Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacji finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacji finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacji finansowej
dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

2 Uczestnicy projektu Rodzina Nauczyciel Uczniowie

3 Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki
uwzględnia wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej, ponieważ: czas edukacji wczesnoszkolnej to okres, w którym uczniowie najczęściej otrzymują pierwsze pieniądze do własnej dyspozycji, etap ten to okres, gdy rodzice najaktywniej włączają się w edukację swoich dzieci.

4 Cele projektu: nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka oraz wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń,

5 Cele projektu cd: inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów, wspomaganie ich samodzielności w uczenia się, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

6 Zalety programu: zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa
w edukacji dziecka, oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy, uczy bezpiecznych zachowań, wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy dziecko, zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie, projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne.

7 Materiały dla rodziców:
ulotka informacyjna, karta „Oszczędności” z małymi i dużymi gwiazdkami, naklejki „Porozmawiaj ze mną …”.

8 Materiały dla uczniów:
zeszyty z kartami pracy, karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi, gwiazda do zapisu marzeń, portfelik do składania, Grosikowy folder, Karta bezpieczeństwa z naklejkami, czapeczka.

9 Materiały dla nauczycieli:
przewodnik dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć pakiet materiałów dydaktycznych.

10 Pakiet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli:
plakat z planetami, mała rakieta, nazwy planet, karta płatnicza, parasol bezpieczeństwa i naklejki, rakieta – kapsuła mądrości, badziki, zestaw monet zafoliowany, pomaganie – obrazki, oszczędzanie – obrazki, niedokończone zdania, nagrania dźwiękowe, film „O przechowywaniu pieniędzy dawniej i dziś”, Grosikowe karty, Grosikowe ślady i Grosik.

11 Etapy realizacji projektu:
przygotowanie nauczycieli, zapoznanie rodziców z projektem, zaproszenie uczniów do podróży, podróż po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami, analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu, Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów, podsumowanie projektu Od grosika do złotówki.

12 Zajęcia dydaktyczne to podróż
po Galaktykach Finanse i Oszczędzania trwająca 10 miesięcy. Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów.

13 Grudzień Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem
Od grosika do złotówki Grudzień Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem

14 Zapraszamy do zabawy całkiem nowej,
Od grosika do złotówki Od grosika do złotówki Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. Gwiezdny pojazd już za chwilę w galaktyczny ruszy rejs, A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć. Refren: Od grosika do złotówki Przemierzamy planet sto. W kosmos pędzi już rakieta. Tysiąc przygód czeka nas, Od grosika do złotówki jeszcze raz.

15 Od grosika do złotówki c.d.
A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Oszczędzamy cały czas. I gdy nieraz ktoś zapyta: „Jak odnaleźć można skarb?” Od grosika do złotówki – właśnie tak.

16 Podczas zajęć uczniowie wędrując po galaktykach odwiedzają planety:
Od grosika do złotówki Podczas zajęć uczniowie wędrując po galaktykach odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Parasol Złotówka

17 Podczas zajęć uczniowie: przygotują Grosikową majówkę,
Od grosika do złotówki Podczas zajęć uczniowie: przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie, zorganizują Grosikowe wędrówki.

18 Na planecie Grosik, uczniowie:
poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, rozpoznają i nazywają monety, rozpoznają i nazywają banknoty, liczą pieniądze, stosują miana złoty i grosz, poznają wartość nabywczą pieniądza, poznają sposoby bezpiecznego spędzania ferii zimowych.

19 Na planecie Portfelik, uczniowie:
dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych, poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej, odkrywają wartość i potrzebę pracy, dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę, poznają zawody ludzi dbających o bezpieczeństwo. .

20 Na planecie Skarbonka, uczniowie:
poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, poznają zasady prawidłowego odżywiania.

21 Na planecie Zabawka, uczniowie:
poznają zasady „udanych zakupów”, omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów, dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy, poznają zasady bezpiecznej zabawy.

22 poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne,
Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie: poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów, przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów, poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas wyjazdów .

23 pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza,
Planując wakacje, na planecie Parasol uczniowie poznają: pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza, sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy, zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, sposoby bezpiecznego spędzania wakacji.

24 poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej,
Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie: utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient, poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej, udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy, poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły .

25 dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania
Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie: dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym, określą przyczyny powodujące straty finansowe, zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom, dowiedzą się o potrzebie ubezpieczenia mienia i zdrowia przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

26 Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu
Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy: codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności”, systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu, wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy, wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

27 utrwalą poznane pojęcia związane z finansami,
Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie: utrwalą poznane pojęcia związane z finansami, udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy, udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek, poznają przepisy ruchu drogowego.

28 Bezpiecznie z Grosikiem
Od grosika do złotówki Bezpiecznie z Grosikiem W podróż Grosik nas zaprasza właśnie dzisiaj, Do Galaktyk Oszczędzania i Finansów. Chce nauczyć nas, co znaczy Być bezpiecznym, być przezornym, By z Grosikiem ruszyć w galaktyczny rejs! Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

29 Bezpiecznie z Grosikiem (2)
Od grosika do złotówki Bezpiecznie z Grosikiem (2) A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Wędrujemy cały czas. Nie zapomnę już o kasku I pamiętam o odblasku. Bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz.

30 Na planecie Złotówka, uczniowie:
poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia, stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach, dowiedzą się, jak bezpiecznie spędzać czas wolny w domu.

31 Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez
nauczycieli. Grosikowe wędrówki są wyjątkowym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach wdrażania projektu.

32 Ogólnopolski koordynator projektu Bogusława Rajska
Koordynator regionalny – Małgorzata Chuncia Informacje o projekcie dostępne na


Pobierz ppt "Projekt edukacji finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google