Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU."— Zapis prezentacji:

1 BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2 BARIERY - PARADOKSY Układ prezentacji BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO STATYSTYKA – POLSKA STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK STATYSTYKA – OCHRONA ZDROWIA CO STANOWI BARIERĘ A CO PARADOKS ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ JAK OSWOIĆ PARADOKS CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE

3 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… PRZYCZYNY OBIEKTYWNE: - Koniunktura - Automatyzacja - Demografia - Organizacja makrorynku pracy (prawo) PRZYCZYNY SUBIEKTYWNE: - Wadliwa organizacja indywidualnych rynków pracy - Brak kwalifikacji - Trudności migracyjne (mieszkania) - Zbyt niskie stawki wynagrodzenia

4 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… Zawód nadwyżkowy - zapotrzebowanie na rynku pracy mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód deficytowy - zapotrzebowanie na rynku pracy wyższe niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód równowagi – stan zgodności pomiędzy poszukiwaniem a oferowaniem Zgodność elementów: umiejętności, kompetencji, wyceny

5 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO …brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… ZAWODY MEDYCZNE WYKSZTAŁCENIE WYKONYWANA PRACA

6 BARIERY - PARADOKSY SEGREGACJA ZAWODOWA - zawody postrzegane jako kobiece (handel, edukacja, ochrona zdrowia, administracja, usługi; część profesji to przedłużenie prac domowych… niższe płace, mniej zaawansowane technologie, niższy prestiż społeczny. zawody kobiece( zdolności manualne, praca z ludźmi, obsługa, usługi proste). większość z tych zawodów nie jest związana z kierowaniem zespołem ludzi, brak w nich perspektyw awansu.

7 BARIERY - PARADOKSY Kobieta może być kierownikiem, choć lepiej, gdyby została pielęgniarką. (M. Kozerawska – Raport o sytuacji kobiet na rynku pracy 2006)

8 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – POLSKA

9 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK

10 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK ochrona zdrowia i pomoc społeczna

11 BARIERY - PARADOKSY Bezrobocie w zawodach lekarza i lekarza dentysty notowane poniżej 0,5% należy traktować jako nieistotne, natomiast bezrobocie notowane wśród pielęgniarek i położnych jest znaczne i rejestrowane od kilku lat na tym samym poziomie tj. ok.2%.

12 BARIERY - PARADOKSY Zawód pielęgniarka zajmował w grudniu 2006 roku 48-miejsce na liście rankingowej zawodów pod względem największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (dwup)

13 BARIERY - PARADOKSY Liczba bezrobotnych pielęgniarek dotyczy osób, które odstąpiły od wykonywania zawodu. W rejestr bezrobotnych wpisany jest zawód wyuczony. W ten sposób rejestrowane bezrobocie pielęgniarek wykazuje osoby, które wiele lat temu odstąpiły od wykonywania zawodu lub nie były czynne zawodowo.

14 zawód20062005 Opiekunka domowa313368N Sanitariusz280350N Opiekunka dziecięca190289D Salowa10071185N Pielęgniarka662881paradoks LICZBA OFERT W KATEGORII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 4 5554 201 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w woj. dolnośląskim (ochrona zdrowia)

15 BARIERY - PARADOKSY BARIERY PRACODAWCY - koszty pracy - brak równowagi podmiotów BARIERY PRACOWNIKA KOBIETY - faktyczne podwójne zatrudnienie

16 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS - Są bezrobotni - Jest praca - I nic z tego nie wynika

17 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS PRACOWNIKA: szukają, ale nie mnie… (wiedza i umiejętności, mobilność, płaca) PARADOKS PRACODAWCY: zatrudniłem i co z tego mam (wykorzystanie czasu pracy)

18 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Problemy: - środowisko pracy - niskie wynagrodzenia - poziomy kształcenia - utrudnienia w zdobyciu specjalizacji - koszty własne ustawicznego kształcenia

19 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Migracje: 3 x 4 = 12 skok grupowy 1 / 2 / 3 / 4 / 5 vs 6 + 7 skok weekendowy 3 / 9 skok urlopowy Jaki związek z bezrobociem ?

20 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Rozwiązania: Kobiety, które długo nie mogły znaleźć pracy, są sanitariuszkami w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Projekt: Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej

21 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS (w trzech odsłonach) I. W urzędzie pracy w Działdowie (Warmińsko- Mazurskie) zarejestrowanych jest o 10 pielęgniarek. W samym Działdowie i okolicy nie ma dla nich pracy.

22 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS II. Szpital w Gdańsku od ręki mógłby zatrudnić ok. 30 osób. Jest zainteresowany nawet tymi pielęgniarkami, które straciły prawo wykonywania zawodu (zapewnia szkolenia).

23 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS III. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych proponuje, by w ramach walki z bezrobociem rząd przyznał pielęgniarkom, które chcą migrować, specjalny dodatek mieszkaniowy (chodzi o 400-500 zł miesięcznie).

24 BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Ucieczka kadry Deficyt opieki zasilanie zewnętrznezamykanie jednostek zwolnienia grupowe restrukturyzacja

25 BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Racjonalne reformy Restrukturyzacja rynku Równowaga opieki Migracja jako jedna z równych a nie jedyna droga rozwoju zawodów medycznych

26 Personel posiadający prawo wykonywania zawodu. Roklekarze Lekarze dentyści PielęgniarkiPołożne 2003122 42932 655265 20032 276 2004125 05433 957268 81832 504 2005126 57634 379273 81032 832 Dane wg Biuletynu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia BARIERY - PARADOKSY Personel zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej Roklekarze Lekarze dentyści PielęgniarkiPołożne 200387 61710 737181 29121 129 200485 62313 827180 78721 678 200576 04614 182173 60920 668

27 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych lekarzy w okresie od 1.05.2004 r. do 30. 06.2006 r. Zakres danychWg stanu z dnia 30.06.2005 r. Wg stanu z dnia 30.06.2006 r. Liczba lekarzy aktywnych zawodowo w kraju 116 847118 475 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych 3 5795 114 % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby lekarzy 3%4,32% Ź ródło danych: Naczelna Izba Lekarska BARIERY - PARADOKSY

28 Największy procent wydawanych zaświadczeń dotyczy lekarzy ze specjalizacją w zakresie: - Anestezjologia i intensywna terapia 15,69% - Chirurgia plastyczna 14,7 9% - Chirurgia klatki piersiowej 12,84% - Medycyna ratunkowa 11,14%

29 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pielęgniarkom i położnym. Zakres danych od 05.04 do 30.06.05 od 05.04 r. do 30.06.06 Liczba pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu 299 054308 620 Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych 3 2045 912 % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby pielęgniarek i położnych 1,1 %1,9 % Ź ródło danych: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych BARIERY - PARADOKSY

30 - najniższe wskaźniki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców w stosunku do innych krajów UE - zidentyfikowane braki kadrowe w zakładach opieki zdrowotnej wynoszą: dla lekarzy ok. 4 tys. oraz dla pielęgniarek i położnych ok. 3 tys. etatów - blisko 5 tys. pielęgniarek i położnych zarejestrowanych jako bezrobotne nie podejmuje pracy w swoim zawodzie, pomimo wolnych etatów

31 BARIERY - PARADOKSY - wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych ok. 60 % jest w grupie wieku powyżej 40 lat. - obserwuje się odchodzenie od zawodu pielęgniarek bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, - duża liczba absolwentów wydziału lekarskiego podejmuje pracę w firmach farmaceutycznych lub innych jednostkach poza zakładami opieki zdrowotnej, - według liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pracę za granicami kraju mogło podjąć ok. 5 114 lekarzy, 1 581 lekarzy dentystów oraz 5 912 pielęgniarek

32

33

34 BARIERY - PARADOKSY Małgorzata Tobiś dziękuje Państwu za uwagę W prezentacji wykorzystano materiały: 1. MONITOROWANIE MIGRACJI POLSKICH LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ /Raport z realizacji programu w 2006r./ 2. Publikacje DWUP w Wałbrzychu. 3. Artykuł M. Goślińskiej – Katowicki szpital leczy bezrobocie.


Pobierz ppt "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google