Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002

2 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002 Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2002 Dochody 72 915 899 zł76 832 555 zł77 578 578 zł Wydatki 78 854 517 zł82 917 611 zł81 412 026 zł

3 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002

4 Stan zobowiązań ogółem Miasta Mielca za rok 2002 Ogółem w tym: kredyty i pożyczki przyjęte depozyty z tytułu gwarancji z tytułu dostaw towarów i usług 696.913 420.000 263.735 13.178

5 Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2002 roku na tle limitów ustawowych Limit ustawowy poziomu długu (60% pl. dochodów) 46.099.533.- zł Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,5 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% pl. dochodów) 11.524.883.- zł Wskaźnik obsługi zadłużenia dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,2 %

6 Należności miasta Mielca z tytułu podatków lokalnych za 2002 1. Zaległość na początek 2002 r.11.462.040.-zł 2. Liczba tytułów egzekucyjnych oraz kwota 1.245/ 976.173.- zł 3. Kwota wyegzekwowana189.056.- zł 4. Zaległość na koniec 2002 rok15.740.232.- zł 5. Zabezpieczenia hipoteczne zaległości 11.692.356.- zł

7 Stan środków pieniężnych miasta Mielca na koniec 2002 r. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8.526.608.- zł w tym: Wydatki niewygasające5.914.116.- zł

8 Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach 2001-2002 Wyszcze- gólnienie 20012002Dynamika % Dochody własne 32 242 47231 657 48598,19% Udziały w podatkach 13 327 01912 548 52294,16% Subwencje24 395 21226 428 031108,33% Dotacje6 562 3376 944 540105,82%

9 Dochody Miasta Mielca za rok 2002

10 Dynamika dochodów Miasta Mielca w latach 2001-2002

11 Wykonanie wydatków ogółem Miasta w latach 2001 -2002 r. Wyszczególnienie2001 r.2002 r. Dynamika % Wydatki własne68 003 06576 004 295111,77 Wydatki zlecone4 920 4355 407 731109,90

12 Wydatki budżetu Miasta Mielca za 2002 r.

13 Wydatki Miasta Mielca w latach 2000 -2002

14 Oświata i wychowanie w latach 2000 –2002 r.

15 Opieka społeczna w latach 2000-2002

16 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2000-2002

17 Transport w latach 2000-2002

18 Promocja Miasta Mielca w 2002 roku Plan 318 000.- zł wykonanie 311 457 - zł w tym : PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA 41.002.- PROMOCJA KRAJOWA 99.209.- WYDAWNICTWA O MIELCU 56.132.- DOKUMENTACJA ŻYCIA MIASTA, KONTAKTY Z MEDIAMI 18.717.- ZNAKI WJAZDOWE MIELEC WITA 84.293.- POZOSTAŁE WYDATKI 12.104.-

19 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W ROKU 2002

20 Wydatki majątkowe 2000 -2002

21

22 Inwestycja 1 PRZEBUDOWA PLACU AK 899.433 Zakres rzeczowy prac objęty umową został wykonany (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, fontanna, zieleń oraz nawierzchnia placu). Zadanie zakończone Wykonawca PRD Sp.z.o.o. Mielec Na planowane środki finansowe 900.000 zł wydatkowano 899.433 zł.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Inwestycja 2 INFRASTRUKTURA NA PLACU AK INFRASTRUKTURA NA PLACU AK 163.234 - wykonano 4 szt. Kiosków, w tym: 2 kioski RUCH i 2 mała gastronomia. Zadanie zakończono. -Wykonawca ZUB KRAKBUD Dębica -Na planowane środki 190.000 zł wydatkowano 163.234 zł.

33

34

35

36 Inwestycja 3 BUDOWA ULICY AKACJOWEJ BUDOWA ULICY AKACJOWEJ 129.844 -zakres rzeczowy - 154 mb sieci wodociągowej,133mb kanalizacji deszczowej, 135 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu został zrealizowany w całości. -Wykonawca Firma ARKADA Mielec. -Na planowane środki 129.850 zł wydatkowano 129.844 zł.

37

38 Inwestycja 4 BUDOWA ULICY BUDOWLANEJ BUDOWA ULICY BUDOWLANEJ 78.222 -zakres rzeczowy – 96,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz 68 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan 78.300.- zł, wydatkowano 78.222

39

40 Inwestycja 5 BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ 209.889 zakres rzeczowy – 231,5 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu i 60 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa J.Turek Mielec Na planowane środki 210.000 zł wydatkowano 209.889 zł.

41

42 Inwestycja 6 BUDOWA ULICY MIELECKIEGO BUDOWA ULICY MIELECKIEGO 196.743 -zakres rzeczowy 286 mb ulicy z kostki brukowej oraz 78 mb kanalizacji deszczowej – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. -Na plan 197.000 zł wydatkowano 196.743 zł.

43

44 Inwestycja 7 BUDOWA ULICY JASNEJ BUDOWA ULICY JASNEJ 82.390 - zakres rzeczowy 111 mb. ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec -Na plan 83.000 zł wydatkowano 82.390 zł.

45

46 Inwestycja 8 BUDOWA ULICY METALOWCÓW BUDOWA ULICY METALOWCÓW 435.705 – zakres rzeczowy obejmuje 936 mb ulicy i chodnik i ścieżkę rowerową o powierzchni 5510m 2 ). Wykonawca KPRD Kraków. Na plan 436.000 zł wydatkowano 435.705 zł.

47

48 Inwestycja 9 BUDOWA ULICY DĄBRÓWKI BUDOWA ULICY DĄBRÓWKI 271.790 - zakres rzeczowy – 289,4 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i 299 mb oświetlenia - zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. -Na plan 271.800 zł wydatkowano 271.790 zł.

49

50 Inwestycja 10 BUDOWA ULICY KARŁOWICZA BUDOWA ULICY KARŁOWICZA 84.530 - zakres rzeczowy – 71 mb ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończono. -Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. -Na plan 85.000 zł wydatkowano 84.530 zł.

51

52 Inwestycja 11 WYKUPY GRUNTÓW 826.599 Kontynuowano wykupy gruntów pod układy drogowe – Powstańców Warszawy –Witosa, Szafera- Wojska Polskiego, Jagiellończyka – Sienkiewicza i obwodnica wschodnia Na plan 1.005.727 zł wydatkowano 826.599 zł.

53

54 Inwestycja 12 MODERNIZACJA BUDYNKÓW: - ROTACYJNYCH -MICKIEWICZA 13 - elewacja MODERNIZACJA BUDYNKÓW: - ROTACYJNYCH -MICKIEWICZA 13 - elewacja 500.000 budynki rotacyjne – zadanie w trakcie realizacji Mickiewicza 13 – elewacja – wykonano elewację oraz wymianę stolarki. Wykonawca firma ARKADA Mielec Na plan 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł.

55

56

57 Inwestycja 13 MODERNIZACJA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 2 MODERNIZACJA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 2 500.000 Zadanie zakończone. Wykonano remont kapitalny budynku z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, uzyskując dodatkowo 16 mieszkań w tym: wymiana stolarki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji. Wykonawca MZBM Mielec. Na plan 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł.

58

59 Inwestycja 14 CMENTARZ KOMUNALNY- OGRODZENIE CMENTARZ KOMUNALNY- OGRODZENIE 195.290 Wykonano 629 mb ogrodzenia z przęseł z siatki ocynkowanej w ramie z kątownika oraz prętów, 190 słupów i bramę wjazdową. Zadanie zakończone. Wykonawca Kadomex Mielec. Na plan 206.500 zł. wydatkowano 195.290 zł.

60

61 Inwestycja 15 WYKONANIE WJAZDÓW MIELEC WITA WYKONANIE WJAZDÓW MIELEC WITA 84.293 Wykonano 3 szt. elementów wjazdowych na kierunkach Dębica, Tarnobrzeg, Rzeszów. Wykonawca FPUH MECHANIKA SA Leśniak Mielec. Na plan 84.294 zł wydatkowano 84.293 zł.

62

63 Inwestycja 16 MONITORING SZKÓŁ 29.974 Zadanie zakończono. Wykonano monitoring w czterech gimnazjach. Na plan 29.974 zł wydatkowano 29.974 zł.

64 Inwestycja 17 ZAKUP KOMPUTERA MZPiŻ 6.000 Zakupiono komputer dla Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków

65 Inwestycja 18 MODERNIZACJA PARKU NA TERENIE D. OBORSKICH MODERNIZACJA PARKU NA TERENIE D. OBORSKICH 82.450 Wykonano oświetlenie od ul. Lenartowicza oraz alejek w parku – łącznie 36 opraw oświetleniowych. Wykonawca Firma Elektroinstalacje M.Koszyczarz Mielec Na plan 126.000 zł wydatkowano 82.450 zł.

66

67 Inwestycja 19 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH 47.231 -rekultywowano teren przy Cmentarzu Komunalnym oraz boisko sportowe w rejonie ul. Cyranowska- Wojska Polskiego -Na plan 50.000.- zł wydatkowano 47.231.- zł

68

69

70

71 Inwestycja 20 SIEĆ WODOCIĄGOWA SZYBOWCOWA - ORLA SIEĆ WODOCIĄGOWA SZYBOWCOWA - ORLA 47.100 -zakres rzeczowy – 1464 mb sieci wodociągowej. Zadanie zakończono. Wykonawca EMPiS Mielec Na plan 47.200 zł wydatkowano 47.100 zł

72

73 Inwestycja 21 ZASILANIE STADIONU I HALI SPORTOWEJ ZASILANIE STADIONU I HALI SPORTOWEJ 241.835 -Dokonano przeizolowania sieci z napięcia 9 kV na 15 kV. Wykonawca firma PREiS Rzeszów. Na plan 258.000 wydatkowano 241.835

74 Inwestycja 22 REMONT SCK – SALA KINOWA REMONT SCK – SALA KINOWA 269.338 Wykonano wzmocnienie stropu nad salą kinową. Wykonawca firma RESBUD Rzeszów. Na plan 300.000 zł. wydatkowano 269.338 zł.

75 Inwestycja 23 BUDOWA LODOWISKA 1.193.099 Wybudowano lodowisko o wym. 40x20m wraz z zadaszeniem. Zadanie zakończone. Wykonawca HEFAL Serwis Wodzisław Śląski, a zadaszenie POL-PLAN Zamysłowo. Plan 1.200.000 zł wydatkowano 1.193.099 zł

76

77 Inwestycja 24 ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR 30.816 Dokonano zakupu krzesełek do sali sportowo- widowiskowej. Na plan 30.816 zł wydatkowano 30.816 zł

78

79 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2002 R. – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

80 Przetarg na wykonawstwo rozstrzygnięto 25.03.2002 r. jednak ze względu na odwołania od decyzji - pozwolenia na budowę mieszkanki ulicy, rozpoczęcie zadania mogło nastąpić dopiero 4 października przedsiębiorstwo PRD rozpoczęło roboty, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły zakończenie zadania (do wykonania pozostała część nawierzchni). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru końcowego. Plan zadania wynosił 160.000.- zł, wykonanie 118.559,- zł, wydatki nie wygasające 41.441,- zł BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ 160.000

81

82 zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2000 przez Starostwo Powiatowe, miasto jako właściciel ulicy dofinansowuje część kosztów przypadających na stronę Polską. Ze względu na późny okres rozpoczęcia i nie zakończenie całości robót, z tego powodu przesunięto termin finansowania na 2003 r. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową i warstwę dolną z asfaltobetonu. Plan zadania wynosił 400.000.- zł, wykonanie 244.622,- zł, wydatki nie wygasające 155.378.- zł BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE 2000 BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE 2000 400.000

83

84 ze względu na wykonywanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy (zakończono w październiku), przetarg na wykonanie robót drogowych można było rozstrzygnąć dopiero 28.10.2002. Ze względu na warunki pogodowe nie zakończono całości robót w roku 2002 (wykonano roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki, podbudowę i oświetlenie). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru. Plan zadania wynosił 213.000.- zł, wykonano 85.658.-zł, wydatki nie wygasające 127.342.- zł BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA 213.000

85

86 Ogłoszony przetarg w dniu 7.06 2002 r. nie doszedł do skutku ze względu na wysokie kwoty ofert. Następny przetarg z miesiąca września nie rozstrzygnięto ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta. Kolejny przetarg rozstrzygnięto dopiero w listopadzie, z terminem zakończenia robót w roku 2003. W roku 2002 wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne oraz część podbudowy tłuczniowej. Wykonawca KALBRUK Mielec. Plan zadania wynosił 493.500.- zł, wykonanie 252.381.- zł, wydatki nie wygasające 241.100.- zł BUDOWA ULICY TARGOWEJ BUDOWA ULICY TARGOWEJ 493.500

87

88 - wykonano w ramach zadania pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku przychodni przy ul. Chałubińskiego. Do wykonania roku 2003 jest winda dla osób niepełnosprawnych w ZPO Przystań przy ul. Piotr Skargi 19. Na plan 97.430.- zł, wykonanie 18.494.- zł, Wydatki niewygasające 78.936 MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 97.430

89

90 Ze względu na poprawę funkcjonalności budynku pierwotny projekt przebudowy z 2001 r. został zastąpiony projektem zamiennym, który obejmuje: przebudowę wejścia i parteru, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia i elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma ŁAD-BUD Tarnów. Przewidziany termin zakończenia robót sierpień 2003 r. MODERNIZACJA BUDYNKU UM MODERNIZACJA BUDYNKU UM 300.000

91

92

93

94 Ogłoszony przetarg dwustopniowy ze względu na zakres i specyfikę zamówienia rozstrzygnięto dopiero w grudniu 2002 r. W lutym 2003 r. została zawarta umowa. Wykonawca firma MICOMP. Plan zadania w 2002 r. wynosił 300.000.- zł, wykonanie 9.328.- zł, wydatki niewygasające 290.600.- zł ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928

95 Inwestycja obejmuje następujący zakres: 1. Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 Server. 2. Dostarczenie systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server wraz z dokumentacją. 3. Zaprojektowanie i dostarczenie oprogramowania użytkowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkownika oraz wersji instalacyjnych na nośniku informacji. 4. Instalacja oprogramowania użytkowego i jego wdrożenie. 5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników. ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928

96 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928 Zadanie będzie realizowane etapami. Harmonogram obejmuje 18 etapów, określono początek i koniec danego etapu w tygodniach od podpisania umowy. Etap I – Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego4 tydzień14 tydzień Etap II – Przygotowanie środowiska pracy systemu12 tydzień15 tydzień (dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu baz danych, dostawa licencji oprogramowania i instalacja na komputerach.) Etap III – Migracja danych i weryfikacja14 tydzień17 tydzień Etap IV – Szkolenie - podsystem EWIDENCJA LUDNOŚCI15 tydzień15 tydzień Etap V – Szkolenie wstępne - podsystem EUROBUDŻET15 tydzień15 tydzień Etap VI – Szkolenie wstępne – podsystem NALEŻNOŚCI15 tydzień15 tydzień Etap VII – Wdrożenie podsystemu KADRY15 tydzień17 tydzień Etap VIII – Wdrożenie podsystemu PŁACE.17 tydzień23 tydzień Etap IX – Wdrażanie podsystemu EUROBUDŻET15 tydzień 24 tydzień Etap X – Wdrożenie podsystemu NALEŻNOŚCI 17 tydzień 34 tydzień Etap XI – Wdrożenie podsystemu DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA34 tydzień36 tydzień Etap XII – Wdrożenie podsystemu USC36 tydzień38 tydzień Etap XIII – Wdrażanie podsystemu KONTROLA REALIZACJI SPRAW36 tydzień41 tydzień Etap XIV – Wdrażanie podsystemu GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM36 tydzień41 tydzień Etap XV – Wdrażanie podsystemu INFORMACJA SYNTETYCZNA38 tydzień42 tydzień Etap XVI - Wdrażanie podsystemu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE38 tydzień42 tydzień Etap XVII - Wdrażanie podsystemu EKOLOGIA38 tydzień41 tydzień Etap XVIII - Praca nadzorowana z aplikacjami systemu MAGISTRAT42 tydzień45 tydzień

97 Ogłoszony przetarg na wykonanie sali sportowej rozstrzygnięto w lipcu 2002 r. z terminem zakończenia budowy w czerwcu 2003 r. Ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Totalizatora Sportowego i Kuratorium Oświaty (łącznie 800.000 zł), środki z budżetu miasta musiały być założone na całość zadania. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany i konstrukcję dachową. Wykonawca ARKADA Mielec. Na plan 2.000.000.-zł, wykonanie 498.100.- zł, wydatki nie wygasające 1.501.133.- zł BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr 11 BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr 11 1.999.233

98

99

100

101

102

103 - część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudnia 2002 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego. Całość planu - wydatki niewygasające. ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ 180.000

104 Planowany zakres, tj. wymiana stolarki i pokrycia dachowego w ZSO zrealizowano w 100 %, a w Gimnazjum Nr 2 wykonano wymianę stolarki w 100%, remont sali sportowej w 100 %, docieplenie w 90%, nie wykonano warstwy wierzchniej z kolorystyką elewacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonawcy: ELTEX Tarnobrzeg, ZRB Mielec. Z powodu opóźnienia w realizacji wymiany stolarki tak w ZSO jak i w Gimnazjum Nr 2 odbioru końcowego dokonano dopiero 26.11. 2002 r. Obecnie zakończono roboty elewacyjne. Na plan 1.000.000.-zł, wykonanie 280.818.-zł, wydatki nie wygasające 710.100.- zł REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR 2 REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR 2 990.918

105

106

107 Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w październiku 2002 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych. Całość planu - wydatki niewygasające. PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH 93.645

108 Wykonano stanowisko obserwacji i rejestracji na Komendzie Powiatowej Policji oraz zamontowano 5 kamer, w tym: dwie na SCK w celu monitorowania placu Armii Krajowej i terenu za SCK, po jednej na obiektach MOSiR, ul. Kazimierza Jagiellończyka i ul. Żeromskiego oraz na dworcu PKS. Z powodu braku łączy pozostałe kamery nie mogły być zainstalowane. Spisano porozumienie ze spółką TELE NET Polska z dnia 7.10.2002 i z TP S.A. z dnia 7.12.2002 r., które zobowiązują się do udostępnienia kanalizacji teletechnicznej dla celów monitoringu. Wykonawca - COAX Gdańsk. MONITORING 89.789 180.000 89.789 180.000

109 Zadanie zakończone, pozostały do wykonania drobne roboty przy nawierzchni ulicy Kusocińskiego na kwotę 11.507 zł. Wykonawca kanalizacji RPRI Rzeszów. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec. Na plan 563.220.- zł, wykonanie 551.673.- zł, wydatki niewygasające 11.507.- zł MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO 563.180

110

111 Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od placu AK do ul. Chopina, z wymianą w 95 % nawierzchni na ciągu pieszym, lecz ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie zakończono. Pozostały odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i dokończenie nawierzchni z kostki został wykonany w 2003 r. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec, wykonawca kanalizacji EMPiS Mielec. Na plan 448.100.- zł, wykonanie 290.749.- zł, wydatki nie wygasające 157.351.- zł MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA 448.100

112

113 Ogłoszony przetarg na dzień 7 sierpnia 2002 r. został unieważniony ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, dopiero kolejny przetarg przeprowadzony 9.09.2002 r. wyłonił wykonawcę, którym jest RPRI Rzeszów, z terminem zakończenia zakresu robót na 30.06.2003 r. Plan zadania wynosił 300.000.- zł, wykonanie 119.925.- zł, wydatki nie wygasające 180.000.- zł KANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSŁAW KANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSŁAW 299.925

114 Ogłoszony pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ firma która wygrała (PREiS Rzeszów) nie podpisała umowy na realizację zadania ponieważ uznała, że dała za niską cenę. W związku z tym wycofała się z realizacji i straciła wniesione wadium w kwocie 8.000 zł. Dopiero kolejny przetarg doprowadził do podpisania umowy z firmą RPRI Rzeszów. Zadanie w trakcie realizacji. Na plan 312.750.- zł całość to wydatki niewygasające. KANALIZACJA SANITARNA OS. MOŚCISKA KANALIZACJA SANITARNA OS. MOŚCISKA 312.750

115 Wykonano oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Wykonawca firma EKOBOKS Kielce. Modernizacja ulicy Legionów realizowana jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ze względu na opóźnienia robót na poszerzeniu poboczy po trasie, w której przebiega kabel oświetleniowy, nie można było zrealizować tych robót. Wykonawca Elektromontaż Rzeszów. Na plan 350.000.- zł, wykonanie 240.095.- zł, Wydatki niewygasające 109.900.- zł OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW 349.995

116

117

118 Ogłoszony przetarg na modernizację wykazał wyższą kwotę niż założona w budżecie, dlatego z ustawą o zamówieniach publicznych przetarg musiał być unieważniony. W związku z czym na modernizację basenu krytego i otwartego przewidziano dodatkowe środki w budżecie na rok 2003. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano firmę PIR PLANER Wrocław. Na plan 700.000.- zł, całość przeszła na wydatki niewygasające. MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU 700.000

119 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2002 R.

120 Majątek własny Składniki majątkuWartość Budynki55.677.000.- Budowle71.012.000.- Środki transportu325.000.- Pozostałe środki trwałe4.106.000.- Grunty20.758.000.-

121 Ograniczone prawa Składniki majątkuIlość Zarząd19,55 ha Wieczyste użytkowanie (odpłatnie) 186,24 ha Wieczyste użytkowanie (nieodpłatnie) 118,52 ha Udział w posiadaniu3,40 ha

122 Udział w spółkach Składniki majątkuWartość MZBM sp. z o o626.100.- MPGK sp. z o o37.579.500.- MKS sp. z o o5.900.000.- MPEC sp. z o o8.977.500.- Elektrociepłownia1.259.000.- ARR MARR (akcje)923.000.- ZUOK sp. z o o4.786.000.- Mieleckie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości sp. z o o 10.000.-

123 Wynik budżetu Miasta Mielca za rok 2002 5.665.056.-Nadwyżka z lat ubiegłych (wg. stany na 31.12.2001 r.) - 3.833.448.- Deficyt za rok 2002 r. 1.831.608.-Skumulowana nadwyżka na koniec 2002 roku 420.000.-Wolne środki z tytułu nie rozliczonych kredytów 2.251.608.- Nadwyżka środków na koniec 2002

124 PODSUMOWANIE Jak wynika z analizy przedłożonego sprawozdania dochody budżetowe wykonano w 100,97 % planu, zaś wydatki budżetowe w 98,18 % planu. Przedstawione dane zachowują wzajemną spójność oraz zgodność rachunkową. Nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Mając to na uwadze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2002.

125 Dziękujemy za uwagę Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 25 kwietnia 2003 r. 2002 Inwestycje i remonty w Gminie Miejskiej Mielec


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google