Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji Materiał pomocniczy Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok, grupa 4, rok akademicki 2014-2015, semestr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji Materiał pomocniczy Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok, grupa 4, rok akademicki 2014-2015, semestr."— Zapis prezentacji:

1 Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji Materiał pomocniczy Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok, grupa 4, rok akademicki 2014-2015, semestr zimowy mgr Marcin Rudnicki

2 Katalog zasad 1.Zasady wynikające z aktów normatywnych hierarchicznie wyższych od ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2.Wybrane zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego 3.Zasady wynikające bezpośrednio z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3 Zasady wynikające z aktów normatywnych hierarchicznie wyższych od ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Konstytucja RP Ustawa Ustawa (PEwA) Określone umowy międzynarodowe

4 Wybrane zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego Art. 18 PEwA Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego Odpowiednie stosowanie przepisów 1.Stosowanie bez potrzeby dostosowania 2.Stosowania po dostosowaniu 3.Niestosowanie

5 Wybrane zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego Zasady stosowane wprost Zasada praworządności Zasada szybkości i prostoty postępowania Zasada pisemności Zasady stosowane odpowiednio Zasada dwuinstancyjności postępowania Zasada prawdy obiektywnej Zasada uwzględniania interesów Zasada informowania Zasada czynnego udziału stron Zasada przekonywania Zasady niestosowane Zasada ugodowości Zasada trwałości decyzji administracyjnej Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej

6 Zasady wynikające bezpośrednio z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1.Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej 2.Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie 3.Zasada celowości 4.Zasada stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego 5.Zasada niezbędności postępowania egzekucyjnego 6.Zasada poszanowania minimum egzystencji 7.Zasada zagrożenia 8.Zasada niekonkurencyjności form przymusu państwowego 9.Zasada prawdy obiektywnej 10.Zasada zachowania pewnych względów wobec zobowiązanego

7 Literatura Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012. Klat – Wertelecka L., Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013.


Pobierz ppt "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji Materiał pomocniczy Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok, grupa 4, rok akademicki 2014-2015, semestr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google