Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU."— Zapis prezentacji:

1 BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2 BARIERY - PARADOKSY Układ prezentacji BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO STATYSTYKA – POLSKA STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK STATYSTYKA – OCHRONA ZDROWIA CO STANOWI BARIERĘ A CO PARADOKS ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ JAK OSWOIĆ PARADOKS CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE

3 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… PRZYCZYNY OBIEKTYWNE: - Koniunktura - Automatyzacja - Demografia - Organizacja makrorynku pracy (prawo) PRZYCZYNY SUBIEKTYWNE: - Wadliwa organizacja indywidualnych rynków pracy - Brak kwalifikacji - Trudności migracyjne (mieszkania) - Zbyt niskie stawki wynagrodzenia

4 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… Zawód nadwyżkowy - zapotrzebowanie na rynku pracy mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód deficytowy - zapotrzebowanie na rynku pracy wyższe niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód równowagi – stan zgodności pomiędzy poszukiwaniem a oferowaniem Zgodność elementów: umiejętności, kompetencji, wyceny

5 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… ZAWODY MEDYCZNE WYKSZTAŁCENIE WYKONYWANA PRACA

6 BARIERY - PARADOKSY SEGREGACJA ZAWODOWA - zawody postrzegane jako kobiece (handel, edukacja, ochrona zdrowia, administracja, usługi; część profesji to przedłużenie prac domowych… niższe płace, mniej zaawansowane technologie, niższy prestiż społeczny. zawody kobiece( zdolności manualne, praca z ludźmi, obsługa, usługi proste). większość z tych zawodów nie jest związana z kierowaniem zespołem ludzi, brak w nich perspektyw awansu.

7 BARIERY - PARADOKSY Kobieta może być kierownikiem, choć lepiej, gdyby została pielęgniarką. (M. Kozerawska – Raport o sytuacji kobiet na rynku pracy 2006)

8 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – POLSKA

9 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK

10 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK ochrona zdrowia i pomoc społeczna

11 BARIERY - PARADOKSY Bezrobocie w zawodach lekarza i lekarza dentysty notowane poniżej 0,5% należy traktować jako nieistotne, natomiast bezrobocie notowane wśród pielęgniarek i położnych jest znaczne i rejestrowane od kilku lat na tym samym poziomie tj. ok.2%.

12 BARIERY - PARADOKSY Zawód pielęgniarka zajmował w grudniu 2006 roku 48-miejsce na liście rankingowej zawodów pod względem największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (dwup)

13 BARIERY - PARADOKSY Liczba bezrobotnych pielęgniarek dotyczy osób, które odstąpiły od wykonywania zawodu. W rejestr bezrobotnych wpisany jest zawód wyuczony. W ten sposób rejestrowane bezrobocie pielęgniarek wykazuje osoby, które wiele lat temu odstąpiły od wykonywania zawodu lub nie były czynne zawodowo.

14 zawód Opiekunka domowa313368N Sanitariusz280350N Opiekunka dziecięca190289D Salowa N Pielęgniarka662881paradoks LICZBA OFERT W KATEGORII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w woj. dolnośląskim (ochrona zdrowia)

15 BARIERY - PARADOKSY BARIERY PRACODAWCY - koszty pracy - brak równowagi podmiotów BARIERY PRACOWNIKA KOBIETY - faktyczne podwójne zatrudnienie

16 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS - Są bezrobotni - Jest praca - I nic z tego nie wynika

17 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS PRACOWNIKA: szukają, ale nie mnie… (wiedza i umiejętności, mobilność, płaca) PARADOKS PRACODAWCY: zatrudniłem i co z tego mam (wykorzystanie czasu pracy)

18 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Problemy: - środowisko pracy - niskie wynagrodzenia - poziomy kształcenia - utrudnienia w zdobyciu specjalizacji - koszty własne ustawicznego kształcenia

19 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Migracje: 3 x 4 = 12 skok grupowy 1 / 2 / 3 / 4 / 5 vs skok weekendowy 3 / 9 skok urlopowy Jaki związek z bezrobociem ?

20 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Rozwiązania: Kobiety, które długo nie mogły znaleźć pracy, są sanitariuszkami w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Projekt: Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej

21 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS (w trzech odsłonach) I. W urzędzie pracy w Działdowie (Warmińsko- Mazurskie) zarejestrowanych jest o 10 pielęgniarek. W samym Działdowie i okolicy nie ma dla nich pracy.

22 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS II. Szpital w Gdańsku od ręki mógłby zatrudnić ok. 30 osób. Jest zainteresowany nawet tymi pielęgniarkami, które straciły prawo wykonywania zawodu (zapewnia szkolenia).

23 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS III. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych proponuje, by w ramach walki z bezrobociem rząd przyznał pielęgniarkom, które chcą migrować, specjalny dodatek mieszkaniowy (chodzi o zł miesięcznie).

24 BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Ucieczka kadry Deficyt opieki zasilanie zewnętrznezamykanie jednostek zwolnienia grupowe restrukturyzacja

25 BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Racjonalne reformy Restrukturyzacja rynku Równowaga opieki Migracja jako jedna z równych a nie jedyna droga rozwoju zawodów medycznych

26 Personel posiadający prawo wykonywania zawodu. Roklekarze Lekarze dentyści PielęgniarkiPołożne Dane wg Biuletynu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia BARIERY - PARADOKSY Personel zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej Roklekarze Lekarze dentyści PielęgniarkiPołożne

27 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych lekarzy w okresie od r. do r. Zakres danychWg stanu z dnia r. Wg stanu z dnia r. Liczba lekarzy aktywnych zawodowo w kraju Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby lekarzy 3%4,32% Ź ródło danych: Naczelna Izba Lekarska BARIERY - PARADOKSY

28 Największy procent wydawanych zaświadczeń dotyczy lekarzy ze specjalizacją w zakresie: - Anestezjologia i intensywna terapia 15,69% - Chirurgia plastyczna 14,7 9% - Chirurgia klatki piersiowej 12,84% - Medycyna ratunkowa 11,14%

29 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pielęgniarkom i położnym. Zakres danych od do od r. do Liczba pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby pielęgniarek i położnych 1,1 %1,9 % Ź ródło danych: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych BARIERY - PARADOKSY

30 - najniższe wskaźniki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców w stosunku do innych krajów UE - zidentyfikowane braki kadrowe w zakładach opieki zdrowotnej wynoszą: dla lekarzy ok. 4 tys. oraz dla pielęgniarek i położnych ok. 3 tys. etatów - blisko 5 tys. pielęgniarek i położnych zarejestrowanych jako bezrobotne nie podejmuje pracy w swoim zawodzie, pomimo wolnych etatów

31 BARIERY - PARADOKSY - wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych ok. 60 % jest w grupie wieku powyżej 40 lat. - obserwuje się odchodzenie od zawodu pielęgniarek bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, - duża liczba absolwentów wydziału lekarskiego podejmuje pracę w firmach farmaceutycznych lub innych jednostkach poza zakładami opieki zdrowotnej, - według liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pracę za granicami kraju mogło podjąć ok lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek

32

33

34 BARIERY - PARADOKSY Małgorzata Tobiś dziękuje Państwu za uwagę W prezentacji wykorzystano materiały: 1. MONITOROWANIE MIGRACJI POLSKICH LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ /Raport z realizacji programu w 2006r./ 2. Publikacje DWUP w Wałbrzychu. 3. Artykuł M. Goślińskiej – Katowicki szpital leczy bezrobocie.


Pobierz ppt "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google