Wdrożenie Planów działania, monitorowanie wyników Runda 2 – przedstawienie zobowiązań i mierników Ich spełnienia Przygotowanie Stanowiska firmy, Zobowiązań i planów działania, Ustalenie ewentualnych rozbieżności Sesje dyskusyjne, Runda 1 – poznanie oczekiwań Ustalenie listy partnerów zaproszonych do dyskusji Stakeholder + Issues Mapping Planowanie, wstępny zarys tematów i zagadnień Etap przygotowania i planowania ETAP SŁUCHANIA ETAP ODPOWIADANIA

19 Warszawa, 27 września 2006 Raport Odpowiedzialności Społecznej

20 Warszawa, 27 września 2006 Nasze wyzwanie Być wrażliwym na rozsądne oczekiwania partnerów społecznych w odpowiedzialnym (kontrowersyjnym) biznesie tytoniowym; uwzględniać oczekiwania w procesie podejmowania decyzji biznesowych Czyny ważniejsze niż słowa

21 Warszawa, 27 września 2006 Dialog Społeczny Zakres oczekiwań partnerów Wszystkie oczekiwania naszych partnerów zgłoszone w roku 2003 zostały pogrupowane w dziewięć rozdziałów stanowiących kluczową część Raportu: Ryzyko związane z paleniem, wliczając informowanie konsumentów, bierne palenie i bezpiecznego papierosa Zapobieganie paleniu wśród nieletnich Marketing, odpowiedzialna komunikacja z konsumentami Odpowiedzialność wobec społeczności, wliczając inwestycje i działania charytatywne

22 Warszawa, 27 września 2006 Dialog Społeczny Zakres oczekiwań partnerów Przemyt i nielegalny handel Kwestie prawno - polityczne Miejsce pracy Współpraca z polskimi plantatorami tytoniu Ekologia

23 Warszawa, 27 września 2006 Nasze zobowiązania są rezultatem reakcji na oczekiwania naszych partnerów: Wdrożyć nowe polityki wprowadzimy do wszystkich umów handlowych klauzule o prawie British American Tobacco Polska do rozwiązania umowy z klientami sprzedającymi produkty z przemytu, Zwiększyć budżet na określone działania zwiększymy budżet Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży o prawie 20%, Zacząć nowe działania stworzymy Akademie Augustowską której celem będzie aktywizacja bezrobotnych absolwentów szkół wyższych z regionu Augustowa, Rozwijać działania już zapoczątkowane będziemy regularnie kontrolować naszą bazę danych konsumentów, po to by mieć pewność, że zawiera ona wyłącznie dane palących osób dorosłych. Zobowiązania ostatniego cyklu

24 Warszawa, 27 września 2006 Przeprowadziliśmy 15 sesji, dziewięć podczas pierwszej rundy i sześć podczas drugiej, które to odbywały się zarówno w Warszawie jak i Augustowie. Spotkaliśmy się z ponad 80 interesariuszami (ok. 45% wszystkich zaproszonych) z rożnych organizacji, instytucji i grup społecznych; pozostali zaproszeni mogli wypowiedzieć się listownie Osiągnęliśmy 85% zgodności ze standardem AA1000 Zebraliśmy ponad 100 oczekiwań naszych partnerów i przedstawiliśmy 72 zobowiązania dotyczące owych oczekiwań Rezultaty ostatniego cyklu

25 Warszawa, 27 września 2006 Pamiętajmy... To co robimy może być źle zrozumiane przez otoczenie: CSR= akcje charytatywne Firmy zagraniczne sa postrzegane jako bogate i jeśli chcą być odpowiedzialne, powinny wspierać edukację, zdrowie, sport, sztukę, kulturę narodową,... Działania takie jak Dialog Społeczny to nic innego jak PR Cokolwiek firmy tytoniowe inicjują prawdopodobnie ma drugie dno

26 Warszawa, 27 września 2006 Mimo to... Są dobre powody dla działań CSR: Dialog Społeczny pozwala nam konstruktywnie angażować się razem z naszymi Partnerami Społecznymi Pozwala na zbudowanie sobie zaufania wśród Partenrów Społecznych poprzez słuchanie i reagowanie na ich racjonalne oczekiwnia Pomaga w budowaniu wizerunku odpowiedzialnej firmy tytoniowej Pomaga w zachowaniu długoterminowego bezpieczeństwa dla funkcjonowania biznesu

27


Pobierz ppt "Warszawa, 27 września 2006 Jak odpowiedzialnie komunikować działania prowadzone w ramach CSR-u? Roman Jamiołkowski British American Tobacco Polska Dialog."

Podobne prezentacje


Reklamy Google