Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia świadczeń w ramach UE Projekt: SSE-MOVE Założenia i cele projektu Jacek Gdański Koordynator Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia świadczeń w ramach UE Projekt: SSE-MOVE Założenia i cele projektu Jacek Gdański Koordynator Projektu."— Zapis prezentacji:

1 11 Promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia świadczeń w ramach UE Projekt: SSE-MOVE Założenia i cele projektu Jacek Gdański Koordynator Projektu Warszawa 24 kwietnia 2013 Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

2 2 Projekt: SSE-MOVE Projekt SSE-MOVE: podstawowe informacje Projekt SSE MOVE: Mobilne zabezpieczenie społeczne/ Zabezpieczenie społeczne w ruchu: promowanie koordynacji w zakresie możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych między wybranymi instytucjami zabezpieczenia społecznego UE, Projekt SSE-MOVE, współfinansowany był przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Projekt trwał od listopada 2011 roku do stycznia 2013 roku, Miał na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych dla pracowników (i ich krewnych), korzystających z prawa do swobodnego przepływu. Warszawa 24 kwietnia 2013

3 3 Projekt: SSE-MOVE Uczestnicy Projektu Projekt obejmował Włochy i cztery nowe kraje członkowskie UE, W centrum zainteresowania działania znaleźli się w szczególności pracownicy przemieszczający się z Czech, Węgier, Polski i Rumunii do Włoch - a następnie powracający do swojego kraju pochodzenia albo osiedlający się w kraju imigracji, Uzasadnienie doboru krajów: Znaczne napływy imigracyjne z 4 krajów do Włoch (zwłaszcza z Rumunii i Polski), Zróżnicowane charakterystyki systemów zabezpieczenia społecznego. 3 Warszawa 24 kwietnia 2013

4 44 Partner wiodący projektu: Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego Włoch, (INPS) Pozostali partnerzy: Fundacja Giacomo Brodolini, (FGB) koordynator naukowy z Włoch Centralny Urząd Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego z Węgier (ONYF) Czeski Urząd Zabezpieczenia Społecznego (CSSA) oraz ERUDICIO Wydział Socjologii i Psychologii, Uniwersytet w Timisoara z Rumunii Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa 24 kwietnia 2013 Projekt: SSE-MOVE

5 5 Udział w projekcie ze strony ZUS Departament Współpracy Międzynarodowej Pan Jacek Gdański – koordynator Projektu Pani Małgorzata Fluks – administrator Projektu Departament Rent Zagranicznych Pan Andrzej Szybkie - ekspert Pani Marta Kućmierz - ekspert Departament Zasiłków Pani Agnieszka Ślazak - ekspert Pani Ewa Miezien - ekspert Warszawa 24 kwietnia 2013

6 66 rozpoznanie głównych przeszkód w realizacji rozporządzeń (WE) 883/2004 i 987/2009, rozpoznanie ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników wynikających z różnorodności krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, wspieranie wzajemnego uczenia się między partnerami projektu (najlepsze praktyki, strategie interwencji), popieranie koordynacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego (poprawa i uproszczenie procedur administracyjnych), wzrost ogólnej świadomości możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych. Projekt: SSE-MOVE Warszawa 24 kwietnia 2013 Cele Projektu

7 7 Projekt: SSE-MOVE I faza: Analiza danych II faza : Ocena przenoszalności (transferability) świadczeń emerytalnych na przykładzie pojedynczych biografii III faza: Proces wzajemnego uczenia się IV faza: Synteza i upowszechnianie wyników Projektu 7 Warszawa 24 kwietnia 2013 Cztery fazy Projektu

8 88 Projekt: SSE-MOVE I faza: Analiza danych Zebranie informacji na temat: Głównych cech systemów zabezpieczenia społecznego, Implementacji nowych przepisów, Wewnętrznych i zewnętrznych barier w swobodnym przepływie pracowników. Główne działania: Przegląd krajowych systemów zabezpieczenia społecznego Analiza rozwiązań prawnych i organizacyjnych Ocena ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników Warszawa 24 kwietnia 2013

9 9 Projekt: SSE-MOVE II faza: Analiza dziesięciu biografii (opracowana przez partnera włoskiego) Analiza dziesięciu konkretnych przypadków w celu dokonania pomiaru stopnia dyskryminacji pracowników mobilnych Główne działania: Identyfikacja 10 reprezentatywnych biografii, różniących się długością pobytu we Włoszech oraz krajem pochodzenia, Symulowanie uprawnień i uzyskiwanych świadczeń, Porównanie wyników dla czterech krajów: czy występują różnice? Czy występują zachęty do przeniesienia się do Włoch? 9 Warszawa 24 kwietnia 2013

10 10 Projekt: SSE-MOVE III faza: Proces wzajemnego uczenia się Cztery spotkania partnerów i innych interesariuszy, - Budapeszt 6-7 września 2012 - Praga 11-12 października 2012 - Warszawa 15-16 listopada 2012 - Timisoara 3 grudnia 2012 Udział dwóch przedstawicieli każdego partnera w spotkaniu, Raporty robocze przygotowywane przez poszczególnych parterów na podstawie wyników faz 1 i 2, Raport syntetyczny sporządzony po każdym spotkaniu. 10 Warszawa 24 kwietnia 2013

11 11 Projekt: SSE-MOVE IV faza: Synteza i upowszechnienie wyników Główne produkty Projektu (pierwsze trzy sporządzone w sześciu językach): Broszury na temat działań prowadzonych w ramach Projektu, Strona internetowa zawierająca informacje o prawach pracowników, Podręcznik podsumowujący wyniki Projektu (faz 1-3) zawierający sugestie co do zmian polityki na poziomie krajowym i UE, Końcowa konferencja Projektu z udziałem ekspertów, polityków i interesariuszy - Rzym 25 stycznia 2013 r. 11 Warszawa 24 kwietnia 2013

12 12 Projekt: SSE-MOVE Warszawa 24 kwietnia 2013 Strona internetowa Projektu: www.inps.it

13 13 Projekt: SSE-MOVE Klasyfikacja zidentyfikowanych problemów z mobilnością i transferowalnością uprawnień Ekonomiczne – symulacje przygotowane w ramach Projektu wskazują na zróżnicowany poziom świadczeń i poziom życia w poszczególnych państwach, Prawne – mogą zniechęcić do swobodnego przepływu osób, bariery na poziomie prawa krajowego jak i prawa UE, Proceduralne – zacieśnianie współpracy między instytucjami. Warszawa 24 kwietnia 2013

14 Dziękuję


Pobierz ppt "11 Promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia świadczeń w ramach UE Projekt: SSE-MOVE Założenia i cele projektu Jacek Gdański Koordynator Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google