Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Dlaczego i jak naprawić polską oświatę Paweł Dobrowolski Projekt 0.02.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Dlaczego i jak naprawić polską oświatę Paweł Dobrowolski Projekt 0.02."— Zapis prezentacji:

1 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Dlaczego i jak naprawić polską oświatę Paweł Dobrowolski dobrowol@post.harvard.edu Projekt 0.02

2 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Dlaczego Dwie Polski oświatowe: Jakość nauczania zależy od miejsca zamieszkania i statusu społeczno-majątkowego rodziców. Niski zwrot na inwestycji: W zamian za wysokie nakłady na oświatę dostajemy produkt kiepskiej jakości. Szkoła totalitarno post-socjalistyczna: Uczeń jest przedmiotem przygotowywanym do życia w społeczeństwie autokratycznym lub totalitarnym. Dlaczego Jak 1 12 listopada 2005

3 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Niewielka ilość dobrych szkół nie zmieni przeciętnie niskiego poziomu oświaty (patrz średni wynik dla polski i zasadniczych szkół zawodowych) Dwie Polski oświatowe Wyniki badań OECD/PISA […] według rodzaju szkoły SkalaLicea Ogólnokształcące Średnie Szkoły Zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Średnia dla Polski Rozumienie tekstu544478356479 Kompetencje Matematyczne528477470 Umiejętność Myślenia Naukowego536482483 Jakość szkoły do której dany uczeń ma dostęp zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania ucznia oraz statusu społeczno majątkowego rodziców. Dlaczego Jak 2 12 listopada 2005

4 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Nakłady budżetowe na oświatę w Polsce przewyższają nakłady w większości krajów OECD Według danych za rok 1998 nakłady budżetowe na oświatę w Polsce wynosiły 5,8% PKB podczas gdy ta sama liczba w OECD wynosiła średnio 5,1%. Nakłady na oświatę w Polsce są wysokie Dlaczego Jak 3 12 listopada 2005

5 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Udział nakładów na oświatę w wydatkach budżetowych ogółem jest wyższy niż w większości państw OECD Nakłady na oświatę w Polsce są wysokie (c.d.) Dlaczego Jak 4 12 listopada 2005

6 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty 1. Zwiększyć rolę rodziców i uczniów: 2. Publiczna kontrola poprzez jawność 3. Decentralizacja kierowania oświatą i większa autonomia dla szkół 4. Zapewnić powszechność dobrej oświaty 5. Mądrze wydawać dostępne środki Jak Dlaczego Jak 5 12 listopada 2005

7 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Zwiększyć rolę rodziców i uczniów Zastąpić reformy wcielane co kilka lat szkołą, która rozwija się i poprawia na co dzień. W tym celu należy uelastycznić system oświaty by szybko i sprawnie odpowiadał na zmieniające się potrzeby uczniów i rodziców, zamiast czekać aż narastająca frustracja wywoła kolejną reformę. Wyposażyć rodziców w kompetencje do nadzoru szkoły poprzez stworzenie Rad Nadzorczych Szkoły Stworzyć mechanizmy finansowe promujące dobre szkoły, dobrych dyrektorów i dobrych nauczycieli W starszych klasach gimnazjum oraz w całym liceum umożliwić wybór przedmiotów przez ucznia. Minimum programowe to minimum. Reszta to wolny wybór ucznia. Umożliwić profilowanie klas w niektórych przedmiotach na klasy dla uczniów zaawansowanych i uczniów wymagających dodatkowej pomocy Artykuł 48 Konstytucji R.P. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. + Młodzież w demokratycznym społeczeństwie ma prawo uczyć się sama decydować o swoim losie. Dlaczego Jak 6 12 listopada 2005

8 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Publiczna kontrola jakości nauczania Aby możliwa była publiczna kontrola oświaty a rodzice mogli dokonywać trafnych decyzji oświatowych musi polepszyć się jakość, zakres i dostępność informacji na temat oświaty: Jawność wyników i finansów nauczania na poziomie państwa, województwa, powiatu, gminy, szkoły i klasy. Jawna ocena jakości szkół przez uczniów poprzez coroczne udostępnienie przez każdą szkołę wyników anonimowego kwestionariusza Ocena szkoły przez ucznia Upowszechnić obiektywne miary wyników nauczania takie jak standardowe testy Zapewnić jawność procedur wyboru podręczników Zapewnić udział polskich szkół w międzynarodowych testach i badaniach wiedzy i umiejętności uczniów Dlaczego Jak 7 12 listopada 2005

9 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Autonomia Autonomia umożliwi sprawne zarządzanie szkołami i pozwoli na odzwierciedlenie różnorodności opinii i przekonań obywateli w programach nauczania. Dlatego należy przenieść środki i odpowiedzialność za decyzje tam gdzie są one rzeczywiście podejmowane i gdzie istnieją informacje potrzebne do ich podjęcia. Ponadto należy zastąpić debaty ideologiczne polityków z Warszawy możliwością edukowania dzieci zgodnie z przekonaniami lokalnych społeczności. Przenieść decyzje o sposobie wydawania pieniędzy do szkół i samorządów Zwiększyć udział samorządów, szkół, rodziców i uczniów w kształtowaniu programu nauczania Przenieść odpowiedzialność za zatrudnianie i awansowanie nauczycieli do szkół Odbiurokratyzować awans zawodowy nauczycieli Decydować o płacach i innych warunkach zatrudnienia na poziomie szkoły (n.p. ilości godzin nauczania pracy) Dzieci z ubogich rodzin są głównymi poszkodowanymi scentralizowanego systemu oświaty, który obniża jakość oświaty w imię równości. Są one bowiem skazane na szkoły, których jakość cierpi w wyniku tzw. równania w dół, a nigdy nie doświadczą korzyści prywatnych kursów i korepetycji. Dlaczego Jak 8 12 listopada 2005

10 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Koszty osobowe to 80-90 procent budżetu oświaty (bez inwestycji). W większości innych krajów liczba ta wynosi 60- 70% Za dużo wydajemy na pensje nie tych nauczycieli co potrzeba: mamy za mało nauczycieli licealnych, za dużo zaś w szkolnictwie podstawowym i zawodowym Karta nauczyciela jest sprzeczna z autonomią szkół Karta nauczyciela uniemożliwia dyrektorom i samorządom racjonalne zarządzanie Udział kosztów osobowych w budżecie oświaty (bez szkolnictwa wyższego) 198059% 198560% 199079% 199283% Dlaczego Jak 9 12 listopada 2005

11 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Mądrze wydawać dostępne środki Głównym kryterium alokacji środków publicznych na oświatę powinno być maksymalizowanie korzyści społecznych. Należy zwłaszcza: rozpatrzyć proporcje pomiędzy nakładami na szkoły podstawowe i średnie a nakładami na nauczanie uniwersyteckie, obniżyć obowiązkowy wiek rozpoczęcia nauczania, zastąpić zakup podręczników przez uczniów odpłatnym wypożyczaniem podręczników ze szkoły Dostosować korpus nauczycielski do struktury demograficznej uczniów Dlaczego Jak 10 12 listopada 2005

12 Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Zapewnić powszechność dobrej oświaty Powszechny dostęp do dobrej oświaty umożliwi pełne wykorzystanie potencjału Polski i jej obywateli. Jest on konieczny aby zapewnić równość szans i uczynić naszą gospodarkę wydajniejszą. Uczęszczanie do klas zerowych powinno być obowiązkowe w całej Polsce i finansowane z budżetu centralnego. Ubogie dzieci z dobrymi wynikami w nauce powinny otrzymywać stypendia. Należy powiązać pomoc społeczną dla rodziców z uczęszczaniem dzieci do szkoły. Chcemy Polski w której każdy bez względu na pozycję społeczną i dochody rodziców jest w stanie własną pracą i wiedzą osiągnąć sukces. Dlaczego Jak 11 12 listopada 2005


Pobierz ppt "Polska Fundacja Rozwoju Oświaty Dlaczego i jak naprawić polską oświatę Paweł Dobrowolski Projekt 0.02."

Podobne prezentacje


Reklamy Google