Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Warschau Warszawa

3 In der Stadt befinden sich zahlreiche Universitäten, Theater, und Baudenkmäler. W mieście znajdują się liczne uczelnie, teatry i zabytki. Warschau ist die Hauptstadt und die größte Stadt Polens. Sie liegt an der Weichsel und hat über 1,7 Mio. Einwohner. Das ist eines der wichtigsten Verkehrs-, Wirtschafts- und Handelszentren und auch von großer politischer und kultureller Bedeutung. Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski. Leży nad Wisłą i liczy 1,7 mln. mieszkańców. To jedno z najważniejszych centrów komunikacyjno- gospodarczo - handlowych o dużym znaczeniu politycznym i kulturalnym.

4 In der historischen Altstadt Warschaus steht das Königliche Schloss. Seine ältesten Teile stammen aus dem XIV Jahrhundert und sind gotisch gestaltet. Im Jahre 1939 brannte er nieder und musste von Neuem aufgebaut werden. W zabytkowej starówce Warszawy stoi Zamek Królewski. Jego najstarsze części pochodzą z XIV wieku i są zbudowane w stylu gotyckim. W roku 1939 zamek spłonął i musiał zostać na nowo odbudowany.

5 Besonders sehenswert ist der Senatorenraum, in dem am 3. Mai 1791 die polnische Verfassung unterzeichnet wurde. Ebenso reizvoll ist der Marmorraum, der sehr pompös mit dem Gold und dem Marmor geschmückt wurde. Die anderen königlichen Gemächer sind auch herrlich. Szczególnie godna uwagi jest Sala Senatorska, w której 3 maja 1791 została podpisana Polska Konstytucja. Równie piękna jest Sala Marmurowa, która jest pompatycznie przystrojona złotem i marmurem. Inne komnaty królewskie są równie wspaniałe.

6 Hier wird das Herz von Frédéric Chopin aufbewahrt. Tutaj spoczywa serce Fryderyka Chopina. Die Heiligkreuzkirche ist eines der wichtigsten Warschauer Gotteshäuser mit einer großen Christusfigur vor dem Eingang. Sie wurde im XVII Jht. im Barockstil erbaut. Der Hauptschiff ist 70 m lang, 39 m breit und 20 m hoch. Den Grundstein legte der König Jan III. Sobieski. Kościół św Krzyża z figurą Chrystusa przy wejściu jest jedną z naj-ważniejszych świątyń Warszawy. Został wybudowany w XVII w. w stylu barokowym.Nawa główna ma 70 m długości, 39 m szerokości i 20 m wysokości. Kamień węgielny położył król Jan III Sobieski.

7 das Verkehrszentrum - centrum komunikacyjne das Wirtschaftzentrum - centrum gospodarcze die Bedeutung - znaczenie die Altstadt - starówka das königliche Schloss - zamek królewski er brannte nieder - spalił się sie wurde unterzeichnet - została podpisana er wurde geschmückt - został ozdobiony herrlich - wspaniały die Heiligkreuzkirche - Kościół św. Krzyża aufbewahren - przechowywać Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

8 Die Altstadt ist der ältester Stadtteil (XIII Jahrhundert) und das historische Zentrum von Warschau. Im Mittelpunkt liegt der wunderschöne Marktplatz mit seinen vielen Restaurants. Die Altstadt wurde von der UNESCO 1980 zum Weltkulturerbe erklärt. Stare Miasto jest najstarszą częścią miasta (XIII wiek) i historycznym centrum Warszawy. Po środku leży wspaniały rynek z wieloma restauracjami. Stare Miasto zostało wpisane przez UNESCO w roku 1980 na listę światowego dziedzictwa kultury.

9 Der Palast Wilanów ist die Sommerresidenz des Königs Jan III. Sobieski. Erbaut wurde es in den Jahren 1677-1696. Neben dem weitläufigen Park können die Besucher das Innere des Schlosses besichtigen, in dem sich verschieden Kunstausstellungen befinden. Pałac Wilanów jest rezydencją letnią króla Jana III Sobieskiego. Została ona wybudowana w latach 1677 - 1696. Obok rozległego parku mogą turyści zwiedzać wnętrze pałacu, w którym znajdują się różne wystawy dzieł sztuki. Die Anlage ist besonders beliebt als Fotokulisse für Hochzeitsgesellschaften. Obiekt jest szczególnie ceniony jako tło do zdjęć weselnych.

10 In Warschau befindet sich Schokoladenhersteller E.Wedel. Seine Produkte mit der über 150-jährigen Tradition gehören zu einem der schmackhaftesten in Polen. Das Firmgeschäft mit elegantem Café hält für seine Gäste verschiedene Variationen von Schokopralinen. W Warszawie znajduje się fabryka czekolady E.Wedel. Wyroby te mają 150 letnią tradycję należą do jednych z najsmaczniejszych w Polsce. Sklep firmowy z elegancką kawiarnią oferuje swoim gościom różne zestawy czekoladek.

11 In Lazienki Park, im Rosengarten befindet sich das im Jahre 1926 aufgestellte, beliebte Chopin Denkmal. Es zeigt den Komponist in einer sitzenden Pose und befindet sich zwischen dem im Jahre 1820 aus Holz gebauten Dianatempel und der alten Orangerie. W Parku Łazienkowskim, w ogrodzie różanym znajduje się znany, pochodzący z roku 1926 pomnik Chopina. Przedstawia on kompozytora w pozycji siedzącej i znajduje się między wybudowaną w roku 1820 drewnianą świątynią Diany i dawną oranżerią. Vor diesem Denkmal finden an jedem Sonntag ab 12 Uhr regelmäßig Konzerte statt. Przed tym pomnikiem odbywają się w każdą niedzielę od godziny 12 regularne koncerty.

12 Warszawa Centralna ist der wichtigste Bahnhof in Warschau und einer der größten unterirdischen Bahnhöfe Europas. Er ist über den Warschauer Zentraltunnel mit den benachbarten Bahnhöfen Warschau Ost und Warschau West verbunden. Warszawa Centralna jest najważniejszym dworcem w Warszawie i jednym z naj- większych dworców podziemnych Europy. Jest połączony przez Warszawski Tunel Centralny z sąsiadującymi dworcami: Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

13 die einstige Sommerresidenz - była rezydencja letnia weitläufig - rozległy der Rosengarten - ogród różany eine sitzende Pose - pozycja siedząca regelmäßig - regularnie unterirdisch - podziemny benachbart - sąsiadujący ist verbunden - jest połączony der wichtigste Bahnhof - najważniejszy dworzec aus Holz - z drewna die alte Orangerie - stara oranżeria Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

14 Die Ujazdowski-Alleen beginnen am Platz der Drei Kreuze. Südöstlich zweigt die Wiejska- Straße ab, an der sich die Gebäude des Sejms und Senates befinden. Die eigentlichen Ujazdowski-Alleen zweigen vom Platz der Drei Kreuze nach Süden ab. Aleje Ujazdowskie zaczynają się przy Placu Trzech Krzyży. Na południowym wschodzie odgałęzia się od nich ulica Wiejska przy, której znajduje się budynek sejmu i senatu. Główne rozgałęzienie Alei Ujazdowskich biegnie od Placu Trzech Krzyży na południe. An der östlichen Seite der Alleen befinden sich die wichtigsten Parkanlagen Warschaus. Po stronie wschodniej Alei znajdują się najważniejsze tereny parkowe Warszawy.

15 Der Kultur - und Wissenschaftspalast ist zwischen 1952 und 1956 im Baustil des Sozialistischen Klassizismus in Warschau errichtetet. Das ist 231 Meter hoher Wolkenkratzer. Er war nach seiner Fertigstellung das zweithöchste Gebäude Europas. Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w Warszawie w latach 1952 - 1956 w stylu klasycyzmu socjalistycznego. Jest to wieżowiec o wysokości 231 m. Kiedy ukończono jego budowę był on drugim co do wielkości budynkiem w Europie.

16 An dem Piłsudski-Denkmal vorbei eröffnete sich der groβe Platz vor dem Grab des Unbekannten Soldaten, der regelmäβig für feierliche Staatsfeste genutzt wird. Das Grab des unbekannten Soldaten wird seit 1923 mit äuβerstem Respekt behandelt. Obok pomnika Piłsudzkiego rozpościera się duży plac przed Grobem Nieznanego Żołnierza, który jest wykorzystywany regularnie do świętowania uroczystości państwowych. Grób Nieznanego Żołnierza od roku 1923 jest traktowany z największym szacunkiem. Jemand hat spontan die Aufschrift: Hier ruht ein unbekannter Soldat an den Arkaden des ehemaligen Palais angebracht. Ktoś umieścił spontanicznie napis na arkadach dawnego pałacu "Tu spoczywa nieznany żołnierz".

17 Die Sigismundssäule, im Herzen der Stadt am Schlossplatz gelegen, ist eines der Wahrzeichen der Stadt Warschau. Auf der Säule thront ein Denkmal des polnischen Königs Sigismunds des Dritten Wasas aus der schwedischen Dynastie Wasa. Kolumna Zygmunt znajduje się w sercu miasta, na Placu Zamkowym, jest jednym z symboli miasta Warszawy. Na kolumnie umieszczony jest pomnik Króla Polskiego Zygmunta III Wazy, ze szwedzkich dynastii Wazów.

18 Sonntags gehen die Warschauer gerne im Lazienki-Park spazieren und die Kinder spielen mit den Eichhörnchen oder füttern die Karpfen. Im ganzen Park verstreut liegen reizvolle klassizistische und romantische Bauten. W niedzielę Warszawiacy chętnie spacerują po Parku Łazienkowskim a dzieci bawią się z wiewiórkami lub dokarmiają karpie. W całym parku są rozproszone piękne budowle klasycystyczne i romańskie. König Stanisław August Poniatowski, ließ 1775-1793 ein altes Badehaus zum Sommersitz umbauen. Król Stanisław August Poniatowski polecił w latach 1775 – 1793 przebudować dawną łaźnię na letnią rezydencję.

19 die drei Kreuze - trzy krzyże der Wolkenkratzer - wieżowiec unbekannt - nieznany regelmäβig - regularny die Aufschrift - napis ein unbekannter Soldat - nieznany żołnierz mit Respekt behandeln - traktować z szacunkiem die Säule - kolumna das Eichhörnchen - wiewiórka füttern - karmić ein altes Badehaus - dawna łaźnia Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.

20 Der Königstrakt in Warschau verläuft von der Altstadt bis nach Wilanow. Er hat rund 10 km der Länge. Er gliedert sich in Krakauer Vorstadt und Neue Welt, so heißen die beiden Strassen, die unbemerkt in einander übergehen. Trakt Królewski w Warszawie biegnie od Starego Miasta aż do Wilanowa. Ma ok. 10 km. Dzieli się na Karkowskie Przedmieście i Nowy Świat, tak nazywają się obie ulice, które niepostrzeżenie łączą się ze sobą.

21 Die Neue Welt beginnt am Staszic-Palast und führt über das Rondo de Gaulle bis zum Platz der Drei Kreuze. Sie ist eine der beliebtesten Flanier- und Einkaufsmeilen Warschaus. Hier befinden sich das Kossakowski Palais, und Palais Branicki. Nowy Świat zaczyna się przy Pałacu Staszica i prowadzi przez Rondo de Gaulle do Placu Trzech Krzyży. Jest to najbardziej ulubiona trasa spacerowo – zakupowa Warszawy. Tutaj znajduje się Pałac Kossakowskiego i Pałac Branickich. Auf dem Rondo de Gaulle steht eine künstliche Palme. Przy Rondzie de Gaulle stoi sztuczna palma.

22 Seit 1989 begann sich eine Wende in der historischen Warschauer Architektur und sind immer mehr gläserne Gebäude entstanden. Den Anfang machte der Blaue Wolkenkratzer der am Bankenplatz an der Stelle der ehemaligen Synagoge fertiggestellt wurde. Od roku 1989 rozpoczęły się zmiany w zabytkowej warszawskiej architekturze i powstawało coraz więcej "szklanych domów". Zapoczątkował je Niebieski Wieżowiec, który postawiono przy Placu Bankowym na miejscu dawnej synagogi.

23 Die Neustadt entstand zum Ende des XIV Jahrhunderts. Die meisten Gebäude mussten in den 50er Jahren wieder aufgebaut werden. Als wichtigste Strasse gilt Fretastrasse, da sie sich durch die gesamte Neustadt (vom Barbakane aus) zieht. Nowe Miasto powstało pod koniec XIV wieku. Większość budynków musiano na nowo odbudować w latach 50 tych. Za najważniejszą uchodzi ulica Freta ponieważ biegnie przez całe Nowe Miasto (od Barbakanu). Im Jahre 1791 wurde die bis dahin unabhängige Neustadt dann zu Warschau eingemeindet. W roku 1791 niezależne dotąd Nowe Miasto zostało przyłączone do Warszawy.

24 Der Frederic-Chopin-Flughafen ist der wichtigste und der größte internationale Flughafen Polens. Er ist der Heimatflughafen von Polskie Linie Lotnicze (LOT). Er liegt etwa 10 km vom Stadtzentrum entfernt – im Ortsteil Okęcie. Lotnisko Fryderyka Chopina jest najważniejszym i największym lotniskiem międzynarodowym Polski. Jest macierzystym lotniskiem Polskich Lini Lotniczych (Lot). Leży ok. 10 km od centrum miasta, w dzielnicy Okęcie.

25 er gliedert sich - dzieli się die Vorstadt - przedmieście unbemerkt - niezauważalnie die Wende - zmiana aufgebaut werden - zostać odbudowanym unabhängig - niezależny im Ortsteil - w dzielnicy die meisten Gebäude - większość budynków die wichtigste Strasse - najważniejsza ulica neue Stadt - nowe miasto der Heimatflughafen - lotnisko macierzyste Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google