Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości Kraków, 27.03.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości Kraków, 27.03.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości Kraków, r.

2 „Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić.” Brian Tracy

3 Spójny system doradztwa zawodowego

4 Struktura Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

5 Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
Główne zadania Prowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych, szkoleń i warsztatów Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego oraz pracodawcami Gromadzenie materiałów informacyjnych, statystycznych i analitycznych wspierających prowadzenie doradztwa zawodowego Opracowywanie materiałów dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego

6 Zespół ds. Doradztwa Zawodowego

7 Oferta zajęć dla uczniów

8 * KTO PEŁNI W SZKOLE FUNKCJĘ KOORDYNATORA DORADZTWA ZAWODOWEGO ?
*W niektórych przypadkach koordynator pełni więcej niż jedną funkcję

9 Doradztwo zawodowe Realizacja programu zajęć dla I klas gimnazjum „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” Realizacja programu zajęć dla III klas gimnazjum „Zastanów się zanim zdecydujesz”

10 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO
DOŚWIADZCZENIE ZAWODOWE SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

11 Szkoła podstawowa Poznanie siebie: Jakie mam zainteresowania?
W jaki sposób spędzam wolny czas? Kim chcę zostać w przyszłości? Jakie zawody wykonują osoby z najbliższego otoczenia?

12 Gimnazjum I klasa - Samopoznanie
III klasa - Planowanie przyszłości Indywidualny Plan Działania Mocne, słabe strony Umiejętności, uzdolnienia Cechy osobowości- osobowość zawodowa Zainteresowania Osobowość zawodowa Predyspozycje zawodowe Temperament Praca jako wartość Zawody przyszłości System edukacyjny - różne ścieżki kariery Kompetencje uniwersalne Podejmowanie trafnych decyzji Opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD (na podstawie teczek ,,portfolio” dla każdego ucznia) obejmującego: wyznaczenie celu diagnozę zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie cenionych wartości wstępną ocenę stanu zdrowia wybór szkoły ponadgimnazjalnej II klasa – Rynek edukacji i pracy

13 Szkoły ponadgimnazjalne
Planowanie kariery edukacyjnej Poznanie predyspozycji zawodowych Zawody przyszłości Kierunki studiów Zainteresowania Dokumenty aplikacyjne Autoprezentacja Źródła pozyskiwania informacji o rynku pracy Zakładanie własnej działalności gospodarczej Rynek pracy

14 Aktualna oferta zajęć dla uczniów gimnazjum oraz ich rodziców

15 Aktualna oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

16 Współpraca OHP Fundacje KOWEZIU KNF Urzędy pracy ABK Poradnie CKP
SDSIZ Pracodawcy Izby rzemieślnicze IBE OHP Fundacje KOWEZIU KNF Urzędy pracy ABK

17 Co już zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę stanu doradztwa w Warszawie Utworzyliśmy sieć współpracy między koordynatorami szkolnymi, poradniami, CRDZ, Biurem Edukacji Opracowaliśmy pakiet materiałów dla nauczycieli gimnazjów, szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej Opracowaliśmy scenariusze zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Opracowaliśmy scenariusze zajęć dla uczniów z dysfunkcją wzroku Zmodyfikowaliśmy scenariusze i prezentacje, które powstały w ramach realizacji projektu dla uczniów i oraz ich rodziców ,,Zastanów się, zanim zdecydujesz!”

18 Co już zrobiliśmy? Zorganizowaliśmy szkolenia dla koordynatorów doradztwa w dzielnicach, w poradniach oraz szkołach m.in. dotyczące tworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego, wykorzystania nowych technologii w doradztwie zawodowym, wykorzystania narzędzi coachingowych w doradztwie zawodowym, warszawskiego rynku pracy, KRK. Zaprosiliśmy do współpracy instytucje, organizacje, placówki oświatowe, pracodawców. Przedstawiliśmy założenia Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w publikacji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania” 2014, KOWEZIU.

19 Co już zrobiliśmy? W ramach OTK zorganizowaliśmy warsztaty dla gimnazjalistów „Wybierz praktycznie” Do Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zaprosiliśmy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne We wszystkich dzielnicach odbyły się spotkania z udziałem: koordynatora dzielnicowego, koordynatora PPP, koordynatorów szkół. Utworzyliśmy nową stronę internetową dla doradców Nauczyciele gimnazjów wzięli udział w wycieczkach do CKP

20 „Wybierz praktycznie” 23.10.2014 r. warsztaty dla uczniów w CKP

21 Co planujemy? Zorganizowanie spotkań we wszystkich dzielnicach z udziałem koordynatorów dzielnicowych, koordynatorów PPP, koordynatorów szkolnych oraz przedstawicieli zespołu ds. doradztwa zawodowego Opracowanie materiałów Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole w ramach kompleksowego wspomagania szkół Zorganizowanie wspólnie z pracownikami Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH pilotażowego programu zajęć z doradztwa zawodowego w 8 wybranych warszawskich szkołach (gimnazja, licea, technika, ZSZ). Przystąpienie do konkursu organizowanego w ramach ZIT WOF (doradztwo zawodowe – 2,5 mln euro)

22 Koordynatorka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
Beata Grzelak


Pobierz ppt "Warszawski System Doradztwa Zawodowego jako forma wsparcia karier uczniów w obliczu współczesnej rzeczywistości Kraków, 27.03.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google