Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki WWSI - Liderem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki WWSI - Liderem."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki WWSI - Liderem Innowacyjności Akademickiej Warszawa 0 5.12.201 3

2 WWSI – liderem innowacyjności akademickiej 1. Wirtualizacja i digitalizacja procesu kształcenia 2. Innowacyjne projekty rozwojowo-badawcze realizowane przez WWSI 3. Studenckie koła naukowe kreatorem innowacyjności akademickiej 4. Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzeniem wysokiej pozycji WWSI wśród polskich uczelni prowadzących studia na kierunku informatyka 5. Internacjonalizacja – źródłem innowacyjności 6. Prace badawczo – naukowe priorytetem WWSI na najbliższe lata 7. IT Szkoła – największy polski edukacyjny program internetowy Agenda Warszawa 0 5.12.201 3 2/22

3 Warszawa 0 5.12.201 3 Przemysł muzyczny, publikacje, prasa……., czas na digitalizację i wirtualizację edukacji? 3/22

4 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (1) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji Bardzo często 1 Często 2 Raczej rzadko 3 Nigdy 4 Zaglądam na portale społecznościowe 228 (52.29%) 131 (30.05%) 43 (9.86%) 32 (7.34%) Sprawdzam pocztę 181 (41.51%) 185 (42.43%) 67 (15.37%) 1 (0.23%) Rozmawiam ze znajomymi 232 (53.21%) 136 (31.19%) 55 (12.61%) 10 (2.29%) Gram w gry 73 (16.74%) 101 (23.17%) 179 (41.06%) 78 (17.89%) Przeglądam ofertę sklepów internetowych, aukcji 45 (10.32%) 159 (36.47%) 203 (46.56%) 25 (5.73%) Uczę się korzystając z platform edukacyjnych 35 (8.03%) 115 (26.38%) 221 (50.69%) 59 (13.53%) Szukam informacji potrzebnych do nauki 146 (33.49%) 222 (50.92%) 54 (12.39%) 7 (1.61%) Korzystam z zasobów portalu IT Szkoła 16 (3.67%) 100 (22.94%) 209 (47.94%) 103 (23.62%) Szukam treści rozrywkowych, muzyki 237 (54.36%) 160 (36.70%) 27 (6.19%) 4 (0.92%) Przeglądam serwisy informacyjne 113 (25.92%) 176 (40.37%) 120 (27.52%) 19 (4.36%) W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość? Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych WWSI czerwiec-lipiec 2013, próba 836 uczniów.

5 Warszawa 0 5.12.201 3 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (2) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji 5/22

6 Lider Innowacyjności Akademickiej L.pWebsiteViewsVisits Average time of visit % new visitsPages/visitUnique usersBounce rate 1. IT Szkoła (IT School) http://it-szkola.pl 3 173 411229 18800:10:5648,56%13,85111 78222,46% 2. Studencki Panel Informacyjny (Students Information Website) http://student.wwsi.edu.pl 957 300164 77300:03:3024,53%5,8142 41411,01% 3. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Warsaw School of Computer Science) http://wwsi.edu.pl 598 653221 84200:02:3940,26%2,792 54757,71% 4. Uniwersytet Wirtualny* (Virtual University) http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl 121 68714 41600:06:5550,53%8,447 32833,52% 5. Informatyka+ (Computer Science Plus) http://informatykaplus.edu.pl 45 65619 76200:01:3276,94%2,3115 54761,74% 6. Kuźnia Kompetencji IT (IT competence forge) http://akademiaitefs.wwsi.edu.pl 38 55510 78400:02:0250,68%3,585 84335,24% 7. Polska Wszechnica Informatyczna http://www.pwi.edu.pl 34 84413 47200:02:0366,64%2,599 11166,46% 8. Core IT Program (Core IT Programme) http://core-it.wwsi.edu.pl 15 8366 31700:02:0450,72%2,513 24131,06% 9. Konferencja Infoskop (Infoskop conference) http://infoskop.wwsi.edu.pl 5 9672 42500:01:4969,69%2,461 71458,31% 10. Projekty rozwojowe realizowane w WWSI (Development projects realised in WWSI) http://projektyefs.wwsi.edu.pl/infp.php/ 5 6782 68400:01:2576,94%2,122 11862,41% 11. Poczet Wyr ó żnionych Absolwent ó w WWSI http://wyroznieni.wwsi.edu.pl 4 7581 91200:01:0693,46%2,491 78855,33% 12. Studia podyplomowe dofinansowane z EFS http://podyplomowe.wwsi.edu.pl/infp.php 3 5491 99100:01:1065,14%1,781 37066,05% Total5 005 894689 566 294 803 1 paźdzerinik 2012 – 30 wrzesień 2013 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (3)) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji Witryny internetowe WWSI

7 Warszawa 0 5.12.201 3 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (4) – innowacyjne projekty 1.Teleinformatyka w biznesie – podnoszenie kwalifikacji kadr MŚP. 2.Polska Wszechnica Informatyczna. 3.Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). 4.Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami. 5.Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy - studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. 6.Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. 7.Kuźnia kompetencji IT - otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej. 8.Promocja studenckich kół naukowych jako uczelnianych ośrodków kształtowania Innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. 9.Efektywni 50+. 10.Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania. 11.Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 12.Akademia bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy. 13.CoRe IT Program. 14.IT Szkoła. 15.Uniwersytet Wirtualny. 16.Zawody przyszłości – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw

8 Warszawa 0 5.12.201 3 Lider Innowacyjności Akademickiej (5) - Ranking perspektyw 2013 Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - studenckie koła naukowe w WWSI Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka Lp.Nazwa uczelni Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych Liczba prowadzonych kierunków Kierunek Informatyka I/II 1 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 29,921I (inż.) / II 2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 13,656I (inż.) / II 3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 13,1014I (inż.) / II 4 Społeczna Akademia Nauk 12,6422I (inż.) / II 5 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 10,354I (inż.) / II 6 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 5,6114I (inż.) / II 7 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 4,1012I (inż.) / II Studenckie Koła Naukowe w WWSI Grupa WWSI.NET / HTML5/CSS3/JavaScript Grupa WWSI.NET / Dynamiczna populacja Grupa WWSI.NET / C# Grupa WWSI.NET / WindowsPhone.NET/MVC WWSI Security Koło Naukowe Miłośników Algorytmów Grafika 3D Technologie Oracle 8/22

9 Warszawa 0 5.12.201 3 Koncepcja rozwoju kierunku Cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji Program studi ó w Zasoby kadrowe Infrastruktura dydaktyczna Prowadzenie badań naukowych System wsparcia student ó w w procesie uczenia się Wewnętrzny system zapewniania jakości Warszawska Wyższa Szkołą Informatyki w Warszawie w pełni wyr ó zniająco w pełni wyr ó zniająco w pełni Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w pełni znaczącoNie dotyczyznacząco Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w pełni Nie dotyczyw pełni Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie znacząco Nie dotyczyw pełniznacząco Społeczna Akademia Nauk w Łodzi w pełni Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Warszawie znacząconiedostatecznieczęściowoniedostatecznieczęściowoNie dotyczyznaczącoczęściowo Lider Innowacyjności Akademickiej (6) PKA 9/22

10 Warszawa 0 5.12.201 3 Struktura kwalifikacji absolwenta Plany studi ó w i programy nauczania Kadra naukowo- dydaktyczna Efekty kształcenia Badania naukowe Wewnętrzny system zapewnienia jakości Baza dydaktyczna Sprawy studenckie Kultura prawna uczelni i jednostki Kontakty z otoczeniem Pozio m umięd zynar odowi enia Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku w pełni wyr ó zniająco w pełni wyr ó zniająco w pełni znaczącow pełni Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny w pełni znacząco wyr ó zniająco w pełniznacząco w pełni znaczą co Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych w pełni wyr ó zniająco w pełni wyr ó zniająco w pełni znacząco w pełni wyr ó z niając o Warszawska Wyższa Szkołą Informatyki w Warszawie w pełni wyr ó zniająco w pełni wyr ó zniająco w pełni Uniwersytet Warszawski (MIM) w pełniwyrózniająco w pełni Lider Innowacyjności Akademickiej (7) PKA 10/22

11 Warszawa 0 5.12.201 3 11/22 Lider Innowacyjności Akademickiej (8) - internacjonalizacja Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jako jednej z pierwszych uczelni Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2020 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, który 1 stycznia 2014 roku zastąpi siedem poprzednich programów (np. LLP-Erasmus, LLP-Leonardo da Vinci, LLP-Study Visits, z których nasza uczelnia do tej pory korzystała). Program Erasmus+ obejmuje wyjazdy w celach edukacyjnych, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie dla reform w obszarze edukacji. 1. Prof. Teodor Przymusiński California University informatyka, matematyka Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań 2. Prof. Włodek Zadrożny Unifersity of Carolina Informatyka, predictive analytics Interpretatory języków naturalnych (współtwórca maszyny WATSON, wieloletni pracownik IBM Watson Research laboratories) 3.. Prof. Marian Stachowicz University of Minnesota informatyka, automatyka i robotyka Inteligent control systems Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedna z nielicznych uczelni polskich ma w swoim składzie kadrowym trzech Profesorów uczelni amerykańskich: Pan Andrzej Żyławski Prezydent WWSI na prośbę ambasady Japonii w Polsce spotkał się w dniu 20 września 2013 w siedzibie Uczelni z byłym Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Telekomunikacji Japonii Panem Shinji Tarutoko. W spotkaniu oprócz Ministra uczestniczyli ze strony japońskiej Pan Kazuhiko Hasegawa Prezydent firmy informatycznej Rococo oraz Pan Hamada Mustafa. Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości nawiązania współpracy pomiędzy WWSI a firmą Rococo

12 Warszawa 0 5.12.201 3 Pod kierunkiem prof. Zenona Gniazdowskiego prowadzone są badania nad nowym algorytmem szyfrowania symetrycznego Zespół kierowany przez prof. Andrzeja Szałasa pracuje nad warunkami implementacji języka 4QL, który jest regułowym językiem zapytań do bazy danych, opartym na semantyce z czterema wartościami logicznymi: true, false, inconsistent, unknown. Pod kierunkiem prof. Bogdana Galwasa prowadzony jest projekt badawczy IT Szkoła, zintegrowana internetowa platforma edukacyjna – analiza możliwości zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych w budowaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych uczniów. Pod kierunkiem prof. Bogdana Galwasa prowadzony jest innowacyjny projekt badawczy Efektywni 50 plus. Lider Innowacyjności Akademickiej (9) – wybrane badania 12/22

13 Wybrane nagrody i wyróżnienia przyznane WWSI Spotkanie liderów edukacji informatycznej uczelni wyższych z Europy środkowo- wschodniej z Billem Gatesem, Warszawa 2006.Na zdjęciu (pierwszy od lewej): Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Nagroda New@Poland 2008/09 przyznawana przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji - Lewiatan 13/22

14 Warszawa 0 5.12.201 3 14/22

15 Warszawa 0 5.12.201 3 Partner projektu: Naukowa Akademicka Siec Komputerowa (NASK) Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji 15/22

16 Najczęściej realizowane kursy Liczba zrealizowanych kursów Obróbka i wizualizacja obrazów – jak poprawiać i przekształcać zdjęcia. 15158 Tworzenie serwisów internetowych 9172 Jak chronić swoją prywatność w Internecie8974 Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu8530 Ochrona komputerów przed atakami z sieci Internet - dobre praktyki8303 Grafika fotorealistyczna - jak się ją tworzy w praktyce5616 Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania5507 Komunikacja w sieciach komputerowych5055 Czy komputery będą robić biznes?4988 Gimp - edycja grafiki i zdjęć4917 ……………………………………. Łącznie 44 kursy 97616 Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (1) – liczba zrealizowanych kursów Warszawa 0 5.12.201 3 16/22

17 Warszawa 0 5.12.201 3 146 5O1 unikalnych użytkowników, 5 milionów odsłon Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (2)

18 Warszawa 0 5.12.201 3 560 lokalizacji w Polsce Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (3) 18/22

19 Warszawa 0 5.12.201 3 Plany na najbliższe lata obejmują przede wszystkim dalsze wzmocnienie funkcji badawczej Uczelni. Prowadzone na wysokim poziomie badania w zakresie wybranych obszarów IT, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, data analytics, czy wykorzystania technologii informatycznych w edukacji pomogą w sprofilowaniu i koncentracji na tych obszarach, w których WWSI może podjąć samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami próbę „zaistnienia” na rynku badań. W kontekście priorytetów Unii Europejskiej ten obszar działań wydaje się być szczególnie obiecujący. Uczelnia podejmie próby nawiązania strategicznego partnerstwa w tym zakresie z innymi instytucjami i ośrodkami akademickimi polskimi i zagranicznymi. Nadal ważnym kierunkiem rozwoju będzie pogłębianie relacji z podmiotami rynku pracy, poprzez kierowanie pod ich adresem specjalistycznej oferty badawczej i szkoleniowej oraz wspólne profilowanie specjalności studiów. Ostatnie osiągnięcia związane z uruchomieniem innowacyjnego systemu szkoleniowego WWSI napawają optymizmem. Wiele wysiłku (i nakładów finansowych) wymagają działania związane z internacjonalizacją. Poziom satysfakcji w tym obszarze jest niezadowalający. Zatrudnienie profesorów uczelni amerykańskich w WWSI stanowi pierwszy krok na drodze do umiędzynarodowienia Uczelni pisanego wielką literą. Kolejnym kierunkiem rozwoju w najbliższej perspektywie będzie wdrażanie w coraz większym stopniu procesów wirtualizacji kształcenia. Inteligentne platformy edukacyjne w dobie społeczeństwa wiedzy to wyzwanie dla Uczelni, która specjalizuje się w kształceniu. W perspektywie 3 do 5 lat planowane jest podjęcie starań o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w informatyce. Stworzyłoby to sytuację, w której Uczelnia będzie postrzegana jako „pełnowartościowa” instytucja akademicka. Perspektywy rozwoju Uczelni 19/22

20 Warszawa 0 5.12.201 3 Lider Innowacyjności Akademickiej 21/22

21 Warszawa 0 5.12.201 3 34/35

22


Pobierz ppt "Spotkanie Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki WWSI - Liderem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google