Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE SZANSĄ PRZYSPIESZENIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Serwis Samorządowy PAP Informacje dla samorządu, o samorządzie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE SZANSĄ PRZYSPIESZENIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Serwis Samorządowy PAP Informacje dla samorządu, o samorządzie,"— Zapis prezentacji:

1 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE SZANSĄ PRZYSPIESZENIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Serwis Samorządowy PAP Informacje dla samorządu, o samorządzie, z samorządu Rosnąca rola Internetu w komunikacji środowisk

2 2 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Internetowa gazeta samorządowców Do 16 lutego 2007 r. Serwis Samorządowy PAP odnotował ponad 8,6 mln. odwiedzin (statystyka obejmuje okres od maja 2004 r.)

3 3 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Jedyna w Polsce codzienna, internetowa gazeta samorządowców – istnieje od trzech lat. Największe medium informacji samorządowej - w 2006 r. odnotowaliśmy 2,4 mln odwiedzin. Internetowa gazeta samorządowców

4 4 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Dziennie Serwis notuje przeciętnie ponad 12 tys. odwiedzin (week-day) – w skali miesiąca 250 tys. Liczba czytelników systematycznie rośnie. Co roku dwukrotny wzrost liczby czytelników

5 5 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Serwis czytany jest jak codzienna gazeta – najwięcej odwiedzin w godzinach porannych Czytany jak gazeta

6 6 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej W ciągu tygodnia (w dni robocze) rozkład liczby odwiedzin jest na podobnym poziomie Czytany jak gazeta

7 7 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Media tradycyjne: prasa, radio, telewizja - surowa selekcja informacji obcych, - surowa reglamentacja miejsca na informacje obce, - trudno przebić się z informacją samorządową czytelnik traktowany jest przedmiotowo Komunikacja: bez ograniczeń oraz dwustronna Internet: - zapewnia wymianę informacji real time - dostępny, prosty w obsłudze, demokratyczny, - otwarte zasoby informacyjne - bogate możliwości uczestniczenia czytelników w wymianie informacji czytelnik jest naszym partnerem Co wyróżnia Serwis Samorządowy?

8 8 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Podmiotowy i aktywny udział czytelników Informacje przygotowywane przez dziennikarzy PAP Informacje przygotowywane przez samorządy

9 9 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Internetowa gazeta samorządowców Internetowy Serwis Informacji Samorządowej – autonomiczna zakładka na stronie głównej redagowana przez współpracujące z redakcją urzędy marszałkowskie Od marca 2005 Internetowy Serwis Informacji Samorządowej odnotował ponad 3,5 mln. odwiedzin

10 10 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Udział w ogólnopolskim forum wymiany informacji Udział w ogólnopolskim forum wymiany informacji Informacja zawarta na podmiotowych stronach samorządów województw jest rozproszona i niejednorodna. Serwis Samorządowy PAP – jako portal środowiskowy – standaryzuje informacje, agreguje oraz systematyzuje.

11 11 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Udział w otwartym forum wymiany informacji Udział w otwartym forum wymiany informacji Specyfika Internetu – portalu środowiskowego – stwarza niemal nieograniczone możliwości otwartej wymiany poglądów, prezentacji stanowisk. Codzienne na łamach Serwisu Samorządowego ukazuje się 20-30 informacji nadsyłanych w korespondencji przez urzędy samorządowe. Takiej możliwości nie stwarza żadne tradycyjne medium.

12 12 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Platforma wymiany dobrych praktyk Serwis Samorządowy jest źródłem codziennych informacji gospodarczych adresowanych do samorządowców i jednocześnie miejscem prezentacji gospodarczych działań samorządu terytorialnego

13 13 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Prezentacja opinii środowiska samorządowego Raporty opracowane na podstawie wyników badań prezentujemy na konferencjach prasowych w Centrum Prasowym PAP, przedstawiamy komisjom sejmowym i senackim, właściwym ministerstwom i agendom rządowym. Ankiety i raporty redakcyjne

14 14 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Bezpośrednia wymiana opinii z mieszkańcami i samorządowcami W ramach współpracy z urzędami marszałkowskimi zorganizowaliśmy czaty z 12 marszałkami województw. Relację prezentujemy w Serwisie, zamieszczamy także odpowiedzi na pytania, na które zabrakło czasu.

15 15 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Newsletter Serwisu Samorządowego – precyzyjne dotarcie z informacją Codziennie do blisko 6,1 tys. odbiorców wysyłany jest newsletter z zapowiedzią materiałów w najbliższym Serwisie, tytuły zapowiedzi są linkowane z tekstami.

16 16 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są czytelnicy Serwisu Samorządowego PAP Redakcja Serwisu Samorządowego PAP zainteresowana uzyskaniem informacji na temat czytelników przeprowadziła badanie, którego zasadniczą częścią było uzyskanie danych mówiących o profilu użytkownika Dodatkowo ważne było poznanie oceny serwisu, częstotliwości korzystania oraz najbardziej interesujących (poszukiwanych) tematów przez użytkowników Kim są czytelnicy Serwisu Samorządowego PAP Omówienie badań

17 17 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Badanie było realizowane w dniach 27-29 marca 2006 roku Metoda badania polegała na wypełnieniu i wysłaniu ankiety zamieszczonej na stronach internetowych serwisu http://www.samorzad.pap.pl/ Próba N=560 ankiet (z próby zostało wykluczonych 12 ankiet, które powtarzały się po wszystkich polach, łącznie z polami IP i komputer) Respondenci uczestniczyli w badaniu dobrowolnie. Mimo bardzo wysokiego odsetka całkowicie wypełnionych ankiet, pozostała część została uzupełniona w pewnym zakresie, co powoduje zmienną liczbę n przy badaniu poszczególnych cech. Struktura próby

18 18 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są nasi czytelnicy… Demografia Kim są nasi czytelnicy… Demografia 52,8% osób wysyłających ankiety stanowiły kobiety Najliczniejszą grupą wiekową byli ludzie w przedziale wiekowym 41-50 lat PŁEĆ N=557 WIEK N=536 Kobiety Mężczyźni

19 19 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są nasi czytelnicy… wykształcenie Kim są nasi czytelnicy… wykształcenie Ponad 85% czytelników zadeklarowało wykształcenie wyższe lub licencjat, ani jedna osoba nie podała wykształcenia zawodowego N=557

20 20 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są nasi czytelnicy… zawód/pełnione obowiązki Kim są nasi czytelnicy… zawód/pełnione obowiązki Prawie 2/3 osób, które wysłało ankiety określiło się jako inny pracownik samorządowy, co w połączeniu ze stanowiskiem kierownik urzędu daje niemal 85% z całej próby - 86,5%czytelników serwisu to samorządowcy N=554

21 21 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są nasi czytelnicy… co najbardziej ich interesuje Kim są nasi czytelnicy… co najbardziej ich interesuje 75% respondentów zainteresowanych jest głównie prawem, prawie połowa finansami, a ponad 40% zagadnieniami e-administracji spośród 542 ankietowanych, aż 63 % czyta codziennie newsletter serwisu odbierają newsletter – 62,9 proc. nie odbierają newslettera – 37,1proc.

22 22 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Zawartość Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej – statystyka tekstów Statystyka obejmuje okres od 01.03.2006 do 21.06.2006, Kategorie Liczba wiadomości Edukacja 40 Europa 61 Gospodarka168 Kultura147 Prawo53 Zdrowie48 Środowisko24 Zawartość Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej – statystyka tekstów

23 23 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Kim są nasi czytelnicy… jak często nas czytają, jak oceniają Kim są nasi czytelnicy… jak często nas czytają, jak oceniają Wnioski badawcze - Najwięcej, bo ponad 39% czytelników serwisu, to pracownicy gmin wiejskich; - 8,45 (w skali 1-10) taką ocenę wystawili czytelnicy Serwisowi Samorządowemu PAP; - Niemal połowa osób wystawiła 9 lub 10, ponad 80% oceniło serwis na 8, 9 lub 10; - 76,3% osób czyta serwis codziennie, a ponad 95% co najmniej 2-3 razy na tydzień; - 75% respondentów zainteresowanych jest głównie prawem, prawie połowa finansami, a ponad 40% zagadnieniami administracji; - spośród 542 ankietowanych, aż 63 % czyta codziennie newsletter serwisu; - Kobiety (8,67) oceniły serwis wyżej od mężczyzn (8,21). - z porównania statystyki tekstów, jakie ukazały się w Serwisie oraz preferencji czytelniczych sygnalizowanych w badaniach wynika, że Internetowy Serwis Informacji Samorządowej zaspokaja oczekiwania czytelników pod względem najważniejszych zagadnień: gospodarka, prawo, integracja europejska

24 24 Serwis Samorządowy PAP - wiodące medium informacji samorządowej Nieobecni - w Serwisie Samorządowym PAP - nie mają racji


Pobierz ppt "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE SZANSĄ PRZYSPIESZENIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Serwis Samorządowy PAP Informacje dla samorządu, o samorządzie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google