Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współdziałanie organów administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współdziałanie organów administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Współdziałanie organów administracji publicznej
Materiał pomocniczy Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, SSP, III rok, grupa 12, rok akademicki , semestr zimowy mgr Marcin Rudnicki

2 I. Istota oraz podstawa prawna współdziałania
Obowiązek współdziałania wynika z przepisów o charakterze materialnym. Współdziałanie może być określone w różnoraki sposób, np.: „za zgodą”; „w porozumieniu”; „po zasięg- nięciu opinii”. Proceduralną regulację współdziałania w k.p.a. stanowi art. 106 i 145 § 1 pkt 6. Kompetencja szczególna organu administracji publicznej Realizacja obowiązku współdziałania

3 II. Przebieg współdziałania
Inicjatywa w przedmiocie realizacji obowiązku współdziałania oparta jest na zasadzie oficjalności. Realizacja obowiązku współdziałania następuje przy zachowaniu zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (między innymi obowiązek zawiadomienia stron). Organ współdziałający może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Współdziałanie kończy się wydaniem postanowienia przez organ współdziałający. Na postanowienie to służy zażalenie. Decyzja w sprawie powinna być wydana dopiero, gdy postanowienie to stało się ostateczne.

4 III. Termin na realizację obowiązku współdziałania
ZASADA: Zajęcie stanowiska powinno nastąpić niezwłocznie. TERMIN MAKSYMALNY: Dwa tygodnie (od daty doręczenia żądania) WYJĄTKI: Mogą wynikać z przepisów szczególnych SKUTEK NIEDOTRZYMANIA TERMINU: Określony w art k.p.a.

5 IV. Naruszenie obowiązku współdziałania
Naruszenie obowiązku współdziałania stanowi wadę istotną kwalifikowaną z art. 145 § 1 pkt. 6 k.p.a. (wznowienie postępowania). Naruszenia obowiązku współdziałania nie można upatrywać w niezastosowaniu się przez organ administracji publicznej rozstrzygający sprawę do stanowiska organu współdziałającego.

6 Literatura Adamiak B. , Borkowski J
Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.


Pobierz ppt "Współdziałanie organów administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google