Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS. EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS. EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS."— Zapis prezentacji:

1

2 EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS

3 I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku przyłączyło się do ogólnoeuropejskiego projektu w ramach programu Comenius. W związku z dotacją, otrzymaną w celu realizacji tego programu, kadra nauczycielska wraz z uczniami rozpoczęła pracę nad kilkoma projektami. Jeden z nich wiązał się ze stworzeniem i rozmieszczeniem na terenie szkoły sloganów ekologicznych. * I Liceum Ogólnokształcące in Radomsko joined the European Project within Comenius Programme. In relation to the received donation aiming realisation of this programme the teaching staff together with the students have started working on several projects. One of them was connected with creation and locating eco-slogans around the school premises.

4 Celem projektu było przypomnienie młodzieży o konieczności oszczędzania nieodnawialnych źródeł energii, wody, ale także drewna. Slogany miały nawoływać do zaprzestania konsumpcyjnego stylu życia oraz do dbałości o nasze środowisko. * The goal of the project was reminding students of the necessity of saving the non-renewable sources of energy, water and wood. The slogans were supposed to encourage to stop a consumer style of life and at the same time to start caring about our environment.

5 Do czuwania nad realizacją projektu powołana została Pani mgr Barbara Mickiewicz oraz mgr Katarzyna Alama – Gębicz. * Two teachers have been appointed to watch over the realisation of the project. They are Barbara Mickiewiecz and Katarzyna Alama-Gębicz.

6 Prace rozpoczęły się od przedstawienia planu programu „Eco-slogany” w klasach. Chętni uczniowie mieli za zadanie przynieść propozycje treści sloganów. Z pośród wszystkich haseł ekologicznych zostało wyłonione kilkanaście najoryginalniejszych. * The programme work began with presenting the Eco-slogans plan in the classes. Willing students were to come up with the ideas for slogans. There have been chosen several most original slogans.

7 Na tym etapie pracy rozpoczął się proces tłumaczenia sloganów na język angielski oraz niemiecki.
* At this stage the process of the slogans translation into both English and German started.

8 * The next step was to compile a graphic design of chosen slogans.
Następnym celem było graficzne opracowanie wybranych haseł oraz zaprojektowanie wyglądu sloganów. * The next step was to compile a graphic design of chosen slogans.

9 Po przygotowaniu gotowych wydruków, slogany zostały oprawione w ramy oraz posłane do laminowania. Następnie rozmieszczono je w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych na terenie naszej szkoły. * Having the slogans ready, printed and framed. They were sent to laminate. Next they were placed in the easily accessible an visible places of our school.

10 Oto rezultaty naszej pracy…
* Here are the results of our work.

11

12

13

14

15

16

17

18 KONIEC * THE END Wykonała/Made by: Katarzyna Stolarczyk kl.IIc

19


Pobierz ppt "EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS. EKO-SLOGANY * ECO-SLOGANS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google