Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002

2 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł

3 Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzień

4 Stan zobowiązań ogółem Miasta Mielca za rok 2002 Ogółem w tym: kredyty i pożyczki przyjęte depozyty z tytułu gwarancji z tytułu dostaw towarów i usług

5 Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2002 roku na tle limitów ustawowych Limit ustawowy poziomu długu (60% pl. dochodów) zł Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,5 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% pl. dochodów) zł Wskaźnik obsługi zadłużenia dla miasta Mielca na koniec 2002 r. 0,2 %

6 Należności miasta Mielca z tytułu podatków lokalnych za Zaległość na początek 2002 r zł 2. Liczba tytułów egzekucyjnych oraz kwota 1.245/ zł 3. Kwota wyegzekwowana zł 4. Zaległość na koniec 2002 rok zł 5. Zabezpieczenia hipoteczne zaległości zł

7 Stan środków pieniężnych miasta Mielca na koniec 2002 r. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zł w tym: Wydatki niewygasające zł

8 Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach Wyszcze- gólnienie Dynamika % Dochody własne ,19% Udziały w podatkach ,16% Subwencje ,33% Dotacje ,82%

9 Dochody Miasta Mielca za rok 2002

10 Dynamika dochodów Miasta Mielca w latach

11 Wykonanie wydatków ogółem Miasta w latach r. Wyszczególnienie2001 r.2002 r. Dynamika % Wydatki własne ,77 Wydatki zlecone ,90

12 Wydatki budżetu Miasta Mielca za 2002 r.

13 Wydatki Miasta Mielca w latach

14 Oświata i wychowanie w latach 2000 –2002 r.

15 Opieka społeczna w latach

16 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach

17 Transport w latach

18 Promocja Miasta Mielca w 2002 roku Plan zł wykonanie zł w tym : PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA KRAJOWA WYDAWNICTWA O MIELCU DOKUMENTACJA ŻYCIA MIASTA, KONTAKTY Z MEDIAMI ZNAKI WJAZDOWE MIELEC WITA POZOSTAŁE WYDATKI

19 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W ROKU 2002

20 Wydatki majątkowe

21

22 Inwestycja 1 PRZEBUDOWA PLACU AK Zakres rzeczowy prac objęty umową został wykonany (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, fontanna, zieleń oraz nawierzchnia placu). Zadanie zakończone Wykonawca PRD Sp.z.o.o. Mielec Na planowane środki finansowe zł wydatkowano zł.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Inwestycja 2 INFRASTRUKTURA NA PLACU AK INFRASTRUKTURA NA PLACU AK wykonano 4 szt. Kiosków, w tym: 2 kioski RUCH i 2 mała gastronomia. Zadanie zakończono. -Wykonawca ZUB KRAKBUD Dębica -Na planowane środki zł wydatkowano zł.

33

34

35

36 Inwestycja 3 BUDOWA ULICY AKACJOWEJ BUDOWA ULICY AKACJOWEJ zakres rzeczowy mb sieci wodociągowej,133mb kanalizacji deszczowej, 135 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu został zrealizowany w całości. -Wykonawca Firma ARKADA Mielec. -Na planowane środki zł wydatkowano zł.

37

38 Inwestycja 4 BUDOWA ULICY BUDOWLANEJ BUDOWA ULICY BUDOWLANEJ zakres rzeczowy – 96,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz 68 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. Na plan zł, wydatkowano

39

40 Inwestycja 5 BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ zakres rzeczowy – 231,5 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu i 60 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa J.Turek Mielec Na planowane środki zł wydatkowano zł.

41

42 Inwestycja 6 BUDOWA ULICY MIELECKIEGO BUDOWA ULICY MIELECKIEGO zakres rzeczowy 286 mb ulicy z kostki brukowej oraz 78 mb kanalizacji deszczowej – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o. -Na plan zł wydatkowano zł.

43

44 Inwestycja 7 BUDOWA ULICY JASNEJ BUDOWA ULICY JASNEJ zakres rzeczowy 111 mb. ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec -Na plan zł wydatkowano zł.

45

46 Inwestycja 8 BUDOWA ULICY METALOWCÓW BUDOWA ULICY METALOWCÓW – zakres rzeczowy obejmuje 936 mb ulicy i chodnik i ścieżkę rowerową o powierzchni 5510m 2 ). Wykonawca KPRD Kraków. Na plan zł wydatkowano zł.

47

48 Inwestycja 9 BUDOWA ULICY DĄBRÓWKI BUDOWA ULICY DĄBRÓWKI zakres rzeczowy – 289,4 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i 299 mb oświetlenia - zadanie zakończono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. -Na plan zł wydatkowano zł.

49

50 Inwestycja 10 BUDOWA ULICY KARŁOWICZA BUDOWA ULICY KARŁOWICZA zakres rzeczowy – 71 mb ulicy z kostki brukowej – zadanie zakończono. -Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec. -Na plan zł wydatkowano zł.

51

52 Inwestycja 11 WYKUPY GRUNTÓW Kontynuowano wykupy gruntów pod układy drogowe – Powstańców Warszawy –Witosa, Szafera- Wojska Polskiego, Jagiellończyka – Sienkiewicza i obwodnica wschodnia Na plan zł wydatkowano zł.

53

54 Inwestycja 12 MODERNIZACJA BUDYNKÓW: - ROTACYJNYCH -MICKIEWICZA 13 - elewacja MODERNIZACJA BUDYNKÓW: - ROTACYJNYCH -MICKIEWICZA 13 - elewacja budynki rotacyjne – zadanie w trakcie realizacji Mickiewicza 13 – elewacja – wykonano elewację oraz wymianę stolarki. Wykonawca firma ARKADA Mielec Na plan zł wydatkowano zł.

55

56

57 Inwestycja 13 MODERNIZACJA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 2 MODERNIZACJA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO Zadanie zakończone. Wykonano remont kapitalny budynku z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, uzyskując dodatkowo 16 mieszkań w tym: wymiana stolarki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji. Wykonawca MZBM Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

58

59 Inwestycja 14 CMENTARZ KOMUNALNY- OGRODZENIE CMENTARZ KOMUNALNY- OGRODZENIE Wykonano 629 mb ogrodzenia z przęseł z siatki ocynkowanej w ramie z kątownika oraz prętów, 190 słupów i bramę wjazdową. Zadanie zakończone. Wykonawca Kadomex Mielec. Na plan zł. wydatkowano zł.

60

61 Inwestycja 15 WYKONANIE WJAZDÓW MIELEC WITA WYKONANIE WJAZDÓW MIELEC WITA Wykonano 3 szt. elementów wjazdowych na kierunkach Dębica, Tarnobrzeg, Rzeszów. Wykonawca FPUH MECHANIKA SA Leśniak Mielec. Na plan zł wydatkowano zł.

62

63 Inwestycja 16 MONITORING SZKÓŁ Zadanie zakończono. Wykonano monitoring w czterech gimnazjach. Na plan zł wydatkowano zł.

64 Inwestycja 17 ZAKUP KOMPUTERA MZPiŻ Zakupiono komputer dla Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków

65 Inwestycja 18 MODERNIZACJA PARKU NA TERENIE D. OBORSKICH MODERNIZACJA PARKU NA TERENIE D. OBORSKICH Wykonano oświetlenie od ul. Lenartowicza oraz alejek w parku – łącznie 36 opraw oświetleniowych. Wykonawca Firma Elektroinstalacje M.Koszyczarz Mielec Na plan zł wydatkowano zł.

66

67 Inwestycja 19 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH rekultywowano teren przy Cmentarzu Komunalnym oraz boisko sportowe w rejonie ul. Cyranowska- Wojska Polskiego -Na plan zł wydatkowano zł

68

69

70

71 Inwestycja 20 SIEĆ WODOCIĄGOWA SZYBOWCOWA - ORLA SIEĆ WODOCIĄGOWA SZYBOWCOWA - ORLA zakres rzeczowy – 1464 mb sieci wodociągowej. Zadanie zakończono. Wykonawca EMPiS Mielec Na plan zł wydatkowano zł

72

73 Inwestycja 21 ZASILANIE STADIONU I HALI SPORTOWEJ ZASILANIE STADIONU I HALI SPORTOWEJ Dokonano przeizolowania sieci z napięcia 9 kV na 15 kV. Wykonawca firma PREiS Rzeszów. Na plan wydatkowano

74 Inwestycja 22 REMONT SCK – SALA KINOWA REMONT SCK – SALA KINOWA Wykonano wzmocnienie stropu nad salą kinową. Wykonawca firma RESBUD Rzeszów. Na plan zł. wydatkowano zł.

75 Inwestycja 23 BUDOWA LODOWISKA Wybudowano lodowisko o wym. 40x20m wraz z zadaszeniem. Zadanie zakończone. Wykonawca HEFAL Serwis Wodzisław Śląski, a zadaszenie POL-PLAN Zamysłowo. Plan zł wydatkowano zł

76

77 Inwestycja 24 ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR Dokonano zakupu krzesełek do sali sportowo- widowiskowej. Na plan zł wydatkowano zł

78

79 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2002 R. – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

80 Przetarg na wykonawstwo rozstrzygnięto r. jednak ze względu na odwołania od decyzji - pozwolenia na budowę mieszkanki ulicy, rozpoczęcie zadania mogło nastąpić dopiero 4 października przedsiębiorstwo PRD rozpoczęło roboty, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły zakończenie zadania (do wykonania pozostała część nawierzchni). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru końcowego. Plan zadania wynosił zł, wykonanie ,- zł, wydatki nie wygasające ,- zł BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ BUDOWA ULICY ŁOWIECKIEJ

81

82 zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2000 przez Starostwo Powiatowe, miasto jako właściciel ulicy dofinansowuje część kosztów przypadających na stronę Polską. Ze względu na późny okres rozpoczęcia i nie zakończenie całości robót, z tego powodu przesunięto termin finansowania na 2003 r. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową i warstwę dolną z asfaltobetonu. Plan zadania wynosił zł, wykonanie ,- zł, wydatki nie wygasające zł BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE 2000 BUDOWA ULICY K. JAGIELLOŃCZYKA PHARE

83

84 ze względu na wykonywanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy (zakończono w październiku), przetarg na wykonanie robót drogowych można było rozstrzygnąć dopiero Ze względu na warunki pogodowe nie zakończono całości robót w roku 2002 (wykonano roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki, podbudowę i oświetlenie). Obecnie zadanie zakończone, zgłoszone do odbioru. Plan zadania wynosił zł, wykonano zł, wydatki nie wygasające zł BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA BUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA

85

86 Ogłoszony przetarg w dniu r. nie doszedł do skutku ze względu na wysokie kwoty ofert. Następny przetarg z miesiąca września nie rozstrzygnięto ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta. Kolejny przetarg rozstrzygnięto dopiero w listopadzie, z terminem zakończenia robót w roku W roku 2002 wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne oraz część podbudowy tłuczniowej. Wykonawca KALBRUK Mielec. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł BUDOWA ULICY TARGOWEJ BUDOWA ULICY TARGOWEJ

87

88 - wykonano w ramach zadania pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku przychodni przy ul. Chałubińskiego. Do wykonania roku 2003 jest winda dla osób niepełnosprawnych w ZPO Przystań przy ul. Piotr Skargi 19. Na plan zł, wykonanie zł, Wydatki niewygasające MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

89

90 Ze względu na poprawę funkcjonalności budynku pierwotny projekt przebudowy z 2001 r. został zastąpiony projektem zamiennym, który obejmuje: przebudowę wejścia i parteru, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia i elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą została firma ŁAD-BUD Tarnów. Przewidziany termin zakończenia robót sierpień 2003 r. MODERNIZACJA BUDYNKU UM MODERNIZACJA BUDYNKU UM

91

92

93

94 Ogłoszony przetarg dwustopniowy ze względu na zakres i specyfikę zamówienia rozstrzygnięto dopiero w grudniu 2002 r. W lutym 2003 r. została zawarta umowa. Wykonawca firma MICOMP. Plan zadania w 2002 r. wynosił zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające zł ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

95 Inwestycja obejmuje następujący zakres: 1. Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 Server. 2. Dostarczenie systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server wraz z dokumentacją. 3. Zaprojektowanie i dostarczenie oprogramowania użytkowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkownika oraz wersji instalacyjnych na nośniku informacji. 4. Instalacja oprogramowania użytkowego i jego wdrożenie. 5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników. ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

96 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Zadanie będzie realizowane etapami. Harmonogram obejmuje 18 etapów, określono początek i koniec danego etapu w tygodniach od podpisania umowy. Etap I – Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego4 tydzień14 tydzień Etap II – Przygotowanie środowiska pracy systemu12 tydzień15 tydzień (dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu baz danych, dostawa licencji oprogramowania i instalacja na komputerach.) Etap III – Migracja danych i weryfikacja14 tydzień17 tydzień Etap IV – Szkolenie - podsystem EWIDENCJA LUDNOŚCI15 tydzień15 tydzień Etap V – Szkolenie wstępne - podsystem EUROBUDŻET15 tydzień15 tydzień Etap VI – Szkolenie wstępne – podsystem NALEŻNOŚCI15 tydzień15 tydzień Etap VII – Wdrożenie podsystemu KADRY15 tydzień17 tydzień Etap VIII – Wdrożenie podsystemu PŁACE.17 tydzień23 tydzień Etap IX – Wdrażanie podsystemu EUROBUDŻET15 tydzień 24 tydzień Etap X – Wdrożenie podsystemu NALEŻNOŚCI 17 tydzień 34 tydzień Etap XI – Wdrożenie podsystemu DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA34 tydzień36 tydzień Etap XII – Wdrożenie podsystemu USC36 tydzień38 tydzień Etap XIII – Wdrażanie podsystemu KONTROLA REALIZACJI SPRAW36 tydzień41 tydzień Etap XIV – Wdrażanie podsystemu GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM36 tydzień41 tydzień Etap XV – Wdrażanie podsystemu INFORMACJA SYNTETYCZNA38 tydzień42 tydzień Etap XVI - Wdrażanie podsystemu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE38 tydzień42 tydzień Etap XVII - Wdrażanie podsystemu EKOLOGIA38 tydzień41 tydzień Etap XVIII - Praca nadzorowana z aplikacjami systemu MAGISTRAT42 tydzień45 tydzień

97 Ogłoszony przetarg na wykonanie sali sportowej rozstrzygnięto w lipcu 2002 r. z terminem zakończenia budowy w czerwcu 2003 r. Ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Totalizatora Sportowego i Kuratorium Oświaty (łącznie zł), środki z budżetu miasta musiały być założone na całość zadania. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany i konstrukcję dachową. Wykonawca ARKADA Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr 11 BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SP Nr

98

99

100

101

102

103 - część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w grudnia 2002 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego. Całość planu - wydatki niewygasające. ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ

104 Planowany zakres, tj. wymiana stolarki i pokrycia dachowego w ZSO zrealizowano w 100 %, a w Gimnazjum Nr 2 wykonano wymianę stolarki w 100%, remont sali sportowej w 100 %, docieplenie w 90%, nie wykonano warstwy wierzchniej z kolorystyką elewacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wykonawcy: ELTEX Tarnobrzeg, ZRB Mielec. Z powodu opóźnienia w realizacji wymiany stolarki tak w ZSO jak i w Gimnazjum Nr 2 odbioru końcowego dokonano dopiero r. Obecnie zakończono roboty elewacyjne. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR 2 REMONT SZKÓŁ: ZSO TAŃSKIEGO I GIMNAZJUM NR

105

106

107 Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w październiku 2002 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych. Całość planu - wydatki niewygasające. PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH

108 Wykonano stanowisko obserwacji i rejestracji na Komendzie Powiatowej Policji oraz zamontowano 5 kamer, w tym: dwie na SCK w celu monitorowania placu Armii Krajowej i terenu za SCK, po jednej na obiektach MOSiR, ul. Kazimierza Jagiellończyka i ul. Żeromskiego oraz na dworcu PKS. Z powodu braku łączy pozostałe kamery nie mogły być zainstalowane. Spisano porozumienie ze spółką TELE NET Polska z dnia i z TP S.A. z dnia r., które zobowiązują się do udostępnienia kanalizacji teletechnicznej dla celów monitoringu. Wykonawca - COAX Gdańsk. MONITORING

109 Zadanie zakończone, pozostały do wykonania drobne roboty przy nawierzchni ulicy Kusocińskiego na kwotę zł. Wykonawca kanalizacji RPRI Rzeszów. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające zł MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KUSOCIŃSKIEGO

110

111 Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od placu AK do ul. Chopina, z wymianą w 95 % nawierzchni na ciągu pieszym, lecz ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie zakończono. Pozostały odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i dokończenie nawierzchni z kostki został wykonany w 2003 r. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec, wykonawca kanalizacji EMPiS Mielec. Na plan zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD PL. AK DO UL. CHOPINA

112

113 Ogłoszony przetarg na dzień 7 sierpnia 2002 r. został unieważniony ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, dopiero kolejny przetarg przeprowadzony r. wyłonił wykonawcę, którym jest RPRI Rzeszów, z terminem zakończenia zakresu robót na r. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki nie wygasające zł KANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSŁAW KANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSŁAW

114 Ogłoszony pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ firma która wygrała (PREiS Rzeszów) nie podpisała umowy na realizację zadania ponieważ uznała, że dała za niską cenę. W związku z tym wycofała się z realizacji i straciła wniesione wadium w kwocie zł. Dopiero kolejny przetarg doprowadził do podpisania umowy z firmą RPRI Rzeszów. Zadanie w trakcie realizacji. Na plan zł całość to wydatki niewygasające. KANALIZACJA SANITARNA OS. MOŚCISKA KANALIZACJA SANITARNA OS. MOŚCISKA

115 Wykonano oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Wykonawca firma EKOBOKS Kielce. Modernizacja ulicy Legionów realizowana jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ze względu na opóźnienia robót na poszerzeniu poboczy po trasie, w której przebiega kabel oświetleniowy, nie można było zrealizować tych robót. Wykonawca Elektromontaż Rzeszów. Na plan zł, wykonanie zł, Wydatki niewygasające zł OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW OŚWIETLENIE ULIC – W TYM M.IN UL. LEGIONÓW

116

117

118 Ogłoszony przetarg na modernizację wykazał wyższą kwotę niż założona w budżecie, dlatego z ustawą o zamówieniach publicznych przetarg musiał być unieważniony. W związku z czym na modernizację basenu krytego i otwartego przewidziano dodatkowe środki w budżecie na rok W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano firmę PIR PLANER Wrocław. Na plan zł, całość przeszła na wydatki niewygasające. MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU MOSIR – MODERNIZACJA HALI I BASENU

119 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

120 Majątek własny Składniki majątkuWartość Budynki Budowle Środki transportu Pozostałe środki trwałe Grunty

121 Ograniczone prawa Składniki majątkuIlość Zarząd19,55 ha Wieczyste użytkowanie (odpłatnie) 186,24 ha Wieczyste użytkowanie (nieodpłatnie) 118,52 ha Udział w posiadaniu3,40 ha

122 Udział w spółkach Składniki majątkuWartość MZBM sp. z o o MPGK sp. z o o MKS sp. z o o MPEC sp. z o o Elektrociepłownia ARR MARR (akcje) ZUOK sp. z o o Mieleckie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości sp. z o o

123 Wynik budżetu Miasta Mielca za rok Nadwyżka z lat ubiegłych (wg. stany na r.) Deficyt za rok 2002 r Skumulowana nadwyżka na koniec 2002 roku Wolne środki z tytułu nie rozliczonych kredytów Nadwyżka środków na koniec 2002

124 PODSUMOWANIE Jak wynika z analizy przedłożonego sprawozdania dochody budżetowe wykonano w 100,97 % planu, zaś wydatki budżetowe w 98,18 % planu. Przedstawione dane zachowują wzajemną spójność oraz zgodność rachunkową. Nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Mając to na uwadze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2002.

125 Dziękujemy za uwagę Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 25 kwietnia 2003 r Inwestycje i remonty w Gminie Miejskiej Mielec


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za rok 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google