Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasz udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasz udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie."— Zapis prezentacji:

1 Nasz udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie

2

3  debaty i kodeks 2.0  zadanie TIK  3 projekty edukacyjne  festiwal  prowadzenie bloga zrealizowane najważniejsze zadania:

4  13 dobrych praktyk umieszczonych na platformie,  lepsze wykorzystanie pracowni po lekcjach,  regularne umieszczanie wpisów i relacji na blogach,  uzyskanie tytułu „Szkoła Ekspercka”,  31 odznak na blogach (blog główny ‚Konopniczaki’ zdobył komplet), nasze sukcesy:

5  zaangażowanie się społeczności szkolnej, rodziców i mieszkańców w realizację projektów edukacyjnych,  wspólna nauka z TIK po lekcjach,  opracowanie wielu interesujących i oryginalnych materiałów promujących szkołę i małą ojczyznę,  przeprowadzenie Festiwalu Projektów i podsumowanie działań w ramach programu,  zakwalifikowanie się na Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 projektu „Jeszcze są wśród nas...”  promocja szkoły na stronie programu, w opracowaniach,stronie programuopracowaniach nasze sukcesy:

6  umieszczenie wielu wpisów uczniów i nauczycieli na tablicach PINTEREST programu „Szkoła z klasą 2.0”,  wzrost samooceny uczniów i nauczycieli w wyniku uzyskanych rezultatów,  lepsza integracja pomiędzy uczniami, ale i nauczycielami,  wzrost świadomości wagi i znaczenia prawa autorskiego, lepsze opisywanie źródeł informacji, grafik, muzyki, nasze sukcesy:

7  dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców,  dzięki dobrej współpracy pomiędzy zespołami uczniowsko-nauczycielskimi,  dzięki stałemu monitorowaniu procesu i motywowaniu przez koordynatora i dyrektora,  dzięki dzieleniu się wiedzą i wymianie informacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, Jak to osiągnęliśmy?

8  nauka pracy długoterminowej i dążenia do wyznaczonego celu,  system doceniania i motywowania uczniów, ale i nauczycieli,  efektywniejsze wykorzystanie TIK w procesie lekcyjnym,  niestabilna sieć i przestarzałe oprogramowanie, Problemy i wyzwania:

9  aktualizacja zapisów szkolnego systemu oceniania,  cykl szkoleń z TIK dla nauczycieli (warsztaty zewnętrzne, szkolenia koleżeńskie, wymiana dobrych praktyk),  opracowanie rocznego planu zajęć z TIK, wraz ze scenariuszami (inspiracje),inspiracje  dostosowanie sieci do potrzeb szkolnych. Jak można je rozwiązać? Propozycje:

10  kontynuowanie działań rozpoczętych w r.szk. 2013/14,  prowadzenie bloga jako platformy komunikacyjnej oraz edukacyjnej,  wprowadzanie TIK na większej ilości lekcji,  przekonanie się do TIK i przełamanie barier, jakie postrzegane są obecnie,  opracowanie systemu motywacyjnego i wspierającego nauczycieli w działaniach edukacyjnych z zastowaniem TIK. plan działania w przyszłym roku:

11  udało nam się wiele  zyskać możemy jeszcze więcej  ważne, aby każdy wspierał aktywnie nasz plan działań

12 Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom za niezwykłą i twórczą współpracę. Zachęcam Was serdecznie do dalszych działań i kontynuowania tego, co już Wam się udało osiągnąć. Małgorzata Janik, koordynator programu

13 Podsumowanie Programu Glichów, czerwiec 2014r.


Pobierz ppt "Nasz udział w programie „Szkoła z klasą 2.0” rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google