Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania Rola mediów w realizacji programów Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych prewencyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania Rola mediów w realizacji programów Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych prewencyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania Rola mediów w realizacji programów Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych prewencyjnych Aleksander Żyzny Aleksander Żyzny 1

2 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Media to media – Media to media – Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk w rozmowie z reporterem w rozmowie z reporterem TVP, po zwycięskim biegu TVP, po zwycięskim biegu na 10 km w Jakuszycach na 10 km w Jakuszycach (18.02.2012), w odpowiedzi (18.02.2012), w odpowiedzi na pytanie o relacje z na pytanie o relacje z Norweżkami. Norweżkami. 2

3 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Społeczna odpowiedzialność mediów : Społeczna odpowiedzialność mediów : - kreowanie właściwych postaw użytkowników dróg, - kreowanie właściwych postaw użytkowników dróg, - wskazywanie dobrych praktyk i złych przykładów, - wskazywanie dobrych praktyk i złych przykładów, - szerokie i szybkie przekazywanie istotnych informacji. - szerokie i szybkie przekazywanie istotnych informacji. 3

4 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Media - sygnatariusze Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego zobowiązali się do podjęcia, w granicach posiadanych kompetencji, aktywnych działań zmierzających do przyspieszenia poprawy BRD. Media - sygnatariusze Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego zobowiązali się do podjęcia, w granicach posiadanych kompetencji, aktywnych działań zmierzających do przyspieszenia poprawy BRD. 4

5 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych AKDP był organizatorem serii seminariów Media i BRD AKDP był organizatorem serii seminariów Media i BRD 2003– Współpraca służb pracujących na drodze z mediami. 2003– Współpraca służb pracujących na drodze z mediami. Konkluzja: Powinno powstać Centrum Informacji Konkluzja: Powinno powstać Centrum Informacji Drogowej, by usprawnić przepływ informacji z dróg Drogowej, by usprawnić przepływ informacji z dróg do kierowców do kierowców 5

6 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych 2005 - Rola i zadania mediów w procesie poprawy BRD. Konkluzja: Udział mediów jest niezbędnym warunkiem Konkluzja: Udział mediów jest niezbędnym warunkiem poprawy. Niewielkie zainteresowanie mediów poprawy. Niewielkie zainteresowanie mediów problematyką BRD. problematyką BRD. bezpieczeństwa ruchu. bezpieczeństwa ruchu. drogowego w mediach drogowego w mediach 6

7 2007 – Media i BRD - Misja czy komercja. 2007 – Media i BRD - Misja czy komercja. Konkluzja: Niezbędne jest zielone światło dla Konkluzja: Niezbędne jest zielone światło dla tematyki bezpieczeństwa w mediach i długofalowa tematyki bezpieczeństwa w mediach i długofalowa współpraca. Przykład Holandii dowodzi, że współpraca. Przykład Holandii dowodzi, że harmonijna i owocna współpraca jest możliwa. harmonijna i owocna współpraca jest możliwa. Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych 7

8 W ostatnich latach odbyło się co najmniej kilka spektakularnych kampanii mających na celu zwrócenie uwagi na problemy BRD. W ostatnich latach odbyło się co najmniej kilka spektakularnych kampanii mających na celu zwrócenie uwagi na problemy BRD. Sukces medialny z powodu prowokującej formy i kontrowersyjnego przesłania Sukces medialny z powodu prowokującej formy i kontrowersyjnego przesłania 8

9 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Sukces medialny odniosły również dwie kampanie, które Sukces medialny odniosły również dwie kampanie, które nie miały prowokującej formy ani kontrowersyjnego nie miały prowokującej formy ani kontrowersyjnego przesłania. Zapewne natomiast należały do najdroższych. przesłania. Zapewne natomiast należały do najdroższych. 9

10 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Na ogół przebicie się w mediach w problematyką BRD jest trudne. Chyba, ze dojdzie do spektakularnego wypadku czy katastrofy. Od sobotniego wieczora media żyją katastrofą na kolei. Na ogół przebicie się w mediach w problematyką BRD jest trudne. Chyba, ze dojdzie do spektakularnego wypadku czy katastrofy. Od sobotniego wieczora media żyją katastrofą na kolei. 10

11 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych Na polskich drogach, w ubiegłym roku, tragedie o Na polskich drogach, w ubiegłym roku, tragedie o podobnych rozmiarach, wydarzyły się 64 razy. Tyle było podobnych rozmiarach, wydarzyły się 64 razy. Tyle było dni, w których zginęło 15 i więcej osób. Było też 8 dni, w dni, w których zginęło 15 i więcej osób. Było też 8 dni, w których liczba ofiar wyniosła 20 lub więcej. których liczba ofiar wyniosła 20 lub więcej. 11

12 Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych 12


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – zobowiązania i wyzwania Rola mediów w realizacji programów Rola mediów w realizacji programów prewencyjnych prewencyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google