Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody matematyczne w inżynierii chemicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody matematyczne w inżynierii chemicznej"— Zapis prezentacji:

1 Metody matematyczne w inżynierii chemicznej
Wykład 3. Całkowanie numeryczne

2 Graficzna definicja całki oznaczonej
P a b

3 Graficzna definicja całki oznaczonej
y Pi f(x) x x1 x2 a b

4 Metoda prostokątów y Pi a b x x0 x1 x2 xi xi+1 xN

5 Błąd metody zależność u(x)= przybliżamy (aproksymujemy)
inną funkcją U(x, h) = Wymagane jest by funkcja "zastępcza" dla h  0 była zbieżna do u(x). Oznacza to, że różnica (Residuum) R musi dążyć do 0 dla h dążącego do 0

6 Błąd metody Dla metody istotne jest jak szybko zmniejsza się R, co można zapisać n – dodatnia liczba całkowita oznaczająca rząd metody Dla jednego kroku metoda prostokątów ma rząd n = 2 Wielokrotne użycie każdej z metoda zmniejsza rząd o 1 Ostatecznie

7 Metoda trapezów y Pi a b x x0 x1 x2 xi xi+1 xN

8 Metoda trapezów Ostateczny wzór na obliczanie całki metodą trapezów:

9 Metoda trapezów algorytm
Przeczytaj granice całkowania, x0 i xN Przeczytaj ilość podziałów N Oblicz h = (x0 - x1)/N Oblicz y0 i yN Oblicz P = h/2(y0 + yN) Przyjmij i = 1 Oblicz xi = x0 +ih Oblicz yi Oblicz P = P + hyi Zwiększ i o 1 (i=i+1) Jeżeli iN-1 to idź do p. 6 Drukuj P Koniec

10 Metoda trapezów schemat blokowy
start 1 Czytaj N, x0,xN P = P + hyi h = (x0+xN)/N i = i + 1 y0 = y(x0) i  N-1 yN = y(xN) Drukuj P P = h/2(y0 + yN) koniec i = 1 y(x) xi = x0+ih y = funkcja x yi = y(xi) powrót 1

11 Metoda trapezów program
5 DEF FNy(x) = funkcja x 10 INPUT "Podaj granice całkowania"; x0, xN 20 INPUT "Podaj ilość podziałów N:"; N 30 h = (xN – x0)/N 40 y0 = FNy(x0): yN = FNy(xN) 50 P = h/2*(y0+yN) 60 FOR i= 1 to N-1 70 xi = x0 + i*h 80 yi = FNy(xi) 90 P = P + h*yi 100 NEXT i 110 PRINT "Wartość całki to:"; P 120 END

12 Metoda Simpsona y2 y1 y0 P x0 x0+2h x0+h

13 Metoda Simpsona Inna postać:

14 Metoda Simpsona n  2 n = 2k, gdzie k to dowolna liczba naturalna
Warunki jakie musi spełniać ilość podziałów n: n  2 n = 2k, gdzie k to dowolna liczba naturalna

15 Metoda Simpsona program
10 DEF FNy(x) = jakaś funkcja x 20 INPUT "Podaj granice całkowania:"; x0, xN 30 INPUT "Na ile części podzielić przedział (liczba parzysta)"; N 40 IF (INT(N/2)-N/2) <> 0 THEN PRINT "N nie jest liczbą parzystą": GOTO 30 50 h = (xN-x0)/N 60 P = h/3*(FNy(x0)+FNy(xN)) 70 FOR i = 1 TO N-1 80 xi = x0 + i*h 90 P = P + h/3*(3+(-1)^(i+1))*FNy(xi) 100 NEXT i 110 PRINT "Całka ma wartość: "; P 120 END

16 Metoda Romberga/Richardsona
Modyfikacja metody trapezów Zwiększenie dokładności poprzez zastosowanie ekstrapolacji

17 Metoda Romberga Granice całkowania <a, b> dzielimy na N części to Przybliżoną wartość całki określa wzór: Jeżeli krok zmniejszymy 2-krotnie: W ten sam sposób obliczmy: Jest oczywiste, że dla N   otrzymamy wynik pozbawiony błędu metody. Pozostaje problem błędu zaokrąglenia!

18 Metoda Romberga Utwórzmy nowy ciąg zgodnie z równaniami: itd.
Można wykazać, że ciąg taki jest szybciej zbieżny niż ciąg pierwotny.

19 Metoda Romberga Można utworzyć ciąg: itd.
który jest jeszcze szybciej zbieżny. Ogólnie

20 Metoda Romberga Obliczenie przy znanym x0 x1 xi xi+1 y0 y1 yi yi+1

21 Metoda Romberga przykład
Obliczyć całkę oznaczoną: 0,

22 Szacowanie błędu całkowania numerycznego
Ogólny wzór na przybliżoną całkę oznaczoną: Jeżeli obliczymy wartość całki dla dwóch kroków o długości h1 = h oraz h2 = h/2

23 Szacowanie błędu całkowania numerycznego
błąd metody jest funkcją kroku: Zakładamy, że h jest bardzo małe Poszukujemy tylko wartości A Podstawiając h: -

24 Szacowanie błędu całkowania numerycznego

25 Szacowanie błędu całkowania numerycznego

26 Metoda Monte Carlo

27 Zasada metody fmax(x) a a b

28 Generowanie punktów Generuje się współrzędne x i y
Wykorzystuje się liczby losowe (l.l.) o rozkładzie jednostajnym Domyślny generator ma zakres 0-1 Współrzędna x = a + l.l.*(b-a) Współrzędna y = l.l.*fmax(x)

29 Obliczanie ilości trafień
Wylosowany punkt o współrzędnych (xi, yi) jest trafiony jeżeli:

30 Dokładność Dokładność metody zależy od: Ilości wygenerowanych punktów
Jakości generatora liczb losowych

31 Algorytm Podaj granice całkowania i funkcję f Podaj ilość losowań N
I,j=0 Znajdź wartość fmax w przedziale <a,b> X=a+rnd*(b-a) Y=rnd*f.max I=I+1 Jeżeli Y<=f(X) to j=j+1 Jeżeli i<N to idź do 5 P=j/n*(b-a)*fmax Drukuj P

32 Numeryczne obliczanie pochodnych

33 Pochodne funkcji w punkcie
x2 x0 x1

34 Pochodne centralne -

35 Pochodne centralne O(h2)

36 Pochodne centralne O(h3)

37 Pochodne w przód/w tył O(h)

38 Pochodne w przód/w tył O(h2)

39 Pochodne w przód/w tył O(h3)

40 Zastosowanie numerycznego obliczania pochodnej w algorytmie znajdowania pierwiastków metodą Newtona

41 Algorytm metody Newtona
Wprowadzić punkt startowy x1 oraz dokładność  Obliczyć y1 Obliczyć y'1 Obliczyć Jeżeli |x2- x1 |  todrukuj x2, koniec. x1= x2 Powrót do punktu 2 Koniec.

42 Algorytm obliczenia pochodnej
3.1 Przyjąć krok h = 0.001 3.2 Obliczyć y0 = f(x-h) 3.3 Obliczyć y2 = f(x+h) 3.4 Obliczyć y' = (y2- y0 )/(2h) 3.5. Sprawdzić, czy y' nie jest równe 0. Jeżeli tak drukuj informację "zły punkt startowy" i zakończ program.


Pobierz ppt "Metody matematyczne w inżynierii chemicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google