Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 will/going to/ present continuous future

3 Podstawowe informacje Za pomocą Will, going to oraz czasu present continuous wyrażamy wydarzenia lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości. Will stosujemy kiedy przewidujemy, przepowiadamy lub prognozujemy przyszłość. Są to sytuacje nagłe, spontaniczne, nie zaplanowane. Going to oznacza zamiar. Za pomocą tego wyrażenia mówimy o przyszłości zaplanowanej. Present continuous to czas teraźniejszy, za pomocą którego możemy wyrazić także przyszłość. Są to wydarzenia lub czynności, które są zaplanowane, umówione, ustalone i na pewno będą mialy miejsce w przyszłości.

4 will przewidywanie

5 Mark, a teenage high school student is seeing a fortune-teller. Mark, nastoletni licealista spotyka się wróżką. A fortune-teller is predicting his future. Wróżka przepowiada mu przyszłość. Mark: Who will I be in the future? Mark: Kim będę w przyszłości? Fortune-teller: Youll be a famous D.J. Fortune-teller: Będziesz sławnym D.J-em. Mark: A famous D.J? Yeah, its possible. I love club music. Mark: Sławnym D.J-em…? Tak, to możliwe. Uwielbiam muzykę klubową. Mark: Will I form my band? Mark: Czy stworzę swój zespół? Fortune-teller: No, you wont. Youll perform solo. Wróżka: Nie. Będziesz występować solo.

6 Fortune-teller: Yes, you will. Your future will be bright. Youll be rich and famous. Youll do interviews, youll have lots of fans. Youll give autographs. Wróżka: Tak. Twoja przyszłość będzie świetlana. Będziesz bogaty i sławny. Będziesz udzielał wywiadów. Będziesz miał mnóstwo fanów. Będziesz rozdawał autografy. Mark: Will I make a career? Mark: Czy zrobię karierę? Mark: Will I be happy? Mark: Czy będę szczęśliwy? Fortune-teller: Not, completely. Youll be busy and lonely as well. You wont have real friends and family. Youll miss it. Wróżka: Nie całkiem. Będziesz zajęty i samotny zarazem. Nie będziesz miał prawdziwych przyjaciół i rodziny. Będzie tobie tego brakować.

7 Mark: Will I fall in love? Mark: Czy się zakocham? Fortune-teller: Maybe, you will. Maybe, you wont. I wont tell you more. One thing is sure. Your fate is in your hands. You can influence it, if you want. Wróżka: Może tak. Może nie. Nie powiem tobie więcej. Jedna rzecz jest pewna. Twój los jest w twoich rękach. Możesz na niego wpłynąć, jeśli chcesz.

8 Going to zamiar

9 konstrukcja

10 Zdania twierdzące osoba I I You He She It We You They Czasownik być am are is are zamiar going to Czasownik Forma podstawowa study In Oxford. Okolicznik miejsca

11 Pytania i odpowiedzi czasownik być Am Are Is Are I you he she it we you they osoba zamiar going to czasownik forma podstawowa study? Yes, I am you are he is she is it is we are you are they are No, Im not you arent he isnt she isnt it isnt we arent you arent they arent odpowiedzi

12 Zdania przeczące osoba I You He She It We You They czasownik być m not arent isnt arent zamiar going to in Cambridge. study czasownik forma podstawowa okolicznik miejsca

13 The fortune-tellers predictions has fulfilled. Przepowiednie wróżki spełniły się. At the moment Mark is doing an interview. He is telling reporters about his plans. W tym momencie Mark udziela wywiadu. Opowiada reporterom o swoich planach. Reporter: Last year you released the album which reached a top of the world charts. It seems you achieved almost everything. What are you going to do in the future? Reporter: W zeszłym roku wydałeś album, który zdobył szczyty światowych list przebojów. Wydaje się, że osiągnąłeś już prawie wszystko. Co zamierzasz na przyszłość? Mark: Well, Im not going to stop recording. Im going to finish recording my second album. Its going to be better than the previous one. Mark: Hm.., Nie zamierzam przestać nagrywać. Zamierzam ukończyć nagrywanie mojego drugiego albumu. Zapowiada się, że będzie on jeszcze lepszy niż poprzedni. Reporter: When is it going to be in shops? Reporter: Kiedy pojawi się w sklepach? Mark: It is going to be in shops at the beginning of the next year, I suppose. Mark: Przypuszczam, że będzie w sklepach na początku przyszłego roku.

14 Reporter: Are you going to change anything? I mean the music, the image, the style… Reporter: Czy zamierzasz cokolwiek zmienić? Chodzi mi o muzykę, image, styl… Mark: Good question! My next album is going to be more chilling. Im going to start cooperation with the best Carribean D.J, Sam Gothard. Besides, Im going to change my hairstyle. I was thinking about cutting my hair. Mark: Dobre pytanie! Zapowiada się na to, że mój nowy album będzie bardziej relaksujący. Zamierzam nawiązać współpracę z najlepszym D.J-em z Karaibów, Samem Gothardem. Poza tym, zamierzam zmienić fryzurę. Myślałem o ścięciu włosów. Reporter: Do you plan a tour after releasing your latest album? Reporter: Czy planujesz trasę koncertową po wydaniu swojej najnowszej płyty? Mark: Obviously, yes. Im going to arrange an exclusive worldwide music event with the best-known and prominent club artist. Mark: Oczywiście, że tak. Zamierzam zaaranżować jedyne w swoim rodzaju światowe wydarzenie muzyczne z najsłynniejszymi, wybitnymi klubowymi artystami. Reporter: Oh, thats fabulous. We just cant wait for it. Good luck to you! Reporter: Oh, wspaniale. Nie możemy się po prostu doczekać! Powodzenia!

15 Present Continuous plan

16 Mark is talking on the phone with his new girlfriend, Jenny. Mark rozmawia przez telefon ze swoją nową dziewczyną, Jenny. They are arranging a date. Umawiają się na randkę. Mark: Hello, honey! What are you doing this evening? Perhaps, we could go out together? Mark: Cześć kochanie! Co robisz dziś wieczorem? Może, wyjdziemy gdzieś razem? Jenny: Im sorry. Im busy. Dont you rememer that Im having my Spanish language course on Thursday evenings. How about tommorrow evening? Jenny: Przykro mi. Jestem zajęta. Czyżbyś nie pamiętał że mam kurs języka hiszpańskiego w czwartkowe wieczory? Co powiesz na jutrzejszy wieczór? Mark: Oh, Im afraid I cant make it. Tomorrow in the evening Im working on the new album till late hours in a recording studio. Lets meet the next morning, then. Mark: Oh.. Obawiam się, że nie mogę. Jutro wieczorem pracuję do późna nad nowym albumem w studiu nagrań. Spotkajmy się następnego ranka w takim razie.

17 Jenny: Im leaving for a 3-day computer training to Manchester early on Saturday morning. I told you about it. Why dont we meet when Im back. Are you free on Monday evening? Jenny: Wyjeżdzam na 3-dniowy kurs komputerowy do Manchesteru wcześnie w sobotę rano. Mówiłam tobie o tym. Może spotkamy się po moim powrocie? Czy jesteś wolny w wieczorem w poniedziałek? Mark: Hang on… Let me check in my diary. Oh, No!... On Monday evening Im meeting with my fans. You know … autographs, photo sessions, interviews and things like that… Mark: Poczekaj…. Sprawdzę w kalendarzu. O, nie!!! W poniedziałkowy wieczór spotykam z fanami. No wiesz… autografy, sesja fotograficzna, wywiady i takie tam… Jenny: Youre meeting your fans on Monday… I can see we are both too busy. We cant arrange a meeting this time. Jenny: Spotykasz się z fanami w poniedziałek…. Widzę, że oboje jesteśmy zbyt zajęci. Nie możemy umówić się tym razem. Mark: I think, Ill call you in a few days. Mark: Myślę, że zadzwonię do ciebie za kilka dni. Jenny: Sure, I hope well manage to meet next time. See you! Jenny: Pewnie. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać. Do zobaczenia! Mark : O.K. Bye, bye ! Mark: O.K. Pa!.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google