Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Cel kursu Koszty jakości (prowadzący prof.nadzw. dr hab. Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Cel kursu Koszty jakości (prowadzący prof.nadzw. dr hab. Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1 1 Cel kursu Koszty jakości (prowadzący prof.nadzw. dr hab. Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych. Student przyswoi sobie zagadnienia, które dotyczą znaczenia kosztów jakości w biznesie, procesowego podejścia do przepływu błędów (odchyleń od wymagań jakościowych) i ich odniesienia do ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, rachunku kosztów jakości, w tym opartego na działaniach. Będzie umiał wycenić elementy składowe kosztów związanych z jakością oraz sposób ich analizowania i monitorowania.Wiedza wyniesiona z wykładu „Koszty jakości” pozwoli studentowi na możliwości skutecznych i efektywnych działań projakościowych nie tylko w organizacjach gospodarczych, ale także w życiu codziennym. Opracowała: Z.Zymonik

2 2 Program wykładu ( Wydział Mechaniczny k. ZIP -15 h) 1.Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej zarządzania jakością. 2.Istota i pojęcie kosztów jakości. Podejście do pojęcia produktu wadliwego. 3.Historia kosztów jakości (od starożytności do czasów współczesnych). 4.Modele kosztów jakości (strukturalne: Feigenbauma, ASQC, BS 6143, Banka, ISO 9004-1, ISO 9004-3) i ekonomiczne: Jurana i Schneidermana). 5.Koncepcje zarządzania kosztami jakości (triada Jurana, akceptowany poziom wadliwości Jurana, standardy jakości Feigenbauma, „zero defects” Crosby`ego, społeczne koszty jakości Taguchi, funkcja strat jakości Taguchi, marnotrawstwo zasobów Ohno). 6.Zarządzanie kosztami jakości (rachunek kosztów jakości - określanie elementów składowych kosztów jakości, ewidencjonowanie, ich analizowani i monitorowanie; planowanie, wykonanie, nadzorowanie i doskonalenie działań projakościowych opartych na rachunku kosztów jakości). 7.Bezpieczeństwo jako cecha priorytetowa jakości (produkt niebezpiecznie wadliwy, odpowiedzialność za produkt wadliwy - product liability, wycofanie produktu niebezpiecznie wadliwego z rynku i z użytkowania, przesłanki zwalniające producenta od odpowiedzialności za produkt, ryzyko w odpowiedzialności za jakość produktu). Forma zaliczenia: pisemny sprawdzian na przedostatnim wykładzie (test). Opracowała: Z. Zymonik

3 3 Literatura podstawowa: 1.Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydanie drugie poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. (Biblioteka i Czytelnia w bud. B4; w Internecie Dolnośląsk Biblioteka Cyfrowa). Forma okładki na stronie www zofia zymonik. 2.Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013 (forma okładki na stronie www zofia zymonik). Ponadto artykuły w czasopismach naukowych:  „Problemy Jakości” (miesięcznik)  „Zarządzanie Jakością” (kwartalnik) Opracowała: Z.Zymonik


Pobierz ppt "1 Cel kursu Koszty jakości (prowadzący prof.nadzw. dr hab. Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google