Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1"— Zapis prezentacji:

1 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 Meble Morskie sp. z o.o. Projekt wnioskodawcy Meble Morskie Spółka z o o. pn. Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy Liczba punktów: 96,5 (projekt na pierwszym miejscu listy rankingowej) Całkowita wartość inwestycji: ,00 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Wzrost konkurencyjności na poziomie międzynarodowym Poziom innowacyjności: międzynarodowy Okres stosowania technologii na świecie: nie dłużej niż 1 rok Liczba nowych miejsc pracy (etaty): 4,5

2 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 Meble Morskie sp. z o.o. Opis projektu: Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mebli specjalnego zastosowania – przeznaczonych jako podstawowe wyposażenie statków. Cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia do produkcji wielofunkcyjnego centrum obróbczego CNC Rover C Edge Biesse, które jest urządzeniem sterowanym numerycznie, pozwalającym na kompletną obróbkę elementów z drewna, sklejki, ale przede wszystkim płyt drewnopochodnych (MDF i płyt wiórowych). Projekt wiąże się z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska poprzez zastosowanie materiało i energooszczędnej technologii. Wnioskodawca deklaruje utworzenie własnego działu badawczo – rozwojowego, który będzie kreował nowe produkty. Wnioskodawca nawiązał współpracę z sektorem B+R w zakresie badania, wdrożenia nowej technologii będącej przedmiotem projektu (ZUT w Szczecinie).

3 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 Meble Morskie sp. z o.o. Wydatki w ramach projektu: Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE Wskaźniki produktu: Liczba nabytych nowych środków trwałych: 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy: 4,5 Liczba nowych produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu: 1 Liczba udoskonalonych produktów: 2

4 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna Projekt wnioskodawcy FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna pn. Nowe technologie kluczem do wzmocnienia pozycji spółki Ferroplast na rynkach zagranicznych Liczba punktów: 93 (projekt na drugim miejscu listy rankingowej) Całkowita wartość inwestycji: ,00 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Wzrost konkurencyjności na poziomie międzynarodowym Poziom innowacyjności: międzynarodowy Okres stosowania technologii na świecie: nie dłużej niż 1 rok Liczba nowych miejsc pracy (etaty): 20

5 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii do produkcji wyrobów metalowych (w tym nowatorskich, indywidualnie projektowanych opraw LED). Inwestycja przyczyni się do pozyskania nowych odbiorców z rynku międzynarodowego, jak i rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi klientami zagranicznymi, m.in. poprzez uruchomienie produkcji elementów pojazdów ciężarowych dla firmy Scania. Projekt jest elementem realizacji celu strategicznego spółki, jakim jest osiągniecie pozycji jednego z pięciu najbardziej elastycznych technologicznie w Europie podwykonawców elementów metalowych dla wielkich koncernów międzynarodowych. Wnioskodawca deklaruje utworzenie własnego działu badawczo – rozwojowego, który rozpocznie usystematyzowane prace w zakresie projektowania nowych rozwiązań technologicznych i produktów. Prace wdrożeniowe w zakresie technologii będą prowadzone we współpracy z ZUT w Szczecinie.

6 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna Wydatki w ramach projektu: Zakup ciągu technologicznego do produkcji nowej generacji opraw oświetleniowych: wycinarka laserowa, centrum obróbkowe, giętarka do rur i profili, urządzenie pomiarowe Wskaźniki produktu: Liczba nabytych nowych środków trwałych: 4 Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy: 20 Liczba nowych produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu: 1 Liczba udoskonalonych produktów: 1

7 Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1
"POWER-TECH" EJMA JANUSZ Projekt wnioskodawcy "POWER-TECH" EJMA JANUSZ pn. Wdrożenie technologii produkcji wycinarek laserowych o przełomowej konstrukcji mechanicznej w skali świata typu SPIDER Liczba punktów: 90 (projekt na dziewiątym miejscu listy rankingowej) Całkowita wartość inwestycji: ,00 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Wzrost konkurencyjności na poziomie międzynarodowym Poziom innowacyjności: międzynarodowy Okres stosowania technologii na świecie: nie dłużej niż 1 rok Liczba nowych miejsc pracy (etaty): 21

8 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ Opis projektu: Projekt ma na celu wyprodukowanie nowej generacji urządzeń do wycinania laserowego blach. Projekt wykorzystuje rozwiązania własnego autorstwa: wynalazek w zakresie konstrukcji sterowania głowicą lasera SPIDER. Dodatkowo w konstrukcji zastosowane zostaną materiały kompozytowe (polimerobeton, włókna węglowe) - możliwość ich wykorzystania w obrabiarkach laserowych to również pomysł Wnioskodawcy. Projekt wiąże się z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (redukcja materiałochłonności, odpadów produkcyjnych, zużycia energii elektrycznej, gazów, itp.) Wnioskodawca deklaruje utworzenie własnego działu badawczo – rozwojowego, który będzie prowadził prace nad rozwojem technologii konstrukcji maszyn. Projekt ten jest efektem pracy badawczej prowadzonej od kilku lat, w tym konsultacji z jednostkami badawczymi (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Fraunhofer Institute for Laser Technology w Niemczech).

9 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ Wydatki w ramach projektu: Zakup robót i materiałów budowlanych (m. in. instalacje elektryczne, pneumatyczne, remont pomieszczeń w części laboratoryjnej i biurowej, przebudowa wjazdu na halę), Zakup infrastruktury stricte produkcyjnej (m. in. suwnica 20 ton, frezarki, tokarka, formy do odlewania korpusów maszyny), Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej, Zakup usługi szkoleniowej dla personelu pracującego przy linii produktów Spider.

10 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ
Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1 "POWER-TECH" EJMA JANUSZ Wskaźniki produktu: Liczba nabytych środków trwałych (nowych i używanych): 18 Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych: 3 Powierzchnia przebudowanych nieruchomości zabudowanych: 644 m2 Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy: 21 Liczba nowych produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu: 3 Zmniejszenie ilości odpadów: 2,5 tony Zmniejszenie zużycia energii: kWh Liczba godzin szkoleniowych: 100/Liczba przeszkolonych pracowników przedsiębiorstwa: 21


Pobierz ppt "Przykładowe projekty dofinansowane w ramach konkursu RPOWZ/1. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google