Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002

2 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002
Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody Wydatki

3 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień 31.12.2002

4 Stan zobowiązań ogółem Miasta Mielca za rok 2002
w tym: kredyty i pożyczki przyjęte depozyty z tytułu gwarancji z tytułu dostaw towarów i usług 13.178

5 Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2002 roku na tle limitów ustawowych
Limit ustawowy poziomu długu (60% pl. dochodów) Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,5 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% pl. dochodów) Wskaźnik obsługi zadłużenia dla 0,2 %

6 Należności miasta Mielca z tytułu podatków lokalnych za 2002
1. Zaległość na początek 2002 r. 2. Liczba tytułów egzekucyjnych oraz kwota 1.245/ 3. Kwota wyegzekwowana 4. Zaległość na koniec 2002 rok 5. Zabezpieczenia hipoteczne zaległości

7 Stan środków pieniężnych miasta Mielca na koniec 2002 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym: Wydatki niewygasające

8 Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach 2001-2002
Wyszcze-gólnienie 2001 2002 Dynamika % Dochody własne 98,19% Udziały w podatkach 94,16% Subwencje 108,33% Dotacje 105,82%

9 Dochody Miasta Mielca za rok 2002

10 Dynamika dochodów Miasta Mielca w latach 2001-2002

11 Wykonanie wydatków ogółem Miasta w latach 2001 -2002 r.
Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. Dynamika % Wydatki własne 111,77 Wydatki zlecone 109,90

12 Wydatki budżetu Miasta Mielca za 2002 r.

13 Wydatki Miasta Mielca w latach 2000 -2002

14 Oświata i wychowanie w latach 2000 –2002 r.

15 Opieka społeczna w latach 2000-2002

16 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2000-2002

17 Transport w latach

18 Promocja Miasta Mielca w 2002 roku
Plan zł wykonanie zł w tym : PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA KRAJOWA WYDAWNICTWA O MIELCU DOKUMENTACJA ŻYCIA MIASTA, KONTAKTY Z MEDIAMI ZNAKI WJAZDOWE „MIELEC WITA” POZOSTAŁE WYDATKI

19 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W ROKU 2002

20 Wydatki majątkowe

21

22 Inwestycja 1 PRZEBUDOWA PLACU AK 899.433 Zadanie zakończone
Zakres rzeczowy prac objęty umową został wykonany (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, fontanna, zieleń oraz nawierzchnia placu). Zadanie zakończone Wykonawca PRD Sp.z.o.o. Mielec Na planowane środki finansowe zł wydatkowano zł.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Inwestycja 2 INFRASTRUKTURA 163.234 NA PLACU AK
wykonano 4 szt. Kiosków, w tym: 2 kioski RUCH i 2 mała gastronomia. Zadanie zakończono. Wykonawca ZUB KRAKBUD Dębica Na planowane środki zł wydatkowano zł.

33

34

35

36 Inwestycja 3 BUDOWA ULICY 129.844 AKACJOWEJ
zakres rzeczowy mb sieci wodociągowej,133mb kanalizacji deszczowej, mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu został zrealizowany w całości. Wykonawca Firma ARKADA Mielec. Na planowane środki zł wydatkowano zł.

37

38 Inwestycja 4 BUDOWA ULICY 78.222 BUDOWLANEJ
zakres rzeczowy – 96,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz 68 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan zł, wydatkowano

39

40 Inwestycja 5 BUDOWA ULICY 209.889 KASZTANOWEJ
zakres rzeczowy – 231,5 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu i 60 mb kanalizacji deszczowej . Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa J.Turek Mielec Na planowane środki zł wydatkowano zł.

41

42 Inwestycja 6 BUDOWA ULICY 196.743 MIELECKIEGO
zakres rzeczowy 286 mb ulicy z kostki brukowej oraz 78 mb kanalizacji deszczowej – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan zł wydatkowano zł.

43

44 Inwestycja 7 BUDOWA ULICY 82.390 JASNEJ
zakres rzeczowy 111 mb. ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec Na plan zł wydatkowano zł.

45

46 Inwestycja 8 BUDOWA ULICY 435.705 METALOWCÓW
– zakres rzeczowy obejmuje 936 mb ulicy i chodnik i ścieżkę rowerową o powierzchni 5510m2). Wykonawca KPRD Kraków. Na plan zł wydatkowano zł.

47

48 Inwestycja 9 BUDOWA ULICY 271.790 DĄBRÓWKI
zakres rzeczowy – 289,4 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i 299 mb oświetlenia - zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

49

50 Inwestycja 10 BUDOWA ULICY 84.530 KARŁOWICZA
zakres rzeczowy – 71 mb ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

51

52 Inwestycja 11 WYKUPY GRUNTÓW 826.599
Kontynuowano wykupy gruntów pod układy drogowe – Powstańców Warszawy –Witosa, Szafera- Wojska Polskiego, Jagiellończyka –Sienkiewicza i obwodnica wschodnia Na plan zł wydatkowano zł.

53

54 MICKIEWICZA 13 - elewacja
Inwestycja 12 MODERNIZACJA BUDYNKÓW: ROTACYJNYCH MICKIEWICZA 13 - elewacja budynki rotacyjne – zadanie w trakcie realizacji Mickiewicza 13 – elewacja – wykonano elewację oraz wymianę stolarki. Wykonawca firma ARKADA Mielec Na plan zł wydatkowano zł.

55

56

57 Inwestycja 13 MODERNIZACJA BUDYNKU 500.000 KOCHANOWSKIEGO 2
Zadanie zakończone. Wykonano remont kapitalny budynku z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, uzyskując dodatkowo 16 mieszkań w tym: wymiana stolarki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji. Wykonawca MZBM Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

58

59 Inwestycja 14 CMENTARZ KOMUNALNY- 195.290 OGRODZENIE
Wykonano 629 mb ogrodzenia z przęseł z siatki ocynkowanej w ramie z kątownika oraz prętów, 190 słupów i bramę wjazdową. Zadanie zakończone. Wykonawca Kadomex Mielec. Na plan zł. wydatkowano zł.

60

61 Inwestycja 15 WYKONANIE WJAZDÓW 84.293 „MIELEC WITA”
Wykonano 3 szt. elementów wjazdowych na kierunkach Dębica, Tarnobrzeg, Rzeszów. Wykonawca FPUH MECHANIKA SA Leśniak Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

62

63 Inwestycja 16 MONITORING SZKÓŁ 29.974
Zadanie zakończono. Wykonano monitoring w czterech gimnazjach. Na plan zł wydatkowano zł.

64 Inwestycja 17 ZAKUP KOMPUTERA MZPiŻ 6.000
Zakupiono komputer dla Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków

65 Inwestycja 18 MODERNIZACJA PARKU 82.450 NA TERENIE D. OBORSKICH
Wykonano oświetlenie od ul. Lenartowicza oraz alejek w parku – łącznie 36 opraw oświetleniowych. Wykonawca Firma Elektroinstalacje M.Koszyczarz Mielec Na plan zł wydatkowano zł.

66

67 Inwestycja 19 REKULTYWACJA TERENÓW 47.231 ZIELONYCH
rekultywowano teren przy Cmentarzu Komunalnym oraz boisko sportowe w rejonie ul. Cyranowska- Wojska Polskiego Na plan zł wydatkowano zł

68

69

70

71 Inwestycja 20 SIEĆ WODOCIĄGOWA 47.100 SZYBOWCOWA - ORLA
zakres rzeczowy – 1464 mb sieci wodociągowej. Zadanie zakończono. Wykonawca EMPiS Mielec Na plan zł wydatkowano zł

72

73 Inwestycja 21 ZASILANIE STADIONU 241.835 I HALI SPORTOWEJ
Dokonano przeizolowania sieci z napięcia 9 kV na 15 kV. Wykonawca firma PREiS Rzeszów. Na plan wydatkowano

74 Inwestycja 22 REMONT SCK – 269.338 SALA KINOWA
Wykonano wzmocnienie stropu nad salą kinową. Wykonawca firma RESBUD Rzeszów. Na plan zł. wydatkowano zł.

75 Inwestycja 23 BUDOWA LODOWISKA 1.193.099
Wybudowano lodowisko o wym. 40x20m wraz z zadaszeniem. Zadanie zakończone. Wykonawca HEFAL Serwis Wodzisław Śląski, a zadaszenie POL-PLAN Zamysłowo. Plan zł wydatkowano zł

76

77 Inwestycja 24 ZAKUPY INWESTYCYJNE – 30.816 MOSIR
Dokonano zakupu krzesełek do sali sportowo- widowiskowej. Na plan zł wydatkowano zł

78

79 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2002 R. –WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

80 BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ 160.000
Przetarg na wykonawstwo rozstrzygnięto r. jednak ze względu na odwołania od decyzji - pozwolenia na budowę mieszkanki ulicy, rozpoczęcie zadania mogło nastąpić dopiero 4 października przedsiębiorstwo PRD rozpoczęło roboty, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły zakończenie zadania (do wykonania pozostała część nawierzchni). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru końcowego. Plan zadania wynosił zł, wykonanie ,- zł, wydatki nie wygasające ,- zł

81

82 BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE 2000 400.000
zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2000 przez Starostwo Powiatowe, miasto jako właściciel ulicy dofinansowuje część kosztów przypadających na stronę Polską. Ze względu na późny okres rozpoczęcia i nie zakończenie całości robót, z tego powodu przesunięto termin finansowania na 2003 r. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową i warstwę dolną z asfaltobetonu. Plan zadania wynosił zł, wykonanie ,- zł, wydatki nie wygasające zł

83

84 BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA 213.000
ze względu na wykonywanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy (zakończono w październiku), przetarg na wykonanie robót drogowych można było rozstrzygnąć dopiero Ze względu na warunki pogodowe nie zakończono całości robót w roku 2002 (wykonano roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki, podbudowę i oświetlenie). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru. Plan zadania wynosił zł, wykonano zł, wydatki nie wygasające zł

85

86 BUDOWA ULICY TARGOWEJ Ogłoszony przetarg w dniu r. nie doszedł do skutku ze względu na wysokie kwoty ofert. Następny przetarg z miesiąca września nie rozstrzygnięto ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta. Kolejny przetarg rozstrzygnięto dopiero w listopadzie, z terminem zakończenia robót w roku W roku 2002 wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne oraz część podbudowy tłuczniowej. Wykonawca KALBRUK Mielec. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł

87

88 MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 97.430
wykonano w ramach zadania pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku przychodni przy ul. Chałubińskiego. Do wykonania roku 2003 jest winda dla osób niepełnosprawnych w ZPO Przystań przy ul. Piotr Skargi 19. Na plan zł, wykonanie zł, Wydatki niewygasające

89

90 MODERNIZACJA BUDYNKU UM 300.000
Ze względu na poprawę funkcjonalności budynku pierwotny projekt przebudowy z 2001 r. został zastąpiony projektem zamiennym, który obejmuje: przebudowę wejścia i parteru, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia i elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma ŁAD-BUD Tarnów. Przewidziany termin zakończenia robót sierpień 2003 r.

91

92

93

94 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928
Ogłoszony przetarg dwustopniowy ze względu na zakres i specyfikę zamówienia rozstrzygnięto dopiero w grudniu 2002 r. W lutym 2003 r. została zawarta umowa. Wykonawca firma MICOMP. Plan zadania w 2002 r. wynosił zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające zł

95 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928
Inwestycja obejmuje następujący zakres: Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 Server. Dostarczenie systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server wraz z dokumentacją. Zaprojektowanie i dostarczenie oprogramowania użytkowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkownika oraz wersji instalacyjnych na nośniku informacji. Instalacja oprogramowania użytkowego i jego wdrożenie. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników.

96 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 299.928
Zadanie będzie realizowane etapami. Harmonogram obejmuje 18 etapów, określono początek i koniec danego etapu w tygodniach od podpisania umowy. Etap I – Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego 4 tydzień 14 tydzień Etap II – Przygotowanie środowiska pracy systemu 12 tydzień 15 tydzień (dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu baz danych, dostawa licencji oprogramowania i instalacja na komputerach.) Etap III – Migracja danych i weryfikacja tydzień 17 tydzień Etap IV – Szkolenie - podsystem EWIDENCJA LUDNOŚCI 15 tydzień 15 tydzień Etap V – Szkolenie wstępne - podsystem EUROBUDŻET 15 tydzień 15 tydzień Etap VI – Szkolenie wstępne – podsystem NALEŻNOŚCI 15 tydzień 15 tydzień Etap VII – Wdrożenie podsystemu KADRY 15 tydzień 17 tydzień Etap VIII – Wdrożenie podsystemu PŁACE tydzień 23 tydzień Etap IX – Wdrażanie podsystemu EUROBUDŻET 15 tydzień 24 tydzień Etap X – Wdrożenie podsystemu NALEŻNOŚCI 17 tydzień 34 tydzień Etap XI – Wdrożenie podsystemu DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 34 tydzień 36 tydzień Etap XII – Wdrożenie podsystemu USC tydzień 38 tydzień Etap XIII – Wdrażanie podsystemu KONTROLA REALIZACJI SPRAW 36 tydzień 41 tydzień Etap XIV – Wdrażanie podsystemu GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM 36 tydzień 41 tydzień Etap XV – Wdrażanie podsystemu INFORMACJA SYNTETYCZNA 38 tydzień 42 tydzień Etap XVI - Wdrażanie podsystemu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 38 tydzień 42 tydzień Etap XVII - Wdrażanie podsystemu EKOLOGIA 38 tydzień 41 tydzień Etap XVIII - Praca nadzorowana z aplikacjami systemu MAGISTRAT 42 tydzień 45 tydzień

97 BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr 11 1.999.233
Ogłoszony przetarg na wykonanie sali sportowej rozstrzygnięto w lipcu 2002 r. z terminem zakończenia budowy w czerwcu 2003 r. Ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Totalizatora Sportowego i Kuratorium Oświaty (łącznie zł), środki z budżetu miasta musiały być założone na całość zadania. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany i konstrukcję dachową. Wykonawca ARKADA Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł

98

99

100

101

102

103 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ 180.000
część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudnia 2002 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego. Całość planu - wydatki niewygasające.

104 REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR 2 990.918
Planowany zakres, tj. wymiana stolarki i pokrycia dachowego w ZSO zrealizowano w 100 %, a w Gimnazjum Nr 2 wykonano wymianę stolarki w 100%, remont sali sportowej w 100 %, docieplenie w 90%, nie wykonano warstwy wierzchniej z kolorystyką elewacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonawcy: ELTEX Tarnobrzeg, ZRB Mielec. Z powodu opóźnienia w realizacji wymiany stolarki tak w ZSO jak i w Gimnazjum Nr 2 odbioru końcowego dokonano dopiero r. Obecnie zakończono roboty elewacyjne. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł

105

106

107 PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH 93.645
Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w październiku 2002 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych. Całość planu - wydatki niewygasające.

108 MONITORING 89.789 Wykonano stanowisko obserwacji i rejestracji na Komendzie Powiatowej Policji oraz zamontowano 5 kamer, w tym: dwie na SCK w celu monitorowania placu Armii Krajowej i terenu za SCK, po jednej na obiektach MOSiR, ul. Kazimierza Jagiellończyka i ul. Żeromskiego oraz na dworcu PKS. Z powodu braku łączy pozostałe kamery nie mogły być zainstalowane. Spisano porozumienie ze spółką TELE NET Polska z dnia i z TP S.A. z dnia r., które zobowiązują się do udostępnienia kanalizacji teletechnicznej dla celów monitoringu. Wykonawca - COAX Gdańsk.

109 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO Zadanie zakończone, pozostały do wykonania drobne roboty przy nawierzchni ulicy Kusocińskiego na kwotę zł. Wykonawca kanalizacji RPRI Rzeszów. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające zł

110

111 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od placu AK do ul. Chopina, z wymianą w 95 % nawierzchni na ciągu pieszym, lecz ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie zakończono. Pozostały odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i dokończenie nawierzchni z kostki został wykonany w 2003 r. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec, wykonawca kanalizacji EMPiS Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł

112

113 KANALIZACJA SANITARNA
III ETAP Os. WOJSŁAW Ogłoszony przetarg na dzień 7 sierpnia 2002 r. został unieważniony ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, dopiero kolejny przetarg przeprowadzony r. wyłonił wykonawcę, którym jest RPRI Rzeszów, z terminem zakończenia zakresu robót na r. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł

114 KANALIZACJA SANITARNA
OS. MOŚCISKA Ogłoszony pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ firma która wygrała (PREiS Rzeszów) nie podpisała umowy na realizację zadania ponieważ uznała, że dała za niską cenę. W związku z tym wycofała się z realizacji i straciła wniesione wadium w kwocie zł. Dopiero kolejny przetarg doprowadził do podpisania umowy z firmą RPRI Rzeszów. Zadanie w trakcie realizacji . Na plan zł całość to wydatki niewygasające.

115 OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW 349.995
Wykonano oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Wykonawca firma EKOBOKS Kielce. Modernizacja ulicy Legionów realizowana jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ze względu na opóźnienia robót na poszerzeniu poboczy po trasie, w której przebiega kabel oświetleniowy, nie można było zrealizować tych robót. Wykonawca „Elektromontaż” Rzeszów. Na plan zł, wykonanie zł, Wydatki niewygasające zł

116

117

118 MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU 700.000
Ogłoszony przetarg na modernizację wykazał wyższą kwotę niż założona w budżecie, dlatego z ustawą o zamówieniach publicznych przetarg musiał być unieważniony. W związku z czym na modernizację basenu krytego i otwartego przewidziano dodatkowe środki w budżecie na rok 2003. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano firmę PIR PLANER Wrocław. Na plan zł, całość przeszła na wydatki niewygasające.

119 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2002 R.

120 Majątek własny Składniki majątku Wartość Budynki 55.677.000.- Budowle
Środki transportu Pozostałe środki trwałe Grunty

121 Ograniczone prawa Składniki majątku Ilość Zarząd 19,55 ha
Wieczyste użytkowanie (odpłatnie) 186,24 ha Wieczyste użytkowanie (nieodpłatnie) 118,52 ha Udział w posiadaniu 3,40 ha

122 Udział w spółkach Składniki majątku Wartość MZBM sp. z o o 626.100.-
MPGK sp. z o o MKS sp. z o o MPEC sp. z o o Elektrociepłownia ARR MARR (akcje) ZUOK sp. z o o Mieleckie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości sp. z o o

123 Wynik budżetu Miasta Mielca za rok 2002
Nadwyżka z lat ubiegłych (wg. stany na r.) Deficyt za rok 2002 r. Skumulowana nadwyżka na koniec 2002 roku Wolne środki z tytułu nie rozliczonych kredytów „Nadwyżka środków na koniec 2002”

124 PODSUMOWANIE Jak wynika z analizy przedłożonego sprawozdania dochody budżetowe wykonano w 100,97 % planu, zaś wydatki budżetowe w 98,18 % planu. Przedstawione dane zachowują wzajemną spójność oraz zgodność rachunkową. Nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Mając to na uwadze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2002.

125 Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej
2002 Inwestycje i remonty w Gminie Miejskiej Mielec Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 25 kwietnia 2003 r. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002"

Podobne prezentacje


Reklamy Google