Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Steiglitza, Honiga, Cohena Kalibracja parametrów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Steiglitza, Honiga, Cohena Kalibracja parametrów."— Zapis prezentacji:

1 Model Steiglitza, Honiga, Cohena Kalibracja parametrów

2 Zdolności agentów Losujemy zdolności z rozkładu jednostajnego z przedziału [0;5] z możliwymi przydziałami [0;2,5] dla Gold Skills oraz [0,5; 3] dla Food Skills F.S. = 3 – G.S. to => suma zdolności jest stała i zawsze wynosi 3

3 Pytanie Pojawia się pytanie: Co stałoby się, gdyby suma zdolności agentów nie była stała, tj. jeżeli zdolności byłyby niezależne?

4 Odpowiedź Powstałoby zróżnicowanie sumy zdolności poszczególnych agentów Mogłoby powstać zróżnicowanie sum zdolności w populacji

5 Pytanie Jak zróżnicowanie zagregowanych zdolności w populacji wpłynęłoby na zachowanie rynku? Odpowiedź Zmieniłoby cenę równowagi* po n okresach. ceteris paribus Σ(F.S.)> Σ(G.S.) => P↓ i v.v., * ze spekulantami

6 Odpowiedź Zmieniłaby się liczba agentów: c.p. σ(|F.S. – G.S.| - 0) ↑ => σ(P) ↑ i noa ↓ w zależności od relacji F.S. do wymaganych rezerw n pierwszych percentyli agentów poniosłoby śmierć głodową

7 Pytanie Jak zmiana ilości agentów powodowana śmiercią głodową wpłynęłaby na cenę? Odpowiedź noa ↓ => σ(P) ↓

8 Uwaga Aby uchronić agentów przed śmiercią głodową można byłoby redystrybuować zdolności ustalając progresywną stawkę

9 Pytanie Jak zmiana wielkości parametrów rozkładu wpłynęłaby na zachowanie rynku? Pytanie Monotoniczne przekształcenia, które ponadto zachowują stałe relacje nie wpływają na zachowanie rynku

10 Rezerwy Losujemy z rozkładu jednostajnego z przedziału [20; 40] W przypadku poszczególnych agentów istotne wydają się być tylko relacje wielkości wymaganych rezerw do sumy zdolności

11 Pytanie Jak zmiana parametrów rozkładu z którego losujemy rezerwy wpłynęłaby na zachowanie rynku? Odpowiedź c.p. σ(R) ↑ => σ(P) ↑ c.p. E(R)/ [Σ(F.S.)+ Σ(G.S.)] ↑=> noa ↓


Pobierz ppt "Model Steiglitza, Honiga, Cohena Kalibracja parametrów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google