Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Garbuś Klasa II TE. Rodzaje elektrowni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Garbuś Klasa II TE. Rodzaje elektrowni."— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Garbuś Klasa II TE. Rodzaje elektrowni

2 2 Wyróżniamy następujące typy elektrowni: elektrownia cieplnaelektrownia elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia geotermalna 1. Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia 2. Podział ze względu na źródło energii pierwotnej :. 3. Rodzaje ograniczeń w stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii. Rodzaje ograniczeń w stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii 4. Złoża wód geotermalnychZłoża wód geotermalnych

3 3 Elektrownia kondensacyjna Elektrownia kondensacyjna to elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. Elektrownia kondensacyjna to elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe. Turbina parowa kondensacyjna jest turbiną parową stosowaną przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach kondensacyjnych. Para opuszczająca turbinę pod bardzo niskim ciśnieniem (tzw. próżnia w skraplaczu) kierowana jest do skraplacza (kondensatora), w którym ulega skropleniu. Ciepło oddane przez parę w procesie kondensacji tracone jest do otoczenia, bo skraplacz jest chłodzony wodą z rzeki, jeziora, morza lub cyrkulującą w obiegu zamkniętym (zobacz: chłodnia kominowa).

4 4 Elektrociepłownia Elektrociepłownia jest to zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu. Elektrociepłownie to najczęściej konwencjonalne siłownie cieplne z turbinami upustowo-kondensacyjnymi i upustowo-przeciwprężnymi. Turbiny obu typów wyposażone są w upusty ciepłownicze, z których para przegrzana zasila wymienniki ciepłownicze przekazując tam ciepło wodzie sieciowej doprowadzanej do instalacji komunalnej centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

5 5 Elektrownia cieplna Elektrownia cieplna (konwencjonalna) to przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną wykorzystując do tego celu ciepło. Energia chemiczna paliwa zamieniana jest w kotle parowym na ciepło służące do odparowania wody i przegrzania pary wodnej, która następnie napędza turbinę połączoną wałem z generatorem. Elektrownia cieplna (konwencjonalna) to przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną wykorzystując do tego celu ciepło. Energia chemiczna paliwa zamieniana jest w kotle parowym na ciepło służące do odparowania wody i przegrzania pary wodnej, która następnie napędza turbinę połączoną wałem z generatorem.

6 6 Elektrownia jądrowa Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop U-235), w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop U-235), w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

7 7 Elektrownia wodna Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne to te o mocy poniżej 5 MW (megawatów 1W=1J/1s). Podział ten jest dość umowny Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne to te o mocy poniżej 5 MW (megawatów 1W=1J/1s). Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW). (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW).

8 8 Elektrownia słoneczna Elektrownia słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m² powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1000 W/m².

9 9 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

10 10 Elektrownia szczytowo- pompowa Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. Elektrownia szczytowo-pompowa - zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. W elektrowni szczytowo pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w nocy), a następnie, w godzinach szczytu, następuje odwrócenie procesu. W elektrowni szczytowo pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w nocy), a następnie, w godzinach szczytu, następuje odwrócenie procesu.

11 11 Elektrownia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Energię geotermalną na szeroką skalę wykorzystuje się w Islandii, a w Polsce m.in. na obszarze Podhala. Elektrownia geotermalna

12 12 Wady i zalety wybranych elektrowni !

13 13 Elektrownia cieplna w razie awarii bardzo dotkliwie skaza środowisko doskonały cel ataków terrorystycznych konieczność pozyskiwania wody niezbędnej do chłodzenia co niesie za sobą straty na skutek parowania. WADY posiada nowoczesne technologie, tańszy prąd, w czasie wytwarzania energii nie ma hałasu, podstawową zaletą elektrowni cieplnych pracujących w Polsce jest wykorzystywanie paliwa produkowanego (wydobywanego) w kraju, a więc węgiel kamienny, brunatny. ZALETY

14 14 Elektrownia jądrowa ZALETY ZALETY Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla. Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe. Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu. Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu. WADY Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii. Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa. Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

15 15 Elektrownia wodna ZALETY Czyste odnawialne źródło energii. Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi. WADY Zależność od opadów deszczu. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne.

16 16 Elektrownia słoneczna ZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne. WADY brak pobierania energii w nocy stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji instalacja ogniw zajmuje duże obszary duże koszty produkcji i budowy duży nakład finansowy niezbyt duża moc

17 17 Elektrownia wiatrowa WADY Wysokie koszty budowy i utrzymania. Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa.. Hałas turbin. Zależność od wiatru. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych. nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja ZALETY

18 18 Elektrownia geotermalna lokalna dostępność (uniezależniająca odbiorców od czynników zewnętrznych np. politycznych) energia geotermalna jest przyjazna środowisku naturalnemu cena jednostki energii otrzymanej z ciepłowni geotermalnej jest stała w dłuższym okresie czasu zasoby energii geotermalnej są, w przeciwieństwie do energii wiatru czy energii Słońca dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych ZALETY WADY Dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach Przy eksploatacji mogą wydobywać się gazy czy substancje szkodliwe Elektrownia geotermalna Krafla

19 19 Rodzaje ograniczeń w stosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii: technologiczne – ze względu na postać ich występowania i możliwości praktycznego wykorzystania, ekonomiczne – związane z dużymi kosztami ich stosowania, polityczne lub prawne – związane z możliwościami dywersji w przypadku elektrowni jądrowych, społeczne – społeczna akceptacja to najważniejszy problem energetyki jądrowej. Wiążą się z nim dodatkowe koszty i przedłużająca się budowa elektrowni, co tym samym jeszcze bardziej je zwiększa.

20 20 Złoża wód geotermalnych Złoże wód geotermalnych dzieli się: 1.w zależności od temperatury: zimne – do 200C, ciepłe- niskotemperaturowe - 200C -200 C, gorące – średniotemperaturowe - 350C - 800C, bardzo gorące – wysokotemperaturowe - 800C – 1000C przegrzane – ponad 1000C. 2. w zależności od ciśnień, kształtów zbiornika i morfologii powierzchni: artezyjskie, z których woda poprzez otwór wiertniczy samoczynnie wypływa na powierzchnię lub ponad powierzchnię terenu, sub-artezyjskie, z których woda przez otwór wiertniczy podnosi się na duże wysokości, ale nie osiąga powierzchni terenu, grawitacyjne, z których wodę można tylko pompować z głębokości zbliżonych do głębokości złoża.

21 21 Bibliografia Elektrownie pod red. Pawlik Maciej, Strzelczyk Franciszek,WNT 2009r. http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia http://www.zgapa.pl/zgapedia/Elektrownia_cieplna.html http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=29&plik=Elektrownie_sloneczne.html


Pobierz ppt "Aleksandra Garbuś Klasa II TE. Rodzaje elektrowni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google