Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

2 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Uczestnicy projektu Rodzina Uczniowie Nauczyciel

3 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy czas edukacji wczesnoszkolnej to okres, w którym uczniowie najczęściej otrzymują pierwsze pieniądze do własnej dyspozycji, etap ten to okres, gdy rodzice najaktywniej włączają się w edukację swoich dzieci. Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki uwzględnia wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej, ponieważ:

4 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka oraz wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń, Cele projektu:

5 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów, wspomaganie ich samodzielności w uczenia się, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. Cele projektu cd:

6 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Zalety programu: zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka, oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy, uczy bezpiecznych zachowań, wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy dziecko, zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie, projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne.

7 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Materiały dla rodziców: ulotka informacyjna, karta „Oszczędności” z małymi i dużymi gwiazdkami, naklejki „Porozmawiaj ze mną …”.

8 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Materiały dla uczniów: zeszyty z kartami pracy, karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi, gwiazda do zapisu marzeń, portfelik do składania, Grosikowy folder, Karta bezpieczeństwa z naklejkami, czapeczka.

9 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przewodnik dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć pakiet materiałów dydaktycznych. Materiały dla nauczycieli:

10 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli: plakat z planetami, mała rakieta, nazwy planet, karta płatnicza, parasol bezpieczeństwa i naklejki, rakieta – kapsuła mądrości, badziki, zestaw monet zafoliowany, pomaganie – obrazki, oszczędzanie – obrazki, niedokończone zdania, nagrania dźwiękowe, film „O przechowywaniu pieniędzy dawniej i dziś”, Grosikowe karty, Grosikowe ślady i Grosik.

11 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Etapy realizacji projektu: przygotowanie nauczycieli, zapoznanie rodziców z projektem, zaproszenie uczniów do podróży, podróż po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami, analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu, Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów, podsumowanie projektu Od grosika do złotówki.

12 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Zajęcia dydaktyczne to podróż po Galaktykach Finanse i Oszczędzania trwająca 10 miesięcy. Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów.

13 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Grudzień Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem

14 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. Gwiezdny pojazd już za chwilę w galaktyczny ruszy rejs, A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć. Refren: Od grosika do złotówki Przemierzamy planet sto. W kosmos pędzi już rakieta. Tysiąc przygód czeka nas, Od grosika do złotówki jeszcze raz.

15 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Od grosika do złotówki c.d. A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Oszczędzamy cały czas. I gdy nieraz ktoś zapyta: „Jak odnaleźć można skarb?” Od grosika do złotówki – właśnie tak.

16 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Parasol Złotówka Podczas zajęć uczniowie wędrując po galaktykach odwiedzają planety:

17 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Podczas zajęć uczniowie: przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie, zorganizują Grosikowe wędrówki.

18 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Grosik, uczniowie: poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, rozpoznają i nazywają monety, rozpoznają i nazywają banknoty, liczą pieniądze, stosują miana złoty i grosz, poznają wartość nabywczą pieniądza, poznają sposoby bezpiecznego spędzania ferii zimowych.

19 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Portfelik, uczniowie: dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych, poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej, odkrywają wartość i potrzebę pracy, dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę, poznają zawody ludzi dbających o bezpieczeństwo..

20 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Skarbonka, uczniowie: poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, poznają zasady prawidłowego odżywiania.

21 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy poznają zasady „udanych zakupów”, omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów, dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy, poznają zasady bezpiecznej zabawy. Na planecie Zabawka, uczniowie:

22 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie: poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów, przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów, poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas wyjazdów.

23 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Planując wakacje, na planecie Parasol uczniowie poznają: pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza, sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy, zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, sposoby bezpiecznego spędzania wakacji.

24 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie: utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient, poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej, udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy, poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

25 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie: dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym, określą przyczyny powodujące straty finansowe, zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom, dowiedzą się o potrzebie ubezpieczenia mienia i zdrowia przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

26 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy: codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności”, systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu, wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy, wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

27 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie: utrwalą poznane pojęcia związane z finansami, udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy, udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek, poznają przepisy ruchu drogowego.

28 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Bezpiecznie z Grosikiem W podróż Grosik nas zaprasza właśnie dzisiaj, Do Galaktyk Oszczędzania i Finansów. Chce nauczyć nas, co znaczy Być bezpiecznym, być przezornym, By z Grosikiem ruszyć w galaktyczny rejs! Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

29 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Bezpiecznie z Grosikiem (2) A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

30 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Złotówka, uczniowie: poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia, stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach, dowiedzą się, jak bezpiecznie spędzać czas wolny w domu.

31 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez nauczycieli. Grosikowe wędrówki są wyjątkowym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach wdrażania projektu.

32 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Ogólnopolski koordynator projektu Bogusława Rajska boguslawa.rajska@junior.org.pl Koordynator regionalny – Małgorzata Chuncia m.chuncia@gmail.com Informacje o projekcie dostępne na www.junior.org.pl


Pobierz ppt "Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja PZU Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google