Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Astma oskrzelowa leczenie Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Astma oskrzelowa leczenie Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej."— Zapis prezentacji:

1 Astma oskrzelowa leczenie Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

2 Sześciopunktowy program leczenia astmy Zapewnienie stałej opieki ambulatoryjnej Opracowanie planu leczenia zaostrzeń Opracowanie planu leczenia przewlekłego Kontrolowanie czynników wywołujących zaostrzenia Ocena i monitorowanie ciężkości astmy Edukacja chorego i jego rodziny

3 kiedy zwrócić się o pomoc do lekarza rozpoznawanie zaostrzeń i jak się zachować monitorowanie astmy ocena objawów i PEF unikanie czynników wyzwalających objawy różnica między lekami stosowanymi doraźnie i przewlekle prawidłowe stosowanie leków

4 Ocena przebiegu astmy objawy zapotrzebowanie na leki parametry czynności płuc szczytowy przepływ wydechowy PEF 2 x dz, rano i wieczorem przed zastosowaniem leku oceniamy PEF w stos. do maks. osiąganej wartości (%) Δ PEF= x 100% PEFmax - PEFmin PEFmax system samokontroli – system 3 stref dobową zmienność PEF

5 System 3 stref strefa zielona PEF 80-100% ΔPEF < 20% leczenie skuteczne strefa żółta PEF 50-60% ΔPEF 20- 30% należy zintensyfikować leczenie strefa czerwona PEF < 50% ΔPEF > 30% przyjąć leki zalecone w planie leczenia zaostrzeń i natychmiast zgłosić się do lekarza

6 Unikanie ekspozycji na czynniki ryzyka niektóre leki alergeny pokarmowe dym tytoniowy czynniki szkodliwe w miejscu pracy zanieczyszczenia powietrza alergeny wziewne

7 Podział leków stosowanych stosowanych w astmie stosowane doraźnie, szybkodziałające leki rozszerzające oskrzela, znoszące objawy stosowane codziennie, pozwalające uzyskać i utrzymać kontrolę astmy Leki kontrolujące Leki objawowe

8 Leki kontrolujące Leki przeciwzapalne Długodziałajace beta-2-mimetyki (LABA) Długodziałające leki rozszerzające oskrzela Leki antyleukotrienowe Kromony Glikokortykosteroidy Teofiliny o przedłużonym działaniu

9 Leki objawowe Leki antycholinergiczne Teofiliny krótkodziałające (SABA) Beta –2-mimetyki krótkodziałające

10 Przeciwzapalne działanie GKS nadreaktywność oskrzeli skuteczność oczyszczania rzęskowego aktywacja receptorów adrenergicznych zmniejszają sekrecję śluzu przepuszczalność naczyń aktywacji komórek ekspresji cząsteczek adhezyjnych produkcji cytokin

11 Działania niepożądane GKS supresja osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej zmniejszenie gęstość kości opóźnienie wzrastania u dzieci ryzyko rozwoju zaćma kandydoza jamy ustnej chrypka kaszel przewlekłe przyjmowanie GSK wziewnych w dawce 100-200ug na dobę nie powoduje ogólnoustrojowych działań ubocznych ogólnoustrojowe miejscowe

12 GKS wziewne i ich dawki równoważne dorośli lek mała dawkaśrednia dawkaduża dawka dipropionian beclometazonu budesonid flutikazon 200 - 500ug 200 - 400ug 100 - 250ug 400 - 1000ug 400 - 800ug 200 - 500ug >1000ug >800ug >500ug dzieci lek mała dawkaśrednia dawkaduża dawka dipropionian beclometasonu budesonid flutikazon 100 - 400ug 100 - 200ug 50 - 100ug 200 - 500ug 200 - 400ug 100 - 250ug >500ug >400ug >250ug

13 Kromony uwalnianie mediatorów z komórek tucznych aktywności komórek zapalnych (makrofagi, eozynofile, monocyty) kanałów chlorkowych w mastocytach, k. nabłonka dróg oddechowych i nerwów czuciowych stabilizacja bezmielinowych włókien C wczesną i późną fazę reakcji alergicznej skurcz oskrzeli wywołany przez wysiłek, ekspozycji na zimne i suche powietrze, dwutlenek siarki stosowane głównie u dzieci w astmie przewlekłej lekkiej kromoglikan disodowy, nedokromil sodu preparaty rola w astmie efekty działania

14 Leki antyleukotrienowe montelikast pranlukast zafirlukast zileuton inhibitor 5-lipooksygenazy antagonisci receptora leukotrienów cysteinylowych (CysLT1)

15 Leki antyleukotrienowe efekty działania hamowanie skurczu oskrzeli we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej wywołanej prowokacją alergenową zapobieganie powysiłkowej obturacji oskrzeli poprawa parametrów wentylacyjnych ( FEV1) częstości zaostrzeń, objawów dziennych i nocnych zużycia innych leków (wziewnych GKS i beta-2-mimetyków)

16 Beta-2-mimetyki rozkurcz mięśni gładkich ściany oskrzeli oczyszczania śluzowo- rzęskowego przepuszczalności naczyń uwalniania mediatorów z mastocytów uwalniania cytokin z limfocytów pobudzenie układu sercowo-naczyniowego drżenie mięśni szkieletowych hipokaliemia działania niepożądane efekty działania

17 Początek i czas działania wziewnych beta-2-mimetyków początek działania czas działania krótki długi szybki fenoterol salbutamol terbutalina formoterol wolny salmeterol

18 Metyloksantyny rozkurcz oskrzeli – przy dużym stężeniu (>10ug/ml) działanie przeciwzapalne- przy małych stężeniach (5-10ug/ml) nudności i wymioty zaburzenia rytmu serca ( tachy-, bradykardia) ciśnienia tętniczego pobudzenie ośrodka oddechowego bóle głowy, niepokój, bezsenność drgawki wielomocz duże dawki teofiliny monitorowanie stężenia leku w surowicy efekty działania działania niepożądane

19 Leki antycholinergiczne rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli ( podstawowej stymulacji przywspółczulnej przez nerw błędny) zapobieganie odruchowemu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wziewne czynniki drażniące efekt addycyjny z szybkodziałającymi beta-2-mimetykami lek alternatywny objawy niepożądane po beta-2-mimetykach stosowany głównie u dzieci (bromek ipratropium) efekty działania rola w astmie

20 inhalatory pneumatyczne inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem – MDI MDI + spejser inhalatory ciśnieniowe wyzwalane wdechem – autohalery EB inhalatory suchego proszku – DPI Sposoby podawania leków wziewnych

21 Zasady leczenia przewlekłego złoty standard – wziewne GKS sposób leczenia zależy od stopnia ciężkości astmy ocena skuteczności leczenia co 1-6 miesięcy kontrola objawów przez min. 3 miesiące stopień w dół po sprawdzeniu techniki inhalacji leków, narażenia na czynniki wyzwalające najmniejsza dawka pozwalająca kontrolować chorobę brak kontroli objawów stopień w górę dawka efektywna klinicznie

22 Plan leczenia przewlekłego astma sporadyczna doraźnie SABA astma przewlekła łagodna unikanie czynników wyzwalających GKS w małej dawce + doraźnie SABA astma przewlekła umiarkowana astma przewlekła ciężka GKS w średniej dawce + LABA + doraźnie SABA GKS w dużej dawce + LABA ± teofil. ± GKS p.o. + doraźnie SABA

23 Leczenie zaostrzeń objawy kliniczne pomiar PEF b-2-mimetyk krótkodziałający GKS systemowe tlenoterapia ocena stopnia zaostrzenia leczenie większość zaostrzeń może być leczona w domu konieczne jest ustalenie przez lekarza pisemnego planu leczenia zaostrzeń pacjent musi umieć rozpoznać zaostrzenie i zobiektywizować je za pomocą pomiaru PEF

24 Leczenie zaostrzenia w domu odpowiedź dobra– napad lekki PEF>80% brak objawów klinicznych odpowiedź na b-2-mimetyk utrzymuje przez 4h odpowiedź niepełna – napad umiarkowany PEF 60-80% utrzymują się objawy kliniczne odpowiedź słaba – napad ciężki PEF<60% nasilone objawy kliniczne kontynuuj inhalacje b-2- mimetyku co 4h przez 2 dni zażyj GKS doustnie i kontynuuj inhalacje b-2-mimetyku zażyj GKS doustnie i niezwłoczne powtórz inhalację b-2-mimetyku skontaktuj się z lekarzem w celu korekty leczenia udaj się niezwłocznie do szpitala poprawa brak poprawy

25 Leczenie zaostrzeń w szpitalu tlen przez maskę (FiO2 35%) lub kaniule donosowe ok.. 4-6 l/min b-2-mimetyk w nebulizacji – salbutamol 0,15-0,5mg/kg/h do 15mg/kg/h (maks.) GKS i.v. – Fenicort 1-2mg/kg co 4-6h aminofilina i.v. 5mg/kg/przez 20min, następnie w pompie 0,7-0,8mg/kg/h (monitorowanie stęż. w sur., norma 10-20ug/ml) b-2-mimetyk i.v. – salbutamol 4-5ug/kg przez 10min, następnie wlew ciągły 0,1-0,4ug/kg/min adrenalina 0,01-0,3mg/kg co 20min, do 3 x wciągu 1 godz. wyrównywanie zaburzeń kwasowo-zasadowych i wodno-elektrolitowych

26 Kryteria przyjęcia chorego z zaostrzeniem astmy na OIT bradykardia płytki, powierzchowny oddech objawy zmęczenia, senność, zaburzenia świadomości PaO2 45mmHg pogarszanie się stanu ogólnego pomimo prawidłowego leczenia znaczny częstości oddechu


Pobierz ppt "Astma oskrzelowa leczenie Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google