Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL EDUCATION IN BRWINOW ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów Established.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL EDUCATION IN BRWINOW ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów Established."— Zapis prezentacji:

1 NATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL EDUCATION IN BRWINOW ul. Pszczelińska 99, Brwinów Established by the decision of Minister of Agriculture and Rural Development - has been active since September 1 st seminars are organized with teachers of agriculture schools attending annually Every year 10 abroad study tours are organized (1-3 LdV trips funded by own means within statutory activity). Utworzone decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – prowadzi działalność od W każdym roku, organizowanych jest ok seminariów, w których uczestniczy ok 1100 – 1500 nauczycieli szkół rolniczych. W każdym roku organizowanych jest ok. 10 zagranicznych wyjazdów studyjnych (1 - 3 LdV + 5 – 7 ze środków własnych, w ramach działalności statutowej.

2 Leonardo da Vinci Erasmus + Projekt Sfinansowany przez Unię Europejską

3 Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Production and use of biofuels as a condition of European energy economy LpTYTUŁ Liczba uczestników Wartość projektu 1Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Production and use of biofuels as a condition of European energy economy Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Organization and running an organic farm as a need of European consumer market Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej PL/09/LLP-LdV/VETPRO/ Provision of services for farms - an opportunity to start a business Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych PL/09/LLP-LdV/VETPRO/ Processing of organic waste - an opportunity for employment of graduates from agricultural schools Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych PL1-LEO Renewable energy sources - acquisition, processing and use - an opportunity to reduce the emission of toxic substances Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju PL1-LEO Alternative sources of income of the population in the rural areas - a chance to develop Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy PL1-LEO Shaping of safe and hygienic working conditions in agriculture at the stage of initial vocational training - a requirement of the European labor market Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej PL1-LEO Reducing harmful substances in food - an important problem for agriculture and food processing in the European Union Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy PL01-KA Innovative technologies reducing energy consumption in food production - a requirement of modern Europe RAZEM EURO

4 PL1-LEO PL1-LEO Reducing harmful substances in food - an important problem foragriculture and food processing in the European Union Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej Realizacja

5 Each project has its real effect, consisting of the following elements: Information materials Supplementary activities programme for students of upper-secondary schools W każdym projekcie powstaje jego efekt materialny, składający się z następujących elementów: Materiały informacyjne Program zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Projekt nr PL1-LEO

6 Projekt nr PL1-LEO pakiet edukacyjny

7 Projekt nr PL1-LEO program edukacyjny

8 Projekt nr PL1-LEO publikacja

9

10 Zaświadczenie Projekt nr PL1-LEO

11 EUROPASS MOBILITY Projekt nr PL1-LEO

12 Certyfikat – każdy uczestnik otrzymał certyfikat od organizacji w której uczestniczył podczas wymiany doświadczeń Projekt nr PL1-LEO

13 Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin –Brandenburg e.V. Projekt nr PL1-LEO do

14 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr PL1-LEO

15 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr PL1-LEO

16 Po rozdaniu certyfikatów w Paulinenaue / After awarding the certificates in Paulinenaue Projekt nr PL1-LEO

17 W centrum kształcenia zawodowego / Inside the vocational training center Projekt nr PL1-LEO

18 W centrum kształcenia zawodowego we Frisack / Inside the vocational training center in Frisack

19 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

20 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

21 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

22 German academy of agricultural technology Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik Projekt nr PL1-LEO

23 do

24 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

25 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

26 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy /Learning the dangers at different working positions

27 Projekt nr PL1-LEO do

28 Projekt nr PL1-LEO DEULA Hildesheim

29 Projekt nr PL1-LEO

30 Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy / Learning the dangers at different working positions

31 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy / Learning the dangers at different working positions

32 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy / Learning the dangers at different working positions

33 Dziękuję za uwagę Marek Rudziński KCER w Brwinowie Projekt Sfinansowany przez Unię Europejską Zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie finansowanym ze środków UE w Programie ERASMUS + Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy PL01-KA osób osób

34 Dziękuję za uwagę Marek Rudziński KCER w Brwinowie


Pobierz ppt "NATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL EDUCATION IN BRWINOW ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów Established."

Podobne prezentacje


Reklamy Google