Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna - patrzymy w przyszłość „Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.” Miguel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna - patrzymy w przyszłość „Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.” Miguel."— Zapis prezentacji:

1 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna - patrzymy w przyszłość „Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.” Miguel de Cervantes

2 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna W jakim celu? Wskaźnik bezrobocia w Gminie Tychowo w 2009 r. – 20,6% Powstanie „Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” tworzy realną szansę ograniczenia wysokiego bezrobocia; zmieni strukturę zatrudnienia; będzie katalizatorem rozwoju małego i średniego biznesu; jest warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego gminy i województwa

3 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Gdzie? Logistycznie, w najlepszym z możliwych miejsc. - u zbiegu dróg wojewódzkich: nr 167 relacji Koszalin-Połczyn Zdrój nr 169 relacji Białogard- Bobolice - w pobliżu stacji kolejowej z rampą wyładowczą - około 300 m od centrum Tychowa Dogodne połączenie siecią dróg krajowych z innymi regionami Polski oraz krajami Europy zachodniej i wschodniej

4 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Działki o powierzchni od 1,09 ha do 1,76 ha przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny Działki o powierzchni od 0,25 ha do 0,30 ha przeznaczone pod działalność usługową Czym przyciągnąć inwestorów?

5 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna 7 atrakcyjnie zlokalizowanych uzbrojonych w media działek dla inwestorów krajowych i zagranicznych przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz działalność usługową Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej od nieruchomości a na terenie Podstrefy „TYCHOWO” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ulgi od podatku dochodowego Pomoc administracyjna ze strony Gminy Tychowo Czym przyciągnąć inwestorów?

6 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Dlaczego inwestować w Tychowie? Atrakcyjna lokalizacja Dobre doświadczenia - Od kilkunastu lat na terenie Tychowa i Gminy Tychowo prowadzą działalność gospodarczą duże zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i zakłady przetwórstwa drzewnego i meblowego, między innymi Arla Foods, Pommernfisch, Friedrichs, Trend. Zaplecze ludzkie Przyjazna Gmina

7 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Prolog Grudzień 2009 r. – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju województwa, które mogłyby być realizowane w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 1 stycznia 2010 r. – Tychowo zostało miastem „Nie mamy nic do stracenia a wiele do zyskania” 4 stycznia 2010 r. – „Nie mamy nic do stracenia a wiele do zyskania” Zapadła decyzja o zgłoszeniu do Zarządu Województwa propozycji działań związanych z utworzeniem Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Tychowska Strefa Inwestycyjna

8 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Jak powstawała Tychowska Strefa Inwestycyjna

9 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2010 6 stycznia – arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego projektu pn:„Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” trafił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 2 marca – decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekt utworzenia TSI wstępnie umieszczono na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 24-25 marca – Konferencja uzgodnieniowa wykazu projektów indywidualnych PRO WZ. Prezentacja założeń projektu utworzenia TSI 22 kwietnia – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę o umieszczeniu na zaktualizowanej Indywidualnej Liście Projektów Indywidualnych tychowskiego projektu

10 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2010 maj – początek rozmów z Agencją Nieruchomości Rolnych w Koszalinie o pozyskanie na potrzeby realizacji projektu działki nr 555/1 w Tychowie październik-listopad – opracowano wniosek aplikacyjny w raz z załącznikami (Gmina Tychowo wraz z CeDIR Sp. z o.o. Koszalin) 25 listopada – złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu pn: „Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj

11 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Co chcieliśmy zrobić ? podział geodezyjny działki 555/1 na 12 nowych działek, w tym 7 inwestycyjnych, 1 przeznaczoną pod Miejsce Obsługi Podróżnego, pozostałe przeznaczone pod infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną budowa i przebudowa dróg wewnętrznych przeznaczonych do obsługi Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej wykonanie przyłączy wodnych do nowo utworzonych działek wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią uruchomić Tychowską Strefę Inwestycyjną w 2012 roku - planowany koszt całkowity projektu 1 776 250,00 zł - maksymalny poziom dofinansowania 911 155,00 zł

12 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2010 26 listopada – 20 grudnia – ocena formalna i merytoryczna wniosku 22 grudnia - podpisano z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego, umowę o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 „zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Projektu „Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno – technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej” „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

13 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2010 Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Co jeszcze można było zrobić aby podnieść atrakcyjność terenu ? grudzień – zrodził się pomysł utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie powstającej TSI.

14 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2011 14 stycznia – pierwsze spotkanie robocze władz Gminy Tychowo i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie utworzenia podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie TSI 21 stycznia – wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj 8 lutego – Rada Miejska w Tychowie podjęła uchwałę o ustanowieniu na terenie Tychowa podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kwiecień – maj – przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury utworzenia podstrefy „TYCHOWO” SSSE

15 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2011 czerwiec – po raz drugi wszczęto procedury przetargowe na utworzenie infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej strefy 7 lipca – Gmina Tychowo wystąpiła do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku z oficjalną prośbą o objęcie statusem SSSE terenu Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej lipiec - sierpień – podpisano umowy z wykonawcami poszczególnych zadań: 22 lipca – COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia – budowa dróg 1 sierpnia – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp z o.o. z Koszalina – sieć wodno-kanalizacyjna 2 sierpnia – PHU „TOMEK” z Kołobrzegu – oświetlenie drogowe i linia energetyczna do przepompowni ścieków

16 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2011 Łączna wartość projektu po podpisaniu umów z Wykonawcami wyniosła – 1 727 442,78 zł i była niższa od planowanej o 48 807,22 zł - opracowanie studium wykonalności inwestycji – 24 400,00 zł - podział geodezyjny działki 555/1 - 15 600,00 zł - opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych - 65 115,52 zł - opracowanie dokumentacji wod-kan - 6 000,00 zł - wykonanie przyłączy wodnych - 28 045,33 zł - budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 306 954,95 zł - budowa dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami - 1 281 326,98 zł

17 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2011 2 sierpnia - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku wystosowała do Ministra Gospodarki wniosek o poszerzenie obszaru SSSE o teren Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej – podstrefy „TYCHOWO” sierpień – wrzesień – wykonawcy opracowali dokumentację kosztorysowo-projektową w zakresie przewidzianym zleceniem 17 października – podpisano z Województwem Zachodniopomorskim aneks do umowy o dofinansowanie projektu. październik – grudzień – uzyskano pozwolenia, zgody oraz decyzje niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych na terenie TSI 15 grudnia – zgłoszono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego termin rozpoczęcia robót budowlanych - 22 grudnia 2011 r.

18 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 10 stycznia – przekazano Wykonawcom teren budowy MOGLIŚMY ZACZYNAĆ w połowie stycznia położono kabel energetyczny i rozpoczęto montaż oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej

19 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 Niestety przyszła zima, krótka ale mroźna i śnieżna

20 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 Roboty budowlane wstrzymano Dopiero pod koniec lutego warunki pogodowe pozwoliły na rozpoczęcie prac w terenie luty - maj – budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków

21 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 na początku marcu rozpoczęto budowę obydwóch odcinków dróg wewnętrznych - działka 557 i 555/14 (ulica Koszalińska) – kategoria ruchu KR2, długość 148,8 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny szerokości 1,6 m. Całość wykonano z kostki betonowej

22 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 - działka 555/5 – kategoria ruchu KR3, jezdnia asfaltowa długości 435,6 m, szerokość 6,2 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,6 m z kostki betonowej. - na działce 555/3 (Miejsce Obsługi Podróżnego) wykonano z kostki betonowej parking z 3 stanowiskami dla samochodów ciężarowych oraz 10 dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych

23 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Rok 2012 20 marca – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którym zostaje ona rozszerzona między innymi o Podstrefę „Tychowo” czerwiec – odbiory końcowe i przekazanie do użytkowania poszczególnych elementów projektu.

24 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Epilog 20 czerwca 2012 r. – po prawie 2,5 latach starań udało się doprowadzić do końca rzecz, w której zrealizowanie na początku mało kto wierzył.

25 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Składam podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do utworzenia Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej i Podstrefy „TYCHOWO” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w szczególności:

26 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna Władysławowi Husejko – Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2008 – 2010 Annie Sztark – Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Gawłowskiemu – Wiceministrowi Środowiska Andrzejowi Jakubowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Markowi Gilowi – Zastępcy Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie Leonardowi Ferkalukowi – Dyrektorowi Inwestycyjnemu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Radnym Miejskim w Tychowie Współpracownikom zaangażowanym w realizację projektu

27 Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna patrzymy w przyszłość


Pobierz ppt "Tychowo 20 czerwca 2012 r. GMINA TYCHOWO Tychowska Strefa Inwestycyjna - patrzymy w przyszłość „Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.” Miguel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google