Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości Kraków, 27.03.2015 r.

2 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa „Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić.” Brian Tracy

3 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Spójny system doradztwa zawodowego

4 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Struktura Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

5 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Główne zadania Prowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych, szkoleń i warsztatów Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego oraz pracodawcami Gromadzenie materiałów informacyjnych, statystycznych i analitycznych wspierających prowadzenie doradztwa zawodowego Opracowywanie materiałów dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego

6 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zespół ds. Doradztwa Zawodowego

7 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Oferta zajęć dla uczniów

8 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa * KTO PEŁNI W SZKOLE FUNKCJĘ KOORDYNATORA DORADZTWA ZAWODOWEGO ? *W niektórych przypadkach koordynator pełni więcej niż jedną funkcję

9 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Doradztwo zawodowe Realizacja programu zajęć dla I klas gimnazjum „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” Realizacja programu zajęć dla III klas gimnazjum „Zastanów się zanim zdecydujesz”

10 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO DOŚWIADZCZENIE ZAWODOWE SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

11 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Szkoła podstawowa Poznanie siebie: Jakie mam zainteresowania? W jaki sposób spędzam wolny czas? Kim chcę zostać w przyszłości? Jakie zawody wykonują osoby z najbliższego otoczenia?

12 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Gimnazjum I klasa - Samopoznanie Mocne, słabe strony Umiejętności, uzdolnienia Cechy osobowości- osobowość zawodowa Zainteresowania Osobowość zawodowa Predyspozycje zawodowe Temperament Praca jako wartość Zawody przyszłości III klasa - Planowanie przyszłości Indywidualny Plan Działania System edukacyjny - różne ścieżki kariery Kompetencje uniwersalne Podejmowanie trafnych decyzji Opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD (na podstawie teczek,,portfolio” dla każdego ucznia) obejmującego: – wyznaczenie celu – diagnozę zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie cenionych wartości – wstępną ocenę stanu zdrowia – wybór szkoły ponadgimnazjalnej II klasa – Rynek edukacji i pracy

13 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Szkoły ponadgimnazjalne Planowanie kariery edukacyjnej Poznanie predyspozycji zawodowych Zawody przyszłości Kierunki studiów Zainteresowania Dokumenty aplikacyjne Autoprezentacja Źródła pozyskiwania informacji o rynku pracy Zakładanie własnej działalności gospodarczej Rynek pracy

14 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Aktualna oferta zajęć dla uczniów gimnazjum oraz ich rodziców 14

15 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Aktualna oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

16 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Współpraca Poradnie CKPSDSIZPracodawcy Izby rzemieślnicze IBE FundacjeUrzędy pracyOHPABKKNFKOWEZIU

17 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co już zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę stanu doradztwa w Warszawie Utworzyliśmy sieć współpracy między koordynatorami szkolnymi, poradniami, CRDZ, Biurem Edukacji Opracowaliśmy pakiet materiałów dla nauczycieli gimnazjów, szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej Opracowaliśmy scenariusze zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Opracowaliśmy scenariusze zajęć dla uczniów z dysfunkcją wzroku Zmodyfikowaliśmy scenariusze i prezentacje, które powstały w ramach realizacji projektu dla uczniów i oraz ich rodziców,,Zastanów się, zanim zdecydujesz!”

18 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co już zrobiliśmy? Zorganizowaliśmy szkolenia dla koordynatorów doradztwa w dzielnicach, w poradniach oraz szkołach m.in. dotyczące tworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego, wykorzystania nowych technologii w doradztwie zawodowym, wykorzystania narzędzi coachingowych w doradztwie zawodowym, warszawskiego rynku pracy, KRK. Zaprosiliśmy do współpracy instytucje, organizacje, placówki oświatowe, pracodawców. Przedstawiliśmy założenia Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w publikacji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania” 2014, KOWEZIU.

19 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co już zrobiliśmy? W ramach OTK zorganizowaliśmy warsztaty dla gimnazjalistów „Wybierz praktycznie” Do Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zaprosiliśmy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne We wszystkich dzielnicach odbyły się spotkania z udziałem: koordynatora dzielnicowego, koordynatora PPP, koordynatorów szkół. Utworzyliśmy nową stronę internetową dla doradców www.crdz.wcies.edu.pl www.crdz.wcies.edu.pl Nauczyciele gimnazjów wzięli udział w wycieczkach do CKP

20 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa „Wybierz praktycznie” 23.10.2014 r. warsztaty dla uczniów w CKP

21 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co planujemy? Zorganizowanie spotkań we wszystkich dzielnicach z udziałem koordynatorów dzielnicowych, koordynatorów PPP, koordynatorów szkolnych oraz przedstawicieli zespołu ds. doradztwa zawodowego Opracowanie materiałów Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole w ramach kompleksowego wspomagania szkół Zorganizowanie wspólnie z pracownikami Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH pilotażowego programu zajęć z doradztwa zawodowego w 8 wybranych warszawskich szkołach (gimnazja, licea, technika, ZSZ). Przystąpienie do konkursu organizowanego w ramach ZIT WOF (doradztwo zawodowe – 2,5 mln euro) 21

22 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Koordynatorka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google