Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:"— Zapis prezentacji:

1 Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:
Elektrownie Elektrownia – zakład przemysłowy, który wytwarza energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Podział ze względu na źródło energii pierwotnej: elektrownia cieplna (jądrowa) elektrownia wodna elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia maretermiczna elektrownia maremotoryczna elektrownia geotermiczna

2 Elektrownia cieplna Elektrownia cieplna - (konwencjonalna lub jądrowa) to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. Wady: -wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych - obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych - groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa - wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność Zalety: - duża wydajność - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej - nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami - przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe - niskie koszty eksploatacji

3 BOT Elektrownia Opole jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1x376 MW; 1x373 MW; 1x373 MW; 1x370 MW). Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki wyposażone są w mokrą instalację odsiarczania spalin. Pracujące 4 bloki energetyczne charakteryzują się wysoką dys­pozycyjnością i bardzo niskim współczynnikiem awaryjności.

4 Elektrownia wodna Elektrownia wodna - to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy. Wady: - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi - lokalne zmiany klimatyczne Zalety szczegółowe: - możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni - sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi - małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji

5 Elektrownia wodna Solina

6 Elektrownia szczytowo-pompowa
Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. Wady: Część energii jest tracona (ok.30%) podczas wypompowywania w nocy wody do górnego zbiornika tego typu elektrownie muszą być budowane w miejscu zapotrzebowania na energię Zalety: - Do wytworzenia energii wykorzystywana jest tylko siła wody - pracują cicho - nie wytwarzają szkodliwych substancji dla środowiska i otoczenia

7 Elektrownia szczytno-pompowa Żydowo

8 Elektrownia słoneczna
Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Wady: - brak pobierania energii w nocy - wysokie koszty magazynowania energii - stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych - zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego - lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii - trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji - mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego - instalacja ogniw zajmuje duże obszary - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - niezbyt duża moc Zalety szczegółowe: - ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem - ogniwa słoneczne są niezawodne

9 Elektrownia słoneczna

10 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa - to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Wady: - hałas - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu - ujemny wpływ na ptactwo - niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt Zalety szczegółowe: - nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja

11 Elektrownia wiatrowa

12 Elektrownia maretermiczna
Elektrownia maretermiczna (oceanotermiczna) – elektrownia wytwarzająca prąd z różnicy temperatur między ciepłymi warstwami powierzchniowymi, a zimnymi warstwami głębinowymi morza lub oceanu. Elektrownie maretermiczne pracują m. in. w Japonii (10MW) i na Hawajach (40MW).

13 Pływy oceaniczne

14 Elektrownia maremotoryczna
Elektrownia maremotoryczna - Zwana inaczej falowo-wodną, produkuje energię elektryczną z energii fal lub prądów morskich bądź oceanicznych. Pierwszy zakład tego typu uruchomiono w drugiej połowie XX wieku w Bouchaux - Praceique we Francji, poza tym elektrownie maremotoryczne pracują między innymi w Rosji nad Morzem Białym i w Stanach Zjednoczonych na Alasce. nadbrzeżne, przybrzeżne – umiejscowione na dnie morza na głębokości m morskie – usytuowane na dnie morza na głębokości ponad 40 m.

15 Elektrownia geotermiczna
Elektrownia geotermiczna- inaczej geoelektrownia. Wytwarza prąd elektryczny z energii geotermicznej (ciepło wnętrza Ziemi). Pierwsze elektrownie geotermiczne pracują już w wielu krajach świata, i uzyskują sprawność około 25%. Największe to: The Geysers Fields w USA (908MW) Larderello we Włoszech (420MW) Wairakei w Nowej Zelandii (293MW)

16 Elektrownia geotermiczna

17 Ogólne zalety dla elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych:
- darmowa energia - zastępowanie paliw tymi źródłami energii - mało szkodliwe dla środowiska - możliwość korzystania z nich w szerokiej skali na świecie - nie emitują zanieczyszczeń do środowiska - nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania - oszczędzanie zasobów złóż energetycznych - racjonalne gospodarowanie energią - nie pociągają za sobą produkcji odpadów - rosnąca efektywność i sprawność technologii - rosnąca efektywność i sprawność technologii - obniżanie się kosztów produkcji

18 -Wikipedia - Ściąga -Książka „Elektrownie”
Źródła: - Grafika Google -Wikipedia - Ściąga -Książka „Elektrownie” -Forum

19 Prezentację przygotowały:
Monika Klisowska i Anna Rozmysłowska klasa II TE


Pobierz ppt "Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google