Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na zasadzie hamowania wzajemnie zwrot- nego wzmożenie aktywności neuronów jednej części układu autonomicznego regulujących czynność danego narządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na zasadzie hamowania wzajemnie zwrot- nego wzmożenie aktywności neuronów jednej części układu autonomicznego regulujących czynność danego narządu."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Na zasadzie hamowania wzajemnie zwrot- nego wzmożenie aktywności neuronów jednej części układu autonomicznego regulujących czynność danego narządu zmniejsza aktywność antagonistycznych neuro- nów jego drugiej części NTS CZĘŚĆ PRZYWSPÓŁCZULNA CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA

5 NTS Am A5 AP LH PAG PBN PVN wyspa Połączenie zwrotne Połączenie do NTS RVLM CVLM Połączenie z NTS IML DVC Amb NTS

6 Regulacja częstości skurczów serca i szybkości przewodzenia Regulacja częstości skurczów serca i szybkości przewodzenia CVLM NTS RVLM BARORECEPTORY HEMORECEPTORY REC. SERCOWO-PŁUCNE CO BP TPR CO BP TPR Kurczliwość mięśnia sercowego HAMOWANIE POBUDZENIE Amb, DVC

7 HETERORECEPTORY W AUTONOMICZNYM UKŁADZIE NERWOWYM NA zakończenie współczulne M2M2 α1α1 β ACh α2α2 M1M1 zakończenie przywspółczulne Transmitery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończe- niach nerwowych docierają do receptorów na drodze dyfuzji (działanie parakrynne) lub przez krążenie krwi W miejscach, gdzie cholinergiczne zakończenia przywspółczulne splecione są z zakończeniami współczulnymi (np. w sercu) aktywność nerwu błędnego skutecznie ogranicza wpływ układu współczulnego Transmitery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończe- niach nerwowych docierają do receptorów na drodze dyfuzji (działanie parakrynne) lub przez krążenie krwi W miejscach, gdzie cholinergiczne zakończenia przywspółczulne splecione są z zakończeniami współczulnymi (np. w sercu) aktywność nerwu błędnego skutecznie ogranicza wpływ układu współczulnego

8 CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA UKŁADU AUTONOMICZNEGO RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 1 Serce: - Przyśpieszenie rytmu (efekt chronotropowy) - Wzrost kurczliwości (efekt inotropowy) - Wzrost szybkości przewodzenia pobudzenia (efekt dromotropowy) Nerki: - Wzrost wydzielania reniny RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 1 Serce: - Przyśpieszenie rytmu (efekt chronotropowy) - Wzrost kurczliwości (efekt inotropowy) - Wzrost szybkości przewodzenia pobudzenia (efekt dromotropowy) Nerki: - Wzrost wydzielania reniny

9 CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA UKŁADU AUTONOMICZNEGO RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 2 HAMUJĄCO Tętnice i żyły: - Rozszerzenie na skutek rozkurczu mięśni gładkich Oskrzela: - Rozkurcz mięśni gładkich i rozszerzenie oskrzeli. Wzrost wydzielania śluzu Macica i pęcherz moczowy - Rozluźnienie mięśniówki POBUDZAJĄCO glikogenoliza; lipoliza; uwalnianie insuliny; presynaptycznie uwalnianie noradrenaliny (np. podczas stresu, ligand adrenalina) RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 2 HAMUJĄCO Tętnice i żyły: - Rozszerzenie na skutek rozkurczu mięśni gładkich Oskrzela: - Rozkurcz mięśni gładkich i rozszerzenie oskrzeli. Wzrost wydzielania śluzu Macica i pęcherz moczowy - Rozluźnienie mięśniówki POBUDZAJĄCO glikogenoliza; lipoliza; uwalnianie insuliny; presynaptycznie uwalnianie noradrenaliny (np. podczas stresu, ligand adrenalina)

10 CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA UKŁADU AUTONOMICZNEGO RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 2 Receptory adrenergiczne typu β 2 znajdujące się na błonie presynaptycznej należą do grupy auto- receptorów. Noradrenalina (NA) uwalniania z zakończeń synaptycznych jest w stosunku do nich nieaktywna, ale silnym ich agonistą jest adrena- lina, która w dużych ilościach jest wydzielana przez rdzeń nadnercza w sytuacjach emocjonalno - stre- sowych. działając na receptor presynaptyczny β 2 adrenalina zwiększa wydzielanie noradrenaliny i wzmaga efekty aktywności współczulnej podczas stresu lub wysiłku RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU β 2 Receptory adrenergiczne typu β 2 znajdujące się na błonie presynaptycznej należą do grupy auto- receptorów. Noradrenalina (NA) uwalniania z zakończeń synaptycznych jest w stosunku do nich nieaktywna, ale silnym ich agonistą jest adrena- lina, która w dużych ilościach jest wydzielana przez rdzeń nadnercza w sytuacjach emocjonalno - stre- sowych. działając na receptor presynaptyczny β 2 adrenalina zwiększa wydzielanie noradrenaliny i wzmaga efekty aktywności współczulnej podczas stresu lub wysiłku

11 CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA UKŁADU AUTONOMICZNEGO RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU α 1 Oko: - Skurcz mięśnia zwieracza źrenicy i rozszerzenie źrenicy Naczynia krwionośne: - Skurcz mięśni gładkich i zwężenie światłą naczyń Oskrzela: - Zmniejszenie wydzielania śluzu Narządy wewnętrzne: - Skurcz mięśni gładkich macicy, zwieraczy przewodu pokarmo- wego i pęcherza moczowego - Zahamowanie wydzielania w gruczołach trawiennych, zmniejszenie wydzielania insuliny RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU α 1 Oko: - Skurcz mięśnia zwieracza źrenicy i rozszerzenie źrenicy Naczynia krwionośne: - Skurcz mięśni gładkich i zwężenie światłą naczyń Oskrzela: - Zmniejszenie wydzielania śluzu Narządy wewnętrzne: - Skurcz mięśni gładkich macicy, zwieraczy przewodu pokarmo- wego i pęcherza moczowego - Zahamowanie wydzielania w gruczołach trawiennych, zmniejszenie wydzielania insuliny

12 CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA UKŁADU AUTONOMICZNEGO RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU α 2 Mięsień komór serca: - Przerost mięśnia Receptory adrenergiczne typu α 2 to są głownie autoreceptory znajdujące się na błonie presy- naptycznej. Noradrenalina (NA) uwalniania z zakończeń synaptycznych działa pobudzająco na komórkę docelową przez receptory α 1 na błonie postsynaptycznej, działając natomiast na autore- ceptor α 2 umiejscowiony na błonie presynaptycznej hamuje swoje własne uwalnianie RECEPTORY ADRENERGICZNE TYPU α 2 Mięsień komór serca: - Przerost mięśnia Receptory adrenergiczne typu α 2 to są głownie autoreceptory znajdujące się na błonie presy- naptycznej. Noradrenalina (NA) uwalniania z zakończeń synaptycznych działa pobudzająco na komórkę docelową przez receptory α 1 na błonie postsynaptycznej, działając natomiast na autore- ceptor α 2 umiejscowiony na błonie presynaptycznej hamuje swoje własne uwalnianie

13 UNERWIENIE SERCA 1. Unerwienie współczulne Lewy pień współczulny - komory Prawy pień współczulny - przedsionki i węzeł zatokowo-przedsionkowy 2. Unerwienie przywspółczulne (nerwy błędne) Węzły zatokowo - przedsionkowe, przedsionkowo - komorowe oraz mięś- niówka robocza przedsionków UNERWIENIE SERCA 1. Unerwienie współczulne Lewy pień współczulny - komory Prawy pień współczulny - przedsionki i węzeł zatokowo-przedsionkowy 2. Unerwienie przywspółczulne (nerwy błędne) Węzły zatokowo - przedsionkowe, przedsionkowo - komorowe oraz mięś- niówka robocza przedsionków UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA

14 RECEPTORY ADRENERGICZNE SERCA Receptory β 1 i β 2 – oba sprzężone z CA przez białko G s w przedsionkach znajduje się ok. 70 % receptorów β 1, w komorach – ok. 80 % Noradrenalina (NA) ma powinowactwo zarówno do receptorów β 1 jak β 2 Andrenalina wiąże się z receptorem β 2 Efekt pobudzenia: dodatni efekt ino-, dromo- i chronotropowy Receptory α 1 – szlak PLC (DAG i IP 3 ) Efekt pobudzenia: słaby efekt inotro- powy dodatni RECEPTORY ADRENERGICZNE SERCA Receptory β 1 i β 2 – oba sprzężone z CA przez białko G s w przedsionkach znajduje się ok. 70 % receptorów β 1, w komorach – ok. 80 % Noradrenalina (NA) ma powinowactwo zarówno do receptorów β 1 jak β 2 Andrenalina wiąże się z receptorem β 2 Efekt pobudzenia: dodatni efekt ino-, dromo- i chronotropowy Receptory α 1 – szlak PLC (DAG i IP 3 ) Efekt pobudzenia: słaby efekt inotro- powy dodatni UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA WSPÓŁCZULNE

15 RECEPTORY CHOLINERCICZNE SERCA Receptory M 2 – sprzężone z CA przez białko G i Efekt pobudzenia: ujemny efekt chrono- i dromotropowy, w przedsionkach słaby ujemny efekt inotropowy UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA PRZYWSPÓŁCZULNE

16 Unerwienie przez zwojowe włókna współczulne zwężające naczynia dotyczy wszystkich naczyń za wyjątkiem mikrokrążenia i naczyń łożyska Obficie są unerwione zespolenia tętniczo-żylne w skórze. Bardzo słabo unerwione są naczynia mózgu i naczynia wieńcowe Najlepiej unerwione są tętniczki, słabiej tętnice i żyłki. Żyły są słabo unerwione Neurogenne rozszerzenie naczyń krwionośnych odbywa się głównie przez zahamowanie tonicznej aktywności współczulnej. Rzadko naczynia rozszerzane są w sposób czynny przez współczulne lub przywspółczulne włókna rozszerzające i nie jest to wpływ toniczny Unerwienie przez zwojowe włókna współczulne zwężające naczynia dotyczy wszystkich naczyń za wyjątkiem mikrokrążenia i naczyń łożyska Obficie są unerwione zespolenia tętniczo-żylne w skórze. Bardzo słabo unerwione są naczynia mózgu i naczynia wieńcowe Najlepiej unerwione są tętniczki, słabiej tętnice i żyłki. Żyły są słabo unerwione Neurogenne rozszerzenie naczyń krwionośnych odbywa się głównie przez zahamowanie tonicznej aktywności współczulnej. Rzadko naczynia rozszerzane są w sposób czynny przez współczulne lub przywspółczulne włókna rozszerzające i nie jest to wpływ toniczny NEUROGENNE NAPIĘCIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

17 Współczulne włókna naczynioroz- szerzające nieadrenerciczne uwal- niają: - ACh - Histaminę - Dopaminę Przywspółczulne włókna naczynio- rozszerzające uwalniają: - ACh (naczynia opon mózgowych i mózgu) - VIP (naczynia ślinianek) - ATP za pośrednictwem NO (naczynia narządów płciowych zewnętrznych) Współczulne włókna naczynioroz- szerzające nieadrenerciczne uwal- niają: - ACh - Histaminę - Dopaminę Przywspółczulne włókna naczynio- rozszerzające uwalniają: - ACh (naczynia opon mózgowych i mózgu) - VIP (naczynia ślinianek) - ATP za pośrednictwem NO (naczynia narządów płciowych zewnętrznych) UNERWIENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

18 Cholinergiczne pozazwojowe zakoń- czenia nerwu błędnego wywierają toniczny wpływ kurczący mięsnie gładkie dróg oddechowych UNERWIENIE PRZYWSPÓŁCZULNE DRÓG ODDECHOWYCH Zakończenia nerwu błędnego w oskrzelach uwalniają acetylocholinę, która silnie kur- czy mięsnie gładkie i zwęża oskrzela za pośred- nictwem receptora muskarynowego M3. Pobudzenie włókien cholinergicznych nerwu błędnego powoduje również wydzielanie śluzu i rozszerzenie naczyń krwionośnych oskrzeli

19 cGMP K ATP WŁÓKNA CHOLINERGICZNE WŁÓKNA TRZEWNO- CZUCIOWE typu C WŁÓKNA NANC 1.Skurcz mięśni gład- kie oskrzeli 2. Zwiększenie wydzie- lania śluzu 3. Rozszerzenie naczyń oskrzeli Rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli 1.Skurcz mięśni gład- kich oskrzeli 2. Zwiększenie wydzie- lania śluzu 3. Rozszerzenie naczyń oskrzeli 4. Wzrost filtracji Skurcz mięsni gładkich oskrzeli, obrzęk H1H1 i UNERWIENIE PRZYWSPÓŁCZULNE (n X) DRÓG ODDECHOWYCH M3M3 Acetylocholina (Ach) wpływ toniczny Tlenek azotu (NO) VIP e NK 2 NKA NK 1 Substancja P autakoidy Histamina

20 Unerwienie współczulne obejmuje tylko naczynia krwionośne górnych i dolnych dróg oddechowych. Wydzielana z zakończeń nor- adrenalina kurczy mięsnie gładkie naczyń za pośrednictwem receptorów α 1 Miocyty oskrzeli posiadają receptory β 2 w swojej błonie komórkowej. Noradrena- lina i adrenalina docierają do nich z krwią na drodze humoralnej i rozsze- rzają oskrzela, rozkurczając mięsnie gładkie UNERWIENIE WSPÓŁCZULNE DRÓG ODDECHOWYCH

21 UKŁAD AUTONOMICZNY: WSPÓŁCZULNY I PRZYWSPÓŁCZULNY UKŁAD WSPÓŁCZULNY Toniczne współczylne unerwienie mięśni gładkich dróg oddecho- wych u człowieka jest bardzo słabo zaznaczone. Znajdują się tu jednak receptory dla NA krążącej we krwi a produkowanej w nadnerczach Strukturami mającymi znaczną przewagę unerwienia współczul- nego nad przywspółczulnym są naczynia krwionośne UKŁAD WSPÓŁCZULNY Toniczne współczylne unerwienie mięśni gładkich dróg oddecho- wych u człowieka jest bardzo słabo zaznaczone. Znajdują się tu jednak receptory dla NA krążącej we krwi a produkowanej w nadnerczach Strukturami mającymi znaczną przewagę unerwienia współczul- nego nad przywspółczulnym są naczynia krwionośne UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY Toniczne przywspółczylne uner- wienie mięśni gładkich dróg odde- chowych u człowieka jest bardzo dobrze rozwinięte. Nerw błędny uczestniczy w regulacji oporów dróg oddechowych Przywspółczulne unerwienie na- czyń jest bardzo słabo rozwinięte. Przywspółczulne unerwienie mają naczynia gruczołów ślinowych i potowych, ciała jamiste, naczynia oponowe mózgu, ale nie jest to wpływ toniczny UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY Toniczne przywspółczylne uner- wienie mięśni gładkich dróg odde- chowych u człowieka jest bardzo dobrze rozwinięte. Nerw błędny uczestniczy w regulacji oporów dróg oddechowych Przywspółczulne unerwienie na- czyń jest bardzo słabo rozwinięte. Przywspółczulne unerwienie mają naczynia gruczołów ślinowych i potowych, ciała jamiste, naczynia oponowe mózgu, ale nie jest to wpływ toniczny

22 cAMP GDP GαIGαI RECEPTORY METABOTROPOWE β GαSGαS γAC β γ - GDP ATP - C C Białko seryna Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych CREB Regulacja transkrypcji określonych genów Regulacja transkrypcji określonych genów Receptor związany z heterotrimerycznym białkiem G LIGAND HAMOWANIE A

23 GDP RECEPTORY METABOTROPOWE GαIGαI β γ β γ GαSGαS cAMP C C AC Białko seryna Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych CREB Regulacja transkrypcji określonych genów Regulacja transkrypcji określonych genów fosfodiesteraza ATP AMP Receptor związany z heterotrimerycznym białkiem G LIGAND A a

24 PKC Ca 2+ KALMODULINA GDP LIGAND GαqGαq GαqGαq GTP GαqGαq GDP PLC β 1 Ca 2+ Difosforan fosfatydyloinozytolu fosfatydyloinozytolu PIP 2 IP 3 Aktywacja kinaz IP 4 SER Ca 2+ Białko seryna treonina Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych Zmiana aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych DAG RECEPTORY METABOTROPOWE Receptor związany z heterotrimerycznym białkiem G A


Pobierz ppt "Na zasadzie hamowania wzajemnie zwrot- nego wzmożenie aktywności neuronów jednej części układu autonomicznego regulujących czynność danego narządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google