Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategic support innovation in the agri - food industry in the Podlasie Province through activities The State Higher School of Computer Science & Business.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategic support innovation in the agri - food industry in the Podlasie Province through activities The State Higher School of Computer Science & Business."— Zapis prezentacji:

1 Strategic support innovation in the agri - food industry in the Podlasie Province through activities The State Higher School of Computer Science & Business in Łomża (SofCS&B)

2 Podlaskie Voivodeship Development Strategy A VISION OF THE VOIVODESHIP Podlaskie Voivodeship: green, open, accessible and entrepreneurial

3 Green Green – of Poland’s sixteen voivodeships, ours has the most land under protection in the form of national parks or covered by Natura 2000, a high proportion of the region’s area consists of forests, and we have the lowest population density in the country. In both Poland and Europe as a whole, Podlaskie is considered a “green land” and this perception of the region as being exceptional and unique is something which should be perpetuated as a basis for developing green (ecological) specialisations. The European Union and the communities of its member states are showing an increasing sensitivity to environmental and climatic matters. Of increasing significance are the ability to turn policies green, possibilities to develop green innovations and the shaping of greener services. Our region can make use of these opportunities as a major development attribute. 3

4 Podlaskie rural areas Rural areas
Map 17. Rural areas Podlaskie rural areas Rural areas Towns and urban/rural communes with towns of over 5,000 inhabitants

5 Strategic oportunity -high quality foodstuffs
milk production food industry including ecological processing production of agricultural machinery traditional products ecological agriculture

6 Największe gałęzie przemysłowe w woj
Największe gałęzie przemysłowe w woj. podlaskim według zatrudnienia w 2009 r. (iloraz lokalizacji) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; klasyfikacja PKD 2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Kraków 2011, s.30

7 Gałęzie przemysłowe w woj
Gałęzie przemysłowe w woj. podlaskim według produkcji sprzedanej w 2009 r. (iloraz lokalizacji) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; klasyfikacja PKD 2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Kraków 2011, s.29

8 Produkcja mleka krowiego w Polsce 2012 r.
tyś. litrów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2013 r.

9 Bariery rozwoju sektora rolno spożywczego
10 lat temu: Brak kształcenia na poziomie wyższym na potrzeby rolnictwa i sektora spożywczego Brak współpracy podmiotów w sektorze rolno - spożywczym, Brak ośrodka badawczo - rozwojowego działającego na potrzeby sektora rolno -spożywczego

10 2004 rok -Samorząd Wojewódzki tworzy Państwowa Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP) w Łomży

11 Działania PWSIiP na rzecz sektora rolno – spożywczego
1. Uruchomienie kształcenia specjalistów na kierunku technologia żywności 2. Analizy sektora rolno spożywczego, identyfikacja struktur klastrowych i promocja współpracy 3. Rozwój działalności badawczo rozwojowej i promocja innowacji w sektorze rolno - spożywczym

12 2006 rok PWSIiP w Łomży uruchamia kierunek technologia żywności i żywienie człowieka

13 2007 rok PWSIiP w Łomży otrzymuje w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Eropejskiej blisko 54 mln PLN. W zakres rzeczowy Projektu wchodzą: budowa budynku dydaktycznego Instytutu Technologii Żywności wraz z halą laboratoryjno-technologiczną przeznaczoną do celów dydaktycznych instytutu Technologii Żywności, zakup wyposażenia hali laboratoryjno-technologicznej Instytutu Technologi Żywności zakup wyposażenia Instytutu Informatyki i Automatyki

14 Działania stymulujące innowacyjność i przedsiębiorczość
Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Technologii Żywności wraz z halą laboratoryjno-technologiczną przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach PO RPW

15

16 Nowoczesna aparatura

17

18

19

20 2011 rok PWSIiP w Łomży uruchamia studia podyplomowe z zakresu Zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym w ramach projektu „Studia podyplomowe na rzecz rozwoju kadr nowej gospodarki”. Ze studiów podyplomowych skorzystało do tej pory 40 pracowników przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Dodatkowo studia kończyły się uzyskaniem dwóch certyfikatów: audytora przemysłu spożywczego oraz pełnomocnika audytora ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

21 2. Analizy sektora rolno spożywczego, identyfikacja struktur klastrowych i promocja współpracy

22 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
producenci 22

23 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
dostawcy 23

24 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
dostawcy 24

25 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
odbiorcy 25

26 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
odbiorcy 26

27 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
inne współpracujące podmioty 27

28 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
inne współpracujące podmioty 28

29 PODKLASTER ZBOŻOWO- PIEKARNICZY
29

30 Powstanie 3 inicjatyw działających w ramach klastra spożywczego
Podlaski Klaster Spożywczy (PKS) Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” Podlaski Klaster Piekarniczy – Stowarzyszenie

31 3. Rozwój działalności badawczo rozwojowej i promocja innowacji w sektorze rolno - spożywczym
2013 PWSIiP rozpoczyna realizację projektu „Wspieramy praktyków- współpraca nauka- biznes”. W ramach projektu możliwe będzie: Rozpoznanie potrzeb innowacyjnych 10 przedsiębiorstw z sektorów spożywczego i energii ze źródeł odnawialnych poprzez przeprowadzenie badań potrzeb innowacyjnych; Wypracowanie 20 innowacyjnych rozwiązań w obszarach: organizacyjnym i marketingowym oraz technologicznym w 10 przedsiębiorstwach; Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w 10 przedsiębiorstwach przez pracowników przedsiębiorstw.

32 2013 rok PWSIiP rozpoczyna realizację projektu „Wspieramy praktyków- współpraca nauka- biznes”. W ramach projektu możliwe będzie: Rozpoznanie potrzeb innowacyjnych 10 przedsiębiorstw z sektorów spożywczego i energii ze źródeł odnawialnych poprzez przeprowadzenie badań potrzeb innowacyjnych; Wypracowanie 20 innowacyjnych rozwiązań w obszarach: organizacyjnym i marketingowym oraz technologicznym w 10 przedsiębiorstwach; Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w 10 przedsiębiorstwach przez pracowników przedsiębiorstw.

33 Plany na przyszłość Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno Spożywczego (PC RS) w skład którego wchodziłoby: Laboratorium jakości i rozwoju produktów rolno spożywczych; Centrum doradczo-rozwojowe na potrzeby sektora; Centrum wystawiennictwa i promocji innowacyjnych technologii produktów podlaskiego przemysłu rolno – spożywczego.


Pobierz ppt "Strategic support innovation in the agri - food industry in the Podlasie Province through activities The State Higher School of Computer Science & Business."

Podobne prezentacje


Reklamy Google