Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA (ul. Niemierzyńska) III posiedzenie Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii 14 październik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA (ul. Niemierzyńska) III posiedzenie Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii 14 październik."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA (ul. Niemierzyńska) III posiedzenie Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii 14 październik 2008 roku,

2 CEL Przygotowanie na terenie Szczecina (w okolicach centrum miasta) obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze wysokich technologii, badań i rozwoju.

3 Zakładane rezultaty Centrum biznesowo-technologiczne: –100 000 m 2 powierzchni biurowej (klasy A i A+), laboratoryjnej, technicznej, ogólnego przeznaczenia –3 000 ÷ 4 000 miejsc pracy w obszarze zaawansowanych technologii –1000 miejsca pracy dla obsługi zmiana wizerunku miasta wzrost przychodów z podatków CIT i PIT do budżetu miasta rewitalizacja Niebuszewa

4 Założenia Parku Miejsce powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej firm w zakresie wysokich technologii, nowe miejsca pracy, legalna działalność, synergia działania, Nowo powstającym podmiotom i istniejącym już na rynku firmom oferować będą szereg usług, m.in. odpowiednią infrastrukturę (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, laboratoria, urządzenia i wyposażenie techniczne), dostęp do funduszy ryzyka oraz poręczeniowych i pożyczkowych, bazę danych o potencjalnych wysoko wykwalifikowanych pracownikach, prowadzenie księgowości, obsługa prawna, wspólny marketing oraz "klimat przedsiębiorczości i innowacyjności"

5 Etapowanie prac Etap 0 Etap 1: –Centrum Innowacji (1a) –Inkubator Przedsiębiorczości (1b) –Centrum Komputerowe (1c) –Centrum Szkoleniowe IT (1d) Etap 2 – Centrum Biznesowe 1 Etap 3 – Centrum Biznesowe 2 Etap 4 – Centrum Kongresowe

6 Zdjęcie lotnicze

7

8 Podział funkcjonalny

9 Wizualizacja ogólna

10 Wizualizacja

11 Google Earth

12 Etap 0 Budynek zlikwidowanej szkoły: –siedziba SPNT –inkubator dla studentów i absolwentów wyższych uczelni –inkubator dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą – mikro firmy Zagospodarowanie parku Budynek Gimnazjum (w przyszłości)

13 Etap 1 Centrum Innowacji (1a) Inkubator Przedsiębiorczości (1.b) Centrum Komputerowe (1.c) Centrum Szkoleniowe IT (1.d)

14 Centrum Innowacji (1a) W obiektach o wysokim standardzie technicznym prowadzić będą działalność firmy w zakresie wysokich technologii, technik informacyjnych oraz ośrodki badawczo- rozwojowe w zakresie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Lokalizacja firm o specjalizacji w obszarze e- commerce, outsourcing, bankowość elektroniczna, telepraca, telemedycyna. e- learning, call center, systemy wsparcia i help desk, oprogramowania, sieci teleinformatycznych, wynajem programów komputerowych przez Internet (ASP) i inne szeroko rozumiane usługi elektroniczne.

15 Centrum Innowacji (1a) Centrum Technologii Informacyjnych (ośrodek usług informatycznych), Centrum Transferu Technologii, Ośrodek Sieci Współpracy Przedsiębiorstw, Centrum Usług: –Informatycznych –poligrafii, wydawnictw i reklamy –turystycznych –medycznych i telemedycyny –wzornictwa przemysłowego –inne...

16 Inkubator Przedsiębiorczości (1b) Miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii (informatyka, telekomunikacja, projektowanie, usługi, handel i dystrybucja, pośrednictwo).

17 Inkubator Przedsiębiorczości (1b) Inkubator dla klastrów firmy spin-off i start-up Inkubator dla studentów i absolwent. Ośrodek dla doktorantów Laboratoria specjalistyczne: –oprogramowania komputerowego –elektryczne i mechaniczne –biomasa –plazma niskich temperatur –inne...

18 Centrum komputerowe (1c) Budowa serwerowni i obiektów towarzyszących na potrzeby firm działających w Parku, administracji publicznej i podmiotów gospodarczych. Umożliwi hostowanie usług, prowadzenie portali i wortali informacyjnych, wydzielanie dedykowanych powierzchni na potrzeby serwerowni tematycznych, masowe przetwarzanie danych, wirtualizacji infrastruktury informatycznej, archiwizacja zasobów informacyjnych.

19 Centrum komputerowe (1c) Centrum Zarządzania Siecią, Centrum Zarządzania i Przetwarzania Informacji Niejawnych, Centrum Archiwizacji Danych, Centrum Przetwarzania Danych.

20 Centrum Szkoleniowe IT (1d) Sale szkoleniowe IT: –programowanie, –sieci komputerowe, –e-learning –grafika komputerowa i animacje, –projektowanie portali WWW Sale seminaryjne, Sale wykładowe,

21 Faza 1 realizacji Etapu 1 Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i uzupełniających: –Centrum Komputerowe (1c) –Inkubator Przedsiębiorczości (1b) –Centrum Innowacji (1a) –projekt układu drogowego –projekt zagospodarowania terenu –wykonanie projektów aranżacji wnętrz z szacunkiem kosztów wyposaż. biurowego –wykonanie projektu organizacyjnego placu budowy uwzględniającego tymczasowe drogi dojazdowe oraz funkcjonowanie w sąsiedztwie placu budowy Gimnazjum Nr 6 wraz z boiskami do siatkówki.

22 Pozostałe fazy Etapu 1 Faza 2 – realizacja robót budowlanych i wyposażenie obiektów: Centrum Komputerowego, Inkubatora, Centrum Innowacji Faza 3 - wykonanie dokumentacji dla Centrum Szkoleniowego Faza 4 - realizacja robót budowlanych i wyposaż. Centrum Szkoleniowego Faza 5 – wykonanie projektu założenia parkowego Faza 6 – realizacja założenia parkowego

23 Etap 0 + 1

24 Wizualizacja 0 + 1 etapu Centrum innowacji Etap 0 (budynek szkoły) Inkubator przedsiębiorczości Centrum szkoleniowe IT Centrum komputerowe

25 Dalsze etapy Centrum Biznesowe (etap 2 i 3): –Centra Biznesu, –Centra Badawczo-Rozwojowe, –laboratoria specjalistyczne –modelarnie, prototypownie, –inne... Centrum Kongresowe (etap 4): –pomieszczenia hotelowe, –sale konferencyjne, –powierzchnia wystawienniczo-targowa, –sale bankietowe i restauracyjne.

26 Aktualny stan prac rozstrzygnięty przetarg na dokumentację remontu bud. szkoły przeprowadzka SPNT do budynku szkoły – listopad/grudzień 2008 r. ogłoszony przetarg na wykonanie projektu nowych obiektów zabezpieczenie finansowania prac projektowych i remontu szkoły

27 Ramowy harmonogram dokumentacja remontu szkoły – XII.2008 zakończenie remontu szkoły – XI.2009 dokumentacja nowych obiektów– XI.2009 rozpoczęcie prac budowlanych dla pierwszych nowych obiektów– II kw.2010 zakończ. budowy Inkubatora– IV kw.2011 zakończenie budowy I etapu Centrum Komputerowego – II kw.2012 zak. bud. Centrum Innowacji – IV kw.2013 pełne zakończenie Inwestycji – 2017 r.

28 Koszt inwestycji Etap 1 ~ 100 mln zł Możliwe źródła finansowania: –Regionalny Program Operacyjny –Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 5.3 –budżet miasta (60%) Założono poziom dofinansowania UE na poziomie 40% kosztów kwalifik. Całość inwestycji ~ 800 ÷ 1 000 mln zł

29 Możliwości współpracy budowa obiektów we współpracy z uczelniami Szczecina: –budowa własnych obiektów uczelni wyższej na terenie Parku POMERANIA –współfinansowanie części obiektu (np. piętro, segment, ) współfinansowanego ze środków UE (PO IG, RPO) –leasing finansowy –wspólna inwestycja –inne formy współpracy ograniczenia – bez obiektów typowo dydaktycznych na terenie Parku

30 Działania równoległe uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przebudowa ul. Niemierzyńskiej (uzbrojenie, komunikacja) obwodnica śródmiejska pracownicze ogródki działkowe: –lokalizacja zastępcza ogródków –likwidacja –odszkodowanie Likwidacja Gimnazjum nr 7

31 Powiązania Muzeum Techniki (stara zajezdnia tramwajowa Niebuszewo) Parki przemysłowe w Policach, Goleniowie, Stargardzie, Gardnie (planowane utworzenie) uczelnie wyższe Szczecina wystawy i ekspozycje na otwartej przestrzeni

32 Zagrożenia uzyskanie współfinansowania UE likwidacja ogrodów działkowych właściwa struktura organizacyjna inwestora i zarządzającego inwestycją płynność finansowa inwestycji koordynacja i terminowość działań powiązanych

33 Dziękuję za uwagę Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 88/89 tel. +4891 489 20 50, fax. +48 91 433 60 53, biuro@spnt.pl, www.spnt.pl


Pobierz ppt "Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA (ul. Niemierzyńska) III posiedzenie Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii 14 październik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google